АПТЕКИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АПТЕКИТЕ В БЪЛГАРИЯ

На страницата е представена актуална информация за  аптеките, получили разрешение по реда на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина, (актуална  към 29.05.2013.)

В случай, че не намирате необходимата Ви информация, както и при необходимост от допълнителни данни, ще Ви окажем съдействие на: statistics@zdrave.net