Skip Navigation Links > Начало > Новини

И фарма-индустрията се среща с водещи политически сили

12.4.2013 г., zdrave.net

Разширяване на достъпа на пациентите до съвременни лекарствени терапии при контролиран и предвидим ръст на разходите - това предлагат от Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България /ARPharM/. Организацията провежда  поредица от срещи с водещите политически сили у нас с цел обсъждане на лекарствената политика и заплащането с публични средства на лекарствата в България. Основна тема на срещите е поддържането на устойчив модел на лекарственото снабдяване, при който пациентите получават навременен достъп до най-ефективната терапия, но ръстът на разходите на НЗОК и държавата за лекарства остава контролиран и предвидим.

Според представителите на фармацевичната индустрия, лекарствените регулации у нас са ориентирани най-вече към контрол на разходите и търсене на най-ниската цена. Пациентите в България обаче продължават да получават много по-ограничен достъп до най-ефективните съвременни медикаменти в сравнение с гражданите на други европейски държави.

Според членовете на асоциацията, все по-остра става необходимостта от лекарствена политика, насочена към преодоляването на това неравенство и постигане на конкретни цели при превенцията, лечението и контрола на заболяванията – намаляване на заболеваемостта, увеличаване на преживяемостта, намаляване на усложнения, инвалидизации и хоспитализации. Постигането на тези цели би гарантирало подобряване на качеството на живот на българските граждани и предотвратяване на допълнителните разходи за здравната и социална система, следващи от усложненията на заболяванията. Съвременните лекарствени терапии са в състояние да подпомогнат реализирането на тези цели, при действието на механизми, които да гарантират контролиран ръст на разходите за тях. Подобни механизми, базирани на споразумения между производители и заплащаща институция, се прилагат в цяла Европа и трябва да бъдат развити и у нас, твърдят от ARPharM.

Сподели в    Facebook     Svejo     Twitter  Мнението на другите
Мнения по темата
Страница
01  02  
Страница 1 от 2
 ИмеКоментар
13.4.2013 г. 20:23:00ГостДеян Денев,стига си поствал твоите глупости в лекарския форум.
12.4.2013 г. 20:52:20ГостПо време на пресконференция, проведена на 17.07.2012 г. УС на БГФармА изрази несъгласие с основни предложения за промени в нормативната уредба за лекарствата, които биха довели до блокиране на достъпа на пациентите до нови генерични и биоподобни лекарства. Тема на пресконференцията беше «Плащаме ли разумно за лекарства?» Генеричната индустрия се противопоставя на текста от проекта за промени в ценовата наредба, който предлага да се обвърже цената на първи генеричен продукт, навлизащ на пазара, в размер на 65% с цената на референтния (оригиналния) продукт, тъй като това е н ... лансиран подход, който нарушава принципите на свободна пазарна конкуренция. Всеки първи генеричен продукт навлиза на пазара с цена значително по-ниска от цената на оригиналния медикамент, като цените продължават да намаляват с навлизането на всеки следващ генеричен продукт. Именно създаването на условия за бързо навлизане на нови генерични продукти е гаранция за повишаване на конкуренцията между оригиналните и генеричните компании, което води до по-ниски цени на пазара. Важна негативна тенденция е ограничаването на достъпа до пазара на биоподобните медикаменти. Биоподобните медикаменти се одобряват по централизирана процедура от Европейската агенция за лекарствени средства (ЕМА), която е най-висшият регулаторен орган за лекарствени продукти в ЕС, използват се от 5 години в страните от ЕС, произвеждат се в заводи с високотехнологично оборудване и производителите им са се утвърдили успешно на най-големите лекарствени пазари в Европа. Изискването, предложено в проекта за промени в ценовата наредба, свързано с т.н. 1 г. „клиничен опит” също е неприемливо за генеричните производители. БГФармА смята, че липсва дефиниция на това понятие и съществуването му в нормативен документ може да доведе до развитието на корупционен потенциал, непрозрачност и само по себе си представлява изкуствено административно условие за забавен достъп на биоподобни лекарства до пазара. Текстът на Наредба 10 за плащаните от здравната каса медикаменти не осигурява необходимите гаранции за прозрачност и информация за изразходването на публични средства за лекарствени продукти. Настояването на БГФармА е информацията за разходите на НЗОК да бъде периодично публикувана, като отразява заплащането в стойност и опаковки на лекарствата през каса по търговско име, международно непатентно наименование, терапевтични групи и т.н. УС на БГФармА изрази сериозно безпокойство и по отношение на законопроекта на депутата Ваньо Шарков. Текстът е в явно противоречие с принципите на пазарната икономика и противоречи и на основополагащи принципи на ЕС, свързани със свободното движение на хора, стоки и капитали. Към всичко това трябва да се прибави и създаването на нормативни условия за непрозрачност на собствеността, ако въпросният законопроект се превърне в част от българското законодателство.
12.4.2013 г. 20:51:38ГостБългарската Генерична Фармацевтична Асоциация ... Сдружението на Българските Фармацевтични Производители ... е учредена през месец юли 2001 г., като израз на нашия стремеж за консолидиране на общите интереси на българските фармацевтични компании и като едно ново начало за организирана институционална защита на българската фармацевтична индустрия като приоритетен отрасъл за нашата икономика. Две години след учредяването си, Сдружението на Българските Фармацевтични Производители се наложи като единствената браншова организация, представителна за националната ни фармацевтична индустрия, която спечели уважението на държавните институции и обществото с активната си позиция на диалог и взаимодействие по проблемите на фармацевтичното законодателство, здравноосигурителната реформа и икономическия растеж. През месец септември 2008 г. Общото събрание на СБФП взе решение за промяна на Устава и името на Сдружеието на Българската Генерична Фармацевтична Асоциация ... БГФармА ... .
12.4.2013 г. 20:51:08ГостНа 06.02.2013 г. евродепутатите дадоха положителен тласък на Директивата за прозрачност (Transparency Directive 2012 ... 0035) като одобриха с голямо мнозинство текста й в пленарна зала. Директивата е съобразена с разследването на Европейската комисия за фармацевтичния сектор. Това разследване идентифицира ключови проблеми, възпрепятстващи или забавящи навлизането на генерични и биоподобни лекарства на пазара, което излага конкуренцията на риск, пречи на спестяванията на средства за здравеопазване и ограничава достъпа на пациентите до лекарства. Директивата за прозрачност предвижда: • Въвеждане на по-кратък срок за одобряване цена и за реимбурсиране на генерични и биоподобни лекарства. Това ще спомогне за увеличаване на спестяванията в сектора на здравеопазването и за подобряване на контрола върху разходването на публични средства за лекарствени продукти. Едновременно с това ще бъде разширен достъпа на пациентите до лекарствени терапии. • Забрана на т.нар. „патентна връзка”, която обвързва одобряването на цена и реимбурсирането на генеричните и биоподобните лекарства със статута на оригиналния референтен продукт. Това би допринесло за засилване на конкуренцията чрез ускоряване на навлизането на генерични и биоподобни продукти на пазара. Тази точка е в унисон със съдебната практика в различни страни-членки, които изключват патентната връзка при процеса на одобрение на цена и реимбурсиране. • Разделяне на компетенциите между органите по ценообразуване и реимбурсиране и органите, отговорни за издаването на разрешение за пускане на пазара. Недопускане на преоценка на елементите, въз основа на които е издадено разрешението за пускане на пазара (качество, безопасност, ефикасност, биоеквивалентност, биоподобност). Очаква се след транспониране на Директивата в националното законодателство, лекарствения пазар у нас да стане по-конкурентен, да се увеличат възможностите за спестяване на публични средства за здравеопазване и повече на брой български пациенти да имат достъп до качествено и достъпно лечение.
12.4.2013 г. 20:50:49Гостфармацевтичната индустрия трябва да отговори на това предизвикателство. С възрастта се увеличават и здравните проблеми, а разходите за лечение на хората в пенсионна възраст са с 10% повече в сравнение с по-младите. Това означава, че фармацевтичната индустрия е изправена пред важни решения и трябва да поеме повече отговорности”, това заяви пред участниците в 18-та годишна конференция на Европейската генерична асоциация (ЕГА) г-жа Еда Егертсдорит, президент на асоциацията. Конференцията се проведе на 14 и 15 юни 2012 г. в Малта. Производителите на генерични и биоподобни лекарства са способни да предлагат висококачествени терапии на по-достъпни цени. Според данни на IMS Health ако използването на генерични и биоподобни лекарства бъде увеличено с 20%, само в областта на онкологията спестяванията ще възлизат на 4 млрд. евро, а във всички терапевтични области размерът на икономиите ще е повече от 16 млрд. евро, годишно, на територията на Европа Според президентът на ЕГА обаче докато генеричните медикаменти предлагат приемливи цени, достъпно лечение и играят ключова роля за стабилността на европейските здравни системи, генеричната лекарствена индустрия е изправена пред необходимостта да прави големи разходи, свързани с регулаторни изисквания, както и да изпитва неудобство от препятствията, затрудняващи износа. ЕС и правителствата на страните-членки трябва да вземат мерки и да изработят необходимите разпоредби, облекчаващи генеричните производители, за да стане възможно реализирането на икономии в размер на милиарди евро всяка година. Подобни действия биха били от полза не само за производството, те ще стимулират и заетостта в ЕС. Относно фалшифицирането на лекарства, г-жа Егертсдорит отбеляза, че те представляват сериозна заплаха за здравето на пациентите в Европа и допълни, че за фалшификаторите на медикаменти интерес представляват най-вече скъпите оригинални лекарства. Именно техните високи цени дават възможност за сериозни печалби при фалшифицирането им. По време на конференцията на ЕГА стана ясно, че Европа скоро ще разполага с концепция за развитието на биоподобните лекарства. Европейската комисия е дала своята подкрепа за появата на такава концепция, а комисарят по здравеопазването г-н Дали е заявил, че би бил радостен това да се случи.
12.4.2013 г. 20:39:18ГостБългарската Генерична Фармацевтична Асоциация ... Сдружението на Българските Фармацевтични Производители ... е учредена през месец юли 2001 г., като израз на нашия стремеж за консолидиране на общите интереси на българските фармацевтични компании и като едно ново начало за организирана институционална защита на българската фармацевтична индустрия като приоритетен отрасъл за нашата икономика. Две години след учредяването си, Сдружението на Българските Фармацевтични Производители се наложи като единствената браншова организация, представителна за националната ни фармацевтична индустрия, която спечели уважението на държавните институции и обществото с активната си позиция на диалог и взаимодействие по проблемите на фармацевтичното законодателство, здравноосигурителната реформа и икономическия растеж. През месец септември 2008 г. Общото събрание на СБФП взе решение за промяна на Устава и името на Сдружеието на Българската Генерична Фармацевтична Асоциация ... БГФармА ... .
12.4.2013 г. 20:38:40Гост« За БГФармА Сдружението има пълноправни, асоциирани и почетни членове: Чл. 19 (1) Сдружението има пълноправни, асоциирани и почетни членове, чийто права и задължения са определени от настоящия устав. (2) Пълноправни членове на Сдружението могат да бъдат: 1. търговски дружества с предмет на дейност, свързан с производството на генерични лекарствени продукти и тяхното разпространение на българския пазар, независимо от вида на тяхната собственост, включително чуждестранни юридически лица, могат да станат пълноправни членове на Сдружението; 2. търговски камари и професионални организации, независимо дали са местни или чуждестранни, регионални или национални, включително двустранни камари, представляващи чуждестранния бизнес в България, могат да станат и пълноправни членове на Сдружението, доколкото са свързани със сферите на фармацията, медицината, здравеопазването и здравното осигуряване в България. (3) Всички юридически и дееспособни физически лица, които проявяват интерес и желаят да съдействат за осъществяване целите на Сдружението и да участват в неговите дейности, могат да бъдат избирани за асоциирани членове. (4) Български учени, преподаватели, професионалисти и други физически лица, занимаващи се с фармация, медицина или здравеопазване, могат да бъдат канени за почетни членове на Сдружението. За почетни членове могат да бъдат канени още известни личности от България със значителен принос за постигане целите на Сдружението. Чл. 20. (1) Членуването в Сдружението е доброволно.
12.4.2013 г. 20:38:07ГостГенеричната фармацевтична индустрия поема задължението да работи за правилното използване на лекарствата и тяхното рационално предписване и да осигури използването на своите продукти в съответствие с утвърдените стандарти за добра медицинска практика и съветите на професионалистите в здравеопазването. Генеричната фармацевтична индустрия осигурява наличието на информация, с помощта на която медицинските специалисти да взимат адекватни решения за предписване. Важна необходимост за производителя е разпространението сред здравните професионалисти на специализирана продуктова информация, получена по време на процеса на научни изследвания и развитие и от получения клиничен опит. При тази своя дейност, производителят информира за съществуването и същността на всеки конкретен продукт чрез подходящи образователни и промоционални мероприятия, както и чрез реклама. В подкрепа на заявените намерения Българската генерична фармацевтична асоциация (БГФармА) създаде своя Етична комисия, както и документите Етичен кодекс и Процедура по жалбите.
12.4.2013 г. 20:37:49ГостБългарската генерична фармацевтична асоциация (БГФармА) е представителна асоциация на генеричните фармацевтични производители, включваща както български, така и европейски компании и е член на Европейската Генерична Асоциация, със седалище в Брюксел. Работата на БГФармА е насочена към лекарствената регулация и имплементирането на европейските директиви, касаещи фармацевтичната проблематика, в националното лекарствено законодателство. Сред целите на асоциацията е постигането на рационално предписване на лекарства и разумно използване на средствата от здравните фондове. Ние желаем да бъде осигурено качествено, ефикасно, безопасно и достъпно лечение за повече на брой пациенти. Осигуряването на повече прозрачност в работата на здравните институции и в разходването на здравните бюджетите, представлява основен приоритет за нас. Ние подкрепяме лоялната конкуренцията на лекарствения пазар в страната и се опитваме да я развиваме чрез предложения, към отговорните институции, за използване на съвременни и модерни практики, прилагани и доказали се в други страни от ЕС. БГФармА партнира с обществени и професионални организации и прави препоръки към различни държавни органи по теми, свързани с лекарствената и здравната политика, като стремежа е насочен към постигане на по-добри решения в полза на здравето на всички български граждани.
12.4.2013 г. 20:36:25ГостДиалог и взаимодействие с изпълнителната и законодателната власти С екпертното си участие в дискусиите за промяна на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина през 2002 г., Сдружението на Българските Фармацевтични Производители подкрепи работата на парламентарното мнозинство и по този начин спомогна за предсрочно хармонизиране на българското законодателство с Европейските директиви в областта на производството и употр ... та на фармацевтични продукти в ЕС, като прогресивно наложи въвеждането на правилото “Болар” в българската регулаторна практика. От м.септември 2008 год. Общото събрание на СБПФ взе решение за промяна на Устава и името на Сдружението на Българска Генерична Фармацевтична Асоциация ... БГФармА ... , създавайки възможност за членство в асоциацията на всички генерични фармацевтични производители - български и чуждестранни, които доставят своите лекарствени продукти на българския пазар. Българска Генерична Фармацевтична Асоциация се стреми да участва активно в процеса на изготвяне на национална лекарствена политика, съвместно с институции като Министерство на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса, Изпълнителната агенция по лекарствата и парламентарната комисия по здравеопазване, както и при текущи изменения на редица подзаконови актове и наредби, свързани с регулирането на регистрационните режими за фармацевтичните продукти на свободния и субсидирания пазар в страната. Основна задача на БГФАРМА е градивното сътрудничество при изграждане и поддържане на икономически и регулаторни механизми в подкрепа на генеричната фармацевтична промишленост като част от националния и глобален пазар на генерични лекарствени продукти, с цел по-широкото използване и разпространение на достъпни лекарства за нуждите на здравеопазването на повече потребители и пациенти.
12.4.2013 г. 20:36:07ГостГенеричната фармацевтична индустрия поема задължението да работи за правилното използване на лекарствата и тяхното рационално предписване и да осигури използването на своите продукти в съответствие с утвърдените стандарти за добра медицинска практика и съветите на професионалистите в здравеопазването. Генеричната фармацевтична индустрия осигурява наличието на информация, с помощта на която медицинските специалисти да взимат адекватни решения за предписване. Важна необходимост за производителя е разпространението сред здравните професионалисти на специализирана продуктова информация, получена по време на процеса на научни изследвания и развитие и от получения клиничен опит. При тази своя дейност, производителят информира за съществуването и същността на всеки конкретен продукт чрез подходящи образователни и промоционални мероприятия, както и чрез реклама. В подкрепа на заявените намерения Българската генерична фармацевтична асоциация (БГФармА) създаде своя Етична комисия, както и документите Етичен кодекс и Процедура по жалбите.
12.4.2013 г. 20:35:41ГостБГФармА ... до месец септември 2008 г. - СБФП ... е създадена през юли 2001 г. Основна цел на Сдружението е защита на интересите на неговите членове и осигуряване на условия за развитие на стабилна система на здравеопазване и лекарствоснабдяване в страната. В сдружението членуват пълноправни, асоциирани и почетни членове. Пълноправни членове на Сдружението са търговски дружества с предмет на дейност, свързан с производството на генерични лекарствени продукти и тяхното разпространение на българския пазар, независимо от вида на тяхната собственост, включително чуждестранни юридически лица. Пълноправни членове на Сдружението могат да бъдат също търговски камари и професионални организации, независимо дали са местни или чуждестранни, регионални или национални, включително двустранни камари, представляващи чуждестранния бизнес в България, доколкото са свързани със сферите на фармацията, медицината, здравеопазването и здравното осигуряване в България. Всички юридически и дееспособни физически лица, които проявяват интерес и желаят да съдействат за осъществяване целите на Сдружението и да участват в неговите дейности, могат да бъдат избирани за асоциирани членове. Български учени, преподаватели, професионалисти и други физически лица, занимаващи се с фармация, медицина или здравеопазване, могат да бъдат канени за почетни членове на Сдружението. За почетни членове могат да бъдат канени още известни личности от България със значителен принос за постигане целите на Сдружението.
12.4.2013 г. 20:35:21ГостНаселението на Европа застарява и фармацевтичната индустрия трябва да отговори на това предизвикателство. С възрастта се увеличават и здравните проблеми, а разходите за лечение на хората в пенсионна възраст са с 10% повече в сравнение с по-младите. Това означава, че фармацевтичната индустрия е изправена пред важни решения и трябва да поеме повече отговорности”, това заяви пред участниците в 18-та годишна конференция на Европейската генерична асоциация (ЕГА) г-жа Еда Егертсдорит, президент на асоциацията. Конференцията се проведе на 14 и 15 юни 2012 г. в Малта. Производителите на генерични и биоподобни лекарства са способни да предлагат висококачествени терапии на по-достъпни цени. Според данни на IMS Health ако използването на генерични и биоподобни лекарства бъде увеличено с 20%, само в областта на онкологията спестяванията ще възлизат на 4 млрд. евро, а във всички терапевтични области размерът на икономиите ще е повече от 16 млрд. евро, годишно, на територията на Европа Според президентът на ЕГА обаче докато генеричните медикаменти предлагат приемливи цени, достъпно лечение и играят ключова роля за стабилността на европейските здравни системи, генеричната лекарствена индустрия е изправена пред необходимостта да прави големи разходи, свързани с регулаторни изисквания, както и да изпитва неудобство от препятствията, затрудняващи износа. ЕС и правителствата на страните-членки трябва да вземат мерки и да изработят необходимите разпоредби, облекчаващи генеричните производители, за да стане възможно реализирането на икономии в размер на милиарди евро всяка година. Подобни действия биха били от полза не само за производството, те ще стимулират и заетостта в ЕС. Относно фалшифицирането на лекарства, г-жа Егертсдорит отбеляза, че те представляват сериозна заплаха за здравето на пациентите в Европа и допълни, че за фалшификаторите на медикаменти интерес представляват най-вече скъпите оригинални лекарства. Именно техните високи цени дават възможност за сериозни печалби при фалшифицирането им. По време на конференцията на ЕГА стана ясно, че Европа скоро ще разполага с концепция за развитието на биоподобните лекарства. Европейската комисия е дала своята подкрепа за появата на такава концепция, а комисарят по здравеопазването г-н Дали е заявил, че би бил радостен това да се случи.
12.4.2013 г. 20:34:46ГостПо време на пресконференция, проведена на 17.07.2012 г. УС на БГФармА изрази несъгласие с основни предложения за промени в нормативната уредба за лекарствата, които биха довели до блокиране на достъпа на пациентите до нови генерични и биоподобни лекарства. Тема на пресконференцията беше «Плащаме ли разумно за лекарства?» Генеричната индустрия се противопоставя на текста от проекта за промени в ценовата наредба, който предлага да се обвърже цената на първи генеричен продукт, навлизащ на пазара, в размер на 65% с цената на референтния (оригиналния) продукт, тъй като това е н ... лансиран подход, който нарушава принципите на свободна пазарна конкуренция. Всеки първи генеричен продукт навлиза на пазара с цена значително по-ниска от цената на оригиналния медикамент, като цените продължават да намаляват с навлизането на всеки следващ генеричен продукт. Именно създаването на условия за бързо навлизане на нови генерични продукти е гаранция за повишаване на конкуренцията между оригиналните и генеричните компании, което води до по-ниски цени на пазара. Важна негативна тенденция е ограничаването на достъпа до пазара на биоподобните медикаменти. Биоподобните медикаменти се одобряват по централизирана процедура от Европейската агенция за лекарствени средства (ЕМА), която е най-висшият регулаторен орган за лекарствени продукти в ЕС, използват се от 5 години в страните от ЕС, произвеждат се в заводи с високотехнологично оборудване и производителите им са се утвърдили успешно на най-големите лекарствени пазари в Европа. Изискването, предложено в проекта за промени в ценовата наредба, свързано с т.н. 1 г. „клиничен опит” също е неприемливо за генеричните производители. БГФармА смята, че липсва дефиниция на това понятие и съществуването му в нормативен документ може да доведе до развитието на корупционен потенциал, непрозрачност и само по себе си представлява изкуствено административно условие за забавен достъп на биоподобни лекарства до пазара. Текстът на Наредба 10 за плащаните от здравната каса медикаменти не осигурява необходимите гаранции за прозрачност и информация за изразходването на публични средства за лекарствени продукти. Настояването на БГФармА е информацията за разходите на НЗОК да бъде периодично публикувана, като отразява заплащането в стойност и опаковки на лекарствата през каса по търговско име, международно непатентно наименование, терапевтични групи и т.н. УС на БГФармА изрази сериозно безпокойство и по отношение на законопроекта на депутата Ваньо Шарков. Текстът е в явно противоречие с принципите на пазарната икономика и противоречи и на основополагащи принципи на ЕС, свързани със свободното движение на хора, стоки и капитали. Към всичко това трябва да се прибави и създаването на нормативни условия за непрозрачност на собствеността, ако въпросният законопроект се превърне в част от българското законодателство.
12.4.2013 г. 20:33:59ГостГенеричното лекарство е еквивалент на оригиналния фармацевтичен продукт. То съдържа същото активно вещество като него. По същество няма никаква разлика между генеричния еквивалент и оригиналния фармацевтичен продукт. Всяко генерично лекарство излиза на пазара, идентифицирайки се с международно приетото непатентно название (INN), както и с търговската си марка. В ЕС използването на генерични лекарства все повече нараства, тъй като те са ефективна алтернатива на скъпоструващите оригинални медикаменти. По отношение на критериите за качество, безопасност и ефективност генеричните лекарства са идентични с оригиналните медикаменти. Преди да получи правото да бъде произвеждано всяко генерично лекарство преминава през абсолютно същите строги процедури на европейските или националните здравни власти както и оригиналните лекарствени продукти. Достъпността на лечението с генерични медикаменти са изразява в тяхната цена, която е между 20% и 90% по-ниска в сравнение с цената на оригиналните лекарства. В европейски мащаб генеричните лекарства спестяват над 35 милиарда евро всяка година, като пълният им потенциалът за осигуряване на спестявания съвсем не е достигнат. Чрез по-достъпните си цени, съобразно пазарните конкурентни принципи, генеричните лекарства помагат и за понижаването на цените на оригиналните медикаменти, като по този начин, макар и индиректни също спомагат за осигуряване на спестявания за лекарствените бюджети.
12.4.2013 г. 20:33:29ГостГенеричните лекарства предлагат качествено лечение на достъпни цени По отношение на критериите за качество, безопасност и ефективност генеричните лекарства са идентични с оригиналните медикаменти. Преди да получи правото да бъде произвеждано всяко генерично лекарство преминава през абсолютно същите строги процедури на европейските или националните здравни власти както и оригиналните лекарствени продукти. Достъпността на лечението с генерични медикаменти са изразява в тяхната цена, която е между 20% и 90% по-ниска в сравнение с цената на оригиналните лекарства. В европейски мащаб генеричните лекарства спестяват над 35 милиарда евро всяка година, като пълният им потенциалът за осигуряване на спестявания съвсем не е достигнат. Чрез по-достъпните си цени, съобразно пазарните конкурентни принципи, генеричните лекарства помагат и за понижаването на цените на оригиналните медикаменти, като по този начин, макар и индиректни също спомагат за осигуряване на спестявания за лекарствените бюджети. Генеричните лекарства - качество с традиция Европейската генерична асоциация (ЕГА), чийто член е Българската генерична фармацевтична асоциация (БГФармА), насърчава фармацевтичните производители да осигуряват възможно най-високо качество за лекарствените си продукти, само така може да бъде гарантирано спазването на всички европейски стандарти и изисквания по отношение на фармацевтичното производство. Всички фармацевтични компании, представлявани от ЕГА или националните генерични асоциации работят, съобразно добрата производствена практика (GMP), в заводи, подлежащи на редовни проверки от страна на компетентните органи. Когато определено генерично лекарство бъде одобрено за употр ... , то продължава да бъде обект на наблюдение както от производителя, така и от здравните власти. Или казано с други думи генеричната индустрия се подчинява на същите строги изисквания и стандарти за качество, ефикасност и безопасност, както производителите на оригинални лекарства. Биоеквивалентността е строго съблюдаване при генеричните лекарства Ключов фактор при производството на генерични медикаменти е гарантирането на биоеквивалентност. Това означава, че при прилагането в равни дози на едно оригинално лекарство и неговия генеричен аналог, е наличен еднакъв процент биологично активно вещество в организма. Или с други думи генеричното лекарство и оригиналния медикамент са еднакво ефикасни. Генеричните и биоподобните лекарства са основен фактор, допринасящ за устойчивостта на здравните системи в Европа. В европейски мащаб генеричните производители осигуряват над 150 000 работни места и помагат за реализирането на икономии в размер на над 35 млрд. евро годишно, като същевременно генеричните и биоподобните медикаменти увеличават достъпа на пациентите до качествено и достъпно лечение.
12.4.2013 г. 20:32:55ГостНа 06.02.2013 г. евродепутатите дадоха положителен тласък на Директивата за прозрачност (Transparency Directive 2012 ... 0035) като одобриха с голямо мнозинство текста й в пленарна зала. Директивата е съобразена с разследването на Европейската комисия за фармацевтичния сектор. Това разследване идентифицира ключови проблеми, възпрепятстващи или забавящи навлизането на генерични и биоподобни лекарства на пазара, което излага конкуренцията на риск, пречи на спестяванията на средства за здравеопазване и ограничава достъпа на пациентите до лекарства. Директивата за прозрачност предвижда: • Въвеждане на по-кратък срок за одобряване цена и за реимбурсиране на генерични и биоподобни лекарства. Това ще спомогне за увеличаване на спестяванията в сектора на здравеопазването и за подобряване на контрола върху разходването на публични средства за лекарствени продукти. Едновременно с това ще бъде разширен достъпа на пациентите до лекарствени терапии. • Забрана на т.нар. „патентна връзка”, която обвързва одобряването на цена и реимбурсирането на генеричните и биоподобните лекарства със статута на оригиналния референтен продукт. Това би допринесло за засилване на конкуренцията чрез ускоряване на навлизането на генерични и биоподобни продукти на пазара. Тази точка е в унисон със съдебната практика в различни страни-членки, които изключват патентната връзка при процеса на одобрение на цена и реимбурсиране. • Разделяне на компетенциите между органите по ценообразуване и реимбурсиране и органите, отговорни за издаването на разрешение за пускане на пазара. Недопускане на преоценка на елементите, въз основа на които е издадено разрешението за пускане на пазара (качество, безопасност, ефикасност, биоеквивалентност, биоподобност). Очаква се след транспониране на Директивата в националното законодателство, лекарствения пазар у нас да стане по-конкурентен, да се увеличат възможностите за спестяване на публични средства за здравеопазване и повече на брой български пациенти да имат достъп до качествено и достъпно лечение
12.4.2013 г. 20:32:11ГостОт IMS съобщават, че глобалните разходи за лекарства ще достигнат почти 1.1 трилиона щатски долара до 2015 г. Все пак се очаква нарастването на разходите да бъде с 3-6 % през следващите пет години, което е по-нисък процент от 6.2% на нарастване през изминалите пет години. Очакванията са, че бъдещият растеж ще се влияе от ниските нива на повишаване на лекарствените разходи в САЩ, добре развиващите се фармацевтични пазари в много страни и някои политически мотивирани решения относно здравните системи на отделни държави. Върху лекарствения пазар несъмнено сериозно влияние ще има отпадането на патентните защити за определени лекарства, както и бързото развитие на биоподобните медикаменти. Според IMS онкологията ще остане водеща терапевтична категория и през следващите пет години, разходите за онкологични терапии ще нараснат с 5–8 %. Разходите за лечение на диабет ще се увеличат с 4-7%, причина за което е разширяващото се разпространение на болестта и интензивното навлизане на нови перорални терапии за лечение. Останалите по-значими терапии ще добавят още 2-5% увеличение на глобалните
12.4.2013 г. 20:31:40ГостСъветът на Европа, Руското министерство на здравеопазването на социалното развитие и Федералната служба по надзор в здравеопазването в Русия се стремят да дадат тласък на борбата с фалшифицирането на лекарствени продукти и други подобни престъпления. Конвенцията на Съвета на Европа срещу фалшифицирането на медикаменти беше предложена за подписване в края на октомври по време на конференция в Москва. Целта е да се направи всичко необходимо, за да може максимален брой държави да се присъединят към конвенцията и тя да се превърне в част от тяхното вътрешно законодателство. За първи път чрез конвенцията на Съвета на Европа се осигуряват международни инструменти за преследване на престъпления, свързани с: - производството на фалшиви медицински продукти; - доставки, предложения за доставки и трафик на фалшиви медицински продукти; - фалшифициране на лекарствени документи; - производство и пускане без разрешение на лекарства на пазара. Конвенцията предлага рамка за национално и международно сътрудничество, както и мерки, насочени към защита на жертвите на фалшивите лекарства и свидетелите срещу тях. В конференцията в Москва, свързана с Конвенцията срещу фалшифицирането на лекарства участие взеха представители на здравните и съдебните институции на страните-членки на Съвета на Европа. Освен това там бяха представени и много лекарски и пациентски организации, опериращи както на национално, така и на международно равнище.
12.4.2013 г. 20:31:02ГостУС на БГФармА изрази сериозно безпокойство и по отношение на законопроекта на депутата Ваньо Шарков. Текстът е в явно противоречие с принципите на пазарната икономика и противоречи и на основополагащи принципи на ЕС, свързани със свободното движение на хора, стоки и капитали. Към всичко това трябва да се прибави и създаването на нормативни условия за непрозрачност на собствеността, ако въпросният законопроект се превърне в част от българското законодателство.

Правила на форума

Вашето мнениеМаксимум 3000 символа