Петък, 17 Август 2018
08
ноем
2

Лиляна Петрова, председател на Национално сдружение на бакалаврите по фармация в България

Липсата на съсловна организация ни поставя в неравностойно положение спрямо останалите специалности

Бакалавър фармацевтите са основната работна сила в аптеките, но правата им не са защитени 

Г-жо Петрова, достатъчно защитени ли са правата на бакалавър фармацевтите в България, за да могат за упражняват спокойно професията си?

Не, не са защитени, поне не по начина, по който се отстояват професионалните права на останалите работещи специалисти в сектор здравеопазване – чрез съсловни организации. Професионалните права на бакалавър фармацевтите в България се отстояват единствено от учреденото през 2008 Национално сдружение на бакалаврите по фармация в България. Обединението ни на национално ниво и на доброволен принцип беше инициирано именно по тази причина – организирано да отстояваме своята професионална идентичност и реализация, да защитаваме работните си места в аптеки - открит тип и болнични,, дрогерии, лекарствени складове и фармацевтични представителства, да защитаваме обучението си и необходимостта от следдипломна квалификация.  Понастоящем, нито МЗ, нито друг контролен орган разполага с актуална и изчерпателна база-данни за съсловието.  В ролята си на сдружение, регистрирано по реда на ЗЮЛСНЦ, също нямаме правомощия в тази насока.  И този факт ни поставя в изключително неравностойно положение в защита на правата ни спрямо останалите съсловия.

От години НСБФБ настояват за отделна съсловна организация. Какви са мотивите за това ваше искане?

Напрежението в съсловието се нагнетява от дефицита на справедливост, за което допринася и обстоятелството, че поради липса на правна уредба помощник фармацевтите не могат да се организират в съсловна организация, което от своя страна води и до липса на регистър на работещите в системата помощник-фармацевти, невъзможност за специализации и следдипломни квалификации, липса на Наредба за професионалните дейности, които бакалавър фармацевтите  могат да извършват както самостоятелно, така и по назначение. Това води и до липса на наш представител във ВСФ при обсъждане на предложения и вземане на решения, свързани с фармацията, макар Правилникът за работа на ВСФ да  разрешава това. Абсолютно е неприемливо, когато се правят предложения и се вземат решения за специалността ни, ние да научаваме от медиите подробностите.  Считаме, че съществуващата за другите специалисти, сред които магистър-фармацевти, лекари, медицински сестри, стоматолози правна възможност да се саморегулират и самоконтролират чрез учредени със закон съсловни организации, е демократичен, справедлив и добре работещ модел. Затова настояваме да се предприемат необходимите законодателни инициативи, в резултат на които и нашето съсловие да работи и да се развива по същия начин.

В какво се изразява основно работата на бакалавър фармацевтите?

Дейностите, които бакалавър фармацевтите могат да извършват в аптеки и дрогерии са регулирани в ЗЛПХМ.  И точно текстове в този закон дава поле за сериозен размисъл. При сега действащото законодателство помощник фармацевти могат да отпускат само ОТС продукти (продукти, отпускани без лекарско предписание – бел. ред.) под контрола на магистър фармацевт. Това е по закон. Същевременно обаче в дрогерия, пак по закон, всеки може да си закупи аспирин или аналгин отпуснат от медицинска сестра, фелдшер, рехабилитатор или кинезитерапевт.  Бакалавър фармацевтите могат да разкриват аптека в малко населено място, която може да продава само лекарства без рецепта, което реално е капацитет за дрогерия. Ако обаче в същото селище има дрогерия, то няма пречки в нея самостоятелно да работят гореспоменатите вече сестри, акушерки и други с подобна медицинска квалификация.

Има проблем и в много болнични аптеки, където заявките от отделения и клиники се обработват от медицински сестри и тяхното назначаване като че ли все още среща привърженици сред болничните ръководства.  Не мога да не спомена и това, че повече от 40 години бакалавър фармацевтите бяха основната работна сила по селата. Разкритите от тях аптеки работеха почти денонощно, защото колегите и живееха в тези населени места.  С промяна на ЗЛПХМ тези аптеки се превърнаха в дрогерии и „ефектът” от промяната сега виждаме всички - няма лекарство обслужване по селата и положението става все по- критично. И никой не казва до край истината за породилия се проблем. Обяснението е, че трябва да има „равен достъп до лекарство обслужване”.  Става така, че малките и отдалечени места вече нямат никакъв достъп до нужните им лекарства. И се появиха микробуси, автобуси, шофьори и какви ли не още варианти на „ подвижна“ аптека. Къде е професионализмът в тези случай, къде е защитата на пациента, кой печели от това? Ние имаме предложение за решаване на проблема и сме го депозирали няколко пъти и в работни групи в срещи с няколко министъра на здравеопазването, и в Комисията по здравеопазване - без да искаме финансови средства от държавата и общините, но никой не ни чува. Защо се толерира изземването на функциите и компетенциите на цяла една немалка професионална група – тази на бакалавър фармацевтите?

Как се отразяват тези проблеми на мотивацията на кадрите?

Това със сигурност води до демотивация на тези кадри и до постепенното им обезличаване. Налице и е една друга немаловажна последица – млади момчета и момичета получават дипломите си за висше образование в медицинските колеж и напускат страната. А в Европейските страни ние сме особена добре приети заради добрата ни подготовка. За отбелязване е и още един неопровержим факт- фармацевтичните техници в Европейските страни са с по-ниска степен на образование от нашето, а са с повече разписани компетенции.

Ще представите ли конкретно разписани искания пред управляващите?

От 2008г. не сме спирали да настояваме за диалог с институциите – реален, ефективен, последователни с подобаващо уважение към съсловието ни.  На пръв прочит нещата се случват, но отговорите и реалните действия по решаване на проблемите се отлагат във времето. Като се оцени и ефектът от честата смяна на правителства и министри по здравеопазване - често се случва диалогът да е нулев. В най-добрия случай чакаме с месеци да ни обърнат внимание в един разговор, докато при другите съсловия ситуацията съвсем не е така.

В какво се изразяват вашите искания?

Нашите искания не се различават от тези на всички работещи в системата. Те включват Национален регистър, Наредба за професионалните дейности за самостоятелна работа, като и такава под контрол на магистър фармацевта, съобразена с нивото ни на подготовка като степен от висшето образование. Настояваме и за реална възможност за специализации и следдипломни квалификации, както и за защита на квалификационни нива според кредитните точки, събрани от следдипломното обучение.  Искаме и включване в Трудовия рамков договор в здравеопазването. Убедени сме, че реализацията на тези наши искания – искания на упражняващите една от 14 регулирани професии в България допълнително ще гарантира надлежната квалификация и компетентност на бакалавър - фармацевтите, както и качеството на предоставяните от тях фармацевтични услуги..

Колко са бакалавър фармацевтите в България?

Бакалавър фармацевтите са основната работна сила в аптеките. Магистрите са около 5300 по регистър. Бакалавър фармацевтите са около 30% повече - около 7000 човека, според броя на завършилите. Реалният брой на работещите би могъл да е ясен и точен, ако има Закон за съсловната организация на бакалавър фармацевта, защото само съсловна организация има вменено задължение да води регистър на работещите и при необходимост МЗ ползва този регистър. Липсата на съсловна организация е много съществен проблем за нас, който ни поставя в неравностойно положение спрямо останалите медицински специалности. За да подчертая сериозността на проблема, ще спомена, че всяка година на есен от РЗИ по региони получаваме запитване колко са работещите бакалавър фармацевти и от колко има нужда. Ние като една професионална, но доброволна организация нямаме механизъм, по които да съберем тази толкова важна информация. И се получава така, че вместо нас някой друг дава цифрите и съответно статистиката може да се манипулира.

Наскоро премина отчетно-изборно събрание на сдружението. Разкажете накратко как приключвате годината.

На 28 октомври в Пловдив се проведе станалият вече традиция Есенен семинар за бакалавър фармацевти. В рамките на проявата се състоя и четвъртото редовно отчетно-изборно събрание, по време на което аз бях избрана за председател, като освен ново ръководство бяха избрани и нови членове в спомагателните комисии към съюза. Приключваме годината с още по-голяма решимост за отстояваме професионалният си авторитет, за шанс за кариерно развитие и постигане на равнопоставеност за всички работещи в системата на здравеопазването.  За да няма важни и второстепенни, толерирани и неглижирани съсловия.Коментари по темата

Правила на форума за коментари
MaHu

петров 13.11.2017 18:10:46

Чехълът на сестрите май....., ще се окаже една изтъркана шляпанка която много ще пасне на дирника на Милка и Станка.

Василева 13.11.2017 16:45:07

Не ни правят съсловна организация, защото тя дава силни позиции. А никой не иска да сме силни. Затова ни дължат под "око ", а пък акушерките и фелдшерите " под чехъл". Играта е такава. Но не знаят това как ни мобилизира и скоро ще ни видят "очи в очи".


Още новини
Хора без фармацевтично образование продават лекарства
17.08.2018 17:09:50

Хора без фармацевтично образование продават лекарства

Близо 400 проверки са извършили контролните органи на ИАЛ през миналата година. Това показват дан ...

Болниците със социални функции да се издържат от МТСП, предложи д-р Спасков
17.08.2018 16:18:28

Болниците със социални функции да се издържат от МТСП, предложи д-р Спасков

Ако в малко населено място има болница, която не може да се издържа от приходите си, но е належащ ...
Актуална тема
Лимитите продължават да задушват системата, докато НЗОК се задъхва от лекарства
20.04.2018 17:32:03 Полина Тодорова

Лимитите продължават да задушват системата, докато НЗОК се задъхва от лекарства

Националният рамков договор вече е факт. Въпреки заявката за по-добрите условия, в които ще работ ...

Липсващите медицински специалисти у нас оскъпяват достъпа до здравни грижи
07.04.2018 14:19:32 Надежда Ненова

Липсващите медицински специалисти у нас оскъпяват достъпа до здравни грижи

Два големи проблема се очертават пред България в контекста на универсалното здравно покритие. Тов ...

Законът за бюджета на НЗОК или законът на скандала
19.12.2017 16:11:09 Ирина Пекарева

Законът за бюджета на НЗОК или законът на скандала

Законът за бюджета на НЗОК за 2018 г. вече е неоспорим юридически факт. ...

Дошъл ли е моментът за създаване на нови съсловни организации?
13.11.2017 14:15:45 Полина Тодорова

Дошъл ли е моментът за създаване на нови съсловни организации?

От години представители на различни здравни професии настояват за свои законово представени и рег ...