!
Петък, 12 Април 2024
22
ян

Безвъзмездното кръводаряване - възможно ли е наистина у нас?

Даряването е хуманен и доброволен акт на милосърдие и човешка солидарност, категорични са от МЗ„Имате ли нужда от кръв?“ и „Предлагам изгодно!“ Това са два въпроса, които всеки минаващ покрай Центъра за трансфузионна хематология и Спешните центрове на болниците задължително чува от стоящите отпред кибици. Те предоставят кръвта си на нуждаещи се съвършено доброволно, но по никакъв начин не и безвъзмездно. Доколко е редно обаче това и възможно ли е актът на кръводаряване да бъде наистина безвъзмезден и доброволен, като същевременно се покриват всички нужди от кръв и кръвни продукти в страната?

„Случаите на предлагане на даряване на кръв срещу заплащане не попадат в административнонаказателните разпоредби на Закона, тъй като са следствие от устна уговорка между донора и нуждаещите се, а същевременно донорът писмено декларира, че доброволно се съгласява да бъде дарител“, отговориха за Zdrave.net от Министерството на здравеопазването.

Според зам.-генералния директор на БЧК д-р Надежда Тодоровска няма нищо нередно в плащането за кръв. „Около 600 човека на ден имат нужда от кръвопреливане и за да се осигури то, обикновено се опира до фамилното даряване на кръв. Но когато фамилията не може да дари поради медицински показания или когато човек е сам, откъде да вземе кръв. Затова трябва да се намери решение, тъй като това касае всеки един от нас“, каза за Zdrave.net тя.

По думите на д-р Тодорвска близките на пациентите използват всички възможни средства, за да осигурят на близките си кръв и кръвни продукти и да купят кръв е един от тези начини. „Затова нашето предложение беше в Закона за кръвта и кръвните продукти да се запише, че не е задължително кръводаряването да е безвъзмездно, а само, че е доброволно. И в случай, когато се налага да се подпомагат близките хора, да се осъществява и платено, но официално, на база Наредба на МЗ, на база направен анализ какво струва, колко струва и т.н. По този начин да се осигури достатъчно кръв за манипулациите в болничните заведения“, уточни тя.

От Министерството на здравеопазването заявиха, че Наредбата за условията и реда за възмездяване и остойностяване на разходите по вземане, диагностика и преработка на кръв и кръвни съставки урежда стимулирането, организирането и провеждането на дейностите, свързани с кръводаряването и за реда и цените за заплащане на кръвта и кръвните съставки. Според Наредбата разходът за вземане на една стандартна единица кръв е 20 лв., което включва подкрепително-тонизираща храна за кръводарителя в размер 8 лв., възстановяване непосредствените разходи на кръводарителя в размер до 5 лв., символични подаръци на кръводарителите в размер до 6 лв., разходи на лечебното заведение по промоция на кръводаряването и вземането на кръвта.

 „Важно е да се знае, че кръвта струва пари.

Трябва да се остойности това колко струва кръвта и тя да бъде включена като част от клиничните пътеки. Трябва да се създаде и да се приеме национална програма, която да е свързана с осигуряване на кръв и кръвни съставки, защото това е част от националната ни сигурност. Ние сме отправили официално с писмо до МЗ, оттам трябва да кажат кое и какво би могло да се случи“, каза д-р Тодоровска.

От МЗ потвърдиха, че при тях е постъпило писмо от БЧК, с което предоставят обобщаващ документ, приет на Обществен форум по проблемите на кръводаряването и осигуряването на кръв и кръвни съставки за нуждите на здравеопазването, организиран от областната администрация на БЧК-Русе. В документа са посочени както актуални проблеми, свързани с осигуряването на кръв и кръвни съставки, така и принципни постановки и предложения за нормативни промени в областта на трансфузионната система у нас.

„Предложените промени са насочени в посока внасяне на императивен характер на задълженията на държавата и лечебните заведения по осигуряването на кръв и кръвни съставки, отпадане на принципа на безвъзмездност при кръводаряването от Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането, повишаване стойността на подкрепително-тонизираща храна за кръводарителя в размер на 15 лв. и др.“, пишат в отговора си до Zdrave.net от Министерството.  

Направените предложения касаели промени в множество нормативни актове – Закон  за здравето; Закон за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането; Закон за лечебните заведения; Наредба за условията и реда за възмездяване и остойностяване на разходите по вземане, диагностика и преработка на кръв и кръвни съставки, за стимулирането, организирането и провеждането на дейностите, свързани с кръводаряването и за реда и цените за заплащане на кръвта и кръвните съставки; Наредба №9 от 25.04.2006 г. за утвърждаване на „Медицински стандарт трансфузионна хематология“; Наредба № 18 от 10.06.2004 г. за условията и реда за извършване на диагностика, преработка и съхранение на кръв и кръвни съставки и качеството на кръвта от внос.

Посоченият документ е бил разгледан на заседание на Експертния съвет по трансфузионна хематология към МЗ. Предвид спецификата на предложените промени в нормативната база, голяма част от които с фундаментален характер и социална значимост, е взето решение всеки член на Експертния съвет да изрази своето становище по документа, след което обобщените становища ще бъдат обсъдени отново с цел изготвяне на цялостна визия на необходимите промени в трансфузионната система у нас, като при пристъпване към нормативни промени да бъдат включени онези от тях, които са приложими и не противоречат на европейското законодателство.

От МЗ обаче са категорични, че даряването е хуманен и доброволен акт на милосърдие и човешка солидарност, при който от дарителя безвъзмездно се взема кръв или кръвни съставки, за да се спаси човешки живот. Специалистите по трансфузионна хематология информират, че

над 85% от постъпилата в трансфузионната система дарителска кръв е от близки

и родственици на пациентите, което потвърждава факта, че трансфузионната система изпитва големи трудности при осигуряване на кръв от безвъзмездни кръводарители. Те уверяват, че в условията на спешност искания за кръв и кръвни съставки никога не се отказват, независимо от кръвната група и резус фактора. С цел възможност за бърза реакция, всеки център или отделение по трансфузионна хематология поддържа депо с налични кръвни съставки, които при постъпило искане се предоставят за нуждите на спешните пациенти.

„Във връзка с изложеното и в изпълнение на европейските регламенти са необходими повече съвместни усилия за насърчаване на доброволното и безвъзмездно кръводаряване, както на компетентните държавни институции, така и на неправителствения сектор и медиите за още по-активна работа за разясняване на морално-етичната и медицинската значимост на даряването на кръв“, пишат от ведомството.

Оттам припомнят, че Европейската директива 2002/98/EО задължава държавите членки да вземат необходимите мерки за насърчаване и поощряване на доброволното и безвъзмездно кръводаряване чрез подходящи инициативи и чрез по-голямо обществено признание на кръводарителите. Освен това директивата задължава държавите членки веднъж на три години да предоставят на Европейската комисия доклади за предприетите мерки за насърчаване на доброволното и безвъзмездното кръводаряване, на базата на които Комисията информира Европейския парламент и Съвета за всички следващи необходими мерки, които смята да предприеме на общностно равнище.

„Трябва да се работи повече с хора, които биха желали да дарят, но поради липса на време или достатъчно разяснение, че това не е вредно, не го правят. Трябва да има по-голяма информираност, с която да се преодолее страхът, незнанието, недоверието у хората, които иначе биха дарили“, смята и д-р Надежда Тодоровска.

По думите й е важно осигуряването на мобилни екипи, които да стигнат до хората и до техните работни места или в университетите. „Европейската и световна практика е доказала, че 80% по-успешно се събира кръв от изнесени мобилни екипи, а 20% в центровете. За съжаление у нас е обърната статистиката, което води до намаляване на хората, които даряват кръв и възможността да се осигури в българското здравеопазване този безценен продукт. Това естествено трябва да доведе и до промяна в стандарта по трансфузионна хематология“, каза д-р Тодоровска.

„Има начини за решение и те не са много сложни, за да се помогне на хора в нужда, които имат предстоящи и спешни операции, да получат достатъчно кръв и кръвни продукти. Не е нужно да изпадаме в критични ситуации, за да се сетим какъв е бил по-лесния път“, допълни още тя.Коментари по темата

Правила на форума за коментари
Grv3

ADIUN NJK 31.01.2020 11:05:23

Здравейте, това е да информирате широката общественост, че Жозе Луис, заемодател на частен заем, отвори финансова възможност за всеки, който се нуждае от финансова помощ. Ние предоставяме заеми с 2% лихва на физически лица, фирми и компании по ясен и разбираем начин и условие. свържете се с нас днес по имейл на (joseluisloans @ aol com) или (joseluisloans @ gmail com)

Д-р Дулитъл 13.01.2020 12:47:46

Какви са тия идиотщини?По Закона за БЧК от 1995, задача на БЧК е да работи за доброволното и безвъзмездно кръводаряване!Вярно, е че на държавата въобще не и пука!И явно иска да узакони порочните практики!Това е вопиющо безобразие.Германия поддържа система за доброволно и безвъзмездно кръводаряване и никой болен не търси на черно кръводарители...Д-р Тодоровска е един от ръководителите на БЧК и чест не и прави тази позиция!Да не говорим за онзи с папионката, агента на ДС , който се е окопал като Председател на БЧК и съсипа организацията!Който измисля тази нова система или е идиот или корумпиран, а може и двете!Пълна дехуманизация!

Доктор Морган 08.01.2020 11:21:10

До "Майка ти боклук недоклатен ": Първо, поздравявам те за избраното то име, отразява вътрешния ти мир. Второ, да те попитам - защо да се ограничаваме само до здравеопазването? Да е безплатен транспортът, електроенергията, водата. Образованието вече е безплатно, даже задължително, берем плодовете му. Можем да добавим кино, театър, ресторанти и дискотеки, бензин, нафта, газ. Тук можем да споменем дрехи, обувки, кабелна телевизия, интернет. За по - взискателните - леки наркотици, леки жени, леки коли. Книгите няма да споменавам, там вероятно нямаш интерес. В същото време предлагам, драстично вдигане на заплатите и то във валута. Защото до границата ще е безплатно, но нататък какво правим? А според Хартата за правата на човека, имаме право на свободно придвижване. Е, отивам в Гърция, а не мога да изпия едно узо, щото нещастниците още не са направили туризма безплатен! Сядам у кафаната в Сърбия и не мога да изпия една крушовица! Не съм съгласен! И тук идват увеличените заплати - бъркаш, вадиш евро и долари и плащаш. В общи линии, аз това измислих, на теб оставям да измислиш, откъде ще дойдат парите.

Цена 20.11.2019 13:42:32

Преди 6-7 години за повече от година преливахме на майка ми по 6-8 банки на месец( радиационен ентерит след облъчване). Най добра цена може да се намери в малки градове - аз снабдявах от Видин за 50 лв. банката. Кръвта може да се даде и там ,те си я транспортират и тук се показва бележката.

до Ганьо 20.11.2019 13:35:30

Ей Ганьовец в САЩ като отидох в спешното с отрязан пръст първо провериха дали имам застраховка. А като искаш безплатно здравопазване колко плащаш на месец. В САЩ плащах преди 10 години 400 долара на месец

Лили 11.11.2019 21:45:12

За съпруга ми, който беше лекар купихме кръв (рядка група) за 800 лв, нямаше как, беше спешно.

Гост 23.01.2019 09:22:26

В държавата,в която нападат и бият лекарите и медицинските специалисти,как си представяте да ДАРЯТ кръв безвъзмездно,за непознати хора, след като наследниците на Андрешко и за собствените си родители отказват да дадат!

до гост 26.02.2019 04:06:45

В държава където здравето е "пари-стока-пари", където медиците са търговци-еднолични,а здр.заведения са търг.д-ва, и основния насаждан принцип на възпитание е,че " няма безплатен обяд"... е... така ще е !

Гост 25.05.2019 06:43:35

Здравето навсякъде струва безкрайно скъпо, самоп на Ганьо Андрепков му се иска да е безплатно! Пий шльокавица и попържай хората, спасяващи живота ти, уроде!

Флоранс Нантингейл 13.01.2020 12:49:07

Фашист долен , недоклатен!!!

Гост 04.12.2019 15:46:47

Малоумен боклук, нали видяхме лайняното ви комунистическо "безплатно" здравеопазване докъде я доведе? Кретен!

Майка ти боклук недоклатен 09.09.2019 13:51:53

Струва на майка ти в путката боклук!!!! Здравеопазването трябва да е безплатно!


Всичко за коронавируса
Още новини
ЕМА: Няма доказателства за връзка между GLP-1 агонистите и суицидните помисли
12.04.2024 17:31:56

ЕМА: Няма доказателства за връзка между GLP-1 агонистите и суицидните помисли

Няма доказателства, че клас лекарства за диабет и отслабване, сред които изключително популярните ...

Селективното договаряне на НЗОК с болници отпада от Здравната стратегия
12.04.2024 17:12:31 Надежда Ненова

Селективното договаряне на НЗОК с болници отпада от Здравната стратегия

Няма да има селективно договаряне на НЗОК с болници, каквото беше записано в отхвърления от парла ...
Актуална тема
Методиката за плащане на онколекарствата обещава нови болнични дългове и влошено лечение на пациентите
29.09.2023 13:59:52 Владимир Попов

Методиката за плащане на онколекарствата обещава нови болнични дългове и влошено лечение на пациентите

Решение на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса от 25 септември отново разбун ...

Фалшивите реклами - търсим ли решение или се възхищаваме от проблема?
14.03.2023 14:59:29 Невена Попова

Фалшивите реклами - търсим ли решение или се възхищаваме от проблема?

Запознайте се: той е проф. Страхил Вачев, „знаменит български кардиолог“. Пенсионирал ...

Защо НРД 2023 стана
24.11.2022 15:15:08 Надежда Ненова

Защо НРД 2023 стана "ябълка на раздора"

Проектът за НРД 2023-2025, изпратен от НЗОК на БЛС, отново предизвика напрежение между договорнит ...

Без увеличение на цените на пътеките болници ще са на ръба на оцеляването
15.02.2022 13:19:48 Владимир Попов

Без увеличение на цените на пътеките болници ще са на ръба на оцеляването

С над 600 млн. лв. е увеличен бюджетът на Националната здравноосигурителна каса за 2022 година в ...