Понеделник, 29 Ноември 2021
09
март
6

Д-р Диян Ганев: Направеното в СЛК е пример за еволюция в управлението на съсловието

Приятелствата, които създаваме, всъщност са посоките, по които ще поемем в бъдещеД-р Диян Ганев преди дни се дипломира като лекар в Медицинския университет в София. Абсолвентът беше излъчен за "Студент на годината" на страната и получи отличието си от министъра на образованието Красимир Вълчев и от председателя на националното представителство на студентските съвети Даниел Парушев. Диян е сред инициаторите за създаването на Сдружението на младите лекари от София към Столична лекарска колегия.   

Д-р Ганев, току-що получихте наградата „Студент на годината“ за страната, вече сте дипломиран лекар, а тези дни стана ясно, че заставате начело на новосформираното Сдружение на младите лекари. Свързани ли са по някакъв начин тези събития?

Като се връщам назад в тази една година, намирам известна свързаност. По-скоро в живота ми имаше събития на личностно израстване, които ме подготвиха за създаването на това сдружение. За него мечтая от години и виждам ниша. COVID само катализира процесите.

Наградата „Студент на годината“ ми беше връчена сред 14 други победители в категории за различни науки - правни, стопански, технически. Като се има предвид това, както и фактът, а, че конкурсът се журира от наистина доказани в обществото личности, за мен този приз придобива значение преди всичко като знак за голяма отговорност, но и потвърждение за това, че пътят, по който тръгвам, е правилен.

2020 за мен беше годината, в която се чувствах полезен на обществото с това, което правя. Само ще спомена за инициативата „Студенти срещу COVID“. С нея успяхме да съгласуваме еднакви условия за студентите по медицина в страната, които да се включат на първа линия. И така над 300 студенти кандидатстваха и помогнаха в цялата страна. Тяхната помощ беше най-необходима в критични точки като Свищов и Ловеч. Аз съм горд с тяхната смелост, горд съм, че принадлежа на такава общност.

Вярвам, че тази инициатива изгради у мен желание и дързост за социална промяна, защото всеки негодува, но са много малко тези, които ще се видят способни да организират обществата и да ги поведат към по-добро. Стъпвам леко там, където никой не е бил.

Всъщност, как се роди идеята младите лекари от София да се обедините в сдружение?

Световната пандемия ни върна към това, което най-много неглижирахме – себе си. Видяхме, че сме болна нация, с множество придружаващи заболявания, здравеопазна система, която се основава предимно на желанието за експертност на нейните статистически единици – лекарите, медицинските сестри и санитарите. Те са избутани встрани и изместени от желанието да се съсредоточим върху закупуването на техника, машини и т.н. Всъщност, ако погледнем числата, може човек да се почуди как функционира тази система, когато е нереформирана, хаотична, с намаляващ брой на медицинските специалисти и с влошаващо се състояние на основния субект на здравеопазването – пациентът.

На първа линия бяха предимно младите лекари в цялата страна – специализанти и млади специалисти. Нашите учители, които всъщност сме положили клетва да пазим, наистина опазихме. Бяхме там ден и нощ, когато, трябва да кажа откровено – много не искаха и се страхуваха да бъдат.

Бъдещето се гради днес, не в някой далечен момент. Ние имаме желание да лекуваме нашите сънародници и да оставим нещо добро на тази родна земя. Затова и останахме, но това оставане е при условие, че нещата ще се променят. В противен случай в близките няколко години ни очаква драстично влошаване на достъпа до здраве.

Кои ще бъдат първите цели, към които ще насочите усилията си?

Нашите цели са продиктувани от основните проблеми за младите лекари. Изградихме четири основни насоки на работа: следдипломно обучение и научна дейност, продължаващо медицинско образование, социална дейност и условия на труд, проектна дейност и иновации.

За всяка област ще търсим широк консенсус от колеги, които имат мнение за решаването на проблемите. Изредени подред, те са свързани с малкото места за специализации, липсата на ефективна държавна политика за специализантите и младите лекарски специалисти, практическата насоченост на обучението, условията на труд, дигитализацията на здравеопазването, съгласуване на статута на специализанта, който се обучава и едновременно с това се труди, в контекста на произтичащите от това казуси - трудови, финансови и свързани с научната им дейност.

В сферата на продължаващото медицинско образование се съсредоточаваме върху достъпа до специализарани курсове както за специализанти в последни години на обучение, така и за специалисти, които имат желание да внедрят нови методи в практиката на болниците. Това се постига с целево финансиране на такива курсове и обучения, като наша отговорност е да защитим смисъла на това пред институциите в България. Всъщност Столичната лекарска колегия вече заделя от членския внос на всички лекари в София за тази цел. Това е, бих казал, еволюция в управлението на съсловието, за което благодаря на Управителния съвет начело с д-р Меджидиев, председател на СЛК на БЛС. Аз съм горд да видя това и приканвам и останалите колегии в страната да го направят. От тях зависи да са инициативни!

През последните месеци натрупахте немалък опит като доброволец – един от първите отзовали се още в началото на пандемията. На какво Ви научиха тези дни и нощи „в окото на бурята“?

Всъщност, стана една година откакто съм в тази „буря“. Но докато отвън се вижда буря, ние отвътре знаем защо правим всяко изследване, какво означава всеки симптом, всяка дума или дори липсата на такива от пациента ни носи информация и определя нашето поведение. Като дипломант и стажант през годините имах известни знания, придобити от Медицинския университет, но е несравнимо с това пряко да поемеш отговорност за действията си по време на работа с пациенти. Тогава самия ти изискваш максималното от себе си. Най-важното за един млад лекар е да бъде посветен от друг лекар. Неслучайно в Хипократовата клетва основна част се отдава на пациента, но и на Учителя, когото трябва да уважаваме, да се грижим и самите ние да учим колегите си без да се въздържаме. Аз разбирам това и съм благодарен на моите учители - доц. Попов, проф. Плочев, доц. Михайлова, от които се научих на поведение с пациента, на научен подход в лечението. И освен това, казвам го и вече като организатор на определена група хора - от тях видях и научих как се организира голям екип, за да бъде ефективен и да има резултати.

Екипът на клиниката, която те ръководят - Инфекциозна клиника на ВМА – София, е мотивиран и обучен за всяка ситуация, което е важно, за да можеш да разчиташ във всеки един момент. Тези постижения са значими, защото смело мога да кажа от моя опит в други клиники през годините – вероятно само един или два пъти съм виждал подобен модел. Има голямо поле за развитие на лидерство в тази насока.

Ще Ви помага ли този опит и в работата като ръководител на новата организация?

Категорично „Да!“ и не само в организационен аспект, защото приятелствата, които създаваме, всъщност са посоките, по които ще поемем в бъдеще.

Днес аз виждам, че за да управляваш разумно, имаш нужда преди всичко от екип, който ти вярва, и екип, на когото ти вярваш. Това е неизменно за успеха на всяко начинание.

Как мислите – откъде идва нежеланието на повечето млади лекари у нас да започнат работа „на терен“ - в отдалечени райони, в малки населени места – там, където наистина е най-трудно, но пък придобитият опит е безценен?

Липсата като цяло на медицински специалисти в малки населени места – разбирайте малки градове до 30 000 души, е голям обществен проблем. В обхвата на тези населени места попадат 1,5 милиона български граждани.

Това е значимо за населението и държавата и тя трябва да поеме социалната си функция и да осигури медицинската грижа. Всъщност, има цели области и областни градове без един специалист, да кажем хематолог, ревматолог или инфекционист. Знаете ли, че в България има 210 инфекционисти, а 341 болнични лечебни заведения, по данни на НСИ към декември 2019 г. Как се лекува инфекциозно заболяване като COVID-19 по шаблон е сложен медицински казус. Към всяка болница трябва да има по един инфекционист поне, който да наблюдава инфекциозно болните пациенти, така качеството на грижата се повишава немислимо повече. Но темата за дефицитните специалности е дълга и засяга пряко животите на хората, защото именно заради липсата на инфекционисти, патолози, хематолози и т.н. пропускаме ранна диагностика на социално-значими заболявания. В тази насока трябва да се види активната намеса на държавните институции.

Младият специализант има нужда да се обучава и да обърне внимание на това да стане добър лекар. Той трябва да бъде в голямо болнично заведение, да има висок доход, да има възможност за платени обучения в чужбина и България и за научна дейност. Това са 4-5 години усилен труд. Заедно с това те започват да имат семейства. В този период нашите усилия могат да са насочени към желаещите да специализират „Обща медицина“, тъй като те започват директно практика на терен към друг общопрактикуващ лекар. Тези колеги трябва да бъдат добре платени, да имат социални придобивки като детски градини, транспорт, общинско жилище, наем на кабинети за техните учители, възможности за обучение и социална дейност. Тези лекарски практики в малки населени места работят с голям обем пациенти и трябва да се помисли за съответно заплащане спрямо обема и сложността.

След взимането на клинична специалност младите колеги са най-често около 30-годишна възраст и вече имат семейства с деца. Те имат нужда от благоприятни условия, за да се преместят да работят в малко населено място. Тук са необходими освен социалните придобивки и модернизация на лечебните заведения, защото един млад специалист иска да работи по същество в своята специалност. Общините трябва да подкрепят своите лекари в тяхната продължаваща квалификация, да им осигуряват условия за труд, така че лечението на населението да е адекватно и навременно. Другият вариант за тях е да работят частично в малкото населено място, като основно там ще се осъществява диагностика, а по-сложните лечебни процедури - в голямото болнично заведение вероятно, където са специализирали и където основно живеят и работят. Всичко това са предложения, които ще се дискутират, за да намерим най-добрата формула.

Кога очаквате да видите първите резултати от дейността на сдружението?

Това е въпрос, на който не мога да отговоря. Ние работим по сдружението с темпо, което ни позволява да специализираме и работим като лекари. Пандемията създава също известни трудности. Всички обаче разбираме, че нашето дело е значимо и даваме всичко от себе си.

Как могат да се присъединят колегите ви към Сдружението на младите лекари към СЛК на БЛС?

Всички лекари до 35 години могат да се включат дейността на Сдружението чрез имейл на mladi.lekari.sofia@gmail.com или на нашата Facebook страница – Сдружение на Младите Лекари- Столична Лекарска Колегия на БЛС.

Всички малко по-възрастни колеги също могат да спомогнат, като ни съветват и дискутират с нас техните идеи.Коментари по темата

Правила на форума за коментари
h$BU

Гост 04.07.2021 10:01:37

Слушалки върху сакото. Само мога да си представя какво ни чака ако на подобни им се даде малко власт

mag 26.04.2021 01:37:32

Българските институции трябва да проверят и да реагират на това дали ГРУ е отговорно за взривовете в българските военни заводи. Все пак сме членка в ЕС и НАТО.

Гост 23.04.2021 15:15:43

Поредният wannabe. Още не е излекувал един пациент, но дава акъл наред...

Гост 09.03.2021 20:16:51

Хей ,наивни млади лекари ,не се поддавайте да ви подхлъзнат да станете комсомолци на дълбоко дефектния конформистки и слугински БЛС, който само формално стои уж като организация на отрудения и подритнат български лекар. Волно или неволно служите на една комунистическа здравна система с лицемерни постановки. Никой в УС на БЛС пет пари не дава нито за стари, нито за млади лекари. Но не подвеждайте по-младите лекари имащи шанс да намерят истинското си поприще там в нормалната Западна Европа далеч от съветско-комунистическите постановки за лекарят слуга на пролетариата. Тези ,които работят с казионния БЛС стават като него. Справка: НСОПЛБ- днес пълно, мижитурско копие на оялите се в УС на БЛС.

Гост 09.03.2021 18:52:42

Ашколсун! Следват БЛС старейшини, БЛС жени.

Лекар 12.03.2021 05:35:24

Старейшините ще бъдат мнозинство :-)


Всичко за коронавируса
За героите в бялo
Още новини
Д-р Бацелова: Оставим ли децата неваксинирани, ние ги обричаме на зараза
29.11.2021 10:47:21

Д-р Бацелова: Оставим ли децата неваксинирани, ние ги обричаме на зараза

„Оставим ли децата неваксинирани, ние ги обричаме на заразяване“. Това заяви пред БНТ ...
Актуална тема
Нужна ли е промяна на търговския статут на болниците?
12.05.2021 15:14:28 Полина Тодорова

Нужна ли е промяна на търговския статут на болниците?

Със затихването на епидемията от COVID една друга ключова за здравния сектор тема отново бе поста ...

Нужна ли ни бе епидемия, за да оценим медиците си?
07.04.2021 17:13:52 Полина Тодорова

Нужна ли ни бе епидемия, за да оценим медиците си?

Изминалата една година беляза целия свят със знака на битката срещу Covid-19. След тези тежки мес ...

Въпроси и отговори за ваксините
24.02.2021 16:15:02 Полина Тодорова

Въпроси и отговори за ваксините

От дни в България е в ход масовата имунизация срещу COVID. След осигуряването на т. нар. зеле ...

Е-здравеопазването – кога, ако не сега?
14.01.2021 17:20:00 Полина Тодорова

Е-здравеопазването – кога, ако не сега?

Кризата, породена от COVID-19, създаде проблеми, чието решение вече близо година е истинско преди ...