29.05.2015
Проектът за въвеждане на е-здравеопазването е в ход. Първите модули са изпратени на управляващите органи в Брюксел, като ...
29.05.2015
5 години след нелепата смърт на 2-годишния Данаил Донев от Варна, починал няколко дни след операция в МБАЛ "Св.Марина" ...
29.05.2015
Драстични показатели за приети пациенти в състояние на кома са отчетени за 2013 г. и 2014 г. от Многопрофилната болница ...