Петък, 16 Ноември 2018
02
ноем

МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" отдава обекти под наемМБАЛ

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

"Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ" АД - гр.СМОЛЯН

адрес: гр.Смолян, бул."България" № 2, тел.0301/6-23-95

 

О Б Я В А

На основание протокол №2/20.10.2017г. на СД и предвид обстоятелството, че МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД притежава обекти, които подлежат на отдаване под наем:

I. Откривам процедура по провеждане на конкурс за отдаване под наем на обекти, собственост на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД, гр.Смолян, бул.България № 2, при начални месечни наемни цени и дължим депозит за участие, както следва:

№  и описание на обекта

Начална месечна наемна цена

без ДДС

Дължими отделно разходи за консумативи, коитоне са включени в наемната цена

Депозит за участие

1. Сграда с идентификатор 69315.31.17.1 - ВИЛА “ЗДРАВЕ”, находяща се в к.к.Пампорово, м.Ардашлъ, землище на с.Стойките

1 982.00 лв.

Дължими са отделно разходи за вода и ел.енергия по съответните показания, такса за битови отпадъци, сот

991.00 лв.

2.Подкрепителен пункт /кафе и закуски/ с полезна площ 127.00кв.м. в сутеренния етаж /блок Ж/ на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД,  бул.България № 2

356.00 лв.

Дължими са отделно разходи за вода и ел.енергия по съответните показания, отопление, такса за битови отпадъци, охрана

178.00 лв.

3.Подкрепителен пункт /кафе и закуски/ с полезна площ 80.00кв.м., в сутеренния етаж /блок Ж/ на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД, бул.България № 2

256.00 лв

Дължими са отделно разходи за вода и ел.енергия по съответните показания, отопление,  такса за битови отпадъци, охрана

128.00 лв.

4. Обособена част, находяща се в гр. Смолян, бул. „България”№62, намираща се в южната част на втори етаж от сградата на бившата поликлиника /бивша женска и детска консултация/. Обект № 1 с полезна площ 81.57 кв. м. състоящ се от две помещения и малък склад

561.00 лв.

Дължими са отделно разходи за вода и ел.енергия по съответните показания, такса за битови отпадъци.

280.00 лв.

5. Обособена част, находяща се в гр. Смолян, бул. „България”№62, намираща се в южната част на втори етаж от сградата на бившата поликлиника /бивша женска и детска консултация/. Обект № 2 с полезна площ 65.76 кв.м, състоящ се от две помещения и коридор

458.00 лв.

Дължими са отделно разходи за вода и ел.енергия по съответните показания, такса за битови отпадъци.

229.00 лв.

6. Обособена част, находяща се в гр.Смолян, кв.Устово, ул. „Братан Шукеров” №14 на партерен етаж с полезна площ 180,80 кв.м.

353.00 лв.

Дължими са отделно разходи за вода и ел.енергия по съответните показания, такса за битови отпадъци.

176.00 лв.

7.Обособена част, находяща се в гр.Смолян, ул. „Дичо Петров” №10, ж.к.Нов център,бл.48 на партерен етаж с полезна площ 13,02 кв.м.и общи части 5,80 кв.м.

78.00 лв.

Дължими са отделно разходи за вода и ел.енергия по съответните показания, такса за битови отпадъци.

39.00 лв.

8. Обособена част, находяща се в гр.Смолян, ул. „Дичо Петров” №10, ж.к.Нов център,бл.48 на партерен етаж с полезна площ 11,76 кв.м.и общи части 5,24 кв.м.

68.00 лв.

Дължими са отделно разходи за вода и ел.енергия по съответните показания, такса за битови отпадъци.

34.00 лв.

9. Обособена част, находяща се в гр.Смолян, ул. „Дичо Петров” №10, ж.к.Нов център,бл.48 на партерен етаж с полезна площ 18 кв.м.и общи части 8,02 кв.м.

105.00 лв.

Дължими са отделно разходи за вода и ел.енергия по съответните показания, такса за битови отпадъци.

52.00 лв.

10.Площ за поставяне на кафе автомат, находяща се в сградата на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД, гр.Смолян, бул.България № 2 на партерния етаж на блок „А

100,00

Разходите за консумативи са включени в наемната цена

50,00

11.Площ за поставяне на кафе автомат, находяща се в сградата на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД, гр.Смолян, бул.България № 2 на партерния етаж /до спешна помощ/

100,00

Разходите за консумативи са включени в наемната цена

50,00

12.Павилион, находящ се в гр.Смолян, бул.България № 2 на сутеренния етаж /блок „А”/  с полезна площ 4.90 кв. м.

83,00

Дължими са отделно разходи за вода – 0,5 м³ на месец, ел.енергия по съответните показания, такса за битови отпадъци, охрана

41,00

13.Административен кабинет, находящ се в сградата на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД , гр.Смолян, бул.България № 2 във фоайето на блок „Б” /първи етаж/  с полезна площ 16.00 кв. м.

80,00

Дължими са отделно разходи за вода – 0,5м 3 на месец и ел.енергия 100 kw/h месечно

40,00

14.Павилион, находящ се в сградата на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД на адрес: гр.Смолян, бул.България № 2 на сутеренния етаж /блок „А”/  с полезна площ 7.80 кв. м.

126,00

Дължими са отделно разходи за вода – 0,5 м³ на месец, ел.енергия по съответните показания, такса за битови отпадъци, охрана

63,00

15.Площ за поставяне на автомат за закуски, находяща се в сградата на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД, гр.Смолян, бул.България № 2 на партерния етаж на блок „А”

100.00 лв.

разходите за консумативи са включени в наемната цена

50.00 лв.

16.Площ за поставяне на автомат за закуски, находяща се в сградата на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД, гр.Смолян, бул.България № 2 на партерния етаж /до спешна помощ/

100.00 лв.

разходите за консумативи са включени в наемната цена

50.00 лв.

17.Помещение с площ 6.60 кв.м, на ІХ етаж в сградата на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД, гр.Смолян, бул.България № 2, за монтиране на телекомуникационни съоръжения, ведно с правото за инсталиране на антенни мачти (до 10 броя) на покрива на сградата и необходимото оборудване за функциониране на съоръженията.

2000,00

Дължими са отделно разходи за ел.енергия по съответните показания

1000,00

ІI.  Крайният срок за подаване на заявления за участие е до 16.00 часа на 16.11.2017 година, съответно до 16.00 часа на 23.11.2017 година при повторен конкурс или по пощата с дата на пощенското клеймо не по-късно от посочените.

ІІI. Конкурсът за отдаване под наем на помещенията ще се проведе на 17.11.2017 г., в сградата на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД, гр.Смолян, бул."България" № 2 от 13:00 часа, съответно при повторен конкурс на 24.11.2017 г. от 13:00  часа.

ІV. Критерии за оценка на предложенията ще бъде: предложена най-висока наемна цена.

Повече информация относно конкурса може да се намери в уебсайта на болницата: http://www.mbalsmolyan.com

                ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: / д-р Марин Даракчиев /

                                      

Още обяви
Обява  - МБАЛ Уни Хоспитал
07.11.2018

Обява - МБАЛ Уни Хоспитал

Многопрофилна болница за активно лечение „Уни Хоспитал” ООД, гр. Панагюрище поради за ...

Обява - МБАЛ Уни Хоспитал
01.11.2018

Обява - МБАЛ Уни Хоспитал

„Многопрофилна болница за активно лечение  - Уни Хоспитал“ ООД – гр. Панаг ...