Skip Navigation Links > Начало > Гост на ZDRAVE.net

Проф. Станка Маркова, председател на БАПЗГ:

Събират от улицата кандидати за медсестри в университетите, няма желаещи

05.11.2007 г., zdrave.net, Ирина Пекарева, сн. Новинар

Проф. Маркова, на изчезване ли са медицинските сестри в България?

Сестрите изчезват от 18 години. Първо започна едно съкращение – всяка година с 10% се съкращаваха сестри. Освен това, непрекъснато заминават в чужбина, защото не могат да издържат семействата си. Само в Лондон има някъде 3500 сестри, които работеха като болногледачки. И въпреки това казват: „аз гледах да се изучи сина ми, сега сватба да му направя”, пращат пари от там. И живеят доста скотски, за да пестят. Те се жертват. Имаше едно предаване в една телевизия, че жените гастарбайтери от България вече са много повече от мъжете. Отиват, за да издържат семействата си. Не могат да ги издържат със заплата 220 лв., дори с 350 лв. при този стандарт на живот.

Оказва се обаче, че след като има задължителен критерий две сестри към един лекар, у нас има водещи клиники с 14 лекари и 7 сестри. И въпреки това получават отлична оценка при акредитация. Това е невъзможно – да говориш за качество, когато нямаш достатъчно сестри.

Уважаваме ли достатъчно медицинските сестри в България? Имам предвид като чисто морална категория, извън заплащането?

Заплащането на сестрите идва от отношението. Счита се, че те не са важни. Ние се връщаме в по-миналия век, когато сестринството започва като отделна наука. Наука, наречена в цяла Европа сестрински науки – там дисертациите и всичко се защитават по сестрински науки. У нас все още нямаме код в научните дружества, което също е един проблем, и ние ще предложим на ВАК да дадат кодов номер за сестрински науки. Дори и там не може да се осъзнае още, че това е отделна наука. Иначе имаме разделение – в медицината се учат четири специалности: медицина, стоматология, фармация и здравни грижи. Това вече е признато като отделна учебна дисциплина, но в научно отношение още не можем да го възприемем, няма ни.

Не се е променило мисленето и на голяма част от лекарите. Те все още възприемат сестрите като технически изпълнители, технически помощници – каквото те им кажат, това е.

Защо е толкова важно да има достатъчно сестри?

Този месец се проведе единайсетата годишна среща на Европейския форум на националните сестрински и акушерски асоциации и СЗО. Форумът е създаден през 1996 г. и основната му цел е да обедини интересите на сестрите и акушерките в европейския регион и икономическото пространство и да може с по-голяма сила да се чуе гласа на това съсловие, което осигурява 80% от здравните грижи за населението.

Там беше изнесен резултатът от една докторска разработка в 30 болници в Англия, в които са доказали, че смъртността в болницата се влияе от броя на сестрите и акушерките. Колкото по-малко на брой са сестрите и акушерките, толкова по-висока е смъртността, без разликите да са драстични. Но има такава зависимост. С това те показват колко важно е да има достатъчно сестри и акушерки. Ако те са в минимален брой, смъртността се повишава, което е напълно обяснимо, защото усложненията се увеличават.

Само наш ли е този проблем с броя на сестрите?

Проблем със сестрите има навсякъде, където заплащането е ниско – примерно Финландия има голям проблем, те сега стачкуват. Там получават 1100 евро, но за техния стандарт това не е достатъчно и масово сестрите им се изнасят в Швеция, Норвегия и в другите държави. В Швейцария се изнасят директно в Америка. Словакия – също, те пък отиват в Англия. За полякините да не говорим, те масово отиват в Англия. Така че всички страни, в които това съсловие има нисък стандарт на живот… Даже по-миналата година в Дания с 2000 евро щяха да стачкуват и след това им повишиха заплатите. Т.е., за да се задържи съсловието, се говори не само за заплащане, а и за условия на работа. За работна среда. Дори в тази работна среда влиза пренебрежителното отношение към съсловието. Например, само лекарите да решават колко и какво да получават сестрите, а те да не могат да вземат участие при договарянията. Там трябва да участват на всички нива, където се решава нещо за това съсловие. Т.е., у нас - и при рамковия договор. А ние се борим сега поне да ни разрешат да се включим в Закона за здравно осигуряване и поне официално да си даваме предложенията. Не да бъдем страна, за да не ги засегнем толкова, но поне писмено да си даваме официално предложенията, примерно как да се финансира и колко да струва работата на една акушерка в извънболничната сфера. Реши се тя да има самостоятелни звена в здравните заведения, но кой ще им плаща, никой не се сеща и не става въпрос в договора.

Колко сестри са необходими на България? И кога бихме могли да си ги набавим?

В момента лекарите ни са 34 000, а сестрите – 29 000. Т.е., на нас ни трябват, ако го изчислявам по най-стария начин, към лекари, трябва да имаме 60-70 000 сестри. Смята се три към едно, а ние нямаме дори две към едно, което е минимума.

Тази година се отпуснаха 500 места в университетите за сестри. Те държат изпит, еднакъв със студентите медици, плащат същата такса като студентите медици и учат четири години. Оказа се, че няма кандидати. Имаше само по 25 кандидата за 100 места в София и Пловдив. Тогава, понеже министерството знае, че няма сестри, те записаха – някоя писала пето желание – медицина, стоматология, фармация, акушерка и пето – сестра. Но ги приемат, защото не са влезли друго. Тези хора обаче втория семестър напускат. Както миналата година – 50 души втория семестър напуснаха софийския колеж, които са приети по второ, трето или пето желание. Т.е., държавата един семестър ги издържа, но те не са мотивирани да станат сестри. Напускат, за да четат наново за конкурсните изпити за лекари, стоматолози и т.н. И това е едно хабене на средства от страна на държавата за нищо.

Някои от университетите, понеже нямат бройки, решиха да направят за следващите един тест само по биология – като по държавни изисквания трябва да се държи изпит по биология и химия. Това е нарушение на изискванията. С един тест влязоха, но пак не достатъчно. Тогава почнаха едва ли не да ги събират от улицата – всички неприети никъде да ги канят – елате да станете студенти. И тези, които попълниха бройките, ги попълниха по този начин. Така че сега в един курс за сестри и акушерки има приети с изпит, тежък като лекарския; други, които са държали този изпит и ще напуснат, и трети, които са събрани от кол и въже, не са мотивирани и не се знае какво ще стане. Въпреки това 100 места останаха незаети.

Но дори да приемем, че 500 места ще се запълнят, при положение, че ни трябват още 30-40 000 сестри, ни трябват 60 години, при положение, че никоя не напуска и не се пенсионира, за да попълним нормата.

Имате ли готово предложение? Как да се справим с проблема?

Нашето предложение, на което никой не обръща внимание, е, първо, да ги приемат по матура с един тест за мотивация и за интелигентност, както е в цяла Европа. Няма такъв тежък изпит. Те могат да отпаднат след това, ако не стават. Второ, те да учат във факултети, в колежи към университетите, както е на Запад – по здравни грижи. Не едни в Стара Загора да учат в медицинския факултет, Пловдив ще открива факултет по обществено здраве, в София е факултет по обществено здраве, който не е медицински. И всички да приемат максимален брой, защото когато е по-лек изпита и е по матури, което от тази година ще е възможно, тогава ще се приема голяма бройка. А обучението трябва да бъде три години. Тогава ще има и желаещи.

И най-важното – да им се дадат заплати, които да не са обидни. Защото сега сестрите, които работят в учебните заведения, понеже те не се финансират от МОН и не са педагогически персонал, ще получават по-малко от чистачката. А им искаме четири години да са учили и да държат изпит, да са с висше образование. За непедагогическия персонал в училищата определиха 330 лв. средна заплата. Сестрите получават 220 лв. Те не са стачкували и не са към Министерство на образованието. Така че ще видим какво ще направят, но ако те останат под чистачките – като имате предвид, че чистачките след Нова година ще вземат навсякъде в държавно финансираните заведения 220 лв. заплата. Сега сестрите вземат 220 лв. и са в много обидно положение…

Предвиждате ли национална стачка на професионалистите по здравни грижи?

Стачка няма да правим. Ние вече това го видяхме, че не работи. Стачката е отминал за нас етап. За различните групи сестри ще имаме различен подход.

Разчитаме на обратната връзка, на какво са склонни хората. Даже правителството трябва да ни награди, че задържаме нещата, защото искаме да го направим интелигентно и да има резултат.

Ние чакаме да видим какво ще стане и в края на ноември целия ни актив от към 100 души – Управителен съвет, Съвет по качество, Национален съвет имаме среща в Шумен, където ще вземем решения, като разбира се, ще питаме различните сфери, защото при нас една четвърт от сестрите, около 6000, работят в държавно бюджетирани заведения. Това са психиатрии, спешна помощ, социални домове за деца с увреждания, детски обединени заведения, училища, кръвопреливни центрове и кръвни банки. Предварително знаем, че държавно бюджетираните са в най-тежко положение. Затова там ще предложим една стратегия, но ще ги питаме съгласни ли са с такъв начин на реакция, в зависимост от това какво дотогава е положението. За тези търговски дружества всичките ни искания са написани февруари на протестите. Ние искаме сестрите в извънболничната да получават процент на преминал пациент. А не лекаря да ги осигурява на минимална заплата и да им дава на ръка. За бюджетните искаме стартовата им заплата да е две минимални работни заплати. Мислим, че това е справедливо.

За болниците искаме да се приеме единна система за разпределение на парите. Те са търговски дружества, министерството казва, че не може да им се меси. Но ние искаме да има единна методика за разпределение на средствата. Една болница може да има повече пари, но да бъде единно, справедливо разпределението между сестри и лекари. Сега в макробюджета, който и ние подписахме с Лекарския съюз, се предлага 2 млрд. и нещо в бюджета да влязат пари и лекаря да има заплата 1500 гарантирана, а сестрата – 750. Т.е., наистина сестрата да получава поне наполовина на лекаря. Даже наполовина мисля, че е достатъчно справедливо. Но имаме случай – рентгенолога получава 7000, а дава 300 лв. на лаборантката си, която се пържи също на рентгена и той го знае. Не може да е така. Тя трябва да е обвързана с дейността.

Вашето съсловие се включи в националните протести през февруари. Какво постигнахте тогава и какво се случи впоследствие?

Когато бяха протестите, обещаха 10% увеличение за бюджетните. Но от тях някои получиха 7%. Примерно, детските ясли ги взеха за директора парите и на тях дадоха 5%. След това, примерно в Стара Загора и в София им ги дадоха сега преди изборите – 5% им дадоха. Просто навсякъде общината задържаше тези пари, за да си ги върти и чак сега дадоха. Ангажиментът не е изпълнен и не е еднакъв, не е 10%. Т.е., примерно в психиатрията в Церова Кория, Търново, когато една сестра – имаме писма – с 30 години стаж, със специализация в Швейцария по проект, получаваше 192 лв. Тя сигурно е получила 10%. Какво са те? 19 лв. Това е подигравка.

Сподели в    Facebook     Svejo     Twitter  Мнението на другите
Мнения по темата
Страница
01  02  
Страница 1 от 2
 ИмеКоментар
07.9.2010 г. 21:34:18lilkaMoje bi zabraviha 4e suhtestvuvame no nie sme na iz4ezvane zatova skoro hte si spomnite za nas i hte ni vuznagradite dostoino!
03.3.2009 г. 14:13:26д-р д-ватърся работа като психиатър-психотерапевт в израел.имате ли информация
14.11.2007 г. 10:39:54медицинска сестраДобре че съсловието се осъзна и се обедини. Всъщност така е в цяла Европа. Трябва на някакъв форум да решим какво точно да правим и наистина последователно да отстояваме интересите си. Вижте как увеличават всеки ден цени и такси, а заплатите ни не мръдват. Тези хора да ни ликвидират ли са решили? И ние имаме деца, и ние искаме те да учат езици, но не можем да им плащаме за уроци. Втора категория хора ли сме?
13.11.2007 г. 15:44:57ГостВреме е и ние да се вдигнем да защитим правото си на по-добър живот,по-добро заплащане.
13.11.2007 г. 15:43:16м. сестраЗащо Здр. каса остави сестрите на произвола на лекаря да определя заплатата им,видели се с пари и то доста как ще им се откъсне от джоба и ще ни дадат и ние да живеем нормално?
13.11.2007 г. 15:37:21мед.сестраДо всички сестри/училищни,градински,ясленски/ ДО КОГА ще търпиме това мизерно подаяние 230 лв.Как се живее с тези пари ?Ние да не сме просяци?Имам 30 год .стаж,/работя с компютър,/джипито ме осигуряваше на мин.раб. заплата 6 год.Е питам аз каква пенсия ще взема?Мисля да напусна и да отида в Гърция да гледам стари хора отколкото да живея тук.А депутатите нека си гласуват 2000 лв.саплата
11.11.2007 г. 18:09:010feld6ergospoda,lekari nau4ete se ot d-r gelev 6efa na csmp sofia grad.uvolni de sto ima sesyti feld6eri i acu6erci,ministara dade po 20procenta za srednia personal,no gelev si gi razpre...i po 100 procenta na administrsciata i po 20 lv. na feld6eri i sestri,a lekarite gi kotka.uvolnqva starite kadri,zastoto go znaqt kakav nekadarnik e.evala na takiva upravnici.
11.11.2007 г. 06:44:38един3С това искам да кажа ,че ние също не сме виновни за положението на сестрите ,а държавата ни залага тези капани и неграмотни управляващи -хабилитирани лица ,които никак не са наясно със ситуациятта и се опитват да правят социализъм в капиталистическа среда и естествено страдат първо малките изпълнители ,а след това и работодателите.
11.11.2007 г. 06:44:23един 2.За да вземе някой 300ЛВ ЧСТО ,АЗ КАТО РАБОТОДАТЕЛ ДАВАМ 470-480ЛВ С ОСИГУРОВка защото прихода от там е 500лв ,а обслужените от нея са по 3 на ден -или мен ми струва 10 -15 лв всеки един преглед от там,а печалбата е отрицателна.НО АКО ПОПИТАМЕ НЯКОЙ МОЙ КОЛЕГА ОТ ГРАДА ИЛИ НЯКОЙ ПРОФЕСОР ИЛИ ДОЦЕНТ КАТО ДОЦ ДЕЯНОВ ОТ СКАТ той ще ви обясни веднага ,че джипитата вземат 5000 лв заплата ,а сестрите едва по 300 а доцента 500 ,но никой не казва кой точно поема разхода -ТОВА Е ПРИХОДА УВАЖАЕМИ ПРОФЕСОРИ И ДОЦЕНТИ ОТ480 ЧОВЕКА В ЕДНА ПРАКТИКА-НЯМА ДРУГ ПРИХОД ,НЯМА РЕКЕТ КАТО ПРИ ВАС И ПАРИ НА РЪКА.
11.11.2007 г. 06:41:50единне ни разбирайте погрешно.НИЕ НЕ СМЕ ПРОТИВ МЕД СЕСТРИТЕ.Но не може без да имате реална представа от новите изисквания ,да имате безкрайно големи искания към лекарите в извънболничната помощ-не говорим за начина на формиране на заплати в болничните заведения -там разликата в заплата на директор и на сестра е 30-50 пъти ,но там си мълчите .Нашите доходи не съвпадат с оборотите ,за които се приказва,аз имам приход близо 5000 лв ,но имам и разход за 9 човека санитари ,сестри ,фелдшери ,лекари ,поддържам здравни служби в град и 3 села ,което вярвайте ми е много -много скъпо и не мога да дам на сестрата в село с 500 души 500лв ,въпреки ,че инфлацията е огромна,з
07.11.2007 г. 21:17:38Доктор ОПЛ"ГАСТАРБАЙТЕРИ?!" Тази професорка "милее" всичко немско- и терминология и валута!! Добре известна е на всички завършили преди 7-8 години медицина в Стара Загора с това, че продаваше изпита си срещу немски марки! По-известна беше не с името си "Маркова", а с псевдонима "ДОЙЧЕ-МАРКОВА"! Сега се прави на божа-кравичка!
07.11.2007 г. 06:00:29до акушеркаДори да разрешат сестрински и акушерски практики, познайте какво заплащане би дала НЗОК за дейността им - на специалист АГ дава общо 7 лв. за преглед, ехограф и цитонамазка. На акушерката ще даде 3 лв., примерно в града има 1000 бременни и 10 акушерски практики - по 300 лв на месец за наем на кабинет, ток, вода, консумативи, за САНИТАРКА - не може сама акушерката да чисти кабинета и после с тези ръце да преглежда, няма потр. такси за бременните. За сестрите ще даде 50 ст. за мускулна и 1 лв. за венозна инжекция и ще ги задължи да ходят по домовете, като транспорта и консумативите са за тяхна сметка.
06.11.2007 г. 20:03:24областенУважаеми медицински сестри ! Основният проблем на настоящия етап е несъразмерният процент от БВП , който се дава за здравеопазване . За догодина той ще е 4,2 . Т.Е. намаля се (т.г. беше 4,35) . Патологичният лъжец Гайдарски обещаваше 5 % . А в "нормалните" държави е 8 и повече прлоцента ! Това са МИЛИАРДИ , ако се дадат . Ще има за всички - за лекари , за сестри , за пациенти . Но БГ правителството не разпределя тортата , т.е. БВП както това се прави в европейските държави . ПИТАЙТЕ ГИ - ЗАЩО И НА КОГО дават толкова много проценти !
06.11.2007 г. 19:58:44лекарнадявам се да се оправите ВИЕ , за да се оправим и НИЕ .
06.11.2007 г. 19:48:52Един ОПЛ на 33За мен истината е, че в една обща практика, мед сестрата не е от първа необходимост - достатъчна е една на няколко практики. Това, което ни е по-нужно е АДМИНИСТРАТИВЕН ПОМОЩНИК, който да работи с компютъра, докато ние преглеждаме, да вдига телефона, да съставя графика, да въвежда ред в чакалнята (само ние си знаем колко трудно е това с нашенците) и да се оправя с архивите. Това е положението. Колегата "един" правилно се е ориентирал в обстановката и е наел немедицинско лице. Медсестрите с подобни знания и умения са твърде малко и (естествено) си знаят цената и си я искат. Както писах по-рано днес - ПАЗАР - той най-добре урегулира нещата.
06.11.2007 г. 18:09:17старша сестра Колеги, господин ЕДИН.Обръщам се специално към Вас , за да Ви напомня,че е време да се осъзнаете - без работата на сестрите сте загазили !И не всички сестри са неграмотни господинчо...Искате от тях висше образование, компютри , езици и какво ли още не , а им хвърляте жълти стотинки.Кой Ви изкарва парите ???? Кой Ви гледа пациентите????
06.11.2007 г. 16:50:23медсестраКолежките от Бургаската болница започват стачка а ние какво да правим със същите НИСКИ ЗАПЛАТИ? Няма ли всички да се вдигнем и да поискаме нормални заплати? Хубаво казва проф.Маркова че напускаме но не всички, защото не можем да зарежем тук деца и семейства а и език не владеем. Да мрем ли тогава?
06.11.2007 г. 15:07:02пациенткаВие си пишете като нямате друга работа но кой ще ви даде пари като няма. За нас пенсионерите също няма а съм с над 43 години трудов стаж. Срам ме е да кажа каква ми е пенсията. И като ходя на лекар му давам такса защото няма да ме погледне иначе и ще вземе да ме кара да чакам с часове. А ходя там от болежки а не от нямане на работа. Не съм доволна от здравното обслужване. Всички за пари мислят.
06.11.2007 г. 15:04:45случаенмай трудно ще станем европейци. То и по политиците ни личи. Уж влязохме в Европа пък те го карат като бай Ганьо преди 80 години. То не бе подкупване не бе сплашване, даже и човек убиха в деня на изборите. Ашколсун, машалла... Българска работа!
06.11.2007 г. 15:02:46акушеркаНякой пита какво ще правят сестринските практики. Ами каквото трябва - една акушерка ще съветва бременните, ще следи за състоянието им и като се наложи - ще ги изпрати при лекар-гинеколог. А една медицинска сестра може да се грижи в следоперативния период за по-възрастни хора, може да прави превръзки - по предписание на лекар. Защо болният да ходи и да чака пред лекарските кабинети за най-малкото нещо?

Правила на форума

Вашето мнениеМаксимум 3000 символа