Неделя, 19 Януари 2020
05
септ
5
 

Богдан Кирилов: За първи път в историята на ИАЛ има приемственост

Сигналите за недостиг на лекарствени продукти и нарушения в обектите за търговия на дребно бележат спад, каза директорът на ИАЛ

Сряда, 05 Септември 2018 | 17:04:50 Надежда Ненова
5

Магистър-фармацевт Богдан Кирилов е завършил фармация в Медицинския университет - София, както и специалността обществено здраве и здравен мениджмънт.Той е член на управителния съвет на Европейската агенция по лекарствата, а през 2016/2017 г. е бил

Магистър-фармацевт Богдан Кирилов е завършил фармация в Медицинския университет - София, както и специалността обществено здраве и здравен мениджмънт.Той е член на управителния съвет на Европейската агенция по лекарствата, а през 2016/2017 г. е бил член и на Централната комисия по етика към Българския фармацевтичен съюз.От ноември 2017 г. е бил заместник изпълнителен директор на ИАЛ, а от 17 август 2018 г.е изпълнителен директор на Агенцията. Той замени на поста проф. Асена Стоименова, която напусна поста по лични причини. 

Г-н Кирилов, какви са приоритетите Ви като директор на Изпълнителната агенция по лекарствата?

Като управляващ институцията, основен приоритет е да запазя постигнатото до този момент и на тази основа да надграждам. Надграждането основно виждам в утвърждаването на Изпълнителната агенция  по лекарствата като все по-активна страна в участието в международни процедури и в международните инспекции по Добра производствена практика. Предстоят ни предизвикателства при въвеждането на верификацията на лекарствени продукти и имплементирането на промените, произтичащи от Регламент (ЕС) № 536/2014 относно клиничните изпитвания на лекарствени продукти за хуманна употреба, като един от приоритетите ни е безпрепятствено и плавно преминаване към новите изисквания. Обучението и повишаването на  квалификацията на служителите в Агенцията са един постоянен приоритет. В тази връзка се насърчава участието на служителите в научни комитети, работни групи и различни форми на международно участие и сътрудничество. През изминалата година бяха поети редица сериозни международни ангажименти, в рамките на компетентностите на Агенцията, с агенциите на Холандия, Русия и Куба, чието изпълнение също изисква необходимото време и ресурси и е стратегически приоритет. Необходимо е да се работи непрекъснато в посока на оптимизиране и електронизиране на процесите в Агенцията с оглед повишаване на ефикасността на предоставяните услуги в съответствие с националните и международни изисквания.

Какво смятате да промените в работата на агенцията?

За първи път в историята на Агенцията има приемственост. Това е един добър пример в държавната администрация. Като част от управленския екип на проф. Стоименова, ние заедно заложихме много от основните приоритети, но разбира се, всеки има свой собствен подход при изпълнението на конкретиката. Комуникацията с представителите на фармацевтичната индустрия, пациентските организации и други заинтересовани страни е от изключителна важност. Предвидили сме по-голямо участие  в международни процедури, осъвременяване на апаратурата за анализ и др. Необходимо е и активно участие на Агенцията в процеса на насърчаване на рационалната употреба на лекарства.

На какъв етап е изграждането на единната електронна система за лекарствата?

Министерството на здравеопазването и Изпълнителната агенция по лекарствата имат съответната готовност за изграждането на система за събиране и анализ на информация за липса и недостиг на лекарствени продукти, но това не може да се случи преди приемането на съответно изменение и допълнение на ЗЛПХМ. Към момента все още няма влязло в сила законово основание за изграждането и функционирането на такава система.

Увеличен ли броят на сигналите, подаван от пациенти до ИАЛ, спрямо предходните години? С какво са свързани те?

Като цяло през годината в сравнение с предходни години сигналите от граждани и пациенти бележат спад, както по отношение на недостиг на лекарствени продукти, така и за нарушения в обектите за търговия на дребно.

Имате ли информация дали пациентите са успели да заменят всички опаковки от блокираните медикаменти с валсартан.

Това блокиране е прецедент в лекарствената регулация по отношение на брой засегнати лекарствени продукти. При тези обстоятелства блокирането и изтеглянето бе извършено адекватно и в много кратки срокове. В резултат на добрата комуникация между институциите информацията за засегнатите продукти и възможните алтернативи достигна бързо до лекари, фармацевти и съответно до пациентите. Важно бе и участието на медиите в този процес.

 Изтеглянето на всички блокирани лекарствени продукти приключи и е отчетено от страна на притежателите на разрешението за употреба на съответните лекарствени продукти към ИАЛ. Тук следва да се направи и уточнението, че не става въпрос просто за замяна на опаковки лекарствени продукти, а за промяна на назначената терапия след консултация със съответен лекар-специалист.

Достатъчно ефективни ли са заместителите?

Лекарствените продукти, които притежават разрешение за употреба, са с доказани ефикасност, качество и безопасност. Преценка на лекуващия лекар е да избере най-подходящата терапия, в зависимост от индивидуалното състояние на пациента.

Ще изискате ли законодателно увеличение на административните наказания спрямо най-често извършваните нарушения от аптеките - продажба на лекарства с рецепта от помощник-фармацевт, продажба на лекарства по лекарско предписание, без да е предоставена рецепта, неправилно съхранение на лекарства, ръководители на аптеки, наети на работа в други аптеки и продажба на лекарства от лица без фармацевтично образование? Нужни ли са допълнителни наказателни мерки, за да бъдат решени тези проблеми?

Увеличаването на предвидените в закона административни наказания не следва да е самоцел, тъй като това само по себе си не би могло да доведе до преустановяване извършването на тези нарушения. Важен е контролът, осъществяван от страна на Агенцията и неговата всеобхватност и последователност. Контролът е дейност, която може да доведе до очаквани резултати, само ако се основава на комплексен подход и широк обхват, за да се гарантира здравето на гражданите. Специалната и генералната превенция заемат основно място. От основно значение е и поддържането на добро взаимодействието между държавните органи, натоварени с правомощия, имащи отношение към търговията с лекарствени продукти, с оглед постигане на ефективен контрол и противодействие на административните нарушения. Това ще доведе до повишаване на доверието към институциите и зачитане на установения законов ред и в крайна сметка ще допринесе за ограничаване на административните нарушения за в бъдеще.

Стои ли още проблемът с паралелния износ  и невъзможността пациенти да си набавят лекарства, заради него? Към момента какви продукти са обект на паралелен внос и износ?

Паралелният износ е само един от аспектите и една от причините за невъзможността пациенти да си набавят лекарствени продукти. Проблемът е комплексен. Обект на реекспорт са лекарствени продукти от различни терапевтични области – онкология, кардиология, ревматология и  др.

Понастоящем не съществува законово основание в ЗЛПХМ за ограничаване на износа на лекарствени продукти за определен период от време, когато е налице недостиг, тъй като разпоредбата, даваща подобна възможност Агенцията да ограничи износа на лекарствен продукт, беше обявена за противоконституционна в началото на 2015 г. и оттогава няма влезли в сила законови изменения в тази област. Търговията с лекарства е силно регулирана дейност, но без законово основание не може пряко да се ограничи износ на разрешен за употреба лекарствен продукт в рамките на ЕС, когато е налице законна верига на доставка.

От друга страна, в последните месеци бяха реализирани редица междуинституционални действия с органите на НАП, Агенция „Митници“, органите на МВР и прокуратурата. Съвместните проверки и разширеният обхват на контрола дават добри резултати по отношение пресичането на незаконосъобразни практики, оказващи влияние върху достъпа на пациентите до лекарствени продукти .Коментари по темата

Правила на форума за коментари
8HWV

Иван Атанасов 10.01.2019 23:28:32

Това са глупости на манипулиран човек вероятни от Домуса

Гост 07.09.2018 00:30:44

Образова, ерудиран, качествен млад човек.

Гост 06.09.2018 23:14:40

Калинка-бушон. Очакваме да разберем в каква задача ще изгори. Да брани паралелтия износ може би?

Гост 06.09.2018 17:21:56

Пикльо!

ИАЛ 06.09.2018 21:59:29

Може да е пикльо но пикльо с акъл и възможности. А ти си само един обикновен пикльо, хейтващ и без други заложби.


Още новини
Д-р Деян Коруноски: „Пирогов“ за мен е свещено място
19.01.2020 09:32:07 Невена Попова

Д-р Деян Коруноски: „Пирогов“ за мен е свещено място

Д-р Деян Коруновски е хирург, за който УМБАЛСМ „Пирогов“ е първата и най-важна сп ...

Средната възраст на акушерките у нас е 53 години
18.01.2020 10:33:28

Средната възраст на акушерките у нас е 53 години

По данни на Националния електронен професионален регистър на БАПЗГ в момента у нас работят 3895 а ...
Актуална тема
Лъжичките катран в меда или упреците, когато е спасен човешки живот
10.08.2019 10:14:58 Надежда Ненова

Лъжичките катран в меда или упреците, когато е спасен човешки живот

В края на миналия месец лекари от две болници спасиха живота на свой колега, получил масивна бело ...

Кръглата маса и моделът „Ананиев“ (Обзор)
16.07.2019 17:33:30 Надежда Ненова

Кръглата маса и моделът „Ананиев“ (Обзор)

Повече здравни фондове ще разпределят парите, с които в момента борави НЗОК. Запазва се и доплаща ...

Безвъзмездното кръводаряване - възможно ли е наистина у нас?
22.01.2019 10:18:42 Надежда Ненова

Безвъзмездното кръводаряване - възможно ли е наистина у нас?

„Имате ли нужда от кръв?“ и „Предлагам изгодно!“ Това са два въпроса, кои ...

Пълно прекрояване на системата през Закона за бюджета на НЗОК предлагат управляващите
15.10.2018 18:31:56 Ирина Пекарева

Пълно прекрояване на системата през Закона за бюджета на НЗОК предлагат управляващите

Повсеместно прекрояване на здравната система планират управляващите. В огромната си част променит ...