Неделя, 18 Февруари 2018
27
септ

Президентът на Съюза на зъботехниците Иван Беров:

Нужен е закон за професионалната организация на зъботехниците

Никой не упражнява контрол върху незаконните лабораторииИван Беров е президент на Съюза на зъботехниците в България от 2011 г. Завършил е зъботехника през 1990г. в Медицински колеж „Йорданка Филаретова” в гр. София, както и теология в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 1997г.  Има собствена зъботехническа лаборатория. Потърсихме мнението му за това какви са проблемите и предизвикателствата на упражняващите професията зъботехник в България. 

Г-н Беров, достатъчно защитени ли са правата на упражняващите професията зъботехник в България?

Преди всичко бих искал да изясня какво представлява професията зъботехник. Това е медицински специалист, който изпълнява поръчки по предписание на лекаря по дентална медицина и произвежда медицински изделия. Медицинската помощ и здравните дейности са със съществено значение за живота и здравето на хората и като такива се извършват чрез упражняване на регулирана професия, каквато е и нашата. За съжаление, закон за професионалната съсловната организация на зъботехниците до момента не съществува. Сами разбирате, че е крайно необходимо такъв закон да бъде приет и да гарантира спазването на морално-етичния кодекс на зъботехниците и стандартите за организация и изпълнение за реализиране на медицинските изделия, които са продукт на зъботехническия труд. Липсата на съсловни организации за всички регулирани професии в областта на здравеопазването е в противоречие с §4в от Закона за висшето образование. Един от основните белези на медицинската и регулираната професия е, че упражняването й предполага членство в професионална организация, работеща за поддържане на високо равнище на специалистите от съответната професионална област, за осъществяването на което е получила специално признаване от държавата. Ето защо липсата на съсловна организация на голяма част от медицинските специалисти води до невъзможност да се осъществява самоконтрол в рамките на професията по отношение на професионалната етика, добрата медицинска или медико-техническа практика.

Кои са основните проблеми пред зъботехниците в България?

Липсата на професионални регистри за определени съсловия създава невъзможност за упражняване всеобхватен и адекватен контрол за спазване здравното законодателство от лицата, упражняващи медицинска дейност под формата на здравни грижи, здравна профилактика, здравна рехабилитация и промоция на здравето. Нормативната празнина утежнява функциите на съответните държавни органи (МЗ, РЗИ, ИАМО и други), които използват много по-голям ресурс за упражняване на контрол, отколкото ако бъдат подпомогнати от ресурса на съсловните организации, а именно - достъп до информация за професионален опит, квалификация и правоспособност за извършване на определени дейности. Спрямо лицата, които не членуват в съсловна организация, много трудно може да бъде търсена отговорност или да бъдат обект на здравен контрол, тъй като правното регулиране на тяхната дейност е силно занижено, а в някои отношение такова липсва.

Намирате ли защита на правата си чрез Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти? Ако не, настоявате ли за промени в него и от какво естество трябва да са те?

Сегашният закон има редица недостатъци, които се отразяват изключително неблагоприятно на обществените отношения, свързани с дейността и упражняване на професията на медицинските специалисти. Законът предвижда една съсловна организация на медицински специалисти, въпреки разнородния характер на професиите и разнопосочните им интереси. Част от медицинските специалисти, като зъботехниците и помощник фармацевтите, дори не попадат в обхвата на закона. Те упражняват медицинска професия след придобиване на висше образование в професионално направление „Здравни грижи“, съответно „Обществено здраве“, а техните права и законни интереси нямат национално представителство. Медицинските специалисти в професионалните направления „Здравни грижи” и „Обществено здраве“ извършват изключително разнородна дейност и поставянето им в рамките на една съсловна организация не защитава достатъчно добре техните интереси. Медицинските сестри и акушерките работят само в лечебни заведения, не могат да управляват/създават лечебни заведения. Тяхната дейност е в пряка колаборация и в подчиненост на лекарите. Кинезитерапевтите и масажистите например могат да извършват дейност извън лечебни заведения, като, макар и да нямат право да бъдат управители и да създават лечебни или здравни заведения, няма нормативна пречка същите да предлагат услуги на места по чл. 75 от Закона за здравето (курорти, места за рехабилитация и други).
Зъботехниците пък имат право да създават лечебни заведения по чл. 18, ал. 2 от ЗЛЗ, а именно медико-технически лаборатории за разлика от изброените медицински специалисти, освен това почти всички са собственици на лечебните заведения – Самостоятени медикотехнически лаборатории, и в голяма степен се явяват и като работодатели. Няма съсловна организация на помощник-фармацевтите, които в предвидените от закона случаи имат право дори да управляват свое здравно заведение - аптека. Фелдшерите пък имат право на диагностично-консултативна и лечебна дейност, с което коренно се различават от медицински сестри, акушерки, клинични и рентгенови лаборанти и т.н.

Обсъждали ли сте предложенията си за промени с представители на Министерство на здравеопазването, парламентарната здравна комисия и други представители на властта? Има ли някаква реакция към момента от тяхна страна?

Да, но до момента няма никаква чуваемост от която и да е институция в Република България. Никой не иска да поеме политическа отговорност и да реши проблема.

При сегашната нормативна уредба съществува ли достатъчно контрол спрямо дейността на зъботехника? Кой следи за него?

При сега действащата нормативна уредба на контрол подлежат всички зъботехнически лаборатории, които са регистрирани в РЗИ в съответното населено място. Върху незаконните лаборатории никой не може да упражни какъвто и да е контрол, защото на практика те не съществуват в правния мир. Статутът на СЗБ също не е изяснен – липсва нормативна уредба, която да изисква членство в организацията, което от своя страна ще доведе до увеличаване на вътрешният самоконтрол за спазване на здравното законодателство, достъпа до информация за професионалния опит, квалификация и дори правоспособност за извършване на определени дейности.Например при Български Зъболекарски съюз (БЗС) никой лекар по дентална медицина не може да упражнява тази професия, ако няма съответната квалификация и ако не е член на съсловната организация.

Какъв е броят на упражняващите професия зъботехник в България? Достатъчно ли са?

За съжаление поради липсата на единен класификатор нямам точна информация за броя на колегите, които упражняват тази професия. Надявам се със създаването на Закон този проблем също да бъде решен и ние като Съюз да наблегнем не само на подобряване на квалификацията на колегите, но и да популяризираме нашата професия и да привлечем повече млади хора.Коментари по темата

Правила на форума за коментари
PXEe


Още новини
Д-р Благомир Здравков: Динамиката в БНТ и в „Пирогов“ понякога е много еднаква
18.02.2018 10:27:31 Надежда Ненова

Д-р Благомир Здравков: Динамиката в БНТ и в „Пирогов“ понякога е много еднаква

Д-р Благомир Здравков е част от екипа на Клиниката по Детска анестезиология и интензивно лече ...

Делото срещу Павел Александров е окончателно върнато на прокуратурата
17.02.2018 13:00:00

Делото срещу Павел Александров е окончателно върнато на прокуратурата

Делото срещу бившия шеф на Фонда за лечение на деца Павел Александров окончателно е върнато на пр ...
Актуална тема
Законът за бюджета на НЗОК или законът на скандала
19.12.2017 16:11:09 Ирина Пекарева

Законът за бюджета на НЗОК или законът на скандала

Законът за бюджета на НЗОК за 2018 г. вече е неоспорим юридически факт. ...

Дошъл ли е моментът за създаване на нови съсловни организации?
13.11.2017 14:15:45 Полина Тодорова

Дошъл ли е моментът за създаване на нови съсловни организации?

От години представители на различни здравни професии настояват за свои законово представени и рег ...

Бремето на лимитите остава да виси над болниците
26.09.2017 17:59:27 Полина Тодорова

Бремето на лимитите остава да виси над болниците

НЗОК за пореден път съвсем ясно отхвърли възможността извършената от лечебните заведения надлимит ...

Проф. Плочев поема една одържавена и „минирана“ с проблеми здравна каса
27.07.2017 17:26:44 Полина Тодорова

Проф. Плочев поема една одържавена и „минирана“ с проблеми здравна каса

Проф. Плочев става 16-ят управител на НЗОК в 18-годишната история на здравноосигурителния фонд, с ...