ЛЕКАРСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

На страницата е представена актуална и разнообразна информация за лекарствените продукти в страната.

Тук можете да се информирате за лекарствата включени в Позитивния списък на Република България, Регистъра на пределните цени на разрешените за употреба в Р България лекарства, за тези от тях, които се отпускат без лекарско предписание /ОТС /, лекарствата, които НЗОК заплаща напълно или частично, както и тези, които са включени в списъка на лекарствените продукти, отпускани срещу частично заплащане на ветераните от войните по Наредба №17.

В случай, че не намирате необходимата Ви информация, както и при необходимост от допълнителни данни, ще Ви окажем съдействие на: statistics@zdrave.net

Съдържание на информацията