Четвъртък, 18 Август 2022
22
ян

Безвъзмездното кръводаряване - възможно ли е наистина у нас?

Даряването е хуманен и доброволен акт на милосърдие и човешка солидарност, категорични са от МЗ„Имате ли нужда от кръв?“ и „Предлагам изгодно!“ Това са два въпроса, които всеки минаващ покрай Центъра за трансфузионна хематология и Спешните центрове на болниците задължително чува от стоящите отпред кибици. Те предоставят кръвта си на нуждаещи се съвършено доброволно, но по никакъв начин не и безвъзмездно. Доколко е редно обаче това и възможно ли е актът на кръводаряване да бъде наистина безвъзмезден и доброволен, като същевременно се покриват всички нужди от кръв и кръвни продукти в страната?

„Случаите на предлагане на даряване на кръв срещу заплащане не попадат в административнонаказателните разпоредби на Закона, тъй като са следствие от устна уговорка между донора и нуждаещите се, а същевременно донорът писмено декларира, че доброволно се съгласява да бъде дарител“, отговориха за Zdrave.net от Министерството на здравеопазването.

Според зам.-генералния директор на БЧК д-р Надежда Тодоровска няма нищо нередно в плащането за кръв. „Около 600 човека на ден имат нужда от кръвопреливане и за да се осигури то, обикновено се опира до фамилното даряване на кръв. Но когато фамилията не може да дари поради медицински показания или когато човек е сам, откъде да вземе кръв. Затова трябва да се намери решение, тъй като това касае всеки един от нас“, каза за Zdrave.net тя.

По думите на д-р Тодорвска близките на пациентите използват всички възможни средства, за да осигурят на близките си кръв и кръвни продукти и да купят кръв е един от тези начини. „Затова нашето предложение беше в Закона за кръвта и кръвните продукти да се запише, че не е задължително кръводаряването да е безвъзмездно, а само, че е доброволно. И в случай, когато се налага да се подпомагат близките хора, да се осъществява и платено, но официално, на база Наредба на МЗ, на база направен анализ какво струва, колко струва и т.н. По този начин да се осигури достатъчно кръв за манипулациите в болничните заведения“, уточни тя.

От Министерството на здравеопазването заявиха, че Наредбата за условията и реда за възмездяване и остойностяване на разходите по вземане, диагностика и преработка на кръв и кръвни съставки урежда стимулирането, организирането и провеждането на дейностите, свързани с кръводаряването и за реда и цените за заплащане на кръвта и кръвните съставки. Според Наредбата разходът за вземане на една стандартна единица кръв е 20 лв., което включва подкрепително-тонизираща храна за кръводарителя в размер 8 лв., възстановяване непосредствените разходи на кръводарителя в размер до 5 лв., символични подаръци на кръводарителите в размер до 6 лв., разходи на лечебното заведение по промоция на кръводаряването и вземането на кръвта.

 „Важно е да се знае, че кръвта струва пари.

Трябва да се остойности това колко струва кръвта и тя да бъде включена като част от клиничните пътеки. Трябва да се създаде и да се приеме национална програма, която да е свързана с осигуряване на кръв и кръвни съставки, защото това е част от националната ни сигурност. Ние сме отправили официално с писмо до МЗ, оттам трябва да кажат кое и какво би могло да се случи“, каза д-р Тодоровска.

От МЗ потвърдиха, че при тях е постъпило писмо от БЧК, с което предоставят обобщаващ документ, приет на Обществен форум по проблемите на кръводаряването и осигуряването на кръв и кръвни съставки за нуждите на здравеопазването, организиран от областната администрация на БЧК-Русе. В документа са посочени както актуални проблеми, свързани с осигуряването на кръв и кръвни съставки, така и принципни постановки и предложения за нормативни промени в областта на трансфузионната система у нас.

„Предложените промени са насочени в посока внасяне на императивен характер на задълженията на държавата и лечебните заведения по осигуряването на кръв и кръвни съставки, отпадане на принципа на безвъзмездност при кръводаряването от Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането, повишаване стойността на подкрепително-тонизираща храна за кръводарителя в размер на 15 лв. и др.“, пишат в отговора си до Zdrave.net от Министерството.  

Направените предложения касаели промени в множество нормативни актове – Закон  за здравето; Закон за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането; Закон за лечебните заведения; Наредба за условията и реда за възмездяване и остойностяване на разходите по вземане, диагностика и преработка на кръв и кръвни съставки, за стимулирането, организирането и провеждането на дейностите, свързани с кръводаряването и за реда и цените за заплащане на кръвта и кръвните съставки; Наредба №9 от 25.04.2006 г. за утвърждаване на „Медицински стандарт трансфузионна хематология“; Наредба № 18 от 10.06.2004 г. за условията и реда за извършване на диагностика, преработка и съхранение на кръв и кръвни съставки и качеството на кръвта от внос.

Посоченият документ е бил разгледан на заседание на Експертния съвет по трансфузионна хематология към МЗ. Предвид спецификата на предложените промени в нормативната база, голяма част от които с фундаментален характер и социална значимост, е взето решение всеки член на Експертния съвет да изрази своето становище по документа, след което обобщените становища ще бъдат обсъдени отново с цел изготвяне на цялостна визия на необходимите промени в трансфузионната система у нас, като при пристъпване към нормативни промени да бъдат включени онези от тях, които са приложими и не противоречат на европейското законодателство.

От МЗ обаче са категорични, че даряването е хуманен и доброволен акт на милосърдие и човешка солидарност, при който от дарителя безвъзмездно се взема кръв или кръвни съставки, за да се спаси човешки живот. Специалистите по трансфузионна хематология информират, че

над 85% от постъпилата в трансфузионната система дарителска кръв е от близки

и родственици на пациентите, което потвърждава факта, че трансфузионната система изпитва големи трудности при осигуряване на кръв от безвъзмездни кръводарители. Те уверяват, че в условията на спешност искания за кръв и кръвни съставки никога не се отказват, независимо от кръвната група и резус фактора. С цел възможност за бърза реакция, всеки център или отделение по трансфузионна хематология поддържа депо с налични кръвни съставки, които при постъпило искане се предоставят за нуждите на спешните пациенти.

„Във връзка с изложеното и в изпълнение на европейските регламенти са необходими повече съвместни усилия за насърчаване на доброволното и безвъзмездно кръводаряване, както на компетентните държавни институции, така и на неправителствения сектор и медиите за още по-активна работа за разясняване на морално-етичната и медицинската значимост на даряването на кръв“, пишат от ведомството.

Оттам припомнят, че Европейската директива 2002/98/EО задължава държавите членки да вземат необходимите мерки за насърчаване и поощряване на доброволното и безвъзмездно кръводаряване чрез подходящи инициативи и чрез по-голямо обществено признание на кръводарителите. Освен това директивата задължава държавите членки веднъж на три години да предоставят на Европейската комисия доклади за предприетите мерки за насърчаване на доброволното и безвъзмездното кръводаряване, на базата на които Комисията информира Европейския парламент и Съвета за всички следващи необходими мерки, които смята да предприеме на общностно равнище.

„Трябва да се работи повече с хора, които биха желали да дарят, но поради липса на време или достатъчно разяснение, че това не е вредно, не го правят. Трябва да има по-голяма информираност, с която да се преодолее страхът, незнанието, недоверието у хората, които иначе биха дарили“, смята и д-р Надежда Тодоровска.

По думите й е важно осигуряването на мобилни екипи, които да стигнат до хората и до техните работни места или в университетите. „Европейската и световна практика е доказала, че 80% по-успешно се събира кръв от изнесени мобилни екипи, а 20% в центровете. За съжаление у нас е обърната статистиката, което води до намаляване на хората, които даряват кръв и възможността да се осигури в българското здравеопазване този безценен продукт. Това естествено трябва да доведе и до промяна в стандарта по трансфузионна хематология“, каза д-р Тодоровска.

„Има начини за решение и те не са много сложни, за да се помогне на хора в нужда, които имат предстоящи и спешни операции, да получат достатъчно кръв и кръвни продукти. Не е нужно да изпадаме в критични ситуации, за да се сетим какъв е бил по-лесния път“, допълни още тя.Коментари по темата

Правила на форума за коментари
YRcs

ADIUN NJK 31.01.2020 11:05:23

Здравейте, това е да информирате широката общественост, че Жозе Луис, заемодател на частен заем, отвори финансова възможност за всеки, който се нуждае от финансова помощ. Ние предоставяме заеми с 2% лихва на физически лица, фирми и компании по ясен и разбираем начин и условие. свържете се с нас днес по имейл на (joseluisloans @ aol com) или (joseluisloans @ gmail com)

Д-р Дулитъл 13.01.2020 12:47:46

Какви са тия идиотщини?По Закона за БЧК от 1995, задача на БЧК е да работи за доброволното и безвъзмездно кръводаряване!Вярно, е че на държавата въобще не и пука!И явно иска да узакони порочните практики!Това е вопиющо безобразие.Германия поддържа система за доброволно и безвъзмездно кръводаряване и никой болен не търси на черно кръводарители...Д-р Тодоровска е един от ръководителите на БЧК и чест не и прави тази позиция!Да не говорим за онзи с папионката, агента на ДС , който се е окопал като Председател на БЧК и съсипа организацията!Който измисля тази нова система или е идиот или корумпиран, а може и двете!Пълна дехуманизация!

Доктор Морган 08.01.2020 11:21:10

До "Майка ти боклук недоклатен ": Първо, поздравявам те за избраното то име, отразява вътрешния ти мир. Второ, да те попитам - защо да се ограничаваме само до здравеопазването? Да е безплатен транспортът, електроенергията, водата. Образованието вече е безплатно, даже задължително, берем плодовете му. Можем да добавим кино, театър, ресторанти и дискотеки, бензин, нафта, газ. Тук можем да споменем дрехи, обувки, кабелна телевизия, интернет. За по - взискателните - леки наркотици, леки жени, леки коли. Книгите няма да споменавам, там вероятно нямаш интерес. В същото време предлагам, драстично вдигане на заплатите и то във валута. Защото до границата ще е безплатно, но нататък какво правим? А според Хартата за правата на човека, имаме право на свободно придвижване. Е, отивам в Гърция, а не мога да изпия едно узо, щото нещастниците още не са направили туризма безплатен! Сядам у кафаната в Сърбия и не мога да изпия една крушовица! Не съм съгласен! И тук идват увеличените заплати - бъркаш, вадиш евро и долари и плащаш. В общи линии, аз това измислих, на теб оставям да измислиш, откъде ще дойдат парите.

Цена 20.11.2019 13:42:32

Преди 6-7 години за повече от година преливахме на майка ми по 6-8 банки на месец( радиационен ентерит след облъчване). Най добра цена може да се намери в малки градове - аз снабдявах от Видин за 50 лв. банката. Кръвта може да се даде и там ,те си я транспортират и тук се показва бележката.

до Ганьо 20.11.2019 13:35:30

Ей Ганьовец в САЩ като отидох в спешното с отрязан пръст първо провериха дали имам застраховка. А като искаш безплатно здравопазване колко плащаш на месец. В САЩ плащах преди 10 години 400 долара на месец

Лили 11.11.2019 21:45:12

За съпруга ми, който беше лекар купихме кръв (рядка група) за 800 лв, нямаше как, беше спешно.

Гост 23.01.2019 09:22:26

В държавата,в която нападат и бият лекарите и медицинските специалисти,как си представяте да ДАРЯТ кръв безвъзмездно,за непознати хора, след като наследниците на Андрешко и за собствените си родители отказват да дадат!

до гост 26.02.2019 04:06:45

В държава където здравето е "пари-стока-пари", където медиците са търговци-еднолични,а здр.заведения са търг.д-ва, и основния насаждан принцип на възпитание е,че " няма безплатен обяд"... е... така ще е !

Гост 25.05.2019 06:43:35

Здравето навсякъде струва безкрайно скъпо, самоп на Ганьо Андрепков му се иска да е безплатно! Пий шльокавица и попържай хората, спасяващи живота ти, уроде!

Флоранс Нантингейл 13.01.2020 12:49:07

Фашист долен , недоклатен!!!

Гост 04.12.2019 15:46:47

Малоумен боклук, нали видяхме лайняното ви комунистическо "безплатно" здравеопазване докъде я доведе? Кретен!

Майка ти боклук недоклатен 09.09.2019 13:51:53

Струва на майка ти в путката боклук!!!! Здравеопазването трябва да е безплатно!


Всичко за коронавируса
Още новини
САЩ увеличават запасите от ваксина и лекарство срещу маймунска шарка
18.08.2022 17:50:51

САЩ увеличават запасите от ваксина и лекарство срещу маймунска шарка

САЩ ще увеличат доставките си на ваксина срещу маймунска шарка, като предоставят допълнителни 1,8 ...

Д-р Маджаров: БЛС ще наеме организация, която да консултира методиката по остойностяването
18.08.2022 16:59:16 Надежда Ненова

Д-р Маджаров: БЛС ще наеме организация, която да консултира методиката по остойностяването

БЛС ще участва в работната група за остойностяването на лекарския труд и ще представи изработенат ...
Актуална тема
Без увеличение на цените на пътеките болници ще са на ръба на оцеляването
15.02.2022 13:19:48 Владимир Попов

Без увеличение на цените на пътеките болници ще са на ръба на оцеляването

С над 600 млн. лв. е увеличен бюджетът на Националната здравноосигурителна каса за 2022 година в ...

Нужна ли е промяна на търговския статут на болниците?
12.05.2021 15:14:28 Полина Тодорова

Нужна ли е промяна на търговския статут на болниците?

Със затихването на епидемията от COVID една друга ключова за здравния сектор тема отново бе поста ...

Нужна ли ни бе епидемия, за да оценим медиците си?
07.04.2021 17:13:52 Полина Тодорова

Нужна ли ни бе епидемия, за да оценим медиците си?

Изминалата една година беляза целия свят със знака на битката срещу Covid-19. След тези тежки мес ...

Въпроси и отговори за ваксините
24.02.2021 16:15:02 Полина Тодорова

Въпроси и отговори за ваксините

От дни в България е в ход масовата имунизация срещу COVID. След осигуряването на т. нар. зеле ...