Измислици  |  Сграден фонд  |  Благоевград  

РЗОК -  БЛАГОЕВГРАД

Порутени помещения от репетиционна и библиотека са превърнати във функциониращ модерен офис

Първоначално  за  нуждите на РЗОК е предложена част от сградата на Общежитие на СМК – четвърти и пети етажи. След направен оглед и проучване се оказва, че същата е в твърде лошо състояние, конструкцията има пропадане с деформации, има проблеми с евентуалното освобождаване на сградата от настанените в нея социално слаби семейства, не е възможно ефективното функционално обособяване на територията, която се предоставя на Касата. Предложението не е прието.

На основание член 17 от ЗДС във връзка с чл. 13 от ППЗДС е издадена заповед № ОА-69 /10.06.1999г., на Областния управител на област Благоевград, за предоставяне на Районна здравно-осигурителна каса в гр. Благоевград /РЗОК/, от държавния недвижим имот - седеметажна административна сграда на пл. “Георги Измирлиев” № 9 /в центъра на града/ на част представляваща: зала № 20 /репетиционна/ и зала № 11 /библиотека/, намиращи се на първия етаж, заедно със стаи 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 и 28 - на втория етаж от същата сграда.

С договор за учредяване право на ползуване върху държавен недвижим имот от 20.12.1999 г. областният управител на Благоевград, предоставя безвъзмездно на директора на Районна здравноосигурителна каса – Благоевград гореописаните помещения и спомагателната площ към тях за период от 3 години.

Състоянието на сградата, по време на нейното приемане е следното:

Въпросните помещения са неизползвани, занемарени,  вследствие на което с доста повреди от течове и посегателства.

За нуждите на РЗОК е необходимо  основно преработване на предоставените зали в работни помещения съгласно изискванията, предвидени в заданието за проектиране. За целта трябва да се направи изграждане на преградни стени, оформяне на “фалшпод” и окачен таван, за да могат да се развият инсталациите, изисквани по технологичните потребности.

Цялата фасадна дограма /метална, еднокатна/ се нуждае от подмяна с нова - със  стъклопакет и прекъснат термомост.

Санитарните възли са за основен ремонт: подмяна на санитарния фаянс и арматура, подови и стенни покрития, ВиК инсталации, вентилация.

 По отношение на инсталациите, които изцяло се преработват, се цели и постигането на възможност за автономно отчитане на разходите за електроенергия и вода, автономна отоплителна, вентилационна и климатична инсталации.

Междувременно, с областната управа е постигнато споразумение за предоставяне на РЗОК и на допълнителни помещения в партерния и сутеренния етажи на сградата, с което се решават донякъде нуждите от стопански помещения и най-вече съхранение на архивите.

С Решение № 155/27.03.2001г. на Министерския съвет на Република България, обособената част от имота, в който работи РЗОК-Благоевград, е предоставена в собственост на Националната здравноосигурителна каса, за реализацията на което е сключен договор РД-14-179/05.06.2001г. между областния управител и директора на НЗОК.


 
 
 ZDRAVE.NET | Пишете ни
 НовиниТема на седмицатаГост на седмицатаМнения и коментариОбявиОбществени поръчкиКариериТрудова борса
 
Copyright © 2002-2003 Международен институт по здравеопазване и здравно осигуряване (МИЗЗО)