НПО В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Име Орган. форма Адрес Контакти
АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ сдружение гр. Сливен 8800, ул. "Цар Освободител" № 1 044 662 358
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ „ВИЖЪН” сдружение гр. Варна 9000, бул. "Княз Борис І" № 115 052 831 159 052 646 600 052 646 600
АКСЕС - СОФИЯ фондация   гр. София 1463, ул. "Шандор Петьофи" № 50, ет.1   951 54 32; 951 56 82 office.acs@netplus.bg
АЛТЕРНАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ „КАМАЛА” сдружение гр. Враца 3000, ул. "Кирил Буюклийски" № 8 вх. А, ет. 2, ап. 6 092 665 694
АСОЦИАЦИЯ „АКАДЕМ” фондация гр. София 1336, ж.к. "Люлин", бл. 619, вх. А, ет. 5, ап. 35 0887 531 255
АСОЦИАЦИЯ „АНИМУС” фондация   гр. София 1000, ул. "102" № 4 981 05 71 981 67 40
АСОЦИАЦИЯ „АРКАДИЯ” сдружение гр. София 1309, ж.к. Илинден, бл. 1, ап. 35 980 32 15
АСОЦИАЦИЯ „АУТИЗЪМ”   сдружение гр. София 1309, ж.к."Св.Троица", бл.300, вх.А, ет.8 992 13 39 979 01 68 mirenavelkova@yahoo.com
АСОЦИАЦИЯ ЗА БАЛКАНСКО  СЪТРУДНИЧЕСТВО съдружие гр. София 1404, ж.к. "Гоце Делчев",бл. 236, вх. Б, ет. 2, ап. 22 54 27 98
АСОЦИАЦИЯ ЗА БИЗНЕС РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНВАЛИДИТЕ сдружение гр. София 1000, ул. "Иван Вазов" № 40-Б 987 51 17
АСОЦИАЦИЯ НА БОЛНИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ сдружение   гр. Варна 9000, ул. "Христо Смирненски" №1, МБАЛ "Света Марина", стая 247 052 301 168 052 302 950 abb_varna@mail.bg
АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРИТЕ, БОЛЕДУВАЩИ ОТ АСТМА сдружение гр. София 1000, ул. “Триадица” № 5 Б, адм. сграда "Сплендид Палас", ет.3, офис 317 980 45 46 asthma@mail.bgwww.asthma-bg.com
АСОЦИАЦИЯ НА ВАРНЕНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА  ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОМАНИТЕ сдружение гр. Варна 9002, бул. „Цар Освободител” № 27 052 226 189 mdc_vn@abv.bg
АСОЦИАЦИЯ „ДЕМЕТРА” сдружение гр. Бургас 8000, ул. "Александровска" № 101 056 484 80
АСОЦИАЦИЯ ДЕТСКО СЪРЦЕ сдружение гр. София 1606, ул. "Яков Крайков" № 3 953 28 66 childs_heart@lotus-bg.com
АСОЦИАЦИЯ ДЕТСТВО ЗА ДЕЦАТА сдружение   гр. Бургас 8000, ул. "Пробуда"  № 1А, ет. 3 056 485 50  
АСОЦИАЦИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ПРАВА НА ЧОВЕКА   фондация гр. Пловдив 4000, ул.  ”Хан Кубрат” № 2, ет. 3   032 623 244 032 623 264 hurights@mail.bg;  ekimjiev@mail.bg  www.eurorights-bg.org
АСОЦИАЦИЯ НА ЖЕНИ ЗА МЕЖДУНАРОДНА ИНТЕГРАЦИЯ сдружение гр. Пазарджик 4400, ул. „Цар Самуил” № 2 034 515 03
АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЛИЦАТА СЪС СПЕЦИФИЧНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ „ЕВРОПА 21” сдружение гр. Пловдив 4000, ул. "Младост" № 6 0898 421 396
АСОЦИАЦИЯ „ИЗИДА” сдружение гр. Пловдив 4000, ул. „Тодор Каблешков” № 19 032 671 749 032 764 112
АСОЦИАЦИЯ ПО КАТАРАКТАЛНА РЕФРАКТИВНА ХИРУРГИЯ сдружение   гр. Варна 9000, ул. “Неофит Бозвели” № 13, ет. 6, ап. 26 052 610 372  
АСОЦИАЦИЯ НА ЛИЦА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ „ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ” сдружение гр. Перник 2300, ул. "Търговска", бл. 30, вх. А, ап. 13 076 601 991
АСОЦИАЦИЯ МЕДИЦИНСКО ОБЩЕСТВО сдружение гр. София 1303, ж.к. "Зона Б-5", бл. 7, вх. В, ап. 163 0888 223 429 /Пл. Бауренски/
АСОЦИАЦИЯ "НОВ ШАНС" сдружение гр. София 1612, ж.к . “Лагера”, бл. 80 Б 51 10 80  
АСОЦИАЦИЯ НА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ сдружение   гр. Благоевград 2700, ул. “Григор Пърличев” № 6   957 22 50 0888 704 694
АСОЦИАЦИЯ НА ПАЦИЕНТИТЕ С ОНКОЛОГИЧНИ  ЗАБОЛЯВАНИЯ И ПРИЯТЕЛИ сдружение гр. София 1750, ж.к. „Младост” 4, бл. 465, вх.4, ет.6, ап.85   0887 660 329 apoz@mail.bg  
АСОЦИАЦИЯ „ПРИЯТЕЛИ НА ДЕЦАТА С  УВРЕДЕН СЛУХ” сдружение гр. София 1619, ул. „Княжевска”, бл. 48, вх. Б, ет. 8, ап. 27 57 52 49 a_pdus@abv.bg
АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ” сдружение гр. София 1000, ул. „Бистрица” № 3, ет. 4, ап. 8 986 77 13 986 79 20 mbox@trancparency-bg.org
АСОЦИАЦИЯ ЗА ПСИХО-СОЦИАЛНА ЗАЩИТА „АДАПТАЦИЯ” сдружение гр. Варна 9002, ул. „Найден Геров” № 18   052 233 018 052 302 950 PSaa@abv.bg
АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ОБЩИНИ сдружение гр. Севлиево 5400, ул. "Мара Белчева" № 7  
АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ ИНФОРМАЦИЯ   И КООРДИНАЦИЯ В МЕДИЦИНАТА „АРИКОМ – ПЛАЦЕБО” сдружение   гр. София 1000, ул. "Ст. Караджа" № 24, ап. 8 9873458 9801413 9802684 0887 600 707
АСОЦИАЦИЯ РОДИТЕЛИ сдружение   гр. София 1113, ул."Чарлз Дарвин" № 25,ап. 18 971 35 14  978 35 44
АСОЦИАЦИЯ НА РОДИТЕЛИ НА  ДЦП И НА ДЕЦА С ВРОДЕНИ, ПРИДОБИТИ И  НАСЛЕДСВЕНИ УВРЕЖДАНИЯ сдружение гр. Варна 9000, ул. "Лозенград" ,бл. 3, вх. Б, ет. 4, ап. 30    
АСОЦИАЦИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА С НАРУШЕНО ЗРЕНИЕ сдружение   гр. София 1229, ул. “Ломско шосе” № 177 938 12 64 931 80 15 lazar582002@yahoo.com
АСОЦИАЦИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА С УВРЕДЕН СЛУХ сдружение гр. София 1000, ул. „Денкоглу” № 12-14 987 26 46 ardus@abv.bg; ardus@mobikom.com
АСОЦИАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛСКА АКТИВНОСТ сдружение гр. София 1225, ул. "Цигов Чарк" № 6 гр. София 1504 бул. „Васил Левски”№ 94, вх.Б, ап.14 944 03 78 39 38 78
АСОЦИАЦИЯ ЗА СЕМЕЙНА  ПОДКРЕПА И СОЦИАЛНА РАБОТА сдружение гр. Бургас 8000, ул. "Цариградска" № 23, ет. 2 056 447 90 056 844 942
АСОЦИАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ сдружение гр. София 1756, бул. "Климент Охридски" № 2 962 65 70 962 62 02
АСОЦИАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО-ЕКОЛОГИЧНИ ПРОЕКТИ „ЕВРОАСТРАЛ” сдружение гр. Бургас 8000, ул. "Константин Величков" № 4 вх. В, ет. 2 056 329 23
АСОЦИАЦИЯ ПО ФИЗИКАЛНА  МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ сдружение гр. София 1619, ул." Люлински път" № 8 0888 712 670
АСОЦИАЦИЯ „ФИДЕП” сдружение гр. Плевен 5800, ул. "Рига" № 9 064 344 84

АСОЦИАЦИЯ НА ПАЦИЕНТИТЕ С БЪБРЕЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И ПРИЯТЕЛИ" (АПБЗ) ЧЛЕН НА СВЕТОВНИЯ ПАЦИЕНТСКИ АЛИАНС (IAPO)

сдружение

Председател: Росица Маврова

Седалище: гр. Стара Загора 6000

ул. "Васил Левски" 75, вх.Б, ет. 4, ап. 24 Ценрален офис: гр. София 1309 ул. "Алдомировска" 1, вх. А, ет. 4, ап. 17

Регионални звена:

София, Казанлък, Стара Загора, Карлово, Габрово, Златица, Велинград и Кърджали.

GSM: 0894 488 007 ; 0894 488 001 ; 0894 488 009

office@apbz.eu ; apbz@abv.bg

www.apbz.eu

АСОЦИАЦИЯ „ЧОВЕКОЛЮБИЕ” сдружение гр. Велико Търново 5000, ул. „Христо Ботев” № 22, ет. 2, стая 205  062 236 11 philanthropy@yahoo.com
БАЛКАНСКА ФОНДАЦИЯ ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ фондация гр. София 1000, ул. "Голаш" № 19 37 88 06
БЕТАНИ БЪЛГАРИЯ фондация   гр. София 1606, ул."Владайска" № 10, ет.4,ап.7 917 04 40 944 19 12
БЛАГОТВОРИТЕЛЕН ФОНД сдружение гр. София 1000, ул. "Цар Иван Шишман" № 27 б 980 99 71
БЛАГОТВОРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО „МИЛОСЪРДИЕ” сдружение гр. Стара Загора 6000, ул. „Димитър Асенов” № 81, ап. 4 042 235 32 milosardie@hotmail.com
БЛАГОТВОРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО  „ХОСПИС  МИЛОСЪРДИЕ” сдружение гр. София 1504, ул. „Светослав Тертер” № 39 946 13 96
БОЛНИ ОТ АСТМА фондация   гр. Ямбол 8600, ул. "Тунджа" №13 046 314 62
БЪДЕЩЕ ЗА ВСИЧКИ сдружение   гр. Главиница 7630, обл. Силистра, ул. ”Дружба” №18 0889 800 840  
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА  АЛТЕРНАТИВИ В ТРАНСФУЗИОЛОГИЯТА сдружение гр.София 1632, бул."Никола Петков" № 56 915 44 19  
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО БАЛНЕОТУРИЗЪМ сдружение гр. Поморие 8200, бул. “Яворов” № 40 А 0596 258 66  
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ „ДИАБЕТ” сдружение   гр. София 1202, Централна гара, предгаров площад Ротондата 931 07 79  
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ЖЕНИТЕ ЛЕКАРИ сдружение   гр. София 1606, бул. ”Македония” № 24, ет. 8, ап. 22 52 02 51 0888 772 066
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ПАЦИЕНТИТЕ сдружение гр. София 1000, бул. „Патриарх Евтимий” №18, ет. 3, ап. 6 981 66 69 patients_bg@abv.bg
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ЛИЦА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ сдружение гр. Петрич 2850, ул. „Цар Борис ІІІ” № 23   0745 296 69 bapid@mail.orbitel.bg
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА  НЕВРОМУСКУЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ   сдружение   гр. София 1220, ж.к. „Надежда”, бл. 253, вх.б, ап.45                                                                         936 04 49 936 26 88 banmz@mail.dir.bg, villy_a@abv.bg
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА НАРКОМАНИТЕ фондация гр. София 1000, ул. „Солунска” 1 980 06 62 980 06 38 droga@yellowpages-bg.com
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО СЕМЕЙНОТО ПЛАНИРАНЕ И СЕКСУАЛНО ЗДРАВЕ сдружение гр. София 1504, бул. „Дондуков” № 67  943 30 52 bfpa@online.bg www.bfpa-bg.org
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО УРОЛОГИЯ, НЕФРОЛОГИЯ И ТРАНСПЛАНТОЛОГИЯ „УРОНЕТ" сдружение   гр.София 1431, ул. “Св. Георги Софийски"  №1 Медицински университет- Катедра по урология 0888 554 908 0888 505 985 980 07 94
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО  ФАМИЛНА ТЕРАПИЯ сдружение гр. София 1111, ул. "Шипченски проход" № 11 бл. 228А, вх. 1, ет. 4, ап. 16 72 62 81
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ „ХРОНИЧНИ ВЪЗПАЛИТЕЛНИ ЧРЕВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ” сдружение гр. София 1164, ул. "Персенк" № 73, ет.8, ап.27   962 12 00 www.remisia.org
БЪЛГАРСКА РАБОТНИЧЕСКА ФЕДЕРАЦИЯ „ТРУД, СПОРТ И ЗДРАВЕ - КНСБ” сдружение   гр.София 1301, пл. "Македония" №1, ет. 4, ст. 8 987 41 42
БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ  „ЗАЕДНО ЗА ДЕЦАТА" сдружение гр. София 1504, ул. "Кракра" № 2 А  
БЪЛГАРСКИ ХЕЛЗИНКСКИ КОМИТЕТ сдружение гр. София 1504, ул. "Върбица" № 7   943 48 76 944 06 70 943 90 60 yuliana@bghelsinki.org; www.bghelsinki.org
БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ сдружение гр. София 1407, ул. "Джеймс Баучер" № 76 963 35 23 965 75 29
БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА ДЖЕНДЪР ИЗСЛЕДВАНИЯ фондация гр. София 1142, бул. "Евлоги Георгиев" № 5, ет. 2, ап.3 989 73 08 980 88 01
БЪЛГАРСКО ДЕРМАТОЛОГИЧНО ДРУЖЕСТВО БДД сдружение   гр. София 1431, ул. “Св. Георги Софийски” № 1 516 21 048 831 210
БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ДЕТСКА ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА фондация гр. София ул. „Възкресение” № 1   988 20 08 937 75 23 kultura@mail.bg nidakieva@sofiaculture.bg
БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ПОДКРЕПА НА  ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ - СЛУХ И ЗДРАВЕ сдружение   гр. София 1618, ж.к. “Славия”, бл. 2, вх. 2, ет. 1, ап. 1   922 58 01
БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ "РАВЕН ШАНС" сдружение гр. София 1000, ул. "Цар Асен" № 1, ет. 4 980 30 53
ВИЗИЯ НА МЛАДИТЕ С УВРЕДЕН СЛУХ сдружение   гр.София 1618, ул. "Генерал Тошев" № 82 36 73 70;  0888 356 764
ВЪЗМОЖНОСТ фондация   гр. Пловдив 4000, бул. "Руски" № 1 032 620 210  
ВЯРА, НАДЕЖДА И ЛЮБОВ сдружение   гр. Габрово 5300, ул. ”Брянска” № 1 066 320 28 0888 539 778 nina@veda.bg
ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ „АЛЦХАЙМЕР – БЪЛГАРИЯ” сдружение гр. София 1000, ул. "Бачо Киро" № 16

0898 444 027

www.alzheimer-bg.org

office@alzheimer-bg.org;; info@alzheimer-bg.org

ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТИТЕ сдружение   гр. София 1301, пл. “Македония” № 1 917 04 51 928 30 79  
ДАМСКИ АЛИАНС „НАДЕЖДА” сдружение гр. Разград 7200, ул. „6-ти септември” № 4, вх. В, ап. 12 084 208 48 dan2001@abv.bg
ДАР ЗА ЗДРАВЕ сдружение   гр.Перник 2300, кв. ”Твърди ливади”,бл.20, вх.Б, ап.72 076 286 04 dar_za_zdrave@mail.com
ДАРИТЕЛСКО СДРУЖЕНИЕ „СВ. ИВАН РИЛСКИ” сдружение обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, с. Балван 5064  
ДЕТСКИ ЦЕНТЪР "РОНКАЛИ" сдружение гр. Бургас 8000, ул. "Батенберг" №  1  
ДЕЦАТА НА РУСЕ фондация   гр. Русе 7000, ул. "Олимпи Панов” №14, к-с "Евас", вх. б, ет. 5 082  821 290
„ДИАБЕТ” ВЕЛИКО ТЪРНОВО сдружение   гр. Велико Търново 5000, ул."Мармарлийска" № 2 062 649 942
„ДИАБЕТ” СИЛИСТРА сдружение гр. Силистра, ул. „Тулча” № 35, ет. 4, ап. 21 086 758 69
„ДИАБЕТ” СТАРА ЗАГОРА сдружение гр. Стара Загора 6000, ул. „Генерал Столетов” № 60 042 571 32
„ДИАБЕТ” ХАСКОВО фондация гр. Хасково 6300, ул. „Тутракан” № 7 038 338 50
ДИАБЕТНИ ГРИЖИ сдружение гр. Бургас 8000, ж.к. „Братя Миладинови” ул. „Янтра” № 28 ет. 2 056 550 991 056 800 845
ДОБРОТВОРСТВО   сдружение   гр.Пловдив 4000, ул. „Околчица” № 23 – партер 032 677 907
ДОСТОЕН ЖИВОТ   сдружение   гр. Плевен 5800, ж.к. „Дружба”, бл. 334, вх.Г, ет.3, ап.10 0889 838 811
ДОСТОЕН ЖИВОТ   сдружение   гр. Русе 7000, ул. “Алея Еделвайс” № 8, вх.1, ап. 3 082 440 877
„ДОЦ. Д-Р КУНЧО ИГНАТОВ” сдружение   гр. Плевен 5800, бул. „Христо Ботев” № 44, ап. 11 064 884 106 sdrujenie_ignatov@mail.bg
ДРУЖЕСТВО НА ДИАБЕТИЦИТЕ сдружение гр. Видин 3700, ул. „Цар Симеон Велики” № 40 094 332 96
ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЕТОСТ И СТРУКТУРНО РАЗВИТИЕ „МАДАН”   гр. Мадан 4900, ул. „Обединение” № 16 0308 24 44
ДРУЖЕСТВО НА ИНВАЛИДА „ЛЕЙДИ ДАЯНА” сдружение гр. Камено 8120, ул. „Н. Камбов” № 3 05515 21 88
ДРУЖЕСТВО НА ЛИЦА С ТЕЖКИ ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ „СМЕЛОСТ” сдружение   гр. Русе 7000, ул.”Борисова” № 99, вх.1 – партер   082 826 616 082 870 390 082 826 415
ДРУЖЕСТВО „НАУКА И ЗНАНИЕ” сдружение гр. Пловдив 4000, ул. „Райко Даскалов” № 1, ет. 2 032 625 812 032 625 813
ДРУЖЕСТВО ЗА ПОДПОМАГАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЦА С ПСИХИЧЕСКИ РАЗСТРОЙСТВА сдружение гр. София 1113, ул. „Галилейо Галилей” № 52, вх. А 72 30 97
ДРУЖЕСТВО ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛИЦА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ „УСМИВКА” сдружение гр. Димитровград 6400, ул. „Трети март” бл. 5, вх. Б, ап. 6 0391 549 52
ДРУЖЕСТВО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ сдружение гр. София 1505, ул. „Черковна” № 52 43 52 43 0888 429 730
ДРУЖЕСТВО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ЗНАНИЯ сдружение гр. Разград 7200, ул. "Н.Й.Вапцаров" № 10 084 322 82 084 661 422
ДРУЖЕСТВО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ЗНАНИЯ сдружение гр. Смолян 4700, бул. "България" № 10 0301 248 33 0301 658 30
ДРУЖЕСТВО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ЗНАНИЯ „МИСЪЛ” сдружение гр. Велико Търново 5000, пл. "Христо Ботев" № 15 062 219 14 062 224 14
ДРУЖЕСТВО SOS - ДЕТСКИ СЕЛИЩА В БЪЛГАРИЯ сдружение гр. София 1618, ул. "Паскал Тодоров" № 8 А 955 96 16 955 97 47 955 95 92 office@sos-or.bg www.sos-or.bg
ДРУЖЕСТВО ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ сдружение   гр. Дряново 5370, ул. “Шипка” № 199 0676 41 58 0676 31 15 dspbul@mbox.infotel.bg
ДРУЖЕСТВО ЗА УМСТВЕНО И ПСИХИЧЕСКИ УВРЕДЕНИ ЛИЦА сдружение гр. Дряново 5370, ж.к. "Успех", бл. 2, вх. А, ап.6 0888 874 813 0676 49 67
ДРУЖЕСТВО НА  ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ "КУРАЖ" сдружение гр. Русе 7004, ул. "Доростоп" № 36, бл. "Цитадела", ет. 1 082 445 476 082 489 519
„ДЪГА-ЕС”   фондация   гр.Сливен 8800, ул."Братя Миладинови" № 20 044 353 00  
„ЕВРОИНТЕГРА”   сдружение гр. Дупница 2600, ул. "Бенковски" № 3, ет.1 0701 514 67 evgeni2002@abv.bg
„ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ”   сдружение   гр. Варна 9000, ул. " Георги Живков " № 30 052 615 430 052 616 826
ЕВРОИТЕГРАЦИЯ И ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ „БЪЛГАРИЯ 2003” сдружение гр. Плевен 5800, ул. “Браила” 35 064 251 66  
ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ сдружение   гр. Пловдив 4000, бул. "Санкт Петербург" № 1, ет. 14,ап.79   032 448 724 euii_2000@abv.bgtony65@top.bg
„ЕВРОПА ПЛЮС” сдружение гр.Провадия 9200, ул."Дунав" № 39, стая 406 0518 27 12 / 225 eu_p@mail.bg
ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУТ фондация гр. София 1000, ул. „Г.С. Раковски” № 96 988 64 10
„ЕВРОРОМА”   фондация   гр.София 1301, ул. "Алабин" № 36, ет. 2 981 30 14  
„ЕДНА УСМИВКА И ЗА ВАС”   фондация гр. София 1225, ул. “Съзнание” № 1, ет. 1, ап. 1 936 67 81
„ЕЛЕЙМОН”   фондация   гр. София 1373, ул. “Суходолска”, КИСВ сгр. 6-7   20 52 49  
„ЖЕНА”   фондация   гр. Сливен 8800, ж.к. "Сини камъни" № 27 Б-15 044 714 77
ЖЕНИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ И ХУМАННОСТ сдружение   гр. София 1517, ж.к. "Суха река", бл. 19, вх. Б, ет. 13ап. 143.   945 63 62
ЖЕНИ ЗА МИЛОСЪРДИЕ „РОМА” фондация гр. Сливен 8800, ул. „Иречек”, бл. 4, вх. Б, ап. 4 044 360 69
ЖЕНСКА НЕЗАВИСИМА РОМСКА ОРГАНИЗАЦИЯ „КАРМЕН” Сдружение гр. Разград 7200, бул. „Бели Лом” № 40, зала 33 084 660 243 chocheva@mail.bg
ЖЕНСКИ АЛИАНС ЗА РАЗВИТИЕ фондация гр. София 1000, ул. „Неофит Рилски” № 52 980 55 32 980 94 47 wad@infotel.bg  www.women-bg.org
ЖЕНСКО ДРУЖЕСТВО „ЕКАТЕРИНА КАРАВЕЛОВА” СОФИЯ сдружение гр. София 1000, ул. „П. Каравелов” 1 А 0888 883 236 e_karavelova@yahoo.com www.bia-bg.com
ЖЕНСКО РОМСКО СДРУЖЕНИЕ „ДОБРА МАЙКА” сдружение с. Вардун 7780, ул. „Христо Ботев” № 10 06028 222 vardun@abv.bg
ЖЕНСКО РОМСКО СДРУЖЕНИЕ „ХАЯЧИ” сдружение гр. Нови пазар 9900, ул. „Голо Бърдо” № 15 0537 53 44 0537 33 11 в. 31
ЖЕНСКО СДРУЖЕНИЕ "ЕКАТЕРИНА КАРАВЕЛОВА" сдружение гр. Силистра 7500, ул. „Одеса” № 1, ет. 7, ап. 19 086 820 487 hr.doneva@mbox.bol.bg
„ЖИВОТ БЕЗ ДРОГА И ПРЕСТЪПНОСТ” фондация   гр. Враца 3000, ул. "Климент Охридски" № 2 А-7 092 238 52 nodrugsvr@abv.bg
„ЖИВОТ ЗА ВСИЧКИ” фондация   гр. София 1836, ул."568-ма" № 25   937 16 39 937 16 40 life4all@mail.bol.bg
„ЖИВОТ В ХАРМОНИЯ” фондация   гр. Пловдив 4000, ж.к. Тракия , бл.132, вх.А, ет. 7, ап.19 032 623 802  
„ЗАЕДНО В ТРУДНОСТИТЕ” фондация   гр.София 1000, ул. "Кузман Шапкарев" № 5 986 35 51 882 083 68
„ЗАКРИЛА” фондация   гр. Асеновград  4230, ул. "Хан Омуртаг" № 2 098 858 205  
„ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ДЕЦА” Сдружение гр. София 1202, ул. "Княз Борис" № 210, вх. А, ет.12, ап.45 984 81 71
„ЗА ДЕЦАТА” фондация   гр. София 1712,  ж.к. “Младост” 3, бл. 377 974 60 27  
„ЗА ХОРАТА” фондация   гр. София 1510, кв. "Х. Димитър", бл. 118, вх. Б, ап. 42 981 46 25 981 84 11 zahorata@yahoo.com
„ЗДРАВЕ И МОРАЛ” сдружение   гр. Стара Загора 6000, ул. " Методий Кусев" № 7, вх. Г, ап.11 042 216 43 042 600 644 pulse@mbox.vereya.net
„ЗДРАВЕ И НАДЕЖДА”   фондация   гр.София 1715, ж.к. “Младост” 4, бл.4, вх.А 75 45 39
„ЗДРАВЕТО НА РОМИТЕ” фондация гр. Сливен 8800, ул."Сан Стефано" № 62 044 370 65 mngrf-sl@mbox.digsys.bg
ЗДРАВНА АСОЦИАЦИЯ "ПАРАГОН" сдружение   гр. София 1618, ул."Костур" № 16, ет. 2 980 10 39 paragon_za@abv.bg
ИНИЦИАТИВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ съдружие гр. Генерал Тошево 9500, ул. "Г.С.Раковски" № 1 05731 45 78
ИНСТИТУТ ЗА ЕКОЛОГИЯ НА МИСЛЕНЕТО фондация гр. София 1407, ул. "Рилски езера" № 16 962 35 84
ИНСТИТУТ ПО СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ПРАКТИКИ сдружение гр. София 1606, ул. "Люлин планина" № 2, вх. 2, ап. 7 523 914
ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР БЪЛГАРИЯ-ПЕРСПЕКТИВИ XXI ВЕК  ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ЖИЗНЕНИЯ СТАТУС НА ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ фондация   гр. Пловдив 4000, ул. "Младежка" № 27 В, ет. 5, ап. 9 032 647 218
ИНТЕГРАЦИЯ И РАЗВИТИЕ НА  МАЛЦИНСТВАТА фондация гр. Ямбол 8600, ж.к. "Г. Бенковски", бл. 10, вх. Д, ет. 1, ап. 90 046 454 97
„ИНТЕГРО” ЦЕНТЪР ЗА  ИНФОРМИРАНЕ, КОНСУЛТИРАНЕ  И ПОДПОМАГАНЕ НА РОМИТЕ ОТ  РАЙОНА НА ОБЩИНА ВЕТОВО сдружение гр. Сеново 7271,
ул. „Владимир Заимов” № 1
08315 22 11 08315 22 21
ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО 2001 сдружение гр. Пловдив 4000, бул. "Цар Борис ІІІ Обединител" № 62А 032 622 239
„КАМЧИЙСКИ БРЯГ” фондация област Варна, с. Аврен 9135, ул. "Т.Ноев" № 8 05106 226 05106 208 avren_kmet@abv.bg
КАТОЛИЧЕСКА ЕПАРХИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ "КАРИТАС" сдружение гр. Пловдив 4000,
ул. „Мария Луиза” № 3
032 272 141 032 359 32 032 631 27 caritasp@plovdiv.techno-link.com
КЛУБ „АРТ – ТЕРАПИЯ” сдружение гр. Габрово 5300, ул. „Христо Смирненски” № 20 А 066 332 21 slyncebg@hotmail.com
КЛУБ НА ЖЕНИТЕ "РОДОПЧАНКА" сдружение гр. Смолян 4700, ул. "Грудьо Войвода" № 24 0301 328 19
КЛУБ НА ИНВАЛИДИТЕ С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ сдружение гр. Хасково 6300, бул. "България" № 164  
КЛУБ "ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО" БЛАГОЕВГРАД сдружение   гр. Благоевград 2700, бул. "Васил Левски" № 1 073 800 18 073 370 09 osc_b@abv.bg www.osc-bl.com
КЛУБ „ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО” БУРГАС сдружение   гр. Бургас 8000, ул. "Булаир" № 37 056 842 475 osclub@ns.comnet.bg  www.osclub-ngo.org
КЛУБ „ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО” ВАРНА сдружение гр. Варна 9002, ул. „Цар Асен” № 3 052 612 053 052 612 056 oscvn@tnt.bg
КЛУБ "ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО" ГАБРОВО сдружение   гр. Габрово 5300, ул."Брянска" № 9   066 34 105 066 27 305 066 23  125 tommy@oscg.gabrovo.bg
КЛУБ „ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО"  ПЛЕВЕН сдружение гр. Плевен 5800, ул. "Скобелев" № 20, бл. 2, вх. Б 064 333 80 064 461 90 oscpleven@abv.bg
КЛУБ „ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО"  ПЛОВДИВ сдружение гр. Пловдив 4000, ул. „Авксений Велешки” № 17   032 630 679 032 631 995 oscplovdiv@abv.bg
КЛУБ „ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО” РУСЕ сдружение гр. Русе 7000, ул. "Борисова" № 78, бл. "Борис" 1 082 222 349 082 236 089 osc@osc.Russe.bg
КЛУБ „ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО"  СЛИВЕН сдружение гр. Сливен 8800, бул. „Хаджи Димитър” № 6 044 352 35 044 207 15 osc_sl@sl.bia-bg.com
КЛУБ „ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО” СМОЛЯН сдружение гр. Смолян 4700, бул. "България" № 8 0301 620 26 0301 620 24 smosc@mail.orbitel.bg
КЛУБ „ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО” СТАРА ЗАГОРА сдружение гр. Стара Загора 6000,
бул. „Христо Ботев” № 117 А
042 581 75 042 600 040 osc@osc.starazagora.net
КОМИСИЯ ПО ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ сдружение   гр. София 1113, ул. “Николай Коперник” № 6 984 43 38
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА РОМИТЕ „ЕВРОПА” сдружение гр. София 1359, ж.к. „Люлин”, бл. 506, вх. А, ет. 3, ап. 11 27 34 20 26 09 75 0898 220 414
„ЛИЛИ” АГЕНЦИЯ ЗА  ОСИНОВЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦА В МЕДИКО-СОЦИАЛЕН РИСК сдружение   гр. Велико Търново 5000, ул."Чумерна" № 10   062 330 09 062 603 734 lili_miti@abv.bg
„ЛИЧНОСТНО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ” фондация   гр.София 1301, ул. “Цар Самуил” № 103 981 26 30
„ЛУНА”   фондация   гр. София 1326, ж.к. "Обеля" 2, бл. 207, вх. Б, ет. 7, ап. 44 985 068 39
МАЙЧИН ЦЕНТЪР „БЪЛГАРКА” сдружение гр. Враца 3000, ул. „Индустриална” № 3, бл. „Вапцаров”, ет. 1 092 400 13
МЕДИКО-ФАРМАЦЕФТИЧНА АСОЦИАЦИЯ сдружение   гр. София 1000, ул. "Г. С. Раковски" № 98 987 19 89
МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ-БГ фондация   гр. София 1000, ул. „Цар Симеон” № 57   926 20 50 926 20 66  
МЕЖДУНАРОДНА ОЧНА ФОНДАЦИЯ „ЗРЕНИЕ ЗА ВСИЧКИ” фондация гр. София 1421, ул. „Добър юнак” № 19 74 61 65
МЕЖДУНАРОДНА СОЦИАЛНА  СЛУЖБА „БЪЛГАРИЯ” фондация гр. Велико Търново 5000, бул. „България” № 24 062 600 038
МЕЖДУНАРОДНА ФОНДАЦИЯ „МИСИЯ ЕСОЕС” фондация   гр. Пловдив 4000, ул. „Димитър Талев” № 84, ет. 1 032 773 779
„МИЛОСЪРДИЕ 03”   фондация   гр. Мездра 3100, ул. „П. Яворов” № 6, бл. 5,  вх. Б, ап. 22 0910 55 39  
„МИЛОСЪРДИЕ 21 ВЕК” фондация   гр. Стара Загора 6000, ул. „Бр. Жекови „ 38, вх. А, ап. 47 042 251 34 charity21century@abv.bg
„МИЛОСЪРДИЕ РУПКИТЕ” фондация   област Стара Загора, с. Рупките 6251, община Чирпан 0413 563 10  
„МИЛОСЪРДИЕ ХКП” фондация гр. Благоевград 2700, ж.к. „Ален мак”, бл.3, вх. Б, ет. 7, ап. 13 073 428 42  
„МЛАДЕЖКИ ФОРУМ 2001” сдружение гр. Разград 7200, бул. „България” № 15, стая.29, ет. 6 084 431 96 084 661 694 084 431 97
МЛАДЕЖКО ХРИСТИЯНСКО ДРУЖЕСТВО „ИМКА” сдружение гр. Габрово 5300, ул. „Тимок” № 2 066 234 19 066 290 32
„НАДЕЖДА”   фондация   гр. Благоевград 2700,   ул. „Т. Александров” № 43, вх. Б 073 375 74 fnadejda@abv.bg
„НАДЕЖДА 2003” фондация гр. Казанлък 6100, ул. „Цар Иван Шишман” № 36, вх. Г, ет. 2, ап. 57 0431 487 24
„НАСТОЯЩЕ С НАДЕЖДА”   фондация   гр. Пловдив 4000, ул. „Брезовска” № 34 032 940 618
НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА РАБОТА С ДОБРОВОЛЦИ фондация гр. Пловдив 4000, бул. „Цар Борис ІІІ Обединител” № 145 Б ет. 4 032 236 511 032 635 721
НАЦИОНАЛЕН РОМСКИ ЦЕНТЪР „СВЕТИ ГЕОРГИ” сдружение София 1303, ул. „Отец Пайсии” № 87 931 04 52
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЛЕПИ сдружение гр. Пловдив 4006, ул. „Ландос” № 24, бл. „Общежитие”, ет. 1 032 682 705
НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ОТ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ сдружение   гр. София 1750, ул. „Евгени Павловски” № 1 975 91 30 72 37 16 health_ass@yahoo.com  
НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СЛЕПОГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ сдружение гр. Пловдив 4000 ул. „Капитан Райчо” № 79, бл. 2, ет. 1, ап. 1 032 267 932
НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЧОВЕШКИ ПРАВА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ „РАВНОПОСТАВЕНОСТ” сдружение Гр. София 1000, ул. „Екзарх Йосиф” № 60 983 25 15
НАЦИОНАЛНО БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ И ЕСТЕТИЧНА МЕДИЦИНА сдружение   гр. София 1301, бул. „Александър Стамболийски” № 96/62 952 46 52 951 56 68  
НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ „ЖЕНИ СРЕЩУ РАКА” сдружение гр. София 1000, ул. „Алабин” № 36, ет. 3 973 41 09
НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА „РОМА” сдружение гр. София 1202, ул. „Цар Симеон” № 24, ап. 7 945 74 23
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ЖЕНИТЕ С ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И ТЕХНИТЕ СПОДВИЖНИЦИ сдружение гр.Пловдив 4000, ул. „Ал.Батенберг” № 36 032 269 769 polly_yankova@hotmail.com jozts@abv.bg
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В БЪЛГАРИЯ   фондация   гр. София 1000, ул. “Aлабин” № 16-20 980 03 04 980 03 13 M.Kumanova@namrb.org; www.namrb.org
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА СТУДЕНТИ И МЛАДЕЖИ С  УВРЕЖДАНИЯ сдружение гр. София 1734, ж.к. „Студентски град”, бл. 57, вх.Б, ет.5, ап.503 38 82 95  
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ  „СИНЕВА” сдружение гр. София 1336, ж.к. Люлин, бл. 621, вх. Г, ап. 128 25 39 05
НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС „ЖИВОТ ЗА БЪЛГАРИЯ” сдружение гр. София 1000, пл. „Света Неделя” № 5 952 52 09
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ сдружение гр. София 1000 ул. „Христо Белчев” № 21 980 34 92
НЕЗАВИСИМО ЖЕНСКО ДРУЖЕСТВО „САМОСЪЗНАНИЕ” сдружение гр. Бургас 8000, ул. „Македония”, бл. 11, вх. Б 056 204 85 0887 472 703
НЕЗАВИСИМО ЧАСТНО СДРУЖЕНИЕ „БАТИШНИЦА” сдружение с. Батишница 7169, ул. "Еделвайс" №  11 08144 271
ОБЕДИНЕН РОМСКИ СЪЮЗ сдружение гр. Симеоновград  6490, ул. „Стефан Караджа”, бл. 8, вх. Б, ет. 6 03781 30 17 0888 248 257
ОБЕДИНЕН РОМСКИ СЪЮЗ сдружение гр. Сливен 8800, ул. "Д-р Иван Жечков" № 3  
ОБЛАСТЕН СЪЮЗ НА ИНВАЛИДИ   гр. Добрич 9300, ул. „Климент Охридски” № 36 А 058 301 44
ОБЩЕСТВЕНА КОАЛИЦИЯ ЗА ЗДРАВЕ сдружение   гр. Добрич 9300, ул. „Независимост” 7, ап. 811 058 202 60
ОБЩЕСТВЕНО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЗДРАВЕ сдружение гр. Кюстендил 2500, ул. „Ген.Столетов” № 16А 0887 380 790
ОБЩЕСТВО НА КРАТКОСРОЧНИТЕ ТЕРАПЕВТИ В БЪЛГАРИЯ   гр. София 1612, Ж.к. „Хиподрума”, бл. 1, ап. 44 951 55 55 bs@mail.bg
ОРГАНИЗАЦИЯ „ДРОМ” сдружение гр. Видин 3700, ж.к. "Вида"  бл.14, вх. Г, ап. 76 094 606 209
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕВРЕИТЕ В БЪЛГАРИЯ „ШАЛОМ” сдружение гр. София 1303, ул. "Ал. Стамболийски" № 50 926 53 01 987 01 63
„ОТГОВОРНО ОБЩЕСТВО” фондация   гр. Пловдив 4000, ул."Георги Комитата" № 12, ап. 1, ет. 1 032 263 866  
„ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО” фондация   гр. София 1000, ул. "Солунска" № 56 930 66 19 951 65 18 www.osf.bg
„ПАЗЕТЕ ДЕЦАТА”   фондация   гр. Разград  7200, ул. „Марица” № 49, вх. Д, ап. 23 084 425 49; 0898 466 946
„ПАРТНЬОРИ” Фондация гр. Търговище 7700, ул. "Раковски" № 75 0601 449 92  
„ПЕТЪР БЕРОН” фондация   гр. София, кв. "Ботунец" 2, бл. 10, вх. Б, ап. 30 994 30 70
ПЛЕВЕНСКИ ОБЩЕСТВЕН ФОНД „ЧИТАЛИЩА” сдружение гр. Плевен 5800, ул. "П.Р.Славейков" № 23 064 237 13
„ПОВИК”   фондация   гр. Добрич 9300, пл. "Свобода" № 9, вх. В, ет. 7, ап. 15 058 370 10 058 301 85 058 238 61
„ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО” фондация гр. Пловдив 4000, ул. “Весела” № 3 032 231 300 0888 248 629
„ПОДАРЕНА НАДЕЖДА” фондация   гр. Пловдив 4000, ул."Ландос" №24, ет. 2, ап. 207 932 673 018
„ПОМОГНИ НА НУЖДАЕЩИТЕ СЕ”   фондация   гр. Пловдив 4000, ул. “Фредерик Жолио-Кюри"  № 9 032 622 118 032 622 439
ПРАВЕН ЦЕНТЪР ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ Фондация гр. София 1360, ул. "Адам Мицкевич"  № 37  
ПРОГРАМА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ фондация гр. София 1000, бул. “Васил Левски” № 76,  ет. 3, ап. 3 988 50 62 981 97 91 986 77 09 office@aip-bg.org; www.aip-bg.org
ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ ЗА ЗДРАВЕ И ЕКОЛОГИЯ Сдружение гр.София 1712, ж.к. „Младост” 3, 59-то ОДЗ 76 39 19 0887 380 790
„ПРОФЕСОР ДОКТОР СТОЯН БЕЛИНОВ” фондация   гр.София 1527, ул. "Ген. Данаил Николаев" №  26 944 22 06
ПЪРВИЧНА СЪЮЗНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЛЕПИТЕ   Гр. Видин 3700, Ул. „Епископ Софроний” 094 600 638
„РАДОСТ ЗА НАШИТЕ ДЕЦА” фондация   гр. Варна 9000, ул. „Васил Априлов” № 1, ап.32 052/606 068; 0878/183 875 ocj@abv.bg
„РАЗВИТИЕ НА ДЕТЕТО И СЕМЕЙСТВОТО” фондация   гр.София 1000, ул. „Цар Асен” № 31 980 48 17 def@bulinfo.net
„РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И МЛАДЕЖИТЕ В ДУПНИЦА” сдружение гр. Дупница 2600, пл. “Свобода” № 1 0701 518 00 sdr.razvitie@abv.bg
РАЗВИТИЕ НА ЛИЧНОСТТА И  ЧОВЕШКИТЕ ОБЩНОСТИ сдружение гр. Плевен 5800, ул. „Дойран” № 160, ет. 5, ап. 501 064 386 50 064 838 650
РАЗВИТИЕ И ПОДКРЕПА НА РОМСКИТЕ ЖЕНИ И ДЕЦА сдружение гр. Лом 3600, ул. „Стара планина” № 31 0971 604 51 natalia.lom@abv.bg
РАЗВИТИЕ НА ПСИХОСОЦИАЛНАТА РЕХАБИЛИТАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ сдружение гр. София 1463, бул. „Витоша” № 114, ет. 5 952 85 34
РЕАЛНА ПОМОЩ ЗА ХОРАТА В НЕРАВНОСТОЙНО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ сдружение гр. Благоевград 2700, ул. „Струмско-център” бл. 25, вх. А, ап. 11 0886 921 433
РЕГИОНАЛЕН СЪЮЗ НА БОЛНИЦИТЕ „СТАРА ПЛАНИНА” сдружение   гр. Габрово 5300, ул. „Опълченска” № 9, ет. 3  

066 806193

nikomus@gmail.com; rah@mbox.contact.bg
URL: www.staraplanina-bg.org

РЕГИОНАЛЕН ФОНД „ИГА” фондация гр. Пазарджик 4400, ул. „България” № 51 034 442 389
РЕГИОНАЛНА БЛАГОТВОРИТЕЛНА АСОЦИАЦИЯ „ГРИЖА И МИЛОСЪРДИЕ” сдружение гр. Смолян 4700, бул. „България” № 41 бл. 22, ап. 16 0301 233 33
РЕГИОНАЛНО ДРУЖЕСТВО ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЦАТА С УМСТВЕНИ ЗАТРУДНЕНИЯ сдружение   гр. Видин 3700, ул. “Стефан Караджа” № 13 094 370 67 094 419 13 lubka@medianet.bg
РЕГИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ  ДОСТОЙНСТВО сдружение гр. Плевен 5800, ж.к. „Строгозия”, бл. 73, вх. В, ап. 5 064 527 92
РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА  ПОДКРЕПА НА ЛИЦА С УМСТВЕНИ, ФИЗИЧНИ И ПСИХИЧНИ УВРЕЖДАНИЯ „СВ.ИВАН РИЛСКИ” сдружение гр. Бургас 8005, ж.к. „Славейков”, бл. 55, вх. 5, ет. 6, ап. 21  
РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ  ЗА СОЦИАЛЕН ПРОСПЕРИТЕТ сдружение гр. София 1799, ж.к. „Младост – 2”, бл. 206, вх. 8, ет. 1, ап. 2 75 22 67
РЕГИОНАЛЕН ФОНД „ИГА” фондация гр. Пазарджик 4400, ул. „България” № 51 034 442 389
РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ ГРИЖИ И ЗЕМЕДЕЛИЕ  „РОМА” сдружение гр. Плевен 5800, пл. „Възраждане” № 1, ап. 302 0887 917 183
РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР „НОВА АЛТЕРНАТИВА” сдружение гр. Благоевград 2700, ул. „Георги Сава Раковски” № 11 А 073 427 08 073 887 004
РОМСКА МЛАДЕЖКА ОРГАНИЗАЦИЯ сдружение гр. Сливен 8800,
ул. „Чаталджа” № 9
044 375 56
РОМСКА ФОНДАЦИЯ „ИСКРА”                                              фондация гр. Шумен 9700, ул. „Генерал Скобелев” № 95 048 856 378
РОМСКА ФОНДАЦИЯ „НАДЕЖДА” фондация гр. Сливен 8800, ул. „Поп Харитон” № 6 044 215 05
РОМСКИ ОБЩЕКТВЕН СЪВЕТ  „КУПАТЕ” сдружение гр. София 1303, ул. "Отец Паисий" № 87 986 18 38
РОМСКО БЮРО МОНТАНА фондация гр. Вълчедръм 3650,
ул. „Съединение” № 30
09744 32 61
РОМСКО БЮРО СОФИЯ фондация   гр. София 1303, бул. “Ал. Стамболийски” № 96, вх. 2, ап.52 920 18 72 920 15 74
РУСЕНСКА АСОЦИАЦИЯ НА ЛИЦА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ сдружение гр. Русе 7018, ж.к. „Чародейка – юг”, бл. 104, вх. А, ет. 3, ап. 7 082 625 433
РУСЕНСКА КАТОЛИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ сдружение гр. Русе 7000, ул. "Богдан Войвода" № 3 082 235 945
СДРУЖЕНИЕ "АЛМА" сдружение гр. София 1000, ул. "Денкоглу" № 36 980 14 89
СДРУЖЕНИЕ "АЛТЕРНАТИВА 2004" сдружение гр. Стражица 5150, ул. "Дончо Узунов" № 12 А  
СДРУЖЕНИЕ "АЛТЕРНАТИВА - БС" сдружение гр. Бяла Слатина 3200, кв. 88, бл.1, вх. Б, ап. 23 0915 59 06
СДРУЖЕНИЕ "АЛТЕРНАТИВИ" сдружение гр. Айтос 8500, ул. "Орлово" № 2, вх. Г 0558 79 30
СДРУЖЕНИЕ  "АМАЛА И ПРИЯТЕЛИ" сдружение гр. Бойчиновци 3430, ул. „Гаврил Генов” № 2 09513 22 36 в. 22
СДРУЖЕНИЕ "АХУРИ" сдружение гр. София, ул. "Любен Каравелов" № 90, ет. 3, ап. 7 981 91 20
СДРУЖЕНИЕ "БАЛИЗ - БЛАГОЕВГРАД" сдружение гр. Благоевград 2700, ул. "Менча Кърничева" № 54 073 881 052
СДРУЖЕНИЕ "БАЛИЗ" сдружение гр. Плевен 5800, ул. „Белмекен” №  11 064 801 303
СДРУЖЕНИЕ „БЕЛОСЛАВА” сдружение гр. Белослав 9178, ж.к. "Младост", бл. 14, вх. Б, ет. 2, ап. 14 0889 751 552
СДРУЖЕНИЕ НА БОЛНИЦИТЕ С ЧАСТНО УЧАСТИЕ сдружение   гр.София 1407, бул. "Симеоновско шосе" № 4 А 0889 332 580  
СДРУЖЕНИЕ "БОРБА С ЕПИДЕМИЧНИТЕ БОЛЕСТИ И НАРКОМАНИИТЕ" сдружение гр. София 1113, бул. "Г. М. Димитров" № 14 971 10 96
СДРУЖЕНИЕ "БЪДЕЩЕ" сдружение гр. Пазарджик 4400, ул. "Бузлуджа" № 9 034 822 46 034 442 247
СДРУЖЕНИЕ "БЪДЕЩЕ - 3" сдружение гр. София 1612, ул. "Плиска" № 1, вх. А, ет. 4, ап. 10 955 40 28
СДРУЖЕНИЕ "БЪДЕЩЕ ЗА ВЪЗРАСТНИТЕ В БЪЛГАРИЯ" сдружение гр. Стара Загора 6000, ул. „Господин Михайловски” № 34, ет. 1 042 393 06
СДРУЖЕНИЕ "БЪДЕЩЕ И ЗАКРИЛА ЗА ЛИЦА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ" сдружение гр. Габрово 5300, ул. "П. Михов" № 13 066 571 20
СДРУЖЕНИЕ "БЪДЕЩЕ СЕГА" сдружение гр. Раковски 4150, бул. "Г. С. Раковски" № 108 03151 40 37
СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПА" сдружение гр. София 1000, ул. "Любен Каравелов" № 71, ап. 1 989 90 31
СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СПОРТНА КИНЕЗИТЕРАПИЯ” сдружение   гр.София 1619, кв. “Княжево”, ул. "Бял нарцис" № 3 57 00 14  
СДРУЖЕНИЕ "БЯЛА ЛЯСТОВИЦА" сдружение гр. Средец 8300,
ул. „Братя Миладинови” № 7
0551 23 37 whitteswallow@mail.bg
СДРУЖЕНИЕ "ВЕЛИКДЕН" сдружение гр. Карлово 4300, ул. "Ген.Карцов" № 86 вх. А, ет. 2, ап. 4 0335 934 85
СДРУЖЕНИЕ "ВЗАИМОПОМОЩ И СОЦИАЛНА ПОДКРЕПА" сдружение гр. Долни чифлик 9120, ул. "Спартак" № 7 05142 32 36 0889 687 825
СДРУЖЕНИЕ "ВИТАНИЯ - ЕМЦ" сдружение гр. Варна 9000, бул. "Сливница" № 40, ет. 4, ап. 10 052 699 082
СДРУЖЕНИЕ "ВОЙС" сдружение гр. Добрич 9300, ж.к. "Дружба", бл. 20, вх. Д, ап. 5 0887 963 703
СДРУЖЕНИЕ "ГАВРОШ" сдружение гр. Варна 9000, ул. "Войнишка" № 3 А 052 300 229
СДРУЖЕНИЕ "ГРЕЙС" сдружение гр. Сливен 8800, ул. "Попска" № 36 044 662 358
СДРУЖЕНИЕ "ДЕТСТВО БЕЗ СЪЛЗИ" сдружение гр. София 1000, ул. "Солунска" № 4, ет. 2, ап. 3 980 87 84 958 73 73
СДРУЖЕНИЕ "ДЕЦА И ЮНОШИ" сдружение гр. София 1229, ж.к. Надежда 2, ул. "Свободна" № 30 989 17 84
СДРУЖЕНИЕ "ДОВЕРИЕ" сдружение гр. Хасково 6300, ул. "Бузлуджа", бл. 16, вх. А, ап. 14  
СДРУЖЕНИЕ "ДОВЕРИ МИ СЕ" сдружение гр. Самоков 2000, ул. "Тодор Пеев" № 13 0887 566 083
СДРУЖЕНИЕ ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ  НА ПАРКИНСОНИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ сдружение гр.София 1606, ул. „Владайска” № 29, ет.1 0888 863 033
СДРУЖЕНИЕ "ДОСТОЙНСТВО БЪЛГАРИЯ 2004" сдружение гр. София 1618, ул. "Плиска" № 1, вх. А, ет. 4, ап. 10 931 22 73
СДРУЖЕНИЕ "ДУХОВНО ОГЛЕДАЛО" сдружение гр. София 1510, ж.к. "Хаджи Димитър", бл. 90, вх. В, ап. 51 947 69 31
СДРУЖЕНИЕ "ДЪГА НАД ДУНАВА" сдружение гр. Видин 3700, ж.к. "Панония", бл. 6, вх. Е, ап. 100 094 463 76
СДРУЖЕНИЕ "ЕГИДА" сдружение гр. Пазарджик 4400, бул. "Мария Луиза" № 63 034 443 800
СДРУЖЕНИЕ "ЕВРОМОДЕЛ" сдружение гр. София 1618, бул. "Пушкин" № 32, ет. 6, ап. 26 856 70 22 855 23 52
СДРУЖЕНИЕ "ЕВРОПА ПЛЮС" сдружение гр. Провадия 9200, ул. "Дунав" № 39, бл. „Стая” 406 0518 27 12 в. 225
СДРУЖЕНИЕ "ЕКОСВЯТ РОДОПИ" сдружение гр. Смолян 4700, ул. "Кольо Фичето" № 4 0301 223 79
СДРУЖЕНИЕ "ЕСЕН" сдружение гр. Русе 7020, ул. "Велес" № 6, вх. 1, ет. 2 082 440 139
СДРУЖЕНИЕ "ЗАЕДНО ЗА ЛОМ" сдружение гр. Лом 3600, ул. "Шишман" № 36 0971 275 94
СДРУЖЕНИЕ  "ЗАКРИЛА, ОБИЧ И ВЯРА" сдружение гр. Търговище 7700, кв."Запад", бл. 54, ет. 12, ап. 57 0601 444 55 0889 297 584
СДРУЖЕНИЕ "ЗДРАВЕ ЗА ВСИЧКИ" сдружение гр. Плевен 5800, ул. "Дойран" № 160, ет. 1, стая 10 064 415 852
СДРУЖЕНИЕ "ЗДРАВЕН ФОРУМ" сдружение гр. София 1309, ж.к. Илинден, бл. 1 980 35 15
СДРУЖЕНИЕ ЗА ЗДРАВНО И ДУХОВНО  РАЗВИТИЕ "УЪРЛД ПАРТНЕРС БЪЛГАРИЯ" сдружение   гр. София 1799, ж.к. ”Младост” 2, бл. 203, вх. 3   0898 276 421  
СДРУЖЕНИЕ "ЗНАНИЕ" ПЕРНИК сдружение гр. Перник 2300, пл. "Темелко Ненков" № 1, ет. 1, ап. 1  
СДРУЖЕНИЕ "ЗНАНИЕ" ПЛЕВЕН сдружение гр. Плевен 5800, ул. "Александър Стамболийски" № 1 А, ет. 5 064 300 42 064 801 142
СДРУЖЕНИЕ "ЗНАНИЕ - СИЛА" сдружение гр. Кюстендил 2500, ул. "Неофит Рилски" № 14, бл. 24, вх. Б, ет. 1, ап. 10 078 246 33  
СДРУЖЕНИЕ "ЗНАНИЯ ЗА ВСИЧКИ" сдружение гр. Бургас 8000, ул. "Богориди" № 58, ет. 2 056 432 48 056 433 08
СДРУЖЕНИЕ "ИЗБЕРИ" сдружение гр. Варна 9000, ж.к. "Чайка", бл. 28, вх. А, ап. 8 052 308 005
СДРУЖЕНИЕ "ИЗБОР" сдружение гр. Банско 2770, ул. "Драма" № 1 07443 22 07
СДРУЖЕНИЕ "ИКАР" сдружение гр. Хасково 6300,
ул.”Бадема” № 41, бл. 4, вх. Б, ет. 5, ап. 41
038 226 86
СДРУЖЕНИЕ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРА С ПСИХИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В БЪЛГАРИЯ сдружение гр. София 1618, ул. "Иван Йончев" № 6, бл. 1, вх. А, ет. 1, ап. 4 518 561
СДРУЖЕНИЕ "ИНФОРОМА" сдружение гр. Асеновград 4230, ул. "Цар Иван Асен ІІ" № 99 099331 230 24
СДРУЖЕНИЕ "КАРИТАС - СОФИЯ" сдружение гр. София 1309, бул. "Ал. Стамболийски" № 190, бл. 55, вх. В, ет. 1, ап. 47 920 08 25 car-sof@techno-link.com
СДРУЖЕНИЕ "КВАРЦ – БЪЛГАРИЯ" сдружение гр. Бургас 8000, ж.к. "Славейков", бл. 55, вх. П, ет. 3 056 625 245
СДРУЖЕНИЕ "КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА" сдружение гр. Лясковец 5140, бул. "Христо Ботев" № 34 0886 446 477
СДРУЖЕНИЕ "МАЙКА ТЕРЕЗА" сдружение гр. Русе 7000, ул. „Сини камъни” № 19, ет. 1 082 442 163
СДРУЖЕНИЕ "МАРИНА" сдружение гр. Хасково 6300, ул. "Видин", бл. 11-13, вх. В, ет. 2, ап. 14  
СДРУЖЕНИЕ "МЕЖДУЕТНИЧЕСКО ПАРТНЬОРСТВО" сдружение гр. Варна 9000, ж.к. "Младост", бл. 147, вх. 4, ет. 1, ап. 40 052 442 011 052 370 456
СДРУЖЕНИЕ "НАДЕЖДА 01" сдружение гр. Перник 2300, ул. "Найчо Цанов" № 36 076 601 858
СДРУЖЕНИЕ "2002 - НАДЕЖДИ" сдружение гр. Пазарджик 4400, ул. "Батак" № 23 034 202 91
СДРУЖЕНИЕ „НАДЕЖДА – 2002” сдружение гр. Горна Оряховица 5100,
ул. „Ангел Кънчев” № 86
 
СДРУЖЕНИЕ "НАДЕЖДА - 2003" сдружение гр. Тутракан 7600, ул. „Сакар Планина” № 8, вх. В, ет. 2, ап. 3 0857 31 83
СДРУЖЕНИЕ "НАДЕЖДА ЗА ДОБРО БЪДЕЩЕ" сдружение гр. Силистра 7500, ул. "Серес" № 4 086 271 24
СДРУЖЕНИЕ  "НАДЕЖДА ЗА УТРЕ" сдружение гр. Разлог 2760,
ул. „Братя Миладинови” № 31 А
0747 25 24
СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА КАТОЛИЧЕСКА ФЕДЕРАЦИЯ КАРИТАС БЪЛГАРИЯ" сдружение гр. София 1504, ул. „Оборище” № 9, ап. 2 944 18 58 946 11 33 caritas.bulgaria@caritas-bg.org www.caritas-bg.org
СДРУЖЕНИЕ "НАШ ДОМ" сдружение гр. Велико Търново 5000, ул. "Никола Кабакчиев" № 4, ет. 5, ап. 14 062 406 45
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "ЗЛАТНО СЪРЦЕ" сдружение гр. Стара Загора 6000, ул. „Димчо Стаев” № 52 042 625 533
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА  ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА  ДЕЙНОСТ "АКАДЕМИКА" сдружение гр. Пазарджик 4400, ул. "Г.С.Раковски" № 1 034 534 04
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ "ПРИЯТЕЛИ" сдружение гр. Горна Оряховица 5100, ул. "Драгоман" № 35 0618 421 24
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "САМАНЯРИ" сдружение гр. Стара Загора 6000, ул. "Любен Каравелов" № 1, вх. А, ет. 2, ап. 69  
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "ЩАСТЛИВО ДЕТЕ" сдружение гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 127, бл. „Офис” 301,ет. 3 988 50 61
СДРУЖЕНИЕ "НОВ ПЪТ" сдружение с. Хайредин 3357, ул. "Крум Аврамов" № 22  
СДРУЖЕНИЕ "НОВИ ПАЗАР – ДНЕС И УТРЕ" сдружение гр. Нови пазар 9900, ул. "Васил Левски" № 3 0537 43 26
СДРУЖЕНИЕ "ОБЩЕСТВЕНА  ИНИЦИАТИВА" сдружение гр. Бургас 8000, ул. "Македония" № 78 048 859 251 д.
СДРУЖЕНИЕ "ОБЩЕСТВО АДАПТАЦИЯ" сдружение гр. София 1000, ул. "Цар Симеон" № 13 983 60 23
СДРУЖЕНИЕ "ОБЩЕСТВО ЗА ВСИЧКИ" сдружение гр. София 1040, бул. "Витоша" № 120, ет. 1 917 06 88
СДРУЖЕНИЕ "ПАРТНЬОРИ – КЮСТЕНДИЛ" сдружение с. Слокощица 2533, ул. "Теменужка" № 8 07936 27 24 0888 828 485
СДРУЖЕНИЕ "ПАРТНЬОРИ ЛОМ" сдружение гр. Лом 3600, ул. "Драгоман" № 73 0971 291 43
СДРУЖЕНИЕ "ПАРТНЬОРСТВА И ЕТНОСИ" сдружение гр. Ардино 6750,
ул. „София” № 6
03651 30 76
СДРУЖЕНИЕ "ПАРТНЬОРСТВО ЗА ЗДРАВЕ" сдружение гр. Брезово 4160, ул. „В. Коларов” № 10 03191 20 55 03191 23 44
СДРУЖЕНИЕ "ПАРТНЬОРСТВО ЗА ЗДРАВЕ" сдружение гр. Велико Търново 5000, ул. "Полтава" № 9, вх. Е, ап. 24  
СДРУЖЕНИЕ "ПОТЕНЦИАЛ ХХІ" сдружение гр. Бургас 8000, ул. "Демокрация" № 24 056 435 98
СДРУЖЕНИЕ ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОМАНИИТЕ СРЕД МЛАДИТЕ ХОРА сдружение гр. Плевен 5800, ул. „Солун” № 1 064 495 06 preventia2000@abv.bg www.drogy.el-soft.com
СДРУЖЕНИЕ ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА „ЕМПАТИЯ” сдружение   гр. Пловдив 4000, ж.к. “Тракия”, бл. 41, вх. Б, ап. 8 032 825 598  
СДРУЖЕНИЕ "ПЪРВИ ЮНИ" сдружение гр. Бяла Слатина 3200, ул. "Марица" № 14  
СДРУЖЕНИЕ "ПЪТЯТ КЪМ ЗДРАВЕТО - БУРГАС 2004" сдружение гр. Бургас 8000, пл. "Тройката" № 4, ет. 2 056 830 514
СДРУЖЕНИЕ "РАЗВИТИЕ ХХІ ВЕК" сдружение гр. Смолян 4700, ул. „Евридика” № 10, вх. В, ет. 4, ап. 32  
СДРУЖЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ сдружение   гр. София 1517, ж.к.  "Сухата река", бл. 11, вх. В, ет. 1 0888 325 229
СДРУЖЕНИЕ "РОДЕН КРАЙ" сдружение с. Батин 7172, ул. "Плиска" № 1 081465 284
СДРУЖЕНИЕ НА РОДИТЕЛИ БЪДЕЩЕ БЕЗ ДРОГА сдружение гр. Варна 9000, пл. "Св.Св.Кирил и Методий" № 1 052 244 177 052 302 387
СДРУЖЕНИЕ НА РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА БОЛНИ ОТ ФЕНОЛКЕТОНУРИЯ И ДРУГИ ОБМЕННИ ЗАБОЛЯВАНИЯ сдружение гр. София ж.к. „Младост 2”,бл. 231, вх. 5,  ет. 5, ап. 30 0888 856 088
СДРУЖЕНИЕ „РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА С УВРЕДЕН СЛУХ” сдружение гр. Плевен 5800, ул. „Ангел войвода” № 2 064 800 876 vvl@abv.bg
СДРУЖЕНИЕ "РОДОПИТЕ – ТРАДИЦИИ И БЪДЕЩЕ" сдружение гр. Смолян 4700, ул. "Хаджи Хр. Попгеоргиев" № 18 бл. „Прогрес”, вх. В, ап. 6  
СДРУЖЕНИЕ "РОМА-БЕРК" сдружение гр. Берковица 3500, ул. "Пламък" № 2 Б 0888 342 961
СДРУЖЕНИЕ "СВ. ЙОАН ПРЕДТЕЧА" сдружение гр. Кърджали 6600, ул. „Екзарх Йосиф” № 8 0361 276 71
СДРУЖЕНИЕ "СВОБОДЕН ДА ИЗБИРАШ" сдружение гр. Стара Загора 6000, ул. „Стефан Стамболов” № 8, вх.Б, ет.2, ап.3 042 428 36 042 623 855 lib@rodina-bg.org
СДРУЖЕНИЕ "СВЯТ ЗА ВСИЧКИ" сдружение гр. Русе 7000, ул. "Александровска" № 53 082 224 213 082 834 847
СДРУЖЕНИЕ "СДЦСРИ НА БОЛНИТЕ ОТ ДИАБЕТ" сдружение гр. Червен бряг 5980, ул. "Тома Петков", № 2 бл. 4, вх. Б, ет. 5, ап. 29 0659 39 37
СДРУЖЕНИЕ "СЕМЕЕН ЦЕНТЪР - ЧАЙКА" сдружение гр. Варна 9000, ул. „Драгоман” № 44 052 612 899
СДРУЖЕНИЕ "СЛЪНЧЕВ СВЯТ" сдружение гр. София 1463, бул. "Витоша" № 81 ет. 3, ап. 12 953 27 85
СДРУЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗАЕТОСТ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО „РОДОПИ БГ” сдружение гр. Мадан 4900, ул. "Обединение" № 16  
СДРУЖЕНИЕ "СПЕРАНЦА" сдружение гр. Твърдица 8890, пл. "Свобода" № 7, ет. 2 0887 396 768
СДРУЖЕНИЕ „СРЕЩУ ДИАБЕТА – РЪКА ЗА РЪКА” сдружение гр. Смолян 4700, ул. „Гимназиална” № 2 0301 246 81 0301 248 55 kirili@abv.bg
СДРУЖЕНИЕ "СТРУМА - 2002" сдружение гр. Перник 2300, Ж.К. "Твърди ливади", бл. 51, вх. Б, ап. 62 0898 595 434
СДРУЖЕНИЕ "СЪУЧАСТИЕ" сдружение гр. Варна 9000, ж.к. "Възраждане", бл. 22, ет. 16, ап. 91 052 434 986
СДРУЖЕНИЕ "УСЪРДИЕ" сдружение гр. София 1309, ул. "Цар Симеон", бл. 316, вх. Б, ет. 2, ап. 20 922 17 32
СДРУЖЕНИЕ ЗА ФИЗИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, СПОРТ И ЗДРАВЕ „АПОЛОН” сдружение   гр. София 1000, Стадион “Васил Левски” - централен вход 986 32 15 986 32 75  
СДРУЖЕНИЕ "ХУМАНИТАС" сдружение Русе 7000, ул. „Славянска” № 4, ет. 2 082 828 392
СДРУЖЕНИЕ "ЧОВЕКОЛЮБИЕ" сдружение гр. Пазарджик 4400, ул. "Д-р Лонг" № 12 034 444 844  
СДРУЖЕНИЕ "ШАНС И ЗАКРИЛА" сдружение гр. Хасково 6300, ул. „Цар Освободител” № 4, офис 1, ет. 2 038 241 92
„СЕВАРОМА”   фондация   област Разград, с. Севар 7332, ул. “Хан Аспарух” № 6 0889 708 124  
„СЛЪНЧЕВ ДЕН”   фондация   гр. София 1612, ж.к. “Лагера”, бл.36, вх.1, ап.96 851 61 61; 0888 928 987
СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ сдружение гр. Пловдив 4000, бул. "Марица" № 142  
СОЦИАЛНА ЗАЩИТА НА РОМИТЕ В БЪЛГАРИЯ сдружение гр. София 1324, пл. "Македония" № 1, стая 2, ет. 8 917 06 26
СОЦИАЛНА ФОНДАЦИЯ "ИНДИ-РОМА 97" фондация с. Куклен 4101, ул. "Добри Чинтулов" № 1 0898 417 880 0993115 35 18
СОЦИАЛЕН КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР фондация гр. Самоков 2000, пл. "Захари Зограф" № 1, ет. 2, ап. 8 0722 207 85
СТОМАТОЛОГИЧНО ЗДРАВЕ ЗА ШУМЕН сдружение   гр. Шумен 9700, пл. "Възраждане" № 1, ет. 2 054 568 54  
„СЪПРИЧАСТИЕ” фондация   гр. Варна 9000, ул. "Петко Стайнов" № 3 052 459 379 еmpathy@abv.bg
СЪЮЗ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ сдружение София 1000, ул. "Денкоглу" № 12-14 981 98 04 981 98 07
                        СЪЮЗ НА ДИАБЕТНО БОЛНИТЕ сдружение гр. Сливен 8800, ул. "Оборище" № 51 044 235 10
СЪЮЗ НА ИНВАЛИДИТЕ ДРУЖЕСТВО ПЛОВДИВ сдружение гр. Пловдив 4000, ул. „Ранни лист” № 1 032 943 175 032 766 137 032 640 359
СЪЮЗ НА ИНВАЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯ сдружение гр. София 1000, ул. "Христо Белчев" № 8 986 70 70
СЪЮЗ НА ПАЦИЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ   сдружение   гр. София 1606, ул. “Владайска” № 29, ет. 1   875 91 36 875 38 95 843 14 03
СЪЮЗ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ сдружение гр. София 1111 ул. „Черковна” № 90, ет. 2, ап. 3 870 73 43
СЪЮЗ НА ПРАВОСЛАВНИТЕ ХРИСТИЯНСКИ БРАТСТВА сдружение гр. София 1202, ул. "Георг Вашингтон" № 47 983 69 08
СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ сдружение гр. София 1309, ул. "Найчо Цанов" № 172 921 18 61 922 00 18
ТЕРИТОРИАЛЕН КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОТ ЧАСТНИЯ И ПУБЛИЧЕН СЕКОТОР сдружение   гр. Пловдив 4000, ул. “Юндола” № 20 0898 984 326  
„ТИМОТЕЙ”   фондация   гр. Варна 9000, ж.к. "Младост" № 119, ет. 12, ап. 66 052 457 434 timothyfoundation@yahoo.com
„УТРЕ”   фондация   гр. Димитровград 6400, бул. "Г. С. Раковски", бл.16, вх.Б, ап.4 0391 230 15 fondacia_ytre@abv.bg
„ФАКТОРИ-ХХІ ВЕК” фондация   гр.София 1330, кв. "Красна поляна", бл.102, вх.В, ет. 3, ап.10 928 72 77
„ФАМИЛНА ЗОНА” фондация   гр. Варна 9000, местност "Св.Никола" 107, п.к. 539 052 335 153 0888 222 038 amdtop@abv.bg
ФЕДЕРАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ЗНАНИЯ сдружение гр. София 1303, бул. "Александър Стамболийски" № 82 929 91 11
ФОНД ЗА КУЛТУРНО ЕДИНСТВО  НА ПРАВОСЛАВНИТЕ НАРОДИ сдружение гр. София 1612, ул. "Цар Борис ІІІ" № 21, офис 2, ет. 1  
ФОНДАЦИЯ "АДРА- БЪЛГАРИЯ" фондация гр. София 1000, ул. "Солунска" № 10 989 22 77
ФОНДАЦИЯ "АЛИАНС - А. Н. А. –  МАРИЯ" фондация гр. Перник 2300, ул. "Кракра Пернишки", бл. 14, вх. Е, ап. 48 076 268 40 076 603 440
ФОНДАЦИЯ "АЛТЕРНАТИВА  2002" фондация гр. Варна 9000, ул. „Ангел Кънчев” № 20, ап. 35 052 243 984
ФОНДАЦИЯ "АН И РОЙ ФРИЙД" фондация гр. София 1000, ул. "Мальовица" № 1, ет. 2, ап. 5 987 78 75
ФОНДАЦИЯ "АРКАДИЯ 2005" фондация гр. София 1797, ж.к. "Младост 1",бл. 95, вх. 6, ап. 81 0888 459 166
ФОНДАЦИЯ БАХТАЛО ДРОМ - ЩАСТЛИВ ПЪТ фондация   гр. Ловеч 5500, пл. "Тодор Кирков" №1, ет. 2 068 285 23 0889 585 848
ФОНДАЦИЯ "БГ - ШАНС" фондация гр. София 1632, ж.к. "Овча купел", бл. 524, вх. Г, ет. 8, ап. 113 980 91 67
ФОНДАЦИЯ „БЕВА” фондация   гр. София 1632, ж.к. Овча купел, бл. 404, вх. В, ап. 36 0888 619 596
ФОНДАЦИЯ "БЕРКОВСКА  ДАРИТЕЛСКА  ИНИЦИАТИВА" фондация гр. Берковица 3500, пл. "Славейков" № 4 0887 938 877
ФОНДАЦИЯ "БЛАГОСТ" фондация гр. София 1463, бул. "Пенчо Славейков" № 27 952 51 77
ФОНДАЦИЯ "БОЛНИ ОТ АСТМА" фондация гр. Ямбол 8600, ул. "Тунджа" № 13 046 314 62
ФОНДАЦИЯ  "БЪДЕЩЕ БЕЗ ГРАНИЦИ 21 ВЕК" фондация гр. София 1404, ул. "Тулча" № 46, ет. 7 958 07 51
ФОНДАЦИЯ БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКИ МОСТОВЕ ЗА ОБЩЕНИЕ фондация гр. София 1000, ул. "Веслец" № 26 983 29 30
ФОНДАЦИЯ ВЕКЪТ НА ЛЮБОВТА фондация   гр. София 1408, ул. "Добри Христов" № 36, ет. 1 958 94 55 kalki33@hotmail.com  
ФОНДАЦИЯ "ВИВА - С" фондация гр. Мездра 3100, ул. "Оборище" № 11 0910 20 72
ФОНДАЦИЯ "ВОДЕН ПЪТ" фондация гр. София 1330, ж.к. "Разсадника" бл. 87, вх. 8, ап. 26 929 48 20
ФОНДАЦИЯ "ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ - 2001" фондация гр. Русе 7000, ул. "Драган Цанков" № 18, бл. "Медик", вх. 2, ет. 5 082 272 252
ФОНДАЦИЯ „ГАЛАКТОН” фондация   гр. София 1618, ж.к. “Овча Купел” 1, бл. 506, вх. В, ет. 3, ап. 70 956 14 55
ФОНДАЦИЯ "ГРИЖА ЗА ДЕТЕТО" фондация гр. София 1574, ул. "Боян Магесник" № 66 А 971 34 02
ФОНДАЦИЯ ЗА ГРИЖИ В ОБЩНОСТТА "ДИВА" фондация гр. Пловдив 4000, бул. "Шести Септември" №  226, ет. 1, ап. 3 032 430 135 032 641 069
ФОНДАЦИЯ "ГЪЛИВЕР КЛИРИНГ ХАУЗ" фондация гр. София 1618, ж.к. "Бъкстон", бл. 14, вх. 3, ап. 22 56 43 32
ФОНДАЦИЯ "ГЮЛЧАЙ" фондация гр. София 1715, ж.к. "Младост", бл. 446, вх. Б, ет. 2, ап. 26 977 60 00
ФОНДАЦИЯ "ДА ДАДЕМ ШАНС" фондация гр. Белоградчик 3900, ул. "Васил Левски" № 2 0936 31 36 0936 32 22
ФОНДАЦИЯ "ДЕЦА СЪС ЗРИТЕЛНИ И МНОЖЕСТВЕНИ УВРЕЖДАНИЯ" фондация гр. София 1404, ул. "Деян Белишки", бл. 4, ет. 3, ап. 10  
ФОНДАЦИЯ „ДОБРО СЪРЦЕ” фондация гр. Пловдив 4000, ул. “Преспа” 12, ет. 21, ап. 160 032 864 322  
ФОНДАЦИЯ "ДОМ" фондация гр. София 1606 ул. "Прага" № 22, ет. 3 952 54 34
ФОНДАЦИЯ "ДОСТОЕН ЖИВОТ" фондация гр. София 1407, ул. "Червена стена",бл. 12-20, вх. Б, ет. 4, ап. 26 965 30 13
ФОНДАЦИЯ "ЕТНОКУЛТУРЕН ДИАЛОГ" фондация гр. София 1336, ж.к. "Люлин", бл. 503, вх. А, ет. 1, ап. 2 924 21 83
ФОНДАЦИЯ "ЖЕНЕВСКА ИНИЦИАТИВА В ПСИХИАТРИЯТА" фондация гр. София 1000, ул. "Мальовица" № 1 987 78 75
ФОНДАЦИЯ "ЖЕНИ ЗА ЛОМ" фондация гр. Лом 3600, ул. "Стадиона" № 6  
ФОНДАЦИЯ "ЖИВОТ БЕЗ ДРОГА И ПРЕСТЪПНОСТ" фондация гр. Враца 3000, ул. "Климент Охридски" № 2, вх. А, ап. 7  
ФОНДАЦИЯ "ЖИВОТ НА  ПОКОРСТВО – БЪЛГАРИЯ" фондация гр. Ловеч 5500, ж.к. "Червен бряг", бл. 120, вх. Б, ап. 1 068 436 98
ФОНДАЦИЯ "ЗА ПО-ДОБРО ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ" фондация гр. Варна 9000, ул. "Царевец" № 9, вх. В, ап. 78    
ФОНДАЦИЯ "ЗДРАВЕ И СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ" фондация гр. София 1606, бул. "Македония" № 17, ет. 4 59 81 13
ФОНДАЦИЯ "ЗДРАВНИ ПРОБЛЕМИ НА МАЛЦИНСТВАТА" фондация гр. София 1303, бул. „А.Стамболийски” № 81, вх. В, ет.1, ап.4 801 095
ФОНДАЦИЯ „ИНИЦИАТИВА ЗА ЗДРАВЕ” фондация   гр. София 1373, ж.к "Красна поляна”, бл.20 А , ет.3 , ап.1 955 04 72 sofianep@online.bg
ФОНДАЦИЯ "ИНИЦИАТИВА СЪПРИЧАСТНОСТ" фондация гр. Сливен 8800, ул. "Железни врата" № 4 044 365 73
ФОНДАЦИЯ "ИНТЕГРАЦИЯ И ДУХОВНО РАЗВИТИЕ" фондация гр. Варна 9000, ул. "Филип Тотю" № 9 А  
ФОНДАЦИЯ "ЛИЧНОСТНО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ" фондация гр. София 1301, ул. "Цар Самуил" № 103 981 26 30
ФОНДАЦИЯ "ЛЪКИ ПАРАДАЙЗ /ЩАСТЛИВ РАЙ/" фондация гр. София 1336, ж.к. "Люлин", бл. 619, вх. А, ет. 5, ап. 35  
ФОНДАЦИЯ "МАЙКА ТЕРЕЗА" фондация гр. Димитровград 6400, ул. "Христо Смирненски" № 4, вх. Б, ет. 6, ап. 16 0391 236 56
ФОНДАЦИЯ "МЛАДЕЖКА ИНИЦИАТИВА" фондация гр. Перник 2300, ул. "Струма", бл. 44, ап. 45 076 604 329
ФОНДАЦИЯ „МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА ОБЩЕСТВО В БЪЛГАРИЯ” фондация гр. София 1505, кв. „Редута”, ул. „Иван Миланов” № 17-19 71 38 37 www.msobshtestvo.org fondacia@msobshtestvo.org
ФОНДАЦИЯ "МОЙРА" фондация гр. София 1632, ж.к. "Овча купел 1", бл. 520, вх. Д, ет. 5, ап. 83 0888 584 202
ФОНДАЦИЯ "МОСТ - МЕДИИ,  ОБЩЕСТВО, СЕМЕЙСТВО, ТРАДИЦИИ" фондация гр. София 1000, ул. "Аксаков" № 6    
ФОНДАЦИЯ "МЪДРОСТТА НА ВЕКОВЕТЕ" фондация гр. София, бул. "Александър Стамболийски" № 32, ет. 3 988 24 93 983 26 92
ФОНДАЦИЯ "НАДЕЖДА ЗА РОМИТЕ" фондация гр. Левски 5900, ул. "Елин Пелин" № 18  
ФОНДАЦИЯ "НАШЕ СПАСЕНИЕ" фондация гр. София 1592, ж.к. "Дружба", бл. 88, вх. 7, ет. 3, ап. 109 796 068
ФОНДАЦИЯ "НЕВЕ ДРОМА" фондация гр. Шумен 9700, ул. "Бели лом" № 6, бл. 1, вх. 1, ет. 4, ап. 10 054 375 12 054 508 22
ФОНДАЦИЯ "НЕПОЖЕЛАНИТЕ" фондация гр. Велико Търново 5000, ул. "Христо Ботев" № 15 П 061105 235 0888 532 583
ФОНДАЦИЯ "ОЧИ НА ЧЕТИРИ ЛАПИ" фондация гр. София 1000,  ул. "Цар Калоян" № 5 986 26 76
ФОНДАЦИЯ НА ПАЦИЕНТИТЕ С ХРОНИЧНА БЪБРЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ И ХЕМОДИАЛИЗИРАНИТЕ В БЪЛГАРИЯ фондация гр.София 1202, ул. “Клокотница” № 29, ет. 4, стая 408   832 61 31 931 40 86 0888 421 032 hemodi@abv.bg
ФОНДАЦИЯ „ПЛЕВЕН 21 ВЕК” фондация гр. Плевен 5800, ул. „Димитър Константинов” № 23 064 800 271
ФОНДАЦИЯ „ПОДКРЕПА НА ХОРАТА С УВРЕДЕН СЛУХ” фондация гр. София 1618, ул. „Житница”, бл. 255, вх. А, ап. 25 54 42 31
ФОНДАЦИЯ „ПОЗИТИВНИ УМЕНИЯ НА ЛИЧНОСТТА В СОЦИУМА” фондация гр. Перник 2300, ул. „Младен Стоянов”, бл. 6, вх. Д, ет. 4, ап. 102 076 601 010
ФОНДАЦИЯ „ПОКРОВ БОГОРОДИЧЕН” фондация гр. София 1000, ул. „Врабча” № 18, ет. 5 987 16 55
ФОНДАЦИЯ „ПОМОГНИ НА НУЖДАЕЩИТЕ СЕ” фондация гр. Пловдив 4000, ул. „Фредерик Жолио Кюри” № 9, п.к. 18 032 622 188
ФОНДАЦИЯ „ПОСОКИ 2005” фондация гр. Плевен 5800, ул. „Бенковски” № 49, бл. „Мечта” 81, вх. 1, ет. 1, ап. 1 064 807 127
ФОНДАЦИЯ „ПРИЯТЕЛСКА ПОДКРЕПА” фондация гр. Русе 7019, ж.к. „Чародейка-юг”, ул. „Ради Иванов” № 4, бл. 210, вх. В, ет. 5, ап. 13 082 623 826
ФОНДАЦИЯ „П.Р. СЛАВЕЙКОВ” фондация гр. Стара Загора 6000, ул. „Васил Левски” № 95, ет. 2, ап. 5 042 379 74
ФОНДАЦИЯ „ПРИРОДА И ЗДРАВЕ  ЗА БЪЛГАРИЯ” фондация гр. София 1359, ж.к. „Люлин”, бл. 425, вх. В, ап. 65 856 74 58
ФОНДАЦИЯ „ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА” фондация гр. София 1618, ж.к. „Овча купел”, бл. 33 Г-Ж, вх. А, ет. 4, ап. 10 0888 981 305
ФОНДАЦИЯ „РАВЕН ШАНС” фондация гр. Варна 9000, ул. „Пирин” № 30, вх. Б, ет. 8, ап. 48 052 607 019
ФОНДАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ фондация   гр. София 1734, Студентски град, бл. 55, вх. А, ет. 7, ап. 7   0898 454 540 dobris@abv.bg
ФОНДАЦИЯ „РАДОСТ ЗА НАШИТЕ ДЕЦА” фондация гр. Варна 9004, ул. „Васил Априлов” № 1, ет. 6, ап. 32 052 634 244
ФОНДАЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО И КУЛТУРНО РАЗВИТИЕ „НАНГЛЕ 2000” фондация гр. Монтана 3400, ул. „ Христо Ботев” № 1 А   096 26776  
ФОНДАЦИЯ „РЕПУБЛИКАНСКИ ИНСТИТУТ” фондация гр. Русе 7004,  ул. „Плиска” № 43, бл. „Вида”, вх. Г, ет. 6 082 844 950
ФОНДАЦИЯ ЗА РЕФОРМА В МЕСТНОТО УПРАВЛЕНИЕ фондация гр. София 1784, ж.к. „Младост 1”, Бизнес сграда, бл. 51, офис 2   976 89 89 976 89 30 frde@abv.bgwww.flgr.bg
ФОНДАЦИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА С ЕПИЛЕПСИЯ фондация гр. София 1404, ж.к. "Стрелбище", бл. 10,  вх. Г, ап. 67 974 62 28 в. 282 frde@abv.bg
ФОНДАЦИЯ "РОЙ" фондация гр. София 1784,Ж ж.к. "Младост", бл. 34Б, вх. Б, ап. 23 77 52 05
ФОНДАЦИЯ "РОМА - ЛОМ" фондация гр. Лом 3600, ул. "Пирот" № 71  
ФОНДАЦИЯ „СВЕТЛИНА ЗА ЖИВОТ" фондация гр. София 1330, ж.к. "Красна поляна" 1,бл. 14, вх. Б, ет. 7, ап. 43 66 27 03 0888 689 745
ФОНДАЦИЯ "СВ. АРХАНГЕЛ" фондация гр. София 1373, ж.к. "Западен парк", ул. "Западна" № 5 0888 804 688
ФОНДАЦИЯ "СВ.СВ.КОЗМА И ДАМИАН НОВА СОЦИАЛНА БЪЛГАРИЯ" фондация гр. Перник 2300, ул. „Райко Даскалов” № 4, ет. 1, ап. 8 076 600 195 076 775 36
ФОНДАЦИЯ "СИРАК" фондация гр. София 1574, ул. "Шипченски проход" № 69 70 81 06
ФОНДАЦИЯ "СЛЪНЦЕ ЗА ДЕЦАТА НИ" фондация гр. София 1000, ул. “Парчевич” № 29, ет.1 986 14 09 980 20 82 tanya@bulinfo.net
ФОНДАЦИЯ SOS – СЕМЕЙСТВА В РИСК" фондация гр. Варна 9009, ул. "Цанко Дюстабанов", бл. 30, ап. 3 052 609 677
ФОНДАЦИЯ "СОЦИАЛНИ НОРМИ" фондация гр. Правец 2161, ул. "Опълченска" № 11 07133 840 75 21
ФОНДАЦИЯ "СОЦИАЛНО ПАРНТЬОРСТВО И ИНИЦИАТИВА" фондация гр. София 1632 ж.к. "Овча купел 2" бл. 40, ет. 6, ап. 27  
ФОНДАЦИЯ "СТОТЕ ВОЙВОДИ" фондация гр. Сливен 8800, местност "Дюлева Река" ,к-с "Империал"  
ФОНДАЦИЯ "СТЪПКА ПО СТЪПКА" фондация гр. Берковица 3500, ул. "Тинтява" № 25 0953 78 93
ФОНДАЦИЯ "СЪПРИЧАСТИЕ" фондация гр. Варна 9000, ул. „Петко Стайнов” № 3 052 431 445
ФОНДАЦИЯ "СЪСТРАДАНИЕ АЛЦХАЙМЕР БЪЛГАРИЯ" фондация гр. Варна 9009, ул. "Цанко Дюстабанов" № 30, ет. 1, ап. 3 0888 742 750
ФОНДАЦИЯ "ТРЕТА ВЪЗРАСТ" фондация гр. Русе 7001, ул. "Матей Попов" № 4 082 625 293
ФОНДАЦИЯ "ФИЗИЧЕСКИ ЗДРАВИ" фондация гр. Хасково, ул. "Стефан Стамболов" №2 e-mail: ffz@abv.bg
ФОНДАЦИЯ "ФОРТУНА 21" фондация гр. София 1608, ж.к. "Красно село", бл. 202, вх. В, ет. 5, ап. 33 0888 216 641
ФОНДАЦИЯ „ХОРИЗОНТИ” фондация Гр. София 1734 ж.к. „Студентски град”, бл. 55, вх.Г, ет.6 962 55 25
ФОНДАЦИЯ "ЦЕДАКА - ШАЛОМ" фондация гр. София 1303, ул. "Ал. Стамболийски" № 50 870 163
ФОНДАЦИЯ “ЦЕНТЪР ЗА НАДЕЖДА” фондация   гр. София 1836, ж.к. “Левски Г”, бл. 10, вх. Д, ет. 1. 946 41 80  
ФОНДАЦИЯ  "ЦЕНТЪР НАДЯ" фондация гр. Русе 7012, ул. "Муткурова" № 111 бл. 3, вх. 1, ет. 7, ап.20 0887 493 503
ФОНДАЦИЯ "ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО 2000" фондация гр. София 1164, ул. "Христо Смирненски" № 44, вх. Б 963 15 04
„ХИГИЯ” БЪЛГАРО ЩВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА БОЛНИЧНА ХИГИЕНА сдружение   гр. София 1421, ул. " Богатица " № 10-12   963 05 81 0888 970 060 0888 507 747
ХРИСТИЯНСКА РЕФОРМИРАНА ЦЪРКВА НА ИЗБРАНИТЕ   гр. Димитровград 6400, ул. "Шейново" № 17 0391 257 94
„ЧИСТ СВЯТ” фондация   гр.Сливен 8800, ж.к. "Дружба", бл.12, вх. Е, ет. 3, ап. 5 044 866 44
ЦЕНТЪР ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ИНИЦИАТИВИ фондация   гр. Стара Загора 6000, ул. "Хан Аспарух" № 29, ап. 17 042 638 477 fcei@mail.bg
ЦЕНТЪР ЗА ЕМОЦИОНАЛНИ, ПСИХО - СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕРАПИЯ сдружение гр. Бургас 8000, бул. „Мария Луиза” № 69 056 814 289
ЦЕНТЪР ЗА ИНЕГРАЦИЯ НА КРИМИНАЛНО ПРОЯВЕНИ И РИСКОВИ ГРУПИ сдружение гр. Пазарджик 4400,
ул. „Пловдивска” № 55, ет. 1, ап. 2
034 279 49
ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛТАЦИИ фондация гр. София 1000, ул. „Хан Аспарух” № 45, ет. 2 987 54 82 987 84 03 iccbg@iccbg.org
ЦЕНТЪР „МАРИЯ” сдружение гр. Горна Оряховица 5100, ул. "Цар Освободител" № 11 0618 421 81 center_maria@abv.bg 
ЦЕНТЪР ЗА НАДЕЖДА фондация гр. София 1836, ж.к. "Левски - Г", бл. 10, вх. Д, ет. 1 946 41 80 0888 543 694
ЦЕНТЪР „НАДЯ” РУСЕ фондация гр. Русе 7000, ул. "Муткурова" № 111, бл. 3, вх. 1, ет. 7, ап. 20 0887 493 503
ЦЕНТЪР „НАДЯ” СОФИЯ фондация гр. София 1000, ул. "Бенковски" № 12 А, ап. 17 981 93 00 088 626 085
ЦЕНТЪР ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ сдружение гр. Враца 3000 ул.”Стоян Калъчев” № 20 0898 459 597
ЦЕНТЪР ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ сдружение гр. София 1000, ул. "Екзарх Йосиф" № 60 ул. „6-ти септември” № 37 89 54 03
ЦЕНТЪР ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ   фондация   гр. Кърджали 6600, ул.  “Средец” № 5   0361 626 68 0361 626 69 ngokardjali@yahoo.com www.cno.hit.bg
ЦЕНТЪР НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ сдружение гр. Разград 7200, бул. "Княз Борис" № 72 084 661 694 084 431 97  
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ И СОЦИАЛНИ ИНИЦИАТИВИ сдружение гр. Ямбол 8600, ул. "Стефан Караджа" № 31, ет. 1 046 365 47
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ИНИЦИАТИВИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ сдружение гр. София 1700, Район “Студентски”, УНСС, к-т 3087 0889 428 099 stephanov@abv.bg
ЦЕНТЪР „ОТВОРЕНА ВРАТА” сдружение гр. Плевен 5800, ж.к. "Сторгозия", бл. 22, вх. В, ет. 1, ап. 1 064 566 61
ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЖЕНИ сдружение с. Стражец 7217, ул. "Москва" № 26 084 661 694
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ сдружение гр. София 1606, бул. "Генерал Скобелев" № 44 0898 320 435
ЦЕНТЪР ЗА ПСИХОСОЦИАЛНА ПОДКРЕПА сдружение гр. София 1784, ж.к. "Полигона", бл. 5, вх. А, ет. 6, ап. 23 978 41 70
ЦЕНТЪР ЗА ПСИХОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПСИХОТЕРАПИЯ сдружение гр. София 1000, ул. "Лавеле" № 10, ап. 3 981 44 11
ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА В ОБЩНОСТТА „ДЕМЕТРА” фондация гр. Бургас 8000, ул. „Фердинандова” № 2 А 056 324 13
ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ „СВЕТИ МИНА” сдружение с. Иречеково 8697, ул. "Георги Димитров" № 43  
ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА КУЛТУРНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ сдружение гр. Шумен 9700, ул. "Генерал Драгомиров" № 34, бл. 6, вх. 1, ет. 1, ап. 1  
ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ И ЗДРАВНИ ГРИЖИ сдружение гр. Велико Търново 5000, ул. "Марно поле" № 21 062 622 211
ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ „СВ. МИНА”   сдружение   гр. Дулово 7650, ул. “Васил Левски” № 2, бл. “Надежда” 2, ет.7, ап. 28 0855 55 19  
ШАНС ЗА ВСИЧКИ   сдружение   гр. Дупница 2600, пл."Свобода" №1 0701 501 20 0701 501 22
ШАНС ЗА ВСИЧКИ сдружение гр. Русе 7006, ул. "Сърнена гора" № 55 ет. 2 082 450 983
ШАНС ЗА ВСЯКО ДЕТЕ фондация гр. София 1000, ул. “Рачо Димчев” № 1 А 981 02 12 989 64 07
ШАНС ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ сдружение гр. Варна 9000, ул. "Парижка комуна" № 4 052 608 223
ЩЕДРО СЪРЦЕ   фондация   гр. София 1220, бул. "Рожен" бл. 44, вх. А, ет. 18, ап. 87 954 33 06 alex@generousheart.org