Понеделник, 27 Май 2024
16
февр
37
 

НЗОК: Министърът няма правомощия да иска оставка на управител на здравната каса

Петък, 16 Февруари 2018 | 16:10:00
37

Министърът на здравеопазването няма правомощия да иска оставка на управител на здравната каса. Това се посочва в становище на НЗОК,

Министърът на здравеопазването няма правомощия да иска оставка на управител на здравната каса. Това се посочва в становище на НЗОК, изпратено във връзка с поисканата от Кирил Ананиев оставка на управителя касата  проф. д-р Камен Плочев.

В него от фонда поясняват, че с множество писма от 2015 г. и последно такова от 2-ри февруари 2018г г. НЗОК е уведомявала многократно Министерството на здравеопазването за задълженията на България по искове от държави-членки на ЕС за проведено лечение на български пациенти.

От там уточняват, че в писмото си от началото на февруари проф. д-р Камен Плочев е уведомил министър Кирил Ананиев и зам.-министър Жени Начева за задълженията на България, които НЗОК администрира към здравноосигурителните институции на другите държави-членки на ЕС и които възлизат общо на 271 358 066,67 лв. От тях задълженията към германските здравни фондове са в размер на 128 138 187,79 лв. Неприключените задължения, за които до края на 2018 г. изтичат 18-месечните срокове за заплащане, ще бъдат в размер на 207 430 621,17 лв.

Държавите-членки разполагат с 18-месечен срок от получаване на исковете, за да възстановят разходите към осигурителните институции на другите страни за предоставено и авансово заплатено от тях лечение на чужди здравноосигурени лица в лечебните заведения на тяхна територия. След тази дата започват да се начисляват лихви за просрочие и се създават условия за започване на наказателни процедури към съответната държава-длъжник, поясняват от касата, като уточняват, че към 31.01.2018 г. просрочените задължения на НЗОК към здравните фондове в другите държави членки възлизат на 133 571 232,07 лв.

Писмото, със същото съдържание, което е получил министър Ананиев на 02.02.2018 г., е изпратено до всички парламентарни групи, защото управителят на НЗОК се избира от Народното събрание, подчертават от касата, като допълват, че проф. д-р Камен Плочев е избран за управител на касата с гласовете на всички парламентарни групи, като „за“ са гласували 205 депутати и 1 „въздържал се“. От там отбелязват още, че писмото има само уведомителен характер и целта е депутатите да бъдат запознати с този финансов ангажимент и да се потърси законодателно решение.

„В годината на първото ни Председателство на Съвета на Европа дори и частично изпълнение на това задължение на държавата към другите държави-членки, само би подобрило имиджа на България, като коректен и сериозен партньор“, твърдят от касата. Посочват още, че писмото няма характер на документите, с които се инициира нормативно установената актуализация на Закона за бюджета на НЗОК за 2018 г. От касата допълват, че управителят на НЗОК знае правомощията, които има съгласно Закона за здравното осигуряване и предложението да се обсъди възможността за прилагане на чл. 23, ал. 1, т. 9 от Закона за здравното осигуряване, а именно да се предвидят целеви субсидии от държавния бюджет за изпълнение на задълженията, които произтичат от прилагането на правилата за координация на системите за социална сигурност не представлява процедурата за актуализация на Закона за бюджета на НЗОК.

В заключение от там припомнят и условията, според които мандатът на управителя се прекратява предсрочно. Те са влязла присъда за умишлено престъпление от общ характер, влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, системно нарушаване на неговите задължения,неизпълнение на решение на Надзорния съвет или извършване или допускане на извършването от други лица на груби или системни нарушения на задължителното здравно осигуряване, обективна невъзможност да изпълнява задълженията си като Управител за срок, по-дълъг от три месеца, подаване на оставка и смърт. В тази връзка от касата изтъкват, че писмото, предизвикало реакцията на министър Ананиев, не попада сред тях. Още повече, категорични са от НЗОК, министърът на здравеопазването няма правомощия да иска оставка на управител на здравната каса. Неслучайно законодателят е регламентирал избора на управител на НЗОК  да се извършва от Народното събрание. Целта е да се елиминира възможността да се оказва влияние от страна на изпълнителната власт, завършва позицията на здравния фонд. Коментари по темата

Правила на форума за коментари
1kt*

Гост 21.02.2018 10:00:43

Интересно ми е как като няма подуправител, ще остане НЗОК и без управител?

Язъков-контра 19.02.2018 12:51:02

Язъков 18.02.2018 14:47:10 Плочев се опита да премести НЗОК в обща сграда с МЗ , за да въведе ред и веднага му направиха опит за преврат! Ти знаеш ли чия собственост са офисите на НЗОК. ЯВНО И ТИ СИ ОТ ТЕЗИ, КОИТО ИСКАШ ДА ГЛЪТНЕШ АПАРТАМЕНЧЕ В ЛОЗЕНЕЦ. ЗНАЕМЕ ЗА КАКВО ИСКАТ ДА ХАПНАТ ИМОТИТИ НА НЗОК. ВСИЧКО СЕ КРАДЕV

Гост 19.02.2018 05:33:48

Тези задължения са, кажи речи, колкото общото увеличение на бюджета или почти колкото общия бюджет за ПИМП и СИМП.

Язъков 18.02.2018 14:47:10

Плочев се опита да премести НЗОК в обща сграда с МЗ , за да въведе ред и веднага му направиха опит за преврат!

Гост 18.02.2018 15:09:09

А какъв ли ще е финала на преврата?

Гост 18.02.2018 09:13:59

и това е дълг на държвата България, впрочем. И ако сега не бе станало въпрос за този проблем, сигурно, след година-две, за проблема би се получила информация от много по-високо ниво, например европейско и тогава кой щеше да е виновен, че не е информирам НС?!?!?! А да и сигурно тогава цифрите щяха да гонят над половин милиард, плюс минус някоя друга лихва и наказателни санкции... а, да, и няма ли кой да се сети как така на касата са и вменени тези задължения - да не би тя да си ги е пожелала, щото няма с какво да се занимава; по какъв начин информация в ес е отишла, че именно касата ще се разплаща с другите държави - сигурно някак си някой на държавна позиция е предложил това..., т.е. професорът съвсем правилно е писал до нс като орган, който по всяка вероятност е казал на европата че касата ще плаща... Преговори за присъединяване / Преговорни глави / Глава 2 Свободно движение на хора A+ A A- 25-04-2004 ГЛАВА 2 СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА ХОРА СЪДЪРЖАНИЕ Обща информация България и Румъния Новите страни-членки Национална позиция Обща позиция на ЕС ГЛАВА 2 – СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА ХОРА ИСТОРИЯ И ПРИНЦИПИ Когато през 1957 г. се създава Договорът за Европейската икономическа общност, намерението на неговите автори е в Общия пазар да има свободно движение на работна сила, тъй като производството e в пряка зависимост от нея. В началото Договорът е уреждал само свободното движение на хора, които имат трудовоправни отношения със съответната държава-членка. Впоследствие се добавя и правото на установяване за физически лица, които извършват самостоятелна стопанска дейност, т. е. представители на т. нар. свободни професии, а също и за физически лица. За прилагането на тези две свободи има само едно условие - физическите лица да са граждани на държава-членка на ЕО, а юридическите – да бъдат регистрирани в държава-членка. Този принцип е изисквал премахването на всякаква дискриминация по отношение националността на работниците от държавите-членки, когато става дума за наемането им на работа, заплащането и други условия на труд. С влизането на принципа на свободно движение на хора всички граждани на държави-членки имат право: • на работа в другата държава-членка без разрешение за работа; • на равно третиране при извършване на трудовата дейност, като гражданите на приемащата държава; • на същите социални и данъчни предимства; • ако се пенсионират в страната, където са работили като заети или самонаети лица, гражданите на ЕС имат право автоматично да останат в нея. Семействата на работниците, независимо от тяхната националност, имат право да се присъединят към него. Членовете на семейството, независимо дали са граждани на ЕС, или не, ще имат право на свободно движение и на достъп до пазара на труда в страната, за която става въпрос. ПОДГОТОВКА ЗА ЧЛЕНСТВО Законодателството на ЕС по тази глава обхваща някои основни раздела 1. Взаимното признаване на дипломи и професионална квалификация позволява на гражданите на ЕС да упражняват професиите си във всички държави-членки, затова е от особено важно значение за свободното движение на хора и правото на установяване. Чрез общите системи за взаимно признаване на дипломи и квалификации Общността се стреми да отстрани пречките при упражняване на регулираните професии, приемайки принципа, че лице, напълно квалифицирано да практикува регулирана професия в една държава-членка, трябва да получи право да я упражнява навсякъде в Общността. Въпросът как да бъде третирана квалификация, придобита в трети страни, произтича от някои страни-кандидатки. Например, как Европейският съюз трябва да третира квалификация, придобита от граждани от страните-кандидатки, които са завършили образованието си, когато отделни страни-кандидатки са били част от Съветския съюз (в случая с Балтийските държави) или от Югославия (в случая със Словения)? Това принципно поставя вероятен проблем по отношение на конкретни директиви, отнасящи се до медицинските професии и архитектурата. Решението, изработено от Европейския съюз, цели от една страна да гарантира интегритет на професиите в Европейския съюз и защита на гражданите на Европейския съюз, а също така упражнява въздействие върху тези права за всички граждани на разширения Европейския съюз по един прост и ясен начин, който не води до излишен административен товар за хората или администрациите. Европейският съюз запази идеята за декларация от съответните органи на страната-кандидатка за еквивалентност на въпросните квалификации към техните дипломи (които при присъединяването ще бъдат автоматично признавани в Европейския съюз), придружена от атестация в доказателство на това, че носителят на квалификацията е бил зает в съответните дейности до неотдавнашен период. Този двоен подход (декларация и атестация) предлага всички разумни гаранции за гражданите на Европейския съюз. Трудно е обаче да се установи със сигурност стандарта на квалификациите, дадени в страните-кандидатки и в резултата на това се предвиждат изключително строги разпоредби за мониторинг, особено що се отнася до секторните директиви. За професионална квалификация, придобита преди хармонизацията, страните-кандидатки трябва да вземат мерки, гарантиращи че всички техни професионалисти отговарят на изискванията, залегнали в директивите и следователно могат да се ползват от професионално признаване в целия Европейския съюз след присъединяването, съгласно процедурите, прилагани при предишни присъединявания. В тази област Република България е предприела и предприема необходимите мерки за хармонизиране на националното законодателство с актовете на ЕС. Предстои да се постигне ясно разграничаване между академичното и професионалното признаване чрез изменения и допълнения в Закона за висшето образование, а така също чрез приемането на нормативни актове, които се отнасят до признаването на квалификации в областта на т. нар. регулирани професии, между които “адвокат”, “архитект” и медицинските професии, за чието регламентиране съществуват отделни секторни директиви. Нашата страна е предприела действия за взаимното признаване и упражняване на адвокатската професия чрез проект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата. В него се предвижда да се транспонират изискванията за облекчаване на ефективното прилагане на свободата на предоставяне на услуги от адвокати и практикуването на тази професия на постоянна основа в държава-членка, различна от тази, в която е била придобита квалификацията. По отношение на професията “архитект” е приет Закон за Камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране. Той е съобразен с основните принципи за взаимното признаване на дипломи, сертификати и други доказателства за формална квалификация в областта на архитектурата, включително мерки за облекчаване правото на установяване и предоставянето на услуги. Предвижда се да бъде приета Наредба за критерии за взаимното признаване на дипломи, удостоверения и други доказателства, удостоверяващи професионалната квалификация “архитект”, съответно “инженер”. В областта на взаимното признаване на медицински специалности се предвижда да бъдат изменени съществуващите и да бъдат приети нови нормативни актове, като Закон за общественото здраве и др., които определят процедурите за признаване на дипломи, сертификати и други доказателства за официална квалификация, придобити в други страни. България е предоставила исканата информация за отделните медицински специалности (задължителни учебни дисциплини и минималният им хорариум), както и подробна информация по текущите реформи в системата на здравеопазването. Учебните програми по ветеринарна медицина съответстват до голяма степен на европейските изисквания за придобиване на висше образование по тази специалност. Предвижда се и разработване на нормативна база за взаимно признаване на дипломи, сертификати и други документи за официална квалификация на ветеринарни лекари. Общностните правила за взаимно признаване ще се прилагат напълно след присъединяването на България към ЕС. 2. Гражданските права обхващат правото на гласуване и правото на пребиваване. С първото ЕС гарантира на всички свои граждани правото да упражняват политически права, като гласуват в избори за Европейския парламент и в местните общински избори в държавата-членка, в която живеят, при условие, че тази държава е приела нужните актове за прилагане на разпоредбите на Договора за ЕО. Правата на всички граждани на ЕС да участват активно в политическия живот на Съюза са гарантирани с директиви, обхващащи процедурите, приложими при изборите за Европейски парламент и общински избори. В изпълнение на чл. 17, 18 и 19 от Договора за ЕО, създаващ гражданство на Съюза, се въвеждат основни правила за участие в изборния процес на граждани, които пребивават на територията на друга държава-членка и по-специално: - равен достъп до избирателни права, еднакъв с този на гражданите на държавата домакин; - право на вписване в избирателните списъци и право на обжалване при допуснати пропуски и грешки; - екстериториално действие на правилата за дисквалификация на кандидати; - дерогации поради специфична ситуация в държава-членка (изискване за минимален период на пребиваване, което обаче не може да надхвърля продължителността на мандата на избирания местен орган); - задължение за информиране чрез адекватна кампания. Правото на пребиваване, първоначално валидно само за работниците, вече е делегирано и на неактивното население, а прецедентното право гарантира, че се премахват всички предпоставки за дискриминация. Държавите-кандидатки трябва да гарантират, че във вътрешното им законодателство, засягащо свободното движение на работници, няма разпоредби, които противоречат на регламентите на Общността, и че всички разпоредби - и по-конкретно онези, засягащи критериите за гражданство, пребиваване или езиково умение, са в пълно съответствие с acquis. Правото на пребиваване и цялостното прилагане на неговите изисквания ще стане от датата на присъединяването на Република България към ЕС. Предвидено е изготвяне на проект на Закон за миграционната служба и Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, който ще претърпи изменения и допълнения. Цялостното транспониране на правото на ЕО ще се осъществи след изменение на Конституцията на страната. Предвидено е да бъдат изготвени изменения и допълнения в Закона за местните избори. Те подробно ще уреждат правото на граждани от ЕС, които пребивават в някоя от страните-членки, но не са нейни граждани, да избират и да се кандидатират в местните избори Ще бъде създадена и специална национална уредба за избори за Европейски парламент, която ще влезе в сила от момента на присъединяване. 3. Свободното движение на работници третира правото на гражданите на ЕС да живеят и работят в други-държави членки при условията, прилагани за местните граждани. Тази тема е изключително чувствителна, тъй като страните от ЕС изпитват притеснения от евентуален миграционен натиск от страна на новите държави-членки върху пазара на труда и социалноосигурителните им схеми. Поради тази причина свободното движение на работници е единствената област, където ЕС въведе преходен период, който според решението на съответна държава-членка може да бъде от 2 до 7 години(по схема 2+3+2 за всички страни-кандидати, с изключение на Кипър и Малта). Според тази схема старите държави-членки ще прилагат 2 години съществуващите национални мерки по отношение на новоприетите страни-членки. Преди края на двегодишния период ще се направи преглед на положението и Европейската комисия ще изготви доклад, като решението дали да се продължи преходният период е на всяка държава-членка поотделно. Преходният период изтича след петата година, но може да бъде продължен с още две години само от държава-членка, която изпитва сериозни затруднения на пазара на труда или съществува сериозна опасност от подобни затруднения. При всички случаи преходният период не може да продължи повече от седем години. При обсъждането дали би било удачно да се предложи преходен период за тази глава, Европейският съюз взе предвид елементи като прогнозното движение на работна сила след присъединяването и вероятните дестинации на тези потоци. Степента на несигурност, отнася се до възможния брой и вероятните ефекти от свободното движение върху пазара на труда също бяха сред определящте фактори. Наскоро потвърдени изследвания допускат, че въздействието върху пазара на труда на Европейския съюз от свободното движение на работници след присъединяването трябва да бъде ограничено. Очаква се обаче прогнозираната трудова миграция да се концентрира в определени държави-членки и да доведе до трусове на техните трудови пазари. Безпокойствата относно въздействието на свободното движение на работниците се основават на аргументи от рода на географска близост, разлики в дохода, безработица и склонност към миграция. Европейският съюз също така се опасява, че този въпрос заплашва да отчужди общественото мнение и да се отрази на обществената подкрепа за разширяването. Към Договора за присъединяване ще бъде прикрепена декларация, посочваща, че настоящите държави-членки се ангажират да предоставят увеличен достъп до пазара на труда съгласно националните закони с оглед на по-бързото сближаване с достиженията на правото на ЕС (acquis) и дори поощряване за подобрен достъп преди присъединяването. Австрия и Германия имат правото да прилагат предпазни национални мерки в отговор на сериозни трусове или опасност от такива, в някои конкретни чувствителни сектори в областта на услугите, на пазара на труда, които могат да възникнат в определени райони поради транс-гранична доставка на услуги. По силата на преходната уредба правата на граждани от новите държави-членки, които вече са се установили законно и работят в държава-членка, са защитени. Правата на членовете на семейството също са взети предвид съобразно практиката от предишно присъединяване. Тази уредба беше представена на дванадесет страни-кандидатки и десет от тях я приеха с някои минимални промени. Решението, прието по отношение на България, Република Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия и Словения е еднакво – реципрочност спрямо настоящите държави-членки и възможност за прилагане на защитни мерки срещу нови държави-членки, след като поне една нова държава-членка е била подложена на национални мерки, както и изявление, направено на Конференцията за присъединяване, че държавите-членки ще поемат ангажимента да осигурят по-голям достъп до пазара на труда за гражданите на тези седем държави. Малта изрази безпокойството, че може да се окаже натиск върху нейния пазар на труда след присъединяването, вследствие на което беше приета защитна клауза за период от 7 години. Към Договора за присъединяване беше прикрепена обща декларация, даваща право на Малта да се обръща към институциите на Общността в случай, че присъединяването и доведе до затруднения, свързани със свободното движение на работници. По отношение на Кипър не са поискани преходни разпоредби нито от страна на Кипър, нито от страна на Европейския съюз. Мерките за достъп до пазара на труда, които България ще прилага към гражданите на сегашните и бъдещите нови държави-членки на ЕС, ще бъдат в пълно съответствие с мерките, които настояща или нова държава-членка прилага към българските граждани до момента на присъединяване на страната към Общността и по време на преходния период, т. е. до фактическото присъединяване на България към ЕС в областта на свободното движение на хора. Законодателството на Република България позволява, във всеки момент преди и след присъединяването на страната към ЕС (по време на преходния период) договаряне за отпадане на разрешителния режим за граждани на държави от ЕС на основата на сключен двустранен договор. Действащата законова и нормативна уредба не предвижда ограничения за заемане на длъжност от чужденци в публичния сектор в страната, освен за тези, за които се изисква българско гражданство. С преходните и заключителните разпоредби на Закона за насърчаване на заетостта се изменя и допълва Законът за чужденците в Република България, като се спира въвеждането на по-неблагоприятни мерки. Съгласно изменението, гражданите на страни-членки на ЕС се освобождават от разрешителен режим за осъществяване на дейност на свободна практика в страната. С изменението на Закона за чужденците в Република България и приемането на подзаконови нормативни актове ще бъде постигнато пълно съответствие на националното законодателство с изискванията за премахване на ограниченията върху предвижването и пребиваването в рамките на Общността на нейни граждани и техните семейства и правото на работниците да останат на територията на държава-членка, след като вече не са наети на работа в нея. Един от основните приоритети на България е подготовката и сключването на двустранни споразумения за обмен на работна сила с държави-членки и страни-кандидатки. Освен действащите към момента спогодби с Германия и Чехия, бе подписана спогодба между Република България и Португалската Република за взаимно наемане на работа на техни граждани (предстои процедура по утвърждаване на спогодбата от португалска страна и влизането й в сила). През декември 2002 г. бе подписана Спогодба за обмен на стажанти между Република България и Великото херцогство Люксембург (предстои процедура по утвърждаване на спогодбата от страна на Люксембург и влизането ъ в сила). 4. Координацията на системите за социално осигуряване има за цел да осигури постоянно обществено осигуряване на хората, които пътуват през държавните граници в търсене на работа. Координацията се провежда във всички основни клонове на общественото осигуряване, отнасящи се до обезщетения при общо заболяване, майчинство, инвалидност, старост и т. н. на основата на специални регламенти. Една ефективна координация на социалноосигурителните системи ще осигури на гражданите на ЕС цялостно необходимата им защита. Тази координация на системите за социално осигуряване изисква особено развита администрация, която е основната гаранция, че тя ще работи успешно. България е една от първите асоциирани страни, които проведоха радикална реформа в социалното осигуряване. Изградена беше финансово балансирана и стабилна система за социално осигуряване с административен капацитет, който се базира върху модел на пенсионно осигуряване с три стълба. Този модел ще улесни координацията с различните европейски социалноосигурителни схеми. Действащите в страните-членки правни норми за прилагане на схемите за социално осигуряване на наетите и самонаети лица и членовете на техните семейства, които се движат в рамките на Общността, както и процедурите за прилагането им, ще бъдат директно приложими за България след присъединяването към ЕС. Във връзка с прилагането на принципите на координацията, залегнали в различните регламенти, страната ни е поела ангажимент предварително да създаде необходимия административен капацитет и финансова стабилност на социалното осигуряване, Националната здравноосигурителна каса ще бъде готова към датата на присъединяването към ЕС да прилага регламентите на Общността по отношение на финансовите трансфери за медицински грижи на български здравноосигурени граждани в ЕС. Относно правото на допълнителна пенсия на наети и самонаети лица България е заявила, че до края на 2003 г. ще бъде поетапно приключено пълното транспониране на директивата за запазването на допълнителните пенсионни права на заети и самонаети лица. Това ще стане чрез изменения в Раздел II от Кодекса за задължителното обществено осигуряване, в Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и в подзаконовите актове по тяхното прилагане. Сключването на международни договори в областта на социалното осигуряване в България започва през 50-те години на миналия век и сега у нас са в сила 11 спогодби, конвенции и споразумения с други страни. През 1999 г. влезе в сила нова Спогодба между Република България и Федерална Република Германия за социална сигурност, през 2000 г. – нова Спогодба между нашата страна и Чешката република за социално осигуряване. През 2002 г. беше подписан подобен договор с Кралство Испания, чието влизане в сила предстои. Преговорите по проектите за нови спогодби с Кипър и Унгария са в напреднала фаза на подготовка. При тези споразумения се спазват: принципът на прилагане само на едно национално законодателство при осигуряването; принципът на равното третиране като средство за преодоляване на пряката и непряка дискриминация на основание гражданство, при което България отчита, че в законодателството за свободното движение на работници в рамките на ЕС критерият е не само “гражданството”, но и “пребиваването”; принципът на запазване на придобитите права и на правата в процес на придобиване. България има готовност непосредствено след като стане член на ЕС да започне прилагането на Регламента за координация на системите за социално осигуряване. Той ще подобри досегашната практика на страната ни с добре разработения в него механизъм на съвместяване на осигурителните законодателства не само на две, но и на повече държави. Досега сключените двустранни договори не дават задоволителна регламентация на този въпрос, а някои дори напълно го игнорират. След като прякото прилагане на Регламента започне и на територията на България, празнотата ще бъде преодоляна. Това ще е от съществено значение, защото все повече български граждани работят на територията на три или повече държави, а то ще стане и масов случай, имайки предвид свободното придвижване в рамките на ЕС. Източник: http://old.europe.bg/htmls/page.php?category=124

Гост 18.02.2018 18:42:00

България е една от първите асоциирани страни, които проведоха радикална реформа в социалното осигуряване. ГЛУПОСТИ. България не е мръднала от комунистиеската си безподобна пенсионна система. ДЗПО е символични 5% и не нарастна , а имаше план до 2004 г то да стане 50% от общия размер на вноските . Просто комунетата си запазиха контролирания поток към НОИ отиващ за мангали и нежелаещи да работят и вскякакви глупости например курорти чрез НОИ. Тоест парите ни за пенсии се дават за курортолечение на чички и лелки ,които 70% са без хронични заболявания, просто са си взели направление да се ципликат. Комунизъм та дрънка. След дупката НЗОК, НОИ е втората невъобразима комунистическа дупка където се стичат парите на данъкоплатеца КЪМ КОМУНИСТИЧЕСКАТА ЦЕНТРАЛНА ВЛАСТ. Ще го разбереш когато дойде моментът да се пенсионираш .НЯМА КОЙ ДА ТИ ИЗКАРА парите за пенсия ,защото няма да има млади хора ,които да работят и да плащат данъци и оигуровки за теб. Честито на всички наивници.

гост 18.02.2018 08:05:43

Плочев, всички пенсионери ги махай, Зоя Вълева приятелката на багряна и приятелка на мафията ГЕРБ веднага я пенсионирай

Гост 18.02.2018 11:20:37

Зоя Вълева подло предаде Маркова. Но и на нея ще се върне.

Гост 18.02.2018 09:12:50

Зойчето е приятелка само на тез на които трябва. Самата тя е един от участниците в другарския съд срещу Багряна.

Гост 18.02.2018 11:44:54

Що се отнася до Багряна, каквото и да са и причинили и е недостатъчно и малко! Тази змия с интригите си и за лично облагодетелстване срещу пари, е почернила живота на много служители

Гост 18.02.2018 20:29:32

Може ли малко инфо какво е станало с пенсионеркара Маркова. Повечето от тези на които е стъжнила живаота са отдавна извън касата, нека се почувстват удовлетворени

Гост 18.02.2018 13:53:23

Ами то същото важи и за Зойчето, и за много други служители доносници и подлоги в касата

Гост 18.02.2018 11:42:04

Така е в живота... Хората, на които имаш голямо доверие и които обикновено те ласкаят, след време те предават....... и в касата примери, колкото щеш!

123 17.02.2018 12:15:07

професорът не знае в какво блато е нагазил. Неговите отвътре го сготвиха. Не е достатъчно послушен гербер.

Лекар 2 17.02.2018 01:29:13

БАГРЯНА - ТИ ЛИ СИ НЯКАКЪВ ТЪП ГОСТ?

Загрижен 17.02.2018 10:15:32

Дали Багряна успя да уреди обещаните 100 000 лв на Дарик радио?

Лекар 2 17.02.2018 01:26:43

гост 16.02.2018 22:17:43 Аз пък се чудя, кога някой ще застане в защита на Багряна.Къде са синдикалните структури.Тя наистина ли заслужава това отношение.Багряна е почтен и борбен човек и не заслужава отношението някой да не извиси глас за нейното освобождаване.като я няма много хора ще ще усетят нейното отсъствие.Сърдете се на себе си. г-н ГОСТ - СЛЕД ДОВА КОЕТО СИ ПОБЛИКУВАЛ ТРЯБВА ДА СИ КАЖЕШ КОЙ СИ - ЗАЩОТО СИ ПОДЛОГА.

Гост 17.02.2018 16:16:18

Как кой е бе? Много ясно, че е председател на подкрепа в някоя каса . Само те могат да реват за нея, че и те са същите долни кучки като Багряна

ЛЕКАР 2 17.02.2018 01:19:40

Тъп си ти! Плочев е съвсем на място! Браво! Той каза истината. Поинтересувайте се кои са мишки зад тази инфаормация?

Лекар 2 17.02.2018 01:14:45

Лекар 16.02.2018 21:10:31 Тъп си ти! Плочев е съвсем на място! Браво! Той каза истината.

Гост 16.02.2018 22:17:43

Аз пък се чудя, кога някой ще застане в защита на Багряна.Къде са синдикалните структури.Тя наистина ли заслужава това отношение.Багряна е почтен и борбен човек и не заслужава отношението някой да не извиси глас за нейното освобождаване.като я няма много хора ще ще усетят нейното отсъствие.Сърдете се на себе си.

Гост 16.02.2018 23:10:30

Колко да е почтена? Обслужваше всеки управител и плюеше по предния. А пък как се мазнеше на Иванка Кръстева, ум да ти зайде

Гост 16.02.2018 22:52:21

Едва ли има такъв идиот. Днес всички се радват на новината, че са разкарали нахалната крадлива пенсионерка.

Гост 18.02.2018 20:26:00

Бихте ли ни уведомили какво се е случило"най-сетне" с Багряна МАркова, която разплака много хора..............

гост 16.02.2018 21:39:50

Стига бе , тука някои защитават и хвалят Плочев ??? Ще си умра от смях , този идиот си има поддръжници . Осъзнайте се бе . Да сравняваш това чудо неземно с Ананиев и Начева е все едно да сравняваш амеба с човек . Този палячо , дето не може да си дигне гащите и дето са го сложили на такъв отговорен пост е обида за съсловието . Само прости тролове могат да пишат и хвалят идиота Плочев. Не дейте бе , имайте съвест. Себе си уважавайте . Направо съм втрещен от писанията ви .

Dr_Doolittle 17.02.2018 13:06:19

Не ни интересува Плочев. Огледалото не е виновно ,че ви представя тъпи мутри отсреща . Вестоносецът не носи вина за вестите , които носи. ДЪЛГЪТ КЪМ ЧУЖДИ ЗДРАВНИ СИСТЕМИ Е НЕОПРОВЕРЖИМ ФАКТ както и някои да не разбират или да се правят ,че не разбират реалността и да си връткат задника. Това не са им преговори по НРД да се прави на улав и да не чувате фактите. А и обичайната пропаганда ха-ха-ха НЕ РАБОТИ. Задълженията от 271 милиона лева СА ПАРИТЕ ПОЧТИ ЗА ГОДИНА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ЦЯЛОТО ИЗЪНБОЛНИЧНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ в България за 2017г .Не отклонявайте темата с някакви личности вместо към фактите.

гост 17.02.2018 21:36:28

Абе вие чели ли сте закона за Бюджета на Касата за 2018 г , щото ако на тука пишещите е простено на Плочев не е . Плочев даже не си е прочел Закона за собствения бюджет и не го знае и твори простотии .Човек дето отговаря за разходването на 3,8 млрд. лева е не само тъп ами и мързелив , щото ако беше се потрудил да си чете законите и наредбите нямаше да прави тази глупост и да втрещява цялата държава с простотията си . А тука дето пишете поне бъдете малко по интелигентни нали сте изучили докторчета , хванете и прочетете Закона за бюджета и ще ви стане ясно какво недоразумение е Плочев.

Гост 18.02.2018 18:46:41

Комунистическият бюджет на НЗОК също не ни интересува. НЗОК има дългове и не ги плаща .Все някой трябва да напомни на идиотите в Надзорния съвет и Парламента ,че това е недопустимо за държава ,която се има за европейска. Не Плочев е виновен ,че бюджетът на НЗОК е НЕРЕАЛЕН. Не обръщайте причината и следствието.

Гост 16.02.2018 19:15:29

Стискам палци за професора. Нека нарита измислените финансисти и слуги на Пеевчето. Този път номерцата на Начева май няма да минат.

Гост 16.02.2018 19:04:57

Ананиев е тъп, нагъл и некомпетентен с две думи. Досега герберастите с всичките си действия последните 6-7 години показваха,че се барат собственици на един здравен фонд , който по дефиниция е независим. Така беше и с лекето Пепи ,така и с Киро счетоводителя на милиционерската хунта. Обществен здравен фонд оглозгван системно от герберокомунистите с удобния рефрен краде се. Кой го краде- правителството на тикви и кратуни

Гост 16.02.2018 18:25:55

Плочев е прост ,тъп и вреден.Разбира се че трябва да бъде махнат и да се сложи на негово место някой ,дето нещо разбира. По тъп човек не се изкачвал на толкова висок пост.БСП ще си вкарат автогол ако го подкрепят по какъвто и да е начин.Човека си е прост и който се ангажира с него ще търпи само негативи.Другата седмица ще го сменят и повече никой нищо няма да чуе за това недоразумение.

Лекар 16.02.2018 21:10:31

Тъп си ти! Плочев е съвсем на място! Браво!

Гост 16.02.2018 18:58:56

Всичко е провокация и всички са прости за вас разплутите дебелог ъзи герберокомунисти. Я чиба, чиба оттук! Все едно да дължиш пари и да търсиш провокации ,че ти го напомнят. Герберастка сган без образование ще коментира професори

Гост 16.02.2018 17:08:20

Всеки може да поиска оставката на Плочев.Всеки. Ако Плочев иска-може да си я подаде. Инак само НС можеда го освоои от длъжността му.

Гост 16.02.2018 16:59:13

Обаче Плочев хвана министъра в издънка и сега той може да му иска оставката - борба на титаните !

Учуден 16.02.2018 16:20:08

Захапаха се ....


Всичко за коронавируса
Още новини
Д-р Йоана Милушева: Мечтая да съобщавам добри новини на пациентите си
26.05.2024 10:40:30 Невена Попова

Д-р Йоана Милушева: Мечтая да съобщавам добри новини на пациентите си

Д-р Йоана Милушева е родена в Благоевград. Завършва средното си образования в Езикова гимнази ...

Без нови случаи на коронавирус, няма починали
26.05.2024 09:04:03

Без нови случаи на коронавирус, няма починали

Няма новодиагностицираните с COVID-19 за последните 24 часа при 95 теста. Това сочат данните на Е ...
Актуална тема
Методиката за плащане на онколекарствата обещава нови болнични дългове и влошено лечение на пациентите
29.09.2023 13:59:52 Владимир Попов

Методиката за плащане на онколекарствата обещава нови болнични дългове и влошено лечение на пациентите

Решение на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса от 25 септември отново разбун ...

Фалшивите реклами - търсим ли решение или се възхищаваме от проблема?
14.03.2023 14:59:29 Невена Попова

Фалшивите реклами - търсим ли решение или се възхищаваме от проблема?

Запознайте се: той е проф. Страхил Вачев, „знаменит български кардиолог“. Пенсионирал ...

Защо НРД 2023 стана
24.11.2022 15:15:08 Надежда Ненова

Защо НРД 2023 стана "ябълка на раздора"

Проектът за НРД 2023-2025, изпратен от НЗОК на БЛС, отново предизвика напрежение между договорнит ...

Без увеличение на цените на пътеките болници ще са на ръба на оцеляването
15.02.2022 13:19:48 Владимир Попов

Без увеличение на цените на пътеките болници ще са на ръба на оцеляването

С над 600 млн. лв. е увеличен бюджетът на Националната здравноосигурителна каса за 2022 година в ...