Вторник, 15 Юни 2021
11
февр

Проф. Асена Стоименова: Необходимо е да се въведе такса „рецепта“

Принизяването на аптеките като търговски обекти и на остойностяване на социалната им роля, доведе до затваряне на много от тях в икономически неизгодни райониПроф. Асена Стоименова беше избрана за преддедател на Българския фармацевтичен съюз (БФС) на Шестия редовен отчетно-изборен конгрес на съюза с мандат до 2023 година. Тя пое ръководството на съюза от досегашния председател проф. Илко Гетов, който изкара два мандата и по закон няма право на трети. Пред Zdrave.net проф. Стоименова разясни какви са приоритетите й като председател на БФС и кои са основните проблеми пред фармацевтите, собственици на аптеки. 

Проф. Стоименова, какви са приоритетите Ви като председател на БФС?

Сред основните миприоритети е разширяване на професионалните компетентности на магистър-фармацевтите. Тук е задължително остойностяване на знанията на фармацевтите и популяризиране на ползите им за пациентите. Засилваме проактивното участие на представители на БФС в изготвянето на нормативни промени, относно фармацевтичния сектор, в посока на въвеждане на съвременните тенденции и добри практики при упражняване на фармацевтичната професия. Бих искала да популяризираме ролята на професията и значението й за системата на здравеопазване и като резултат да наложим разбираем, позитивен и значим за обществото образ на магистър-фармацевта.

Друг важен приоритет е  проактивна подготовка на системата за здравеопазване за разширяване на фармацевтичните консултации, генерично предписване и отпускане и реализация на проекти за фармацевтични грижи.

Увеличени са изискванията към работата на магистър-фармацевтите според Правилата за добра фармацевтична практика, но са увеличени и задълженията им по Наредба-18, верификацията на лекарствата и системата за проследяване недостига на лекарства. Могат ли аптекарите в малките населени места да се справят с всички изисквания?

Именно затова обсъждаме варианти за предоставяне на консултации и подкрепа по конкретни казуси. Аптеката е здравно заведение. Там пациентът може да получи адекватна, квалифицирана консултация от магистър-фармацевт, а не просто да си купи лекарства. Разбира се за аптеката е важно да продава лекарства, за да се издържа, но не е ли всичко в баланса на интересите? Пациентите трябва да са спокойни, че ще получат съвет и подкрепа от своя аптекар, а магистър-фармацевтите освен да продават лекарства, ще са свободни да консултират и да имат доверена клиентела.

За голяма част от т.нар. малки аптеки едновременното въвеждане на тези изисквания е голяма предизвикателство. То е свързано с липсата на техническа обезпеченост, по-малко персонал и инвестиции. За аптеките, част от вериги, които имат по-голяма клиентела, инвестициите не са проблем. Задълженията по Наредба 18 са нормативни и са задължение за всяка аптека.

Иначе, представете си реалността на една малка аптека, която няма софтуер за управление на продажбите, програма за управление на стоковите наличности и в която работи само един магистър-фармацевт, обикновено той е и собственик. Добавете и това, че трябва да отговоря на всички законови изисквания, за да продължи да съществува. Знаем, че тези промени канализират информацията и гарантират проследяемост на произхода на лекарствата, така че  в дългосрочен план това подобрява системата.

Фармацевтите не са против верификацията, част от тях имат нужда от подкрепа при въвеждането й, както и от разбиране от страна на контролиращите органи за разнообразните технически грешки. Опасенията им са да не се тълкуват като умишлени и следователно да бъдат санкционирани.

С проекта за изменение на Закона за лекарствата в хуманната медицина се регламентира Национална аптечна карта. Съществува обаче съпротива към законово формулиране на задължително отстояние между аптеките. Как ще я преодолеете?

Вероятно и вие се разхождате по улици, на които има 3-4 аптеки, почти една до друга. Преди време, в центъра на София две аптеки на различни фирми, деляха обща стена. Това не се среща в много държави по света. В повечето страни има ограничения или на географски принцип, т.е. отстояние между две аптеки, или според населението - една аптека на определен брой жители. Идеята е да бъде осигурен достатъчен доход за аптеката, така че конкуренцията да не е на основата на цените на лекарствата,  а заради наличието или отсъствието на допълнителни услуги и фармацевтични консултации, които да помагат на хората да използват по-добре лекарствата. Това, което наблюдаваме в момента е съсредоточаване на аптеки в големите градове и липсата им в много по-малки общини в страната. Ето такъв е резултатът от политиката без ограничения.

За България е важно най-напред да се направи внимателен анализ на съставянето на Националната аптечна карта и тогава да се изготви подходящата политика. Ние сме в  началото на един дълъг процес. По-равномерното разпределение на аптеките и осигуряване на достъп до лекарства за населението в региони, които не са атрактивни от търговска гледна точка, ще е позитивна стъпка. Когато става въпрос за здравеопазване и осигуряване на лекарства, търговията е само средство лекарствата да достигнат до хората, но не и единствената причина за съществуването на едно здравно заведение, каквото по закон е аптеката.

Освен Националната аптечна карта, в Закона е заложено и че търговците на едро няма вече да имат право да са притежатели на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека. Това ще промени ли пазара на лекарствените продукти у нас и как всъщност ще се отрази на собствениците на малки аптеки?

Предстои да видим как това ще промени търговията с лекарствени продукти. Бизнесът винаги намира начин да реагира на определени ограничения в рамките на закона. В много държави съществува практика, именно за да се гарантират условията на честна конкуренция между аптеките и тази конкуренция да не бъде на основата на ценовите разлики на лекарствата, а на базата на качеството на предоставената услуга. Когато се прави секторен анализ е необходимо не само да се анализира дали една и съща фирма има разрешение за търговия на едро и дребно, но също така как са свързани отделните фирми, които имат разрешения за единия или другия вид търговия, какъв е ефектът на тази свързаност и т.н. Реалното облекчение за малките аптеки би дошло именно от по-балансираната ценова конкуренция, заплащане за допълнителни услуги и подпомагане в случай на даване на нощни дежурства.

При представянето на годишния доклад за здравеопазване от Европейската комисия заявиха, че ще търсят причините за необичайно високите разходи за лекарства в България, тъй като те представляват 43% от публичните средства за здравеопазване. Какво е Вашето обяснение за високия процент разходи за лекарства, още повече, че 2/3 от доплащанията в сектора също са за медикаменти?

Ако в България имаше въведено електронно здравеопазване много по-лесно биха се анализирали причините за високите разходи. Докато то не е факт, имаме само хипотези. Обяснение може да бъде дадено само след сравнение на поставената диагноза с назначеното лечение (дози, продължителност и начин на въвеждане), взаимодействие с други предписани лекарства, които приема конкретният пациент, проследяване от ефекта на терапията (напр. възможно е да е започнато лечение с неефективна за конкретния пациент терапия и след това да е продължено с друга терапия), възможно е да има погрешни първоначални диагнози. Анализ е необходим за всеки конкретен случай и тогава да се обобщят тенденции. Това е изключително трудна задача при отсъствие на електронно здравеопазване.

В платформата си казвате, че трябва да бъде въведена такса за фармацевтични услуги и въвеждането на такса “рецепта” за всички продукти, отпускани по лекарско предписание, но е твърде вероятно да срещнете огромна съпротива, тъй като пациентите и без това смятат, че плащат твърде много. Как ще успеете да ги убедите, че това е нужно?

Такива такси има в повечето европейски страни. Разбира се, вие сте права, че ако не са обосновани, смисълът им няма да бъде разбран и вероятността те да бъдат отхвърлени е голяма. В държавите, където те са въведени, е имало период на първоначално натрупване на данни за ефектите от фармацевтичните консултации върху употребата на лекарствата от хората и респективно върху заболяването им. Таксата за рецепта в повечето държави е остойностяване на услуга, която включва преглед на взаимодействията между предписаните лекарства, дозите, даването на определени съвети във връзка с правилната употреба, включително разясняване на информация в листовките, която е неясна за пациентите. Ще ви посоча конкретни примери.

Съветите на фармацевтите за правилна употреба на антихипертензивни лекарства водят до увеличаване с 20% на хората, които постигат необходимите стойности на налягането. Болнични лечебни заведения, които съобразяват употребата на лекарства със съветите на клиничните фармацевти и фармакоикономистите реализират значителни спестявания в разходите за лекарства – до 30%. Разбира се, необходимо е да се започнем такива проекти и програми и в България, да се генерират местни данни и постепенно да се промени начинът на мислене. Без този механизъм пропускаме ценни възможности за системата да контролира по-добре лекарствената употреба. Това частично също може да и причина за по-високите разходи за лекарства. Неефективно употребените ресурси, винаги излизат по-скъпо.

Какво е решението за съществуването на денонощни аптеки във всички региони на страната?

Аптеките в България от една страна по закон са здравни заведения, а от друга страна на практика са изцяло търговски обекти. В много държави социалната роля на аптечните заведения има конкретни измерения – различни програми за превенция на заболявания, фармацевтични консултации за избягване на нежелани лекарствени взаимодействия, съвети за правилен прием на лекарства и др., които се заплащат от публичните фондове.  Именно принизяването на аптеките като изцяло търговски обекти (тоест те се издържат предимно от ценовите разлики), липсата на остойностяване на социалната им роля и липсата на реални ограничения за броя на аптеките (било то по географски или популационен признак) доведе до затваряне на много аптеки, в региони, в които те са икономически неизгодни като търговски обекти. По същия начин стои въпросът с денонощните аптеки. Решението за съществуването на денонощни аптеки трябва да е съвместно с НЗОК или общините. Няма как да се очаква от обекти, които на практика са търговски и са поставени в условията на значителна ценова конкуренция да бъдат печеливши и да дават нощни дежурства, без фармацевтите да имат подкрепа за тези усилия. Има цели общини, в които няма денонощни аптеки. Ето защо и необходимо е, заедно с институциите, които споменах да се търси решение, което ще е удовлетворяващо за всички страни, и ще осигури спокойствие, че има поне една денонощна аптека в критичните общини, а дежурствата се дават от магистър-фармацевт.

 Коментари по темата

Правила на форума за коментари
c5uJ

futurehealth 20.04.2020 10:46:05

банка за стволови клетки https://www.future-health.bg/

Един 15.02.2020 03:27:15

В момента масово дрогерии и аптеки работят като медицински заведения .в тях продават мед сестри и фелдшери или санитари ,преглеждат се хора ,дават им се лекарства без лекарска намеса ,да не говорим,че фармацевт като правило липсва!Само в едно населено место ,само за 1 месец в 2019 само в Едно населено место загинаха над 15 човека от грип ,емболии и усложнения ,нито един не бе видял дипломиран лекар и нищо!Крайно време е да се въведе македонската система с контрол с бар кодове на всяко лекарство и контрол на разхода на лекарства ,а не продавачите да се изживяват на практикуващи и вземащи решения лекари !

Гост 13.02.2020 18:53:47

Тая като я гледам едиснтвеното което може да заслужи е да благодари че е добре уважена!

Аптека Здраве - 13.02.2020 17:45:43

Тези обещания и намерения,май са само пожелателни-проф.Илко Гетов не направи нищо съществено,което да възроди имиджа на професията. В момента в аптеките работят хванати от улицата "специалисти",който се изживяват като фармацевти/между 60-80%/.Те си позволяват да обслужват хората ,без да имат никакво образование. Това явление е голяма заплаха за здравето на българското население.Съботи,недели,празнични дни и късни следобеди "уличните консултанти" са насреща. Контролните органи си затварят очите срещу заплащане/в тези обекти -не се влиза/. Що касасе професионалната подготовка на маг. фармацевтите/аптекари/,то тя е на много добро ниво/до1990год./.Препоръчвам на новото ръководсто на БФС,да се погрижи за "чистотата" на аптеките ,контрола и прилагането на закони и наредби.

Гост 12.02.2020 22:24:38

targovci sramno

Потребител 12.02.2020 14:51:39

По повод такса "рецепта" не е ли по-добре фармацевтичния съюз да ни обясни как едно лекарство в съседни на нас държави е с 300 ℅ по-евтино? И не влиза ли в задълженията на фармацевта да обясни как да приемаме лекарствата? Ако Вие продължавате да настоявате за такса "рецепта", то би следвало и на стюардесите да платим допълнително защото преди всеки полет ни обясняват къде са аварийните изходи, или да се плаща и на библиотекарите също за да си отворят устата и кажат има ли я книгата в библиотеката. Не мислите ли, че прекалявате или натягате допълнително обстановката в страната? И сега да ми отговорите защо днес противовирусните маски от 0,12 стотинки се продават на 0,50??? Все въпроси очакващи нашия отговор. И ПОСЛЕДЕН ВЪПРОС Защо цените за лекарствата плащани от НЗОК с много по-високи от същите лекарства закупени свободно? Днес ще занимавам лично Министъра на здравеопазването с тези въпроси.

Гост 12.02.2020 16:36:28

Питай правителствените мутри защо това е държавата в ЕС с най-висок процент ДДС върху лекарствата, питай ги и защо изнудват западния вносител да намали цените под производствените в резултат на което той си дига чуковете и се оттегля ,а след това оттегляне спекуланти надуват още повече цените на липсващите и дефицитни лекарства , а за всичко това са виновни мутрокомунягите

Фармацевт 12.02.2020 13:28:26

Аптеките се превърнаха в бакалии. Отпуска се всичко, на всички. С единствената цел-печалба. Контрол няма никакъв. Дори и да го има е фиктивен. Приемат се лекарства обратно от пациентите. И след това се отпускат на други. Няма аптека, в която да няма заделени наркотични "за всеки случай", ако мине проверка. И още, и още... И после искаме да ни уважават. Няма как да стане докато сами не започнем да уважаваме преди всичко здравето на пациентите, а след това и своя труд. Като цяло не вярвам нещо да се промени, докато водещото в нашия сектор са парите и печалбата на гърба на бедния пациенто-клиент!

GP 12.02.2020 11:46:20

Необходимо е задължително изискване за наличие на валидна рецепта от лекар за всяко лекарство , за да се спре безконтролната продажба на всякакви мидикаменти по желание на пациента

БЛС-Въоръжено Крило 11.02.2020 13:40:48

Брей ,авторът на рецептата лекарят е без всякакви такси за освободени от правителството лица ,нито платен преглед от НЗОК, нито от пациента , а някой си ще иска такси за обработка на този авторски документ написан от лице с висше медицинско образование ,имаш и по-тясна специалност , експерт в медицината ?!?!? Естествено за подобна ситуация са виновни не от БФС ,а от овчарския УС на БЛС ,който по никакъв начин не защитава своите членове от които се издържат дембелите.A иначе фармацевтични фирми ,дистрибутори,аптеки ,пролетарии ,правителствените комуняги всички се надпреварват да експлоатират лекарите и да си докарват печалби и изгоди

Гост 11.02.2020 16:59:37

Ами госпожата си защищава гилдията,тя затова е начело.А нашия началник гилдия къде е да постави много остро въпроса за обвързване отново на ПТ с МинРЗ и да няма освободени от нея.


Всичко за коронавируса
За героите в бялo
Още новини
Министър Кацаров: Ваксинационният обхват в социалните домове е нисък
14.06.2021 17:14:38

Министър Кацаров: Ваксинационният обхват в социалните домове е нисък

Да се предостави обстойна и достоверна информация за ваксините срещу COVID-19 на персонала и наст ...

EMA препоръчва иРНК ваксините за по-младото население
14.06.2021 17:06:07

EMA препоръчва иРНК ваксините за по-младото население

Страните в ЕС трябва да избягват да прилагат ваксината срещу коронавирус на AstraZeneca не само п ...
Актуална тема
Нужна ли е промяна на търговския статут на болниците?
12.05.2021 15:14:28 Полина Тодорова

Нужна ли е промяна на търговския статут на болниците?

Със затихването на епидемията от COVID една друга ключова за здравния сектор тема отново бе поста ...

Нужна ли ни бе епидемия, за да оценим медиците си?
07.04.2021 17:13:52 Полина Тодорова

Нужна ли ни бе епидемия, за да оценим медиците си?

Изминалата една година беляза целия свят със знака на битката срещу Covid-19. След тези тежки мес ...

Въпроси и отговори за ваксините
24.02.2021 16:15:02 Полина Тодорова

Въпроси и отговори за ваксините

От дни в България е в ход масовата имунизация срещу COVID. След осигуряването на т. нар. зеле ...

Е-здравеопазването – кога, ако не сега?
14.01.2021 17:20:00 Полина Тодорова

Е-здравеопазването – кога, ако не сега?

Кризата, породена от COVID-19, създаде проблеми, чието решение вече близо година е истинско преди ...