!
Събота, 20 Април 2024
18
март

Д-р Иван Маджаров, председател на БЛС:

Всякакви допълнителни рестрикции над лимитите водят само до напрежение в системата

Когато болниците се финансираха от държавата, навсякъде липсваха храна, чаршафи и лекарстваД-р Маджаров, напоследък отново се заговори за прекратяване на статута на болниците като търговски дружества. Това дори е едно от исканията на протестиращите медицински сестри. Какво е Вашето мнение?

Винаги, когато се поставя този въпрос, питам какво точно пречи болниците да са търговски дружества? Ако въпросът е в това, че трябва да работят по някакви финансови правила, няма значение дали са търговски дружества или държавни предприятия, те пак трябва да спазват някаква икономическа логика. Единственият донякъде разумен аргумент, който досега съм чувал е, че ако държавната или общинска болница не е търговско дружеството, държавата или общината ще могат да я подпомагат финансово. При всички положения обаче те ще трябва да продължат да се отчитат пред данъчните власти. Болниците купуват консумативи, стоки, предлагат услуги. Колко общини имат пари, за да издържат лечебните си заведения, за мен е трудно да предвидя, но това е единствената логична причина за такова искане.  Погрешно е тълкуването, че ако болниците не са търговски дружества те ще спрат да функционират по начина, по който работят сега – да имат интерес да привличат повече пациенти, за да си осигуряват приходите. Това няма как да се случи с премахването на една регистрация в търговския регистър.  Това може да стане само, ако не бъдат финансирани по този начин. Ние помним какво  беше, когато  се финансираше с годишен бюджет, който се определяше от министерството. Тогава в почти всички болници нямаше чаршафи, нямаше храна, нямаше лекарства. Истината е, че бурното развитие на болничната система с толкова много апаратура и ремонти, стана възможно само, защото парите следваха пациента. Там, където отиваха пациентите, там отиваха и финансовите ресурси. Смятам, че финансирането само за това, че си структура, а не на база преминал пациент, трябва да е валидно само за Спешната медицинска помощ, спешните отделения в болниците и отдалечените региони. Ясно е, че не може там, където трябва да се осигури спешност, да се плаща на оборот, това е все едно на пожарната да плащаш за пожари. Спешната помощ и отдалечените райони, за които е ясно, че няма как да съществуват чрез оборот, поради липса на пациенти, независимо от това, колко е малко населението, не можем да го оставим без лечебно заведение. Там би трябвало да се помисли за целева държавна политика

Как трябва да изглежда тя?

Където е необходимо, според профила на заведението – тежки хронични заболявания, възрастни хора и деца, да бъде осигурено лечебно заведение с бюджетно финансиране. Не е необходимо ние да занижаваме все повече и повече критериите по стандартите, за да могат да отговорят те, защото накрая ще трябва да напишем критерии, в които за да функционира едно лечебно заведение, не е необходимо да има нито един лекар и нито една сестра. Това са единствените случаи, в които смятам, че търговското дружество пречи. Всички останали, които работят на принципа на финансиране на преминал пациент, дори и да спрат да са търговски дружества, няма да им се промени с нищо дейността.

А какво мислите за идеята частните болници да нямат достъп до публичния ресурс?

Директно ще попитам не като права на болниците, а като права на гражданите. Защо гражданите, които са избрали да се лекуват в частна болница, да имат по-малко права? В крайна сметка, когато говорим за болници с различна собственост, не трябва да забравяме, че те не стоят просто като кули в пространство, а са посещавани от пациенти. Всички, които са избрали да се лекуват там, са със същите права като здравноосигурени като тези, които са избрали да се лекуват в държавните болници. Би трябвало да се каже по друг начин – защото някои видове болници изпълняват социални функции, вероятно би трябвало да имат и друг източник на финансиране. Но аз ще го кажа по трети начин – социалните функции са функция на държавата. Тя трябва да намери начин как през социалното министерство да осигурява социално слабите, хората в неравностойно положение и да заплаща тяхното лечение на лечебното заведение, без значение чия собственост е то. Не е редно държавата да кара собствените си болници да обслужват неосигурени пациенти свободно, да не им се плащат дейности като спешна помощ. Областните болници това правят – поддържат денонощна спешна помощ, за която никой не им плаща. В тази връзка противопоставянето на държавни и частни болници няма никаква логика. Да се твърди, че едните имат печалба, а другите нямат, е меко казано некоректно. Истината е, че има болници с държавен и общински профил, които имат и в момента печалба.

На първо място - пациентите, които са избрали частните болници са със същите права. На второ място – всички лечебни заведения имат печалба, ако са добре управлявани.  На трето, но не и последно място -  там, където фалитите се дължат на това, че  болниците са принудени от държавата или общината да извършват дейности, които не им се заплащат, трябва да се намери механизъм, за да започне да им се заплаща.

Разпределени са вече средствата за болнична помощ до края на годината. Решен ли е проблемът с лимитите?

Щом има лимити, няма как да е решен. Съжалявам, че при наличието на ограничения не успяхме да се преборим лечебните заведения в рамките на този лимит да могат да разкриват нови дейности. Това не представлява никакъв риск за бюджета на НЗОК и е абсолютно неприемливо да забраняваме на болницата да се развива. Всякакви допълнителни рестрикции водят само до напрежение в системата. 

БЛС подкрепи становището на семейните лекари срещу новата наредба за касовите апарати. Какви са проблемите с тази наредба?

Най-големият проблем е, че се разширява кръгът на лицата, които имат достъп до чувствителната информация от медицинското досие на пациентите. Не бива да забравяме, че здравни досиета имат и държавниците, и водещите лица в бизнеса и изтичането на такава информация е заплаха за националната сигурност. Досега достъп до тази информация имаха самите лични лекари и софтуерната фирма, с която лекарят има договор. От тук нататък ще бъде достатъчно да узнаеш кой е личния лекар на президента, например, да изпратиш проверка от НАП с одиторски профил, като служителя на НАП само с написването на ЕГН-то на човека или на трите му имена, ще види цялата медицинска история на лицето от раждането му до ден днешен. Не казвам, че това ще се случи, но сме длъжни да допуснем тази възможност, след като в Наредбата е записано, че одиторския профил дава достъп навсякъде. Ние нямаме нищо против да се взимат мерки за подобряване на фискалната дисциплина, но това не трябва да става за сметка на сигурността на тези чувствителни данни

Така както е записано в наредбата, софтуерът за управление на продажбите в търговски обект (СУПТО) не е приложим за индивидуалните и групови практики в извънболничната медицинска помощ. Спецификата на индивидуалните практики на лекари, пък и на лекарите-специалисти, е, че някои от тях имат повече от един адрес. Имаме лични лекари, които в някои отдалечени райони обслужват 5-6-7 села. Тук не се касае за отделни магазини, а за един и същи лекар, който в различните дни от седмицата работи на различни места. Това означава ли, че трябва да има касов апарат във всеки кабинет? Нещо повече – с един и същи софтуер за отчитане пред НЗОК понякога работят двама или трима лекари, които са назначени в групова практика. В Наредбата е записано, че трябва да има един софтуер, едно фискално устройство, един адрес. Това означава ли, че всеки от тези лекари трябва да има отделен касов апарата и софтуер?

Освен това, когато касовият апарат спре по някаква причина, изцяло спира и работата на СУПТО. За един магазин, в който се продават дрънкулки, портокали или банани, това не представлява проблем, защото магазинът може да спре работа за кратко, но в медицината това е пряка заплаха за живота на хората. Пред кабинета обикновено има между 10 и 15 човека, които не чакат там, за да си купят нещо, а защото имат проблем. В тази ситуация, според Наредбата, ние трябва да им кажем отивайте си и в следващите два-три дни не се връщайте.

В края на февруари част от ръководството на Лекарския съюз се срещнахме с изпълнителния директор на НАП Галя Димитрова. На срещата ни, ръководството на НАП пое ангажимента да реши проблема или СУПТО изобщо да не се прилага за индивидуалните или групови практики. Ако чак толкова се съмняваме, че не се пуска касова бележка за медицинската услуга, НАП винаги може да намери начин, за да осигури и засили контрола. В момента касовият апарат също е свързан с НАП. Въпросът е, че тъй като се губят големи финансови потоци от продажба на търговски стоки, държавата иска да наблюдава складовата наличност на магазините и продажбите, така че всяка продажба да бъде регистрирана в реално време“, каза д-р Маджаров. И добави, че от НАП е редно да се съобразят със спецификата на медицинската дейност.

БЛС настоява аргументите ни да се вземат предвид и ако е възможно изобщо да не се прилагат изискванията за касовите апарати към лекарите.

Снимка: Надежда НеноваКоментари по темата

Правила на форума за коментари
8DBp

само за протокола 20.03.2019 14:30:10

Всички лечебни заведения /в това число ЛЗ за ПИМП и ЛЗ за СИМП, освен всички „държавни” и частни болници/ в страната се РЕГИСТРИРАТ ПО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН. Това го няма никъде в никоя друга държава от Европейския съюз /в Холандия също/. Във всяка държава има отделен закон за лечебните заведения, по който закон става регистрацията им. У нас след въвеждане на „Търговския закон” всички ЛЗ за ПИМП, СИМП И БП се записват в търговския регистър било като еднолични търговци, като индивидуални или групови практики; или като търговски дружества. Такова нещо го няма в никоя друга държава от Европейския съюз . Ако това не беше станало по този начин преди повече от 15 години; днес нямаше да има близо 200 частни болници в страната, които да са търговски дружества с право за формиране на печалба. Така интересите на ОПЛ са "засегнати" заради от прилагането на СУПТО, което се отнася и за "бизнесмените" от частните болници. ОПЛ не желаят да имат никакав електронен начин на контрол за да могат да продължат с фалшивите амбулаторни прегледи.

Компетентен 20.03.2019 12:26:03

Ясно е, че според шефа на БЛС нещата са ОК, болниците са ОК , парите следват пациента и пеят сърцата, лимитите са ок , стойността на КП е ок. Браво !100 години ще управляващ

Гост 19.03.2019 10:43:03

Браво на Тиков

?! 08.05.2019 19:21:32

Защо пък Тиков? Може би и Папата? Или пък футболистът Еуженио?!

пациент 19.03.2019 08:50:51

Ходя в частни болници да се лекувам защото там срещу заплащане имам право да бия поне един на ден "здравен работник".

Гост 19.03.2019 12:11:15

Това е кредото на тъпия пролетарски потник , когато най-накрая го принудят да плаща това което получава от обществото. Само не са му казали ,че не всеки лекар може да бие , някои като мен са якички и ще яде бой от тях без задръжки

Gost 18.03.2019 23:29:34

Ako KIro ostane oshte 1 mesec shte zagrobi i bez tova klateshtata se zdravna sistema.

Гост 18.03.2019 17:16:47

Ванка, Ванка, не изглеждаш много рестриктиран на фотото

?! 08.05.2019 19:22:23

Ми фсички не моем да бъдим слаби и красиви, ве....

Гост 18.03.2019 17:12:51

стар доктор 18.03.2019 14:42:17 Непонятен е големият брой болници в страната, да не говорим за тази аномалия 130 болници да са "университетски". Това е пародия за 6 - милионна България с наличните общо 6 медицински факултета и също 4 медицински университета. ======================================================== само за протокола 18.03.2019 14:28:22 На 10 ноември 1989 година бяха 160 болници ======================================================== Гост 18.03.2019 14:23:28 Държавните лечебни заведения за болнична помощ не могат да функционират както без лекари, така и без професионалисти по здравни грижи; поради липсата на медицински специалисти ще бъдат затваряни първо отделенията по педиатрия и АГ отделенията в общинските болници. Причината за това е че от 382 болници в страната повече от половината са частни;

Elf 18.03.2019 16:59:53

Kakva sistema ve pedal.Blagodarete na Mito -Limito/Mitio Petroff/ za limitite .Ostanahte v BG 15/ petnaiset/ doktora na po 60 godini i 10 med.sestri.Medicinata v BG -Bog da ja prosti.


Всичко за коронавируса
Още новини
Бойко Пенков и Добромира Карева са назначени за зам.-министри на здравеопазването
19.04.2024 19:21:00

Бойко Пенков и Добромира Карева са назначени за зам.-министри на здравеопазването

Със заповед на министър-председателя Димитър Главчев за заместник-министри на здравеопазването са ...

Медицинските кадри, лекарствата и профилактиката във фокуса на съвет на ЕС
19.04.2024 17:21:24

Медицинските кадри, лекарствата и профилактиката във фокуса на съвет на ЕС

„Здравна работна сила“, „Гарантиране на доставките на лекарствени продукти&ldqu ...
Актуална тема
Методиката за плащане на онколекарствата обещава нови болнични дългове и влошено лечение на пациентите
29.09.2023 13:59:52 Владимир Попов

Методиката за плащане на онколекарствата обещава нови болнични дългове и влошено лечение на пациентите

Решение на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса от 25 септември отново разбун ...

Фалшивите реклами - търсим ли решение или се възхищаваме от проблема?
14.03.2023 14:59:29 Невена Попова

Фалшивите реклами - търсим ли решение или се възхищаваме от проблема?

Запознайте се: той е проф. Страхил Вачев, „знаменит български кардиолог“. Пенсионирал ...

Защо НРД 2023 стана
24.11.2022 15:15:08 Надежда Ненова

Защо НРД 2023 стана "ябълка на раздора"

Проектът за НРД 2023-2025, изпратен от НЗОК на БЛС, отново предизвика напрежение между договорнит ...

Без увеличение на цените на пътеките болници ще са на ръба на оцеляването
15.02.2022 13:19:48 Владимир Попов

Без увеличение на цените на пътеките болници ще са на ръба на оцеляването

С над 600 млн. лв. е увеличен бюджетът на Националната здравноосигурителна каса за 2022 година в ...