!
Четвъртък, 29 Февруари 2024
09
май

Доц. Мавров: Ако цените се увеличат със задна дата, няма да има риск за бюджета на НЗОК за следващата годинаДоц. Момчил Мавров е председател на Надзорния съвет на НЗОК и началник на кабинета на министъра на здравеопазването. Той е магистър по право, магистър по финанси и магистър по здравен мениджмънт. Доцент и доктор е по професионално направление „Право“. Притежава повече от 10 години професионален опит като заместник-директор на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив. Бил е и юрисконсулт на болницата. Асистент е в Медицински университет - Пловдив. Има юридически опит като адвокат. Пред Zdrave.net доц. Мавров коментира проектобюджета на Здравната каса, както и какво ще се случи, ако той не бъде гласуван от парламента, и възможно ли е да бъде подписан НРД за 2023-2025 година, макар и само в текстовата си част.

Доц. Мавров, какво ще се случи, ако не бъде приет бюджет на НЗОК 2023 г. с планираните нови дейности и изследвания?

Продължаваме да работим по реда на Закона за удължаване на действието на Закона за бюджета от миналата година. Няма да имаме друг избор. Няма как да бъдат приети и нови цени и обеми по Националния рамков договор за медицински дейности.

Възможно ли е НРД за следващия тригодишен период да бъде приет само в текстовата си част, дори и да не бъда гласуван бюджет за 2023 г.?

Текстовата част на рамковия договор няма пречка да бъде приета.

Ако все пак в парламента се споразумеят и се стигне до гласуване на бюджетите, очаква ли се да бъдат променени параметрите на бюджета на НЗОК успоредно с промяната на параметрите на Държавния бюджет при евентуално намаляване на дефицита в него?

Ако бъдат извършени промени в Държавния бюджет и тези промени са свързани с промяна на нивата на доходите на населението, ще бъде променен съответно и размерът на приходите от осигурителни вноски. Това няма как да не се отрази и на приходната, и на разходната част на бюджета на НЗОК за 2023 г.

Но пък ако намаляването на дефицита по Държавния бюджет е свързано с промяна на приходи от други данъци и такси, т.е. с приходи, които не са свързани с промяна в прогнозните нива на доходите на населението, то тези промени няма да наложат промени в бюджета на Касата. Промяна в разходите на министерствата и държавните ведомства също няма да се отрази на бюджетните параметри на Касата за 2023 г.

Т.е. няма да се отрази на трансферите от МЗ?

Няма да се отрази. В случай обаче, че бъде намалена приходната част на Министерството на здравеопазването, ще бъде променена и структурата на бюджета на МЗ, като това няма да се отрази на трансферите.

Бюджетът на Касата предизвиква притеснения и с това, че увеличените средства трябва да бъдат усвоени едва за 5 месеца. Увеличаването на цените на клиничните пътеки би довело известно спокойствие в системата за тези месеци, но какво ще се случи, ако приходите за 2024 г. не са достатъчни, за да покрият новите цени?

Действително има голямо увеличение и да, това е проблем, който може да възникне. Тук ще дам за пример 2022 г. Имам предвид това, че за да не се натовари неочаквано високо бюджетът за 2023 г., през 2022 г. в Анекса към НРД, подписан през м. май миналата година, беше договорено увеличението на цените за извънболничната помощ да влезе в сила от 01.01.2022 г. (т.е. със задна дата). Съответно и новите цени бяха договорени в рамките на бюджетните параметри по Закона за бюджета на НЗОК за 2022 г. Подобен подход може да бъде приложен и през настоящата година, за да не се създава риск за бюджета за 2024 г.

Има ли предварителен разчет с колко средно трябва да бъдат увеличени цените на клиничните пътеки на базата на планираните разходи?

На този етап не. Но смятам, че има достатъчно средства за увеличение на цените, включително и на недооценените клинични пътеки, но тези разчети предстоят.

От разпределението на средствата изглежда, че няма да има възможност да бъдат изведени редица амбулаторни дейности от болничната в доболничната помощ, а това е нещо, за което сякаш има политически консенсус. Кои закони трябва да бъдат променени, така че тази политика да бъде отразена и в бюджета на НЗОК?

Много дейности от болничната медицинска помощ бяха изведени с предишни НРД и се осъществяват в извънболничната помощ. Тези дейности са структурирани в 47 амбулаторни процедури. В тях са включени дейности за амбулаторно активно наблюдение на пациенти, например с онкологични заболявания. В амбулаторни процедури са изведени диагностиката и лечението на някои хирургични, офталмологични и ортопедични заболявания, както и на заболявания в областта на УНГ, кардиологията, ендокринология, гастроентерология. Смисълът на амбулаторните процедури е да се осигури по-лесен достъп и своевременност на пациентите до съответната медицинска дейност.

Касае се за дейности, които не се извършват навсякъде в извънболничната помощ, защото тяхното изпълнение, например, е свързано с определена допълнителна квалификация на лекаря, на изпълнителя на дейността, или е свързано с определена медицинска апаратура, която обичайно не се поддържа в лечебните заведения за извънболничната помощ. Целта също така е да се пести време и да се гарантират оптимални условия за диагностика и лечение на заболявания, които традиционно се лекуват в болнични условия.

Номенклатурата на амбулаторни дейности е целесъобразно да се разширява. От една страна, това е в интерес и на пациента, защото улеснява достъпа му до определени дейности. От друга – амбулаторната процедура спестява много разходи, които болниците правят във връзка с осигуряване на стационарното лечение – легло, хранене, инвентар за болничен престой и други. Цената на амбулаторните процедури като цяло трябва да води до спестяване на ресурс, но тя трябва да мотивира изпълнителите – да е нещо средно около цената на дейностите, които се извършват в извънболничната помощ, и цената на клиничните пътеки.

Към настоящия момент няма постъпили предложения за нови амбулаторни процедури.

Около 2 млн. хоспитализации и 1,6 млн. клинични и амбулаторни процедури са планирани в бюджета за 2023 г. Броят на хоспитализациите обаче все още е висок спрямо реализирания им брой в предходните ходи и намаляващото население. Биха ли могли да бъдат намалени още?

Бюджетът е една прогноза. По отношение на стойностите и бройките трябва да се водим от нуждите на населението, а не от капацитета на лечебните заведения и какво те могат да поемат.

От стенограмата от последното заседание на Надзорния съвет стана ясно, че се очаква тепърва да бъдат подписани договори за лекарствата, заплащани от НЗОК, с притежателите на разрешение за употреба, както и че има 30 млн. лв. просрочени задължения от миналата година по отстъпки. Кога се очаква да се случи това?

Трябва да бъдат подписани около 160 договора с притежателите на разрешения за употреба.

Доколкото ми е известно от администрацията към настоящия момент са уточнени по съдържание 66 договора, а 21 са двустранно подписани и регистрирани в информационната система на НЗОК. Останалите очакваме да бъдат представени след подписи от страна на притежателите на разрешения за употреба.  Към 30 април задълженията бяха малко над 20 млн. лева (тъй като някои от притежателите на разрешение за употреба са погасили задълженията си). Към днешна дата са събрани още към 5 млн. лева, а останалите ще бъдат уредени при годишното изравняване, което започва сега и ще приключи до края на май.

На какъв етап са преговорите с БЛС и има ли останали спорни текстове в НРД, за които Надзорният съвет не е готов на отстъпки?

Проектът на НРД 2023-2025 все още не е разгледан от Надзорен съвет. Предстои неговото разглеждане, като по някои клаузи има разминаване в гледните точки, т.е. има различни предложения за текстове от страна на договарящите групи. Надзорният съвет ще разгледа тези предложения и се надявам да не се стига до непреодолими спорни ситуации.Коментари по темата

Правила на форума за коментари
FhHm

davidsonalbertloan@gmail.com 14.12.2023 16:50:27

Bok, kako si danas? Pa ako bi vas moglo zanimati da znate, ovog prosinca dajemo zajmove od 3%. Nudimo zajmove s jasnim i razumljivim uvjetima i kamatom od 3%. Od 5,000.00 USD do 450,000,000.00 USD, eura i funti itd. nudimo poslovne zajmove, osobne zajmove, studentske zajmove, zajmove za automobile i zajmove za plaćanje računa. Kontaktirajte nas sada putem e-pošte: davidsonalbertloan @Bgmail.com

Гост 13.06.2023 12:58:40

Няма нищо общо и с правото. Има само диплома

guest 12.06.2023 21:10:51

Хора бдете , тоя се гласи да яхне Касата! Жална му майка на здравеопазването тогава!

Арнолд Шварц е негър 08.06.2023 19:02:10

Мръсна, корумпирана г. д! Щом този заема такъв пост, мога да си представя какво представлява "държавата".... Тотална щета. Хора,надежда тука всяка оставете!

guest 11.06.2023 11:31:50

СнимGQBAката му изчезна от сайта на МЗ - май си е събрал багажа? А дано!

д-р Хаус 22.05.2023 21:01:10

СЪБИРАЙТЕ БАГАЖА С МЕДЖИДИЕВ, ОТИВАТЕ СИ КОМПЛЕКСАРИ!!!

p.s 04.06.2023 21:49:52

И да не забравите да си вземете и щуменската психарка от касата с вас , тя сериозно ви се слагаше и за де велика тормози холотоа! Айде - всеки там където му е мястото и си е заслужил!

д-р Хаус 22.05.2023 14:22:56

КОВЧЕЖНИКЪТ НА МЕДЖИДИЯТА ЕДИН ПЪЛЕН ПРОФАН В МЗ! ТОЛКОВА КАШИ Е НАДРОБИЛ, ЧЕ ВИ Е БЕДНА ФАНТАЗИЯТА! ПО-БЪРЗО ДА ВЛИЗА НОВИЯ МИНИСТЪР И ДА РАЗЧИСТВА ТАЗИ СГАН!

В края на уродливия ни ПСЕВДОпреход 22.05.2023 11:27:11

Обръщение-призив на Атлантическия съвет на България по повод вандалските действия на привърженици на проруски фашистки, националсоциалистически и болшевишки партии и организации срещу „Домът на Европа“ в София 22.05.2023 г. Атлантическият съвет на България /АСБ/ категорично осъжда оскверняването на сградата на Представителството на Европейския парламент и Европейската комисия в България от членове и поддръжници на проруски фашистки, националсоциалистически, левичарски и антиевропейски партии и неправителствени организации, извършено на 21.05.2023 г. в центъра на столицата на европейска България. АСБ оценява тези действия като начало на открита улична атака срещу европейския избор и път на България и като сигнал за метеж и започване на гражданска война към която призова своите привърженици лидера на фашистката партия „Възраждане“ по БНР на 20.05.2023г. Присъствието на политици от БСП и други левичарски необолшевишки партии и организации на похода за „Руски мир“ в България, под знамената на Руската федерация, ясно демонстрират тяхното желание за исторически реванш, чрез завземане на властта в България, включително и чрез неконституционен преврат за връщане на Отечеството ни в орбитата на влияние и контрол на руската терористична държава. АСБ от години предупреждава политиците и гражданското общество, че Русия води хибридна война срещу България, използвайки демократичните права и свободи на гражданите в цивилизованите европейски страни, като свободно сдружаване в партии и организации, свобода на словото, митингите и демонстрациите с единствената цел да откъсне страната ни от европейския път на развитие. За интензифициране на тази война и откритите опити страната ни да бъде изведена от ЕС и НАТО спомогна дълбоката политическа и институционална криза в България, в която забележително зловредна роля играе президентът на България Румен Радев, с неговите служебни правителства, които със своите действия и бездействия ежедневно уронват престижа на България в очите на нашите съюзници от НАТО и ЕС. Наред с това Руската федерация е разгърнала огромна агентурна мрежа, която е проникнала във всички институции на България и особено в службите за сигурност, МВР, армията, президентството, правителството, парламента, съдебната система, Българската православна църква и обществените медии. Днес евроатлантическото демократично гражданско общество, неделима част от което е и Атлантическия съвет на България, оценява страната ни като напълно завладяна от Кремъл. Изкуствено предизвикваното от руската агентура разделение на нацията, водещо да неистова омраза между граждани, партии и институции, е предвестник за приближаване на национална катастрофа със всички следващи трагични аспекти за България и гражданите й. На този погром срещу държавността, независимостта и суверенитета на България трябва да се сложи незабавен и решителен край! За последен път призоваваме онези политически партии в 49-тото Народно събрание, които определят себе си като демократични и евроатлантически, да проявят национална отговорност и да съставят силно правителство, което да спре пропадането на България, да изправи страната ни на крака и да поведе решителна битка срещу руските зависимости и агентура. Никакви вътрешно партийни решения, междуличностна омраза и късогледи партийни сметки за временни тактически успехи не могат да бъдат оправдание за бездействие срещу този погром срещу държавата ни, в тези трагично рискови дни и седмици за бъдещето на България. България е наистина над всичко, включително и над партиите. В името на бъдещето на Отечеството ни като европейска свободна и демократична държава е необходима партийна и лична кариерна жертвоготовност. Само с инструментите на изпълнителната власт може да се сложи решителен край на опитите за отклоняване на България от нейния евроатлантически път. Атлантическият съвет на България преди една година изпрати до всички партии, които определят себе си като евроатлантически и демократични, Програма от 40 точки за дерусификация и декомунизация на България Призоваваме ги да я ползват при съставянето на своята управленска програма, ако участват в отговорно евроатлантическо правителство на България. Само тогава можем да изчистим страната ни от корупцията, да променим към по-добро съдебната система, службите за сигурност и армията ни и да направим България достоен и уважаван съюзник в НАТО и член на Европейското семейство и Европейската цивилизация. Ако обаче депутатите от тези партии, на които сме дали мандат да последват девиза на България „Съединението прави силата“, откажат и не изпълнят императива от своята клетва като народни представители да спазват Конституцията и във всичките си действия да се водят от интересите на народа, то това ще означава, че тези партии и депутати не могат повече да бъдат наши политически представители и следва да бъдат заменени с други, излъчени от българските избиратели, които в огромното си мнозинство искаме Отечеството ни, от векове запазило в себе си семената на европейската цивилизация, да се развива като част от семейството на европейските държави, а да не бъде замъкнато в блатото на терористичната руска империя и евразийски деспотизъм и тирания. Обръщаме се към всички проевропейски граждани на България с категоричното предупреждение: ГРАЖДАНИ, ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ Е В СМЪРТНА ОПАСНОСТ! Призоваваме ви незабавно да прекратите пререканията помежду си, породени от партийна омраза. Призоваваме ви да бъдете всеки ден на улицата и да оказвате граждански натиск върху институциите да върнат България в европейския ѝ път на развитие, независимо коя партия или гражданско сдружения ги организира. СТИГА ДЕЛЕНЕ! Призоваваме ви с всички средства и инструменти на гражданското общество да се борите срещу проруските прояви на фашисти, националсоциалисти, болшевики и неокомунисти. И това няма как да стане с „пърформанси“ и молби, а с решителни и смели действия. След като нямаме наше избрано правителство, нямаме полиция и нямаме прокуратура на които да имаме доверие, а срещу нас се води война, то само ние, гражданите със смелост, решителност и единство може да спасим нашето Отечеството България. На война като на война!

Говори ❤️ Київ 18.05.2023 08:09:56

Сенатът на Франция - горната камара на парламента, одобри резолюция, с която признава Гладомора за геноцид над украинския народ, съобщи „Киев индепендънт“. Гладоморът е умишлено провокиран от съветските власти по време на управлението на Йосиф Сталин в Съветския съюз - той причинява смъртта на около 3,5 до 5 милиона украинци. Украинското правителство призова международната общност да го признае за геноцид. Външният министър на Украйна Дмитро Кулеба заяви, че е "благодарен на френските сенатори за това историческо гласуване, което възстановява справедливостта и почита паметта на милионите жертви". Той допълни, че "подобни престъпления никога не трябва да се повтарят и никога не трябва да се забравят". "Това е още една важна стъпка към възстановяване на историческата справедливост и увековечаване на паметта на милиони украинци, които са били умъртвени от глад", написа в Туитър президентът Володимир Зеленски. През март резолюцията беше приета от долната камара на френския парламент - Националното събрание. През 2022 г. и 2023 г. няколко държави и институции признаха Гладомора за геноцид над украинския народ. Сред тях са Исландия, Белгия, Чехия, Германия, Ирландия и България. През декември 2022 г. Европейският парламент също направи това и призова Русия да поднесе официални извинения за зверствата, извършени от съветския режим.

Пик 10.05.2023 14:16:03

Слуга на Генчо Начев още докато работеше в Св. Георги.

Gost 10.05.2023 07:50:18

МАФИЯТА ВИНАГИ ИМА ПИПАЛА. ТОЙ Е ЧОВЕКЪТ ДОВЕЛ Г-ЖА ПЕТЯ ИВАНОВА В МЗ, ЗА НУЛА ВРЕМЕ Я НАПРАВИ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ (С КОНКУРС !!!) И СЛЕД 10 ДНИ Я НАПРАВИ И КОНТРОЛЬОР НА БУЛ БИО. И ТОВА КО НЕ Е МАФИЯ

Гост 09.05.2023 20:30:42

Един от ковчезниците на авиатора.

HOHO 09.05.2023 18:47:15

По какво и къде е Доцент Пожалуйста?

po 03.06.2023 17:54:53

по право , нищо общо няма с медицината


Всичко за коронавируса
Още новини
Проф. Търнев: В експертните центрове по редки болести се работи с ентусиазъм, без помощ от институциите
29.02.2024 16:38:19 Невена Попова

Проф. Търнев: В експертните центрове по редки болести се работи с ентусиазъм, без помощ от институциите

Има остра необходимост от актуализиране на Наредба 16 за условията и реда за регистриране на редк ...

Ученици от ОУ „Елин Пелин“ изплетоха 1000 мартеници за УМБАЛ Бургас
29.02.2024 15:59:34

Ученици от ОУ „Елин Пелин“ изплетоха 1000 мартеници за УМБАЛ Бургас

Ученици от бургаското ОУ „Елин Пелин" сътвориха 1000 мартеници и 500 картички с пролетни по ...
Актуална тема
Методиката за плащане на онколекарствата обещава нови болнични дългове и влошено лечение на пациентите
29.09.2023 13:59:52 Владимир Попов

Методиката за плащане на онколекарствата обещава нови болнични дългове и влошено лечение на пациентите

Решение на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса от 25 септември отново разбун ...

Фалшивите реклами - търсим ли решение или се възхищаваме от проблема?
14.03.2023 14:59:29 Невена Попова

Фалшивите реклами - търсим ли решение или се възхищаваме от проблема?

Запознайте се: той е проф. Страхил Вачев, „знаменит български кардиолог“. Пенсионирал ...

Защо НРД 2023 стана
24.11.2022 15:15:08 Надежда Ненова

Защо НРД 2023 стана "ябълка на раздора"

Проектът за НРД 2023-2025, изпратен от НЗОК на БЛС, отново предизвика напрежение между договорнит ...

Без увеличение на цените на пътеките болници ще са на ръба на оцеляването
15.02.2022 13:19:48 Владимир Попов

Без увеличение на цените на пътеките болници ще са на ръба на оцеляването

С над 600 млн. лв. е увеличен бюджетът на Националната здравноосигурителна каса за 2022 година в ...