!
Четвъртък, 18 Април 2024

Регистри


Регистър на лекарите

Тук ще намерите регистъра на лекарите в България - http://blsbg.eu/

Регистър на зъболекарите

Тук можете да намерите регистъра на зъболекарите в България за 2016 г. - http://www.bzs.bg/bg/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B7%D1%81-%D0%B7%D0%B0-2016-%D0%B3

Регистър на лекарствени продукти

Тук ще намерите регистъра на лекарствени продукти.

Регистър на търговци и производители на лекарства

Тук ще намерите регистъра на търговци и производители на лекарства.