Неделя, 19 Ноември 2017
13
ноем

Дошъл ли е моментът за създаване на нови съсловни организации?От години представители на различни здравни професии настояват за свои законово представени и регулирани отделни съсловни организации. В момента такива имат Българският лекарски съюз, Българският фармацевтичен съюз, Българският стоматологичен съюз и Българската асоциацията на професионалистите по здравни грижи.

Представители на редица други професии от здравния сектор обаче от години настояват също за отделни съсловни организации, като основният им мотив е  по-голяма защита на правата им, по-големи възможности за квалификация и кариерно развитие, саморегулация и други правомощия. В последно време тези искания придобиват все по-голяма сила, а кое ги налага попитахме представителите на Съюза на зъботехниците, Сдружението на фелдшерите, Алианса на българските акушерки и Националното сдружение на бакалаврите по фармация в България.

Защита

Главната причина, която налага отделянето на тези професии в отделни съсловни организации, е пълноценната защита на правата им, единодушни са представителите на направленията, чието мнение потърсихме.
 „Професионалистите, практикуващи медицинската професия фелдшери, не са със защитени права, доколкото въобще ги имат. Фелдшерите нямат право да повишават образованието си в по-горно ниво, нямат право на квалификационно и продължаващо обучение, нямат право на частна практика, нямат право на саморегулация и самоконтрол, което води до лоши резултати по отношение на професионалната етика и медицинската практика“, заяви Александър Александров, който оглавява сдружението на фелдшерите у нас. Същият проблем срещат и зъботехниците, разбираме от думите на Иван Беров, който оглавява Съюза на зъботехниците. Част от медицинските специалисти, като зъботехниците и помощник фармацевтите, дори не попадат в обхвата на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, посочва той и допълва – „Те упражняват медицинска професия след придобиване на висше образование в професионално направление „Здравни грижи“, съответно „Обществено здраве“, а техните права и законни интереси нямат национално представителство“. На това мнение е и председателят на Национално сдружение на бакалаврите по фармация Лиляна Петрова. Тя е категорична, че правата на бакалавър фармацевтите не са защитени поне не по начина, по който се отстояват професионалните права на останалите работещи специалисти в сектор здравеопазване – чрез съсловни организации. „Поради липса на правна уредба помощник фармацевтите не могат да се организират в съсловна организация, което от своя страна води и до липса на регистър на работещите в системата помощник-фармацевти, невъзможност за специализации и следдипломни квалификации, липса на Наредба за професионалните дейности, които бакалавър фармацевтите  могат да извършват както самостоятелно, така и по назначение“, посочва тя.

За отделна съсловна организация, регулиране на професиите и стандартите за обучение настояват и от Асоциацията на физиотерапевтите, която обединява кинезитерапевтите и рехабилитаторите в България.

Квалификация

Отделяното в самостоятелни съсловни организации ще даде шанс и за по-голяма квалификация и кариерно развитие, единодушни са представителите на различните здравни направления. В това е категорична Емилия Казълова, която е председател на Алианса на българските акушерки, част от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. Тя отбелязва, че „по-голямата автономност би дала възможност, чрез съответните допълнителни квалификации, обучение и следдипломна подготовка, акушерките да поемат част от грижите в домашна обстановка за бременните жени, за родилките, особено в по-малките места. Тоест, те биха могли да поемат пренаталната подготовка, както и постнаталните грижи“. „В цял свят акушерките имат право на самостоятелна дейност, а това като че ли се забравя у нас“, допълва още Казълова.
На това мнение е и Лиляна Петрова. „Обединението ни на национално ниво и на доброволен принцип беше инициирано именно по тази причина – организирано да отстояваме своята професионална идентичност и реализация, да защитаваме работните си места в аптеки - открит тип и болнични, дрогерии, лекарствени складове и фармацевтични представителства, да защитаваме обучението си и необходимостта от следдипломна квалификация“, заявява тя.  „Настояваме и за реална възможност за специализации и следдипломни квалификации, както и за защита на квалификационни нива според кредитните точки, събрани от следдипломното обучение.  Искаме и включване в Трудовия рамков договор в здравеопазването“, допълва Петрова, като посочва, че в момента нито МЗ, нито друг контролен орган разполага с актуална и изчерпателна база-данни за съсловието. „В ролята си на сдружение, регистрирано по реда на ЗЮЛСНЦ, също нямаме правомощия в тази насока“, отбеляза още тя, като посочва, че този факт поставя организацията на бакалаврите по фармация в изключително неравностойно положение в защита на правата им спрямо останалите съсловия.

Саморегулация и контрол

Липсата на самостоятелни съсловни организации повдига и темата за ограничаването на възможността за саморегулация и контрол, предупреждават представителите на различните здравни специалности. „Липсата на съсловна организация на голяма част от медицинските специалисти води до невъзможност да се осъществява самоконтрол в рамките на професията по отношение на професионалната етика, добрата медицинска или медико-техническа практика“, заявява Иван Беров. Той допълва, че спрямо лицата, които не членуват в съсловна организация, много трудно може да бъде търсена отговорност или да бъдат обект на здравен контрол, тъй като правното регулиране на тяхната дейност е силно занижено, а в някои отношение такова липсва.

Към властта

Представителите на различните организации на здравните работници поставят проблемите си на вниманието на управляващите от години, но без реален резултат. „От 2008 г. не сме спирали да настояваме за диалог с институциите – реален, ефективен, последователни с подобаващо уважение към съсловието ни.  На пръв прочит нещата се случват, но отговорите и реалните действия по решаване на проблемите се отлагат във времето“, посочва Лиляна Петрова. „До момента няма никаква чуваемост от която и да е институция в Република България. Никой не иска да поеме политическа отговорност и да реши проблема“, категоричен е и Иван Беров. „Имахме среща по въпроса в Министерство на здравеопазването със заместник-здравните министри, на която представихме своето становище и предложение“, посочва и Емилия Казълова.

Дали исканията на всички тези медицински специалисти ще влязат във фокуса на внимание на новия здравен министър и ще бъдат удовлетворени, остава да разберем.Коментари по темата

Правила на форума за коментари
C$3B

фелдшер 19.11.2017 18:24:58

Българската асоциацията на професионалистите по здравни грижи е паразитна структура ограбваща медиинските фелдшери!!! Функията и спрямо тях се изразява само със задължително натрапено членство и задъбжителен членски внос!!!! ТОВА СА ГРЕШНИ ПАРИ където отиват в нечии джобове без ефективна възвращаемост към съсловието ни!!!

д-р Желязков 17.11.2017 18:56:35

Ако на управниците им трябва да узаконят организации, ръководени от послушковци- ибрикчии, издържани от членски внос на колегите им, значи може и да стане. Вижте в какво се превърнаха БЛС, ССБ, БФС и тюфлеците в техните УС. Да не забравят обаче, че в ЕС има списък на регулираните професии....

един 15.11.2017 07:41:34

Самото понятие Българска асоциация на професионалните по здр. грижи е абсурдно и пълна простотия. В нея би трябвало да членуват всичко от санитарка до професор и академик , химици , физици и сума ти подобен народ , включително и министъра . Хора все свързани със здравното обслужване , състояние и политика ! Но тази организация не може да бъде представителна за отделни чисто медицински професии ! Бъркат се понятия !Оказва се че здравеопазването ни се ръководи от не професионалисти /не че не е така/.БАПЗГ е направена само и единствено с цел пълненето на гушите на няколко човека и умишленото съсипваме на системата. Въпроса е кога ще се потърси отговорност на хората създали тази глупост . А те се знаят кои са......!

майстори 13.11.2017 20:12:11

С БАПЗГто другаретЕ не само обезличиха останалите професии в здравеопазването но и самата сестринска такава ....... , ама кой да се сети , все пак става въпрос за сестри , не за мъдреци.

майстори 13.11.2017 20:10:38

С БАПЗГто другаретЕ не само обезличиха останалите професии в здравеопазването но и самата сестринска такава ....... , ама кой да се сети , все пак става въпрос за сестри , не за мъдреци.

помощници 13.11.2017 18:49:41

Наименованието на Националното сдружение на бакалаврите по фармация в България е незаконно, защото в България няма такива специалисти. Истинската квалификация е отбелязана в дипломите им с определението - професионална квалификация "помощник-фармацевт"!

Dr_Doolittle 13.11.2017 18:40:08

Това словосъчетание БАПЗГ е една върховна глупост. Излиза ,че само този съюз е на професионалисти, а всички останали в здравеопазването са аматьори. По света няма такава псевдоорганизация с включени професии със съвсем различни задачи в здравеопазването. Има сестрински съюзи :Canadian Nurses Association, Royal British Nurses' Association , American Nurses Association, Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe (Krankenschwestern) това са все организации само на медицинските сестри ,не и на масажисти. Някои другарЕ у нас добре са измислили тази каша ,за да прецакат и това съсловие. Когато на медицинска сестра тук се издават сертификати за членство в някакво си БАПЗГ , то във Великобритания се чудят , това медицинска сестра ли е от държавно лицензирано висше учебно заведение( State Registered Nurse SNR) или има само някакъв изкаран курс за помощник мед сестра. Нарочно нашите управници въведоха това абсурдно словосъчетание и набутаха всички в един кюп за да ги прецакат когато заминават в чужбина. Иначе няма никаква логика да няма Съюз или Асоциация на медицинските сестри както в нормалните държави...

Акушер 13.11.2017 15:39:33

Хора, давйте предложения как да се отървем от баба Станаяга и от крокодила Милка....

VIRUSA 19.11.2017 07:50:44

Трудна работа. Докопа ли някой кокъла - не го дава лесно :)

Гост 14.11.2017 21:58:36

Оттърването от тях е като работите само при частник. Тогава няма да й плащате по ведомост членският си внос по ведомост, просто частника, не позволява да му се бъркат във финансите. Тоест частника не може да му заповядват Милки и други пачи!

Пациент 13.11.2017 15:12:52

Фактическото състояние на споменатите здравни специалисти е отчайващо . Здравноте политити (които са от едно доминиращо съсловие) се правят на бити мечки защото така им е гот. Резултатът : инертен хаос , пълно безразличие от страна на професионалистите , все по -затъващо здравеопазване ...., И мноооого добри доходи за законотворци и управляващи.

агент-провокатор 13.11.2017 15:00:57

да бе, за демонополизация на БЛС никой и дума не казва...

Гост 14.11.2017 22:02:10

И не може да каже, БЛС е създаден със закон и промяната на закона не може да стане, освен през дълбока колизия! И сблъсък. Обаче ако стане този сблъсък , може да падне правителството! Цена която няма правителство което да тества, дали може си позволи.

Василева 13.11.2017 22:11:31

Всичко е за пари- повече членове- посече пари в касата на БАПЗГ.Другото са сладки приказки! Затова са готови да вземат под "крилото"си и зъботехниците.Какво разбират те от акушерска и фелдшерска работа,та имат самочувствие да се изказват! Нахални са и жалки!!!!

Василева 13.11.2017 22:18:55

Към"помощници"-законно е,а липсата на информация ,която демонстрирате е може би причина да сте толкова жлъчни,а не трябва!Свържете се с организациятя за повече подробности за да не се излагате б бъде!Успех!


Още новини
Проф. Георги Байчев: Вярата, надеждата и любовта на близките са най-големите помощници в онкологията
19.11.2017 12:33:13 Надежда Ненова

Проф. Георги Байчев: Вярата, надеждата и любовта на близките са най-големите помощници в онкологията

Проф. Георги Байчев е един от най-изтъкнатите специалисти в областта на медицинската онкология. Т ...

Започнаха преговорите за НРД 2018
18.11.2017 11:00:00

Започнаха преговорите за НРД 2018

НЗОК стартира подготовката на националните рамкови договори за 2018 г., съобщиха от касата. ...
Актуална тема
Дошъл ли е моментът за създаване на нови съсловни организации?
13.11.2017 14:15:45 Полина Тодорова

Дошъл ли е моментът за създаване на нови съсловни организации?

От години представители на различни здравни професии настояват за свои законово представени и рег ...

Бремето на лимитите остава да виси над болниците
26.09.2017 17:59:27 Полина Тодорова

Бремето на лимитите остава да виси над болниците

НЗОК за пореден път съвсем ясно отхвърли възможността извършената от лечебните заведения надлимит ...

Проф. Плочев поема една одържавена и „минирана“ с проблеми здравна каса
27.07.2017 17:26:44 Полина Тодорова

Проф. Плочев поема една одържавена и „минирана“ с проблеми здравна каса

Проф. Плочев става 16-ят управител на НЗОК в 18-годишната история на здравноосигурителния фонд, с ...

Само нашата здравна система ли куца
21.07.2017 16:14:18 Надежда Ненова

Само нашата здравна система ли куца

От няколко години политици определят демонополизацията на НЗОК като панацея за изстрадалата ни зд ...