!
Неделя, 14 Април 2024
05
септ
6
 

Богдан Кирилов: За първи път в историята на ИАЛ има приемственост

Сигналите за недостиг на лекарствени продукти и нарушения в обектите за търговия на дребно бележат спад, каза директорът на ИАЛ

Сряда, 05 Септември 2018 | 17:04:50 Надежда Ненова
6

Магистър-фармацевт Богдан Кирилов е завършил фармация в Медицинския университет - София, както и специалността обществено здраве и здравен мениджмънт.Той е член на управителния съвет на Европейската агенция по лекарствата, а през 2016/2017 г. е бил

Магистър-фармацевт Богдан Кирилов е завършил фармация в Медицинския университет - София, както и специалността обществено здраве и здравен мениджмънт.Той е член на управителния съвет на Европейската агенция по лекарствата, а през 2016/2017 г. е бил член и на Централната комисия по етика към Българския фармацевтичен съюз.От ноември 2017 г. е бил заместник изпълнителен директор на ИАЛ, а от 17 август 2018 г.е изпълнителен директор на Агенцията. Той замени на поста проф. Асена Стоименова, която напусна поста по лични причини. 

Г-н Кирилов, какви са приоритетите Ви като директор на Изпълнителната агенция по лекарствата?

Като управляващ институцията, основен приоритет е да запазя постигнатото до този момент и на тази основа да надграждам. Надграждането основно виждам в утвърждаването на Изпълнителната агенция  по лекарствата като все по-активна страна в участието в международни процедури и в международните инспекции по Добра производствена практика. Предстоят ни предизвикателства при въвеждането на верификацията на лекарствени продукти и имплементирането на промените, произтичащи от Регламент (ЕС) № 536/2014 относно клиничните изпитвания на лекарствени продукти за хуманна употреба, като един от приоритетите ни е безпрепятствено и плавно преминаване към новите изисквания. Обучението и повишаването на  квалификацията на служителите в Агенцията са един постоянен приоритет. В тази връзка се насърчава участието на служителите в научни комитети, работни групи и различни форми на международно участие и сътрудничество. През изминалата година бяха поети редица сериозни международни ангажименти, в рамките на компетентностите на Агенцията, с агенциите на Холандия, Русия и Куба, чието изпълнение също изисква необходимото време и ресурси и е стратегически приоритет. Необходимо е да се работи непрекъснато в посока на оптимизиране и електронизиране на процесите в Агенцията с оглед повишаване на ефикасността на предоставяните услуги в съответствие с националните и международни изисквания.

Какво смятате да промените в работата на агенцията?

За първи път в историята на Агенцията има приемственост. Това е един добър пример в държавната администрация. Като част от управленския екип на проф. Стоименова, ние заедно заложихме много от основните приоритети, но разбира се, всеки има свой собствен подход при изпълнението на конкретиката. Комуникацията с представителите на фармацевтичната индустрия, пациентските организации и други заинтересовани страни е от изключителна важност. Предвидили сме по-голямо участие  в международни процедури, осъвременяване на апаратурата за анализ и др. Необходимо е и активно участие на Агенцията в процеса на насърчаване на рационалната употреба на лекарства.

На какъв етап е изграждането на единната електронна система за лекарствата?

Министерството на здравеопазването и Изпълнителната агенция по лекарствата имат съответната готовност за изграждането на система за събиране и анализ на информация за липса и недостиг на лекарствени продукти, но това не може да се случи преди приемането на съответно изменение и допълнение на ЗЛПХМ. Към момента все още няма влязло в сила законово основание за изграждането и функционирането на такава система.

Увеличен ли броят на сигналите, подаван от пациенти до ИАЛ, спрямо предходните години? С какво са свързани те?

Като цяло през годината в сравнение с предходни години сигналите от граждани и пациенти бележат спад, както по отношение на недостиг на лекарствени продукти, така и за нарушения в обектите за търговия на дребно.

Имате ли информация дали пациентите са успели да заменят всички опаковки от блокираните медикаменти с валсартан.

Това блокиране е прецедент в лекарствената регулация по отношение на брой засегнати лекарствени продукти. При тези обстоятелства блокирането и изтеглянето бе извършено адекватно и в много кратки срокове. В резултат на добрата комуникация между институциите информацията за засегнатите продукти и възможните алтернативи достигна бързо до лекари, фармацевти и съответно до пациентите. Важно бе и участието на медиите в този процес.

 Изтеглянето на всички блокирани лекарствени продукти приключи и е отчетено от страна на притежателите на разрешението за употреба на съответните лекарствени продукти към ИАЛ. Тук следва да се направи и уточнението, че не става въпрос просто за замяна на опаковки лекарствени продукти, а за промяна на назначената терапия след консултация със съответен лекар-специалист.

Достатъчно ефективни ли са заместителите?

Лекарствените продукти, които притежават разрешение за употреба, са с доказани ефикасност, качество и безопасност. Преценка на лекуващия лекар е да избере най-подходящата терапия, в зависимост от индивидуалното състояние на пациента.

Ще изискате ли законодателно увеличение на административните наказания спрямо най-често извършваните нарушения от аптеките - продажба на лекарства с рецепта от помощник-фармацевт, продажба на лекарства по лекарско предписание, без да е предоставена рецепта, неправилно съхранение на лекарства, ръководители на аптеки, наети на работа в други аптеки и продажба на лекарства от лица без фармацевтично образование? Нужни ли са допълнителни наказателни мерки, за да бъдат решени тези проблеми?

Увеличаването на предвидените в закона административни наказания не следва да е самоцел, тъй като това само по себе си не би могло да доведе до преустановяване извършването на тези нарушения. Важен е контролът, осъществяван от страна на Агенцията и неговата всеобхватност и последователност. Контролът е дейност, която може да доведе до очаквани резултати, само ако се основава на комплексен подход и широк обхват, за да се гарантира здравето на гражданите. Специалната и генералната превенция заемат основно място. От основно значение е и поддържането на добро взаимодействието между държавните органи, натоварени с правомощия, имащи отношение към търговията с лекарствени продукти, с оглед постигане на ефективен контрол и противодействие на административните нарушения. Това ще доведе до повишаване на доверието към институциите и зачитане на установения законов ред и в крайна сметка ще допринесе за ограничаване на административните нарушения за в бъдеще.

Стои ли още проблемът с паралелния износ  и невъзможността пациенти да си набавят лекарства, заради него? Към момента какви продукти са обект на паралелен внос и износ?

Паралелният износ е само един от аспектите и една от причините за невъзможността пациенти да си набавят лекарствени продукти. Проблемът е комплексен. Обект на реекспорт са лекарствени продукти от различни терапевтични области – онкология, кардиология, ревматология и  др.

Понастоящем не съществува законово основание в ЗЛПХМ за ограничаване на износа на лекарствени продукти за определен период от време, когато е налице недостиг, тъй като разпоредбата, даваща подобна възможност Агенцията да ограничи износа на лекарствен продукт, беше обявена за противоконституционна в началото на 2015 г. и оттогава няма влезли в сила законови изменения в тази област. Търговията с лекарства е силно регулирана дейност, но без законово основание не може пряко да се ограничи износ на разрешен за употреба лекарствен продукт в рамките на ЕС, когато е налице законна верига на доставка.

От друга страна, в последните месеци бяха реализирани редица междуинституционални действия с органите на НАП, Агенция „Митници“, органите на МВР и прокуратурата. Съвместните проверки и разширеният обхват на контрола дават добри резултати по отношение пресичането на незаконосъобразни практики, оказващи влияние върху достъпа на пациентите до лекарствени продукти .Коментари по темата

Правила на форума за коментари
B*He

Наблюдател 09.02.2021 19:19:15

Този човек няма ли автобиография? От къде е, къде и какво е изучавал, на какви конкурси се е явил, публикации, каква практика има или къде е работил. ЯВНО Е КАЛИНКА, ДОЛЕТЯЛА ОТ ДРУГА ПЛАНЕТА.

Иван Атанасов 10.01.2019 23:28:32

Това са глупости на манипулиран човек вероятни от Домуса

Гост 07.09.2018 00:30:44

Образова, ерудиран, качествен млад човек.

Гост 06.09.2018 23:14:40

Калинка-бушон. Очакваме да разберем в каква задача ще изгори. Да брани паралелтия износ може би?

Гост 06.09.2018 17:21:56

Пикльо!

ИАЛ 06.09.2018 21:59:29

Може да е пикльо но пикльо с акъл и възможности. А ти си само един обикновен пикльо, хейтващ и без други заложби.


Всичко за коронавируса
Още новини
Разработват ваксина срещу инфекция с хламидии
13.04.2024 11:18:57

Разработват ваксина срещу инфекция с хламидии

Клинично изпитване на ранен етап е приключило с обещаващи резултати за ваксина срещу хламидия, съ ...

Няма нови случаи на COVID за денонощието (Обновена)
13.04.2024 09:50:27

Няма нови случаи на COVID за денонощието (Обновена)

През последното денонощие в България не са доказани нови случаи на коронавирусна инфекция. ...
Актуална тема
Методиката за плащане на онколекарствата обещава нови болнични дългове и влошено лечение на пациентите
29.09.2023 13:59:52 Владимир Попов

Методиката за плащане на онколекарствата обещава нови болнични дългове и влошено лечение на пациентите

Решение на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса от 25 септември отново разбун ...

Фалшивите реклами - търсим ли решение или се възхищаваме от проблема?
14.03.2023 14:59:29 Невена Попова

Фалшивите реклами - търсим ли решение или се възхищаваме от проблема?

Запознайте се: той е проф. Страхил Вачев, „знаменит български кардиолог“. Пенсионирал ...

Защо НРД 2023 стана
24.11.2022 15:15:08 Надежда Ненова

Защо НРД 2023 стана "ябълка на раздора"

Проектът за НРД 2023-2025, изпратен от НЗОК на БЛС, отново предизвика напрежение между договорнит ...

Без увеличение на цените на пътеките болници ще са на ръба на оцеляването
15.02.2022 13:19:48 Владимир Попов

Без увеличение на цените на пътеките болници ще са на ръба на оцеляването

С над 600 млн. лв. е увеличен бюджетът на Националната здравноосигурителна каса за 2022 година в ...