Измислици  |  Сграден фонд  |  Хасково  

РЗОК-ХАСКОВО

Нито красивата сграда, нито панорамния асансьор са собственост на Касата

Поради липса на други подходящи сгради с писмо № 5380 от 12.05.99 г. до Министъра на отбраната, Областният управител на Хасковска област предлага да бъде предоставена за нуждите на РЗОК Хасково административна сграда, ползвана като спален корпус на Наборна автомобилна школа гр. Хасково, намираща се на ул. "Пловдивска" № 3. Сградата е на пряко подчинение на военното министерство и е включена в капитала на "Воинтех" ЕООД .В последствие се установява, че експлоатацията на тази сграда е залегнала в плановете на ведомството и не е възможно същата да бъде предоставена за постоянно на РЗОК.  На 01.08.99 г. е  сключен договор за временно безвъзмездно ползване на недвижим имот, с който "Воинтех" ЕООД предоставя на РЗОК Хасково 6 стаи на първия етаж, северно крило в собствената си сграда на ул. "Пловдивско шосе" № 3.

След сключването на договора за временно ползване, паралелно с назначаването на персонала и структурирането на касата, продължава да се работи и за бъдещето постоянно уреждане на въпроса за сграда, удовлетворяваща нуждите на РЗОК като нова административно стопанска структура. С писмо № 5027 от 12.11.99 г. Областна управа Хасково уведомява за липса на свободна сграда - държавна собственост.С писмо №192-02-45/12.11.99 г. Кметът на Община Хасково също уведомява за липса на свободни сгради - общинска собственост за безвъзмездно ползване за нуждите на РЗОК.  Като алтернативни варианти Кметът предлага:

- Закупуване на втория етаж от двуетажна сграда на Бизнес център 2, намиращ се в централната градска част.Етажът е обособен като напълно самостоятелен, с площ от 900 кв.м. Този вариант впоследствие  отпада поради  появили се реституционни претенции за имота и факта, че част от него се оказва с ипотечни тежести.

- Предоставяне за закупуване право на строеж върху парцел за строителство, общинска собственост. Преценено е, че този вариант изисква много дълъг период  за реализация;

С писмо вх. № 06-25-2 от 10.12.99 г. постъпва предложение до НЗОК за дарение на отстъпено право на строеж на 6-ти и 7-ми етажи с обща квадратура  892 кв. м. в новостроящата се в центъра на гр. Хасково сграда, наречена по-късно “Комплекс 21 век”.Неин проектант е арх. Слави Славов, който с въпросния проект печели международен конкурс и приз в републикански мащаб за 1999 година - за отлично функционално и градоустройствено решение на сграда,  емблематична за града. Гарантирана е възможността, за най-горните етажи, да се обособят с отделен вход, стълбище и панорамен асансьор. Този асансьор именно, се превърна по-късно в “необходимата закачка” за недоброжелателно настроени журналисти, доказващи с наличието му “в какъв лукс тънат чиновниците от здравната каса”. Всъщност става въпрос за едно решение на проектантите, което е в унисон с цялостното архитектурно оформление и съвременно звучене на  сградата. Освен това, малко хора се замислиха, че съоръжението е едно и също, независимо дали е оградено със стоманобетон или стъкло. Що се отнася до внушителния, впечатляващ вид на сградата, той не е поръчка на НЗОК, която е закупила като готов строителен продукт три от десетте етажа на “Комплекс 21-век”.

На основание Решение № 8  от 17.11.99 г. на Управителния съвет НЗОК е пристъпено към сделка, в резултат на която с нотариален акт № 72, том VІ, дело1634 от15.12.99 г., се даряват на НЗОК за нуждите на РЗОК гр. Хасково право на строеж върху 892.32 кв.м. разгъната площ п-л І, ІV и V в кв. 524-а от плана на гр. Хасково, бул. "България", при условие, че бъде заплатена сумата от 548 168 лв. за изпълнените до момента трайни подобрения в парцела.. На основание чл. 16, т. 5 от ЗОП на изпълнителя на строително -монтажните работи е възложено с договор адаптиране на проекта и довършване на СМР.

Плащанията сa извършвани само при доказано действително изпълнени работи, чието качество и количества се контролират и потвърждават от представители на НЗОК и  независимият строителен надзор.

На основание Решение на Управителния съвет на НЗОК No 9 / 13.06.2000, на 01.08. с.г. е закупен и осмият етаж на сградата /416 кв.м./ в цената на които са включени всички допълнително-изискуеми видове работи и оборудване касаещи адаптирането на една сграда към технологията на работа на РЗОК.

Съобразявайки се с плановете на “Войнтех” за ремонт на сградата на ул. “Пловдивска” , РЗОК  през м. юли 2000 г се премести и заработи в новата си база /по това време офис-етажите на сградата са напълно готови, довършват се първите три търговски етажи/

На  01.11.2000 г е свикана държавна приемателна комисия, а на 10.11.2000 г  ДНСК издава Разрешение за ползване на сградата No 453.

Една от най-големите измислици, свързана със здравната реформа е това, че пари на здравноосигурените са отишли за външен асансьор в Хасково. Малцина знаят, че това всъщност е бизнес-центъра на града и ако някой е истински собственик на тази сграда то това са гражданите на Хасково. В нея се помещават офиси, магазини, ресторанти, адвокатски кантори. Здравната каса се помещава на последните етажи и никой дори не си е помислял да купува външен асансьор.

           

            Въпреки очевидната и единствено възможна истина, темата за хасковския асансьор не само че за кратко време се превърна в шлагер, но дори беше един от лайтмотивите на предизборната кампания през пролетта и лятото на 2001г.

           

            Медийни манипулатори публикуваха снимки на сградата в зависимост от случая – веднъж тя беше гордост за града,  друг път – клеймо за здравните реформатори. 

 

            Тази лъжа беше опровергавана десетки пъти от служителите на здравната каса и в София, и в Хасково. Тъжно е, че не се намери медия, която да успокои хората, че няма злоупотреба с парите им.  Никой не публикува нито ред от опроверженията.

           

            Предлагаме ви един авторски материал на  журналиста от Хасково Димитър Атанасов, подготвен специално за читателите на Zdrave.net. Снимките също

 
 
 ZDRAVE.NET | Пишете ни
 НовиниТема на седмицатаГост на седмицатаМнения и коментариОбявиОбществени поръчкиКариериТрудова борса
 
Copyright © 2002-2003 Международен институт по здравеопазване и здравно осигуряване (МИЗЗО)