Понеделник, 22 Януари 2018
20
окт
4

Председателят на Сдружението на фелдшерите Александър Александров:

Фелдшерите у нас са унижени и безправни

Колегите бяха принудени да членуват в чужда съсловна организацияСдружението на фелдшерите в България, както и други техни колеги, от години настояват за своя собствена съсловна организация. Какви са мотивите за това, както и проблемите, пред които са изправени този тип кадри, попитахме Александър Александров, който оглавява сдружението на фелдшерите у нас.

Г-н Александров, достатъчно защитени ли са правата на фелдшерите в България?

Професионалните права на практикуващите всяка медицинска професия се защитават от професионално съсловна организация. Такава организация управляващите и силните на деня не желаят да се състои, тоест отговорът е ясен - професионалистите, практикуващи медицинската професия фелдшери, не са със защитени права, доколкото въобще ги имат. Фелдшерите нямат право да повишават образованието си в по-горно ниво, нямат право на квалификационно и продължаващо обучение, нямат право на частна практика, нямат право на саморегулация и самоконтрол, което води до лоши резултати по отношение на професионалната етика и медицинската практика. Тази несправедливост вероятно е изгодна за другите медицински професии, имащи съсловни организации, признати за такива от държавата, но със сигурност не се отразява добре нито на съсловието, но нито на пациентите.
Сдружетието на фелдшерите в България, което аз представлявам, е сдружение с нестопанска цел и въпреки че управляващите не желаят да ни признаят за официална съсловна организация, ние сме факторът, отстояващ интересите на фелдшерите. Направихме много по отношение на статута на професията и за съществуването й в българската здравна система. Тук е мястото да отбележа, че сдружението на фелдшерите в България създаде и промотира пред държавните ни институции професията „Лекарски асистент” като наследник и приемник на досегашната професия „Фелдшер”. Интересът от младите хора към тази професия е огромен.

От години настоявате за отделна съсловна организация на фелдшерите. Кое налага това ваше искане?

Мотивите ни са продиктувани от факта, че досегашният модел на обединение на различни професии в сферата на здравеопазването от направление „Здравни грижи” не дава необходимите резултати, а създава хаос и води единствено до противопоставяне на различните професии, от което ефектът е негативен както за отделните професионални гилдии, така и за пациентите в България. Навсякъде в демократичните държави по света и в Европа с изключение на България всички професии от сектор здравеопазване са представлявани от собствени и независими професионално-съсловни организации, регистриращи, регулиращи и акредитиращи медицинските специалисти от съответната професия. Сега законът предвижда една съсловна организация на медицински специалисти, въпреки разнородния характер на професиите и разнопосочните им интереси. Това е бутафорната професионално-съсловна организация на професионалистите по здравни грижи. Тя е имитационна организация, създадена да обслужва тесносъсловните интереси на медицинските сестри и по-скоро интересите на кликата около управителният съвет на БАПЗГ. Съществуването на БАПЗГ болезнено се усеща както от медицинските професионалисти, насилствено натикани там, така и от пациентите в България. Един от основните белези на регулираните професии, каквато е и нашата, е, че упражняването им предполага членство в собствена професионално-съсловна  организация, работеща за поддържане на високо равнище в съответната професионална област, за осъществяването на което е получила специално признаване от държавата.

Обмисляте ли да  поставите въпроса за законодателни промени в тази насока пред управляващите?

В търсене на справедливост и демократичност по отношение на равнопоставеността на регулираните професии в здравеопазването ние създадохме Коалиция за демократична равнопоставеност на професиите от направление „Здравни грижи”. Тази коалиция обединява усилията на сродни на нас съсловия, имащи идентични проблеми по отношение на статута си и справедливаостта по отношение тяхната адекватна представителност. Това са професиите и сдруженията на зъботехниците, помощник-фармацевтите, акушерките, кинезитерапевтите и рехабилитаторите. Ние като коалиция изготвихме и предоставихме на държавните институции, имащи отношение по въпроса  – МЗ  и Комисия по здравеопазване към НС - „Закон за изменение и допълнение на закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти”. За съжаление обаче гласът ни отново остава глас в пустиня. Нехайното отношение на МЗ и Комисията по здравеопазване към НС е факт и това се изразява в фактическото състояние на здравната ни система. С пренебрежителното си отношение ръководствата на споменатите държавни институции за пореден път доказват неспособноста да защитават справедливо обществения и интереса на професионалистите, работещи в сферата, в която са им вменени компетенциите. В така създадената обстановка на чувство на несправедливост и неравнопоставеност у професионалистите, които ние представляваме, подържана от държавните институции от години прозира некомпетентност, некоректност и тежък дефицит на демократичните ценности. Това си проличава ясно и от фактическото състояние на здравната ни система, за което не е необходим коментар. Ние все още очакваме отговор на  многото си писма, с които молим за срещи и диалог по повдигнати от нас предложения и актуални въпроси. Оказва се, че медицинските професионалисти от нашите професии се приемат от висшите държавни чиновници като даденост, като хора унижени и безправни.

Доколко професията на фелдшера засяга и медицинска дейност?

Във всички западни демокрации, там, където съществува професията лекарски асистент – фелдшер, тя е с подчертана медицинска насоченост – тоест, обучението е в медицински факултети. В България обаче поради спецификата на фрагментираното медицинско образование, тази медицинска професия, въпреки нашите протести, се позиционира "като изключение" в "Професионално направление здравни грижи", а колегите бяха принудени да членуват в чужда съсловна организация, което тотално обърка понятията, характеризиращи професията. Въпреки това, професията съществува и е фундамент на здравеопазването ни, като изпълнява чисто медицински функции и дейности. Това е изгодно за държавата и другите мега съсловия. Фелдшерите - лекарските асистенти - и в миналото, и понастоящем изпълняват самостоятелни медицински диагностично-консултативни и лечебни дейности , а не "здравни грижи".

Достатъчно позната ли е фелдшерската професия в България?

Историята на медицинското образование в България датира от 1879 г. По време на Руско-турската война в освободените райони на страната се организира гражданска власт, паралелно с другите ангажименти тя поема отговорността за организиране и оказване на необходимата медицинска помощ на населението. Подготвя се разкриването на учебни заведения за обучение на фелдшери, които се устройват по руски образец. С това се поставя началото на законно регламенирано медицинско образование в България. Годината е 1879-а, а обучението -  първото регламентирано медицинско образование в България, наложено от необходимостта от медицински кадри в първите години след освобождението на България. Подготовката на фелдшери има за цел да осигури първи помощници и заместници на лекарите във всички направления на медицинската помощ. С оглед на това са правени непрекъснати опити за подобрение на учебните програми и квалификацията на кадрите. Фелдшерите заедно с лекарското съсловие полагат основите на българското здравеопазване. Оттогава до настоящия момент професията на фелдшера се развива в медицинката област и се разпознава като най близката медицинска професия до пациентите, особено в по-ниските социални слоеве, в отдалечени или малки населени места, в работата им в спешната медицина и неотложната помощ и в обществените институции, където държавата е поела отговорност за оказване на качествена и навременна медицинска помощ. Тоест професията ни във времето се е доказала не само като пионер и фундамент на здравната ни система, но и като изключително необходим фактор в съвременните условия на здравеопазване. В този смисъл ние осъвременихме професията си с въвеждането на обучение на „Лекарските асистенти” като приемници на професията фелдшер, отчитайки и следвайки съвременните практики в Европейското и световно здравеопазване. Първият курс лекарски асистенти ще се дипломира в края на 2018 г. в МУ София и ТУ МФ Стара Загора.

Колко души упражняват професията фелдшер у нас? Валиден ли и сред тях проблемът с изтичането на кадри в чужбина?

В момента в България практикуват около 3000 фелдшери, въпреки че бройката им е относителна поради факта, че липсва официална съсловна организация на фелдшерите, която адекватно да регистрира, регулира, промотира и квалифицира тези професионалисти. Половината от тези професионалисти практикуват в ЦСМП, във ФСМП и други държавни ведомства. Точно те са принудени насилствено от закона да членуват безсмислено в бутафорната, чужда „съсловна” организация – БАПЗГ, което е крайно несправедливо. Проблемът с изтичането на медицински кадри в чужбина ще има своето решение тогава, когато политиците и тези, които пишат нормативни документи, свързани със здравеопазването, бъдат принудени да го правят с ясното съзнание и цел за по качествена система на здравеопазване и за справедливо и уважително отношение към всички достойни медицински специалисти в България.

*Историческите факти в интервюто са заимствани от дисертационен материал, касаещ фелдшерството в България с автор П. Врачева, преподавател в МФ към Тракийски университет Стара Загора.Коментари по темата

Правила на форума за коментари
B41u

Гост 17.11.2017 07:10:23

Директора на РЗОК Търговище е фелдшер.

ужас 23.10.2017 21:38:07

Няма страшно,сега ще направят циганите парамедици и с купените книжки ще се качат на линейките-безумие което няма аналог в историята на Бърза помощ.Отдавна трябваше масова стачка и спиране на работа-единствения начин за да се вдигат заплати,катег.труд,стимул,уважение и т.н само тогава ще има истински мед.специалисти и ще има екипи както беше-всичко останало е вятър и мъгла.

гост 22.10.2017 10:10:31

27 September 2017, 14:26Новини Кандидатстудентски прием Тракийски университет обявява прием за специалност "Лекарски асистент", редовно – платено обучение. За информация тел. 042-67-30-21 /„Лекарски асистент” като наследник и приемник на досегашната професия „Фелдшер”. Интересът от младите хора към тази професия е огромен./?!

Гост 21.10.2017 10:11:53

Отишъл млад доктор на село и го попитали: докторе, ти ли си новия ФЕЛДШЕР? ;)


Още новини
Общинските болници започват дела заради лимитите през 2015 година
22.01.2018 17:07:20

Общинските болници започват дела заради лимитите през 2015 година

Общински болници ще заведат дела заради наложените им лимити през 2015 година. Това стана ясно от ...

Обвиниха немския сериен убиец Хьогел за смъртта на още 97 пациенти
22.01.2018 16:29:34

Обвиниха немския сериен убиец Хьогел за смъртта на още 97 пациенти

Германецът Нилс Хьогел, който в момента излежава доживотна присъда за убийството на шестима пацие ...
Актуална тема
Законът за бюджета на НЗОК или законът на скандала
19.12.2017 16:11:09 Ирина Пекарева

Законът за бюджета на НЗОК или законът на скандала

Законът за бюджета на НЗОК за 2018 г. вече е неоспорим юридически факт. ...

Дошъл ли е моментът за създаване на нови съсловни организации?
13.11.2017 14:15:45 Полина Тодорова

Дошъл ли е моментът за създаване на нови съсловни организации?

От години представители на различни здравни професии настояват за свои законово представени и рег ...

Бремето на лимитите остава да виси над болниците
26.09.2017 17:59:27 Полина Тодорова

Бремето на лимитите остава да виси над болниците

НЗОК за пореден път съвсем ясно отхвърли възможността извършената от лечебните заведения надлимит ...

Проф. Плочев поема една одържавена и „минирана“ с проблеми здравна каса
27.07.2017 17:26:44 Полина Тодорова

Проф. Плочев поема една одържавена и „минирана“ с проблеми здравна каса

Проф. Плочев става 16-ят управител на НЗОК в 18-годишната история на здравноосигурителния фонд, с ...