Неделя, 28 Ноември 2021
24
ноем
29
 

Започват преговорите между партиите в сектор Здравеопазване

Сряда, 24 Ноември 2021 | 10:35:24
29

Четирите партии, които преговарят за съставяне на коалиционно правителство – „Продължаваме промяната“ (ПП), БСП, „Има такъв народ“ (ИТН) и „Демократична България“ (ДБ), ще обсъждат политиките и реформите в сект

Четирите партии, които преговарят за съставяне на коалиционно правителство – „Продължаваме промяната“ (ПП), БСП, „Има такъв народ“ (ИТН) и „Демократична България“ (ДБ), ще обсъждат политиките и реформите в сектор Здравеопазване днес.

Две са темите, които присъстват в предизборните програми и на четирите партии и не се очаква да имат разногласия по тях: електронно здравеопазване, единна интегрирaна система и здравно досие, както и и кариерното развитие на медицинските специалисти и достойно заплащане.

От БСП са най-конкретни и пестеливи по отношение на реформите в сектора. Те настояват за премахване статута на търговски дружества на болниците; въвеждане на „защитено лечебно заведение“ в отдалечените и планински райони; гарантирано достойно заплащане на труда в здравеопазването чрез остойностяването му за ангажираните в сектора;

безплатни целеви стипендии за редовни специализанти

и интензивно финансиране на специализации в чужбина и осигуряване на работно място в здравната система на страната.

От левицата ще настояват за намаляване на ДДС върху лекарствените продукти и медицинските изделия на 9%, безплатни лекарства за деца до 14 годишна възраст и контрол върху обществените средства за здравеопазване чрез централизиран търг за доставка на лекарствата от реимбурсния списък и на медицинските изделия, провеждан на годишна база.

ПП обещават нулева корупция в здравеопазването чрез активен контрол и прекратяване на порочните практики при разходите за здравеопазване; ясни качествени и финансови показатели за управлението на лечебни заведения; контрол над обществените поръчки.

От формацията на Кирил Петков и Асен Василев ще настояват медиците да не заемат позиции в две различни структури - болница и университет, и да има максимално съотношение между най-ниското и най-високото възнаграждение в едно лечебно заведение - до 10 пъти. Те предлагат още увеличаване броя и квалификацията на специалистите по здравни грижи чрез осигуряване на възможности за кариерно развитие, частна практика и справедливо възнаграждение на база извършени дейности и постигнати качествени резултати и увеличаване на възможностите за специализация в повече болници, като се запази водещата роля на университетските клиники, където специализантите да преминават веднъж годишно, както и обмен с водещи международни медицински заведения и университети.

Сред останалите приоритети на ПП са намаляване на преките плащания от страна на пациентите за здравни услуги; по-лесен достъп и подходящо лечение на българските пациенти с безопасни лекарствени продукти и подходящи клинични пътеки чрез качествено измерване и контрол на ефектите от предписаното лечение, а в средносрочен план -

замяна на клиничните пътеките с диагностично свързани групи;

развитие на доболничната помощ: профилактика, скрининг, лечение на масови заболявания, въвеждане на качествени и достъпни програми за превенция и ранна диагностика; приоритетно разгръщане на детското здравеопазване; дългосрочни здравни грижи и изграждане на подкрепяща среда за хората с увреждания и уязвимите групи от населението; осигуряване на бърз достъп (60 минути) до качествени болнични услуги из страната: осигуряване на необходимата техника (линейки, хеликоптери), парамедици и телемедицина. В малките населени места да работят квалифицирани лекари с висококачествена апаратура, интензивна кампания за информиране на последствията от преболедуване на COVID-19 с цел вземане на информирано решение за ваксинация (без да е задължителна).

По отношение на лекарствата от ПП искат да въведат централни търгове и разделение на функциите на доставка, съхранение и логистика.

ИТН са най-крайни в предложенията си за реформа, тъй като те настояват за цялостна промяна на здравноосигурителния модел. Те предлагат нов Закон за лечебните заведения и нов Закон за здравното осигуряване, както и демонополизация на Здравната каса.

Също като ПП те настояват за премахване на клиничните пътеки и приемане на диагностично свързани групи за извършена медицинска дейност, а като БСП - извеждане на лечебните заведения от обхвата на търговския закон.

От ИТН предлагат различни видове здравноосигурителни пакети, изготвяне на български стандартизирани консенсуси/ръководства/гайдлайни, преустановяване на нерегламентираните плащания в здравеопазването и нелоялната конкуренция; преустановяване на корупцията по всички лечебни, административни и управленски нива в системата на здравеопазването; спешни мерки за промяна в правилата за работа на НЗОК и създаване на звено за контрол – независим от МЗ орган.

От ИТН искат още

подобряване на морала, квалификацията и намаляване на бюрократичната обремененост в доболничната помощ

и въвеждане на масови национални скринингови програми и HPV-ваксинация, а като ПП - създаване на ефективна национална система за осигуряване на спешна помощ с включено авиационно звено.

Сред останалите им приоритети са промяна в модела на оказване на дентална помощ; добри условия за кариерно развитие в сферата на здравеопазването; по-добра комуникация с обратна връзка между лекар и пациент и постигане на европейски стандарти за добра медицинска практика.

Спирането на корупцията, също като при ПП, е основен приоритет и за ДБ. „Предлагаме пакет от реформи в управлението и модела на финансиране на здравеопазването, които ще доведат до ефективно проследяване на паричните потоци в цялата система. Подготвихме план за промяна в начина на финансиране и заплащане на медицинските услуги във всички здравни заведения, както и осъществяване на реален контрол на извършените здравни дейности. Това ще сведе до минимум доплащанията от джоба на гражданите за медицински услуги, лекарства и консумативи. Предвиждаме тристълбов модел на финансиране. Основата му е насочена изцяло към превенция и профилактика на общественото здраве, финансирана за всички граждани от държавния бюджет и акцизи. Той ще се надгради от осигуряване през публично солидарно финансиране (НЗОК) и ще съдържа ефективен пакет от  дейности, осигуряващ диагностика и лечение на социално значимите здравни приоритети. За оставащите извън обхвата дейности предвиждаме конкурентно застрахователно финансиране от здравно-застрахователни фондове, гарантирани чрез ясно дефинирани критерии за финансова стабилност“, казват от ДБ в предизборната си програма.

Предлаганите от тях реформи са в спешна, извънболнична, болнична помощ, възстановително лечение, както и палиативни грижи, в детското здравеопазване, включително изграждане на нова, модерна, отговаряща на всички съвременни изисквания Национална педиатрична болница.

От ДБ приоритизират определянето на денталните и репродуктивните страдания като социално значими заболявания и осигуряване на достатъчен финансов ресурс за тяхното обезпечаване и профилактика; създаването на обхватна и ефективна система за палиативна грижа и продължителна терапия; разширена профилактика и превенция на психическото и физическо здраве.

„Грижата за здравето неизменно минава и през запазване на човешкия капитал в системата – нашите лекари и специалисти по здравни грижи. Разработили сме нормативни промени, насочени към политики за равномерно кадрово обезпечаване в системата. Ще насърчаваме съсловните организации за постигане на целите им за адекватно възнаграждение на работещите в системата и гарантиране на кадровото израстване в сектора. Ще осигурим необходимите законови и нормативни промени за повишаване на квалификацията, кариерния хоризонт и задържане на специалистите в страната чрез подобряване условията за работа и увеличаване на доходите им“, казват още от ДБ.

По отношение на НЗОК те настояват за

незабавни действия за възстановяване на първоначалната форма на управление на НЗОК като публична институция -

възстановяване на управителните органи на НЗОК – Събранието на представителите, управителен съвет, контролен съвет; премахване на възможността представител на МЗ да участва в управлението на НЗОК; възстановяване на медицинския одит на НЗОК във вида от 2001 г.; възстановяване на учебния отдел на НЗОК; премахване статута на държавни служители на работещите в НЗОК; изпълнителният директор на НЗОК да сключва трудов договор с УС на Общото събрание на представителите, а не договор за управление с парламента; законови промени, възпрепятстващи прехвърляния на пари от НЗОК към държавния бюджет; ефективно (реално) изпълнение на задължението на държавата за здравно осигуряване на всички граждани, за които е поела ангажимент – държавни служители, служители на МВР, МО, съдебна власт, пенсионери, учащи, студенти и др.; задължаване на всички държавни служители, служители на МВР, МО и съдебната власт да внасят здравни осигуровки по същия начин, както са задължени да го правят останалите граждани; връщане на отнетите през 2011 година над 1,7 милиарда лева от централния бюджет в бюджета на НЗОК; премахване или след задълбочен анализ – сериозна промяна в Наредбата за достъпа, която позволява необосновано доплащане от пациентите.

От ДБ обаче не искат премахване на клиничните пътеки, а дефинирането им като инструмент, определящ алгоритмите на лечение на различните диагнози. Определяне на основен пакет от клинични пътеки за лечение и дългосрочни грижи, съгласуван с пациентски организации, БЛС и ЧЗЗФ, които да бъдат покривани съответно от личните застрахователни пакети и средствата, събирани от осигурителни вноски. МЗ да следи за реализирането на здравните услуги и дейността на ЧЗЗФ и съвместно с НЗОК да бъдат гарант за договореното в НРД. „Остойностяването на проведеното лечение на всеки един пациент ще се осъществява чрез фактурирани разходи на направените му медицински услуги. Така всеки един пациент ще упражнява индивидуален контрол върху плащанията в системата“, казват от ДБ.Коментари по темата

Правила на форума за коментари
bBzF

Даринка 27.11.2021 12:21:33

Най-добре се изказа д-р Ивайло Христов от ИТН . Гледам че е хирург, бил е шеф на албенската рехабилитация и медицински център. Точна снимка на ситемата , визия за реформа , всичко . Следващите бяха от ДБ . БСП са трагични фантасти , а ПП не бяха докарали експерт , Асенчо Василев се опитваше да модерира област от която не разбира, което беше смехория . Така че най вероятно реформа няма да има и частните болници ще подължат развитието на капитализма в страната с всички позитивни и негативни резултати от това. Наздраве и честито на всички !

Гост 25.11.2021 11:33:10

Заслужихте си това, което ви се случва. Мъката започва сега.

един 25.11.2021 07:02:31

От всичките очаквани промени е ясно ,че ще се откажем от каквито и да е договори с държавни каси и болници , ще си работим сами по частните кабинети ,без никакви ангажименти към нови реформи и простотии , който има нужда от доктор да заповяда в частния ми кабинет срещу определена от мен сума ,а не от чиновника , партията ,НЗОК ,ако не може, затваряме и чао , места има навсякъде из ЕС за работа на дипломирани лекари , всеки от нас може да си позволи една две години да почива докато изучава някой и чужд език ,да работят комунистите ,те могат ,а и са свикнали да лапат огромните заплати и да управляват ,докато простите докторчета на първа линия им вършеха работата , работили сме така дълги години ,вече няма да повторим .

Гост 24.11.2021 16:13:32

Абе този Михайлов със свален имунитет и в досъдебно производство, ТОЙ ли ще е новото лице на промяната? Позор!

Гост 24.11.2021 17:52:35

Остави това, ами тези конформисти нагаждачи от ПП може да го направят и министър на здравеопазването в усилията си да угодят на другите нещастни политически чички от БСП и сие. Скоро тези , които са гласували за тях ще гледат с отврат това което става.

Гост 24.11.2021 16:01:46

И още тъпизми => ' и интензивно финансиране на специализации в чужбина и осигуряване на работно място в здравната система на страната.' Ха-хахахахха абе тъпчовци, когато един млад български лекар тук е започнал с 850 лева основна заплата и отиде в Германия да специализира и разбере ,че там на лекар-специализант без специалност е 5200 ЕВРО дали ще се върне в кочинката за онези 450 евро а ? Ахаххахаххаха смешни ли сте ,гнусни ли или смешно гнусни топва ПП 'ПП' Тези двамцата са онези чайници от 'Алиса в страната на чудесата'

Гост 24.11.2021 15:42:23

Никой не споменава да се промени модела на здравно осигуряване от солидарен /всички внасят здравни осигуровки а ползват всички които имат нужда или комунизъм в действие и така от бюджет до бюджет/ се премине на индивидуално осигуряване с натрупване здравните вноски на всеки здравно осигурен с право на наследяване. Тогава всеки здравно осигурен ще осъществява контрол дали му се изплащат всеки месец здравните вноски и ще контролира извършените медицински дейности за своето здраве. Ако това не се случи - реформата е дявол и мъгла...

Гост 24.11.2021 15:52:27

Така е, Ганьо не заслужава солидарна здравна система , а персонална --колкото си е внесъл толкова ще получи, не повече. Тогава как неистово ще изпищят както са свикнали да ползват на корем без да се питат това платено ли е и от кого.

агент-провокатор 24.11.2021 15:14:42

а в Бургас ще построят по-бързо педиатрия, защото ще е на ниво община и без всякакви "национални представителства". стига само да не ги подхлъзнат от МЗ с разрешителното за дейност, че нали, кмет-гербераст...

БЛС-Въоръжено Крило 24.11.2021 14:24:30

Яко комунета на всички нива и във всички партии говорят шротивоположни и несъвместими неща - хем намаляване на доплащането в кочината с най-ниски здравни вноски в Европа прри това не плащани от милиони лица - държавни служители , пенсионери и за децата от родителите, хем искали достойно заплащане БЕЗ ДА КАЖАТ ОТКЪДЕ ЩЕ ДОЙДАТ ТЕЗИ СРЕДСТВА предвид първото настояване за липса на официално доплащане. Не ми се коментира пък останалите бали скудоумни 'идеи' . Вие са малоумни ли ни имате нас лекарите а ? Извън демонополизация на НЗОК и откачането и от политическата класа комуняги и вкарването на НОРМАЛНИ ЗДРАВНИ ФОНДОВЕ всичко друго казано е марксизъм -ленинизъм и сталинизъм, . ХЕЙ ,че патите много , както казват у Шопско. Аман от политически боклуци в тази кочинка ! СМЪРТ НА КОМУНИЗМА СВОБОДА ЗА СВОБОДНАТА ПРОФЕСИЯ ЛЕКАР !

Гост 24.11.2021 13:24:21

Асен Василев го превърна във форум на БСП

Гост 24.11.2021 14:28:12

Абсолютно, тепърва ще се види какъв политически буламач от популисти и комунисти ще сътворят с това уж желано от всички правителство. Не ни трябва такова правителство на компромисите в името на кефа на пролетарската сган. Тези двамата Крачун и Малчо са спекуланти и тепърва ще се наа кат.

Гост 24.11.2021 18:30:57

Само кати им видиш екипа на ПП и ти става ясно колко сериозно гледат на здравеопазването - кухи лелки и надъхани чичета

Гост 24.11.2021 13:21:40

Иде ми да си прережа вените и артериите, да е по-бързо

Гост 24.11.2021 12:54:12

Защо този шопар Михайлов се държи като министър? Наглост

Зло куче 24.11.2021 15:51:05

Защото крадна много и явно си е платил където трябва. Но той изначално си е корумпиран крадлив наглец- виж Хематологията в София.

Гост 24.11.2021 12:08:21

Защо в преговарящите от името на ПП има представители на фармацевтичната индустрия и на БЛС, даже председател

Гост 24.11.2021 12:21:10

ПП-Маджаров-Тиков-Пеевски-ДПС. Машалла....продължаваме промяната.

Гост 24.11.2021 12:29:28

Боряна Алексиева - Дечо Дечев - ДПС. Машалла... продължаваме

Гост 24.11.2021 15:56:36

Тази луда жена място не си намери

Гост 24.11.2021 12:51:25

Отново всичко е пропито от Фарма лобизъм

Гост 24.11.2021 12:20:44

Продажна работа, както винаги

Гост 24.11.2021 11:45:10

Всички преговарящи са убедени в едно- че българският лекар трябва да обслужва плебса денонощно и безплатно.

Гост 24.11.2021 14:29:49

Споко, скоро остават без лекари и медсестри. Тогава плебсът друга песен ще запее и ше доплаща и ушите ще им пукат

GENERIC 24.11.2021 11:30:45

никой не говори за генеричното изписване и генеричната замяна , а там е закопано кучето на ежедневната корупцийка

Гост 24.11.2021 15:55:26

Ти си яж салам Народен, аз предпочитам западна фирма. Алооо ти избираш ли генерик кашкавал от Гунчо Мунчев ООД или подбиращ нещо качествено а ? Нагли лобисти на нишестената българска фармаиндустрия държана от мутри и комунисти.

Лекарка 24.11.2021 10:49:36

Спрете вече да се упражнявате върху спешната помощ!

Гост 24.11.2021 10:48:08

Mish mash tutti frutti

Гост 24.11.2021 10:42:48

Съставът на преговарящите от новите партии и леко плашещ


Всичко за коронавируса
За героите в бялo
Още новини
Записват в Наредба аптеките да получават по 4 лв. на рецепта за напълно реимбурсирани лекарства
27.11.2021 12:19:45

Записват в Наредба аптеките да получават по 4 лв. на рецепта за напълно реимбурсирани лекарства

Увеличението на средствата, които НЗОК ще плаща за всяко отчетено електронно предписание с предпи ...
Актуална тема
Нужна ли е промяна на търговския статут на болниците?
12.05.2021 15:14:28 Полина Тодорова

Нужна ли е промяна на търговския статут на болниците?

Със затихването на епидемията от COVID една друга ключова за здравния сектор тема отново бе поста ...

Нужна ли ни бе епидемия, за да оценим медиците си?
07.04.2021 17:13:52 Полина Тодорова

Нужна ли ни бе епидемия, за да оценим медиците си?

Изминалата една година беляза целия свят със знака на битката срещу Covid-19. След тези тежки мес ...

Въпроси и отговори за ваксините
24.02.2021 16:15:02 Полина Тодорова

Въпроси и отговори за ваксините

От дни в България е в ход масовата имунизация срещу COVID. След осигуряването на т. нар. зеле ...

Е-здравеопазването – кога, ако не сега?
14.01.2021 17:20:00 Полина Тодорова

Е-здравеопазването – кога, ако не сега?

Кризата, породена от COVID-19, създаде проблеми, чието решение вече близо година е истинско преди ...