ТЪРГОВЦИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ НА ЕДРО

На страницата е представена актуална информация за  търговците на лекарствени продукти на едро, получили разрешение по реда на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина (PDF 213 KB).