!
Вторник, 05 Март 2024
05
апр
12
 

НСОПЛБ за идеите за реформа: Е-досието не може да замени познаването на пациента

Вторник, 05 Април 2022 | 10:59:13
12

Представените идеи за реформа в първичната извънболнична медицинска помощ (ПИМП) няма да решат проблемите в сектора, а ще създадат нови. Така смятат общопрактикуващите лекари (ОПЛ), става ясно от отворено писмо до медиите, изпратено от Националното сдр

Представените идеи за реформа в първичната извънболнична медицинска помощ (ПИМП) няма да решат проблемите в сектора, а ще създадат нови. Така смятат общопрактикуващите лекари (ОПЛ), става ясно от отворено писмо до медиите, изпратено от Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ). От там отбелязват, че е-досието не може да замени дългогодишното познаване на пациента от личния лекар, защото „досието не говори, не се оплаква и едва ли 20 годишна история на болестта може да бъде прочетена за 1 минута“.

В писмото си личните лекари посочват, че многократно са правили предложения за промени, които биха довели до положително развитие и подобряване на системата за ПИМП в различни посоки.

Ето и цялата позиция на НСОПЛБ, подписана от председателя на Управителния съвет (УС) на НСОПЛБ доц. Любомир Киров и представена без редакторска намеса:

Уважаеми дами и господа,

На свое заседание УС на НСОПЛБ обсъди идеите за промяна в ПИМП, споделени в публичното пространство от доц. Тонев и заявяваме следното:

ПИМП, осигурявана от ОПЛ, е основата на системата на здравеопазването, над която се надграждат останалите части (например, СИМП и БП) и всички взаимно се допълват. Нашите практики са разположени в много и най-различни населени места в България, включително и в част от тези, където няма друг, редовен, регулиран и достъпен за хората вид медицинска помощ.

ОМ е медицина на само на първия, но и на продължителния контакт. Отношенията лекар/пациент продължават с години. Ние не просто се познаваме с нашите пациенти, а както казва народът „знаем се“ и за добро и за зло. ОПЛ е един от много лекари. Но за пациентите си вече 22 години той е избраният, неговият лекар, към когото първо ще се обърне и довери, когато има проблем или при когото ще се върне и сподели, след лечение в болница или консултация. Не отричаме ползата от електронното досие и положихме много усилия за въвеждане на дигитализацията в нашата работа. Да, електронният запис би могъл да подпомогне с информация, но не заменя това „знаем се". Досието не говори, не се оплаква и едва ли 20 годишна история на болестта може да бъде прочетена за 1 минута. А дали въобще може да се прочете историята на изстраданото? Или е нужно да познаваш човека?

Някои от по-ясно определените предложения за промяна, съобщени от доц. Тонев са: да бъде отнета частта от бюджета, наречена капитационно заплащане (не се нарича „капитационна такса“), което се предвижда да бъде 42% от бюджета на ПИМП за 2022 г.. При възникнал проблем пациентът да може да посещава всеки един ОПЛ, за да не чака пред кабинета на досега избрания от него лекар (практически отпада, така нар. „пациентска листа", без която не виждаме как ще се изчислява процента на изпълнение на профилактичните прегледи, за да се изпълни опита на здравните власти да въведат една неправилна система на промяна на стойността на един и същи вид преглед- друга предлагана промяна?). Отново от идеите, тези прегледи ще се заплащат по неясно каква цена и с какъв и откъде осигурен бюджет, но изпълнителите на медицинска помощ ще са много по удовлетворени финансово, а също ще могат лесно да отделят необходимите дни за годишна почивка.

Предлаганата концепция  води до разрушаване на дългосрочните отношения лекар-пациент като ги превръща в моментни и лишени от ангажираност; компрометира пациент-ориентирания, холистичен подход; създава условия за лутане и несигурност на пациента. Защо? За да спести малко чакане пред кабинета на лекаря? Да спести бюджет? Премахва се почти половината от осигуреното финансиране на ПИМП с обещания за повишаване на приходите, които веднъж се определят като недостатъчни, после като много добри, а капитационното плащане като незаслужено. По какъв механизъм и как ще се случи? Как се гарантира сигурността на лекаря, респективно на пациентите? Декларираната свобода за посещаване на различни лекари безспорно би довела до активиране на т.нар. свръхпотребление, което ще доведе до свръхразходване на средства, от това - до налагане на ограничения (но категорично не от ОПЛ) на всеки един пациент в ползването на медицински услуги или определяне на равномерно разпределена здравна „дажба", например един преглед при ОПЛ, 1.5 консултации при колега от друга специалност и толкова за една година (няма  натрупване на „лихва" при неизразходване). А ако в даден момент са необходими повече? За сведение, от старта на сегашната система през 2000 г. на всяко здравноосигурено лице е осигурено правото да направи 44 (четиридесет и четири) пъти избор/преизбор на ОПЛ.  А, може би, предложенията целят закриване на ПИМП с нейните функции, промяна в принципа „ползваш, когато е необходимо това, което е необходимо), т.е. на солидарния модел на ползване на медицински дейности.

Във връзка с предложеното премахване на капитационното заплащане използваме случая, за да внесем яснота по тази тема, която често се употребява с манипулативна цел.

Трябва да е ясно, че:

• Ежегодно, ОПЛ извършваме над 30 милиона прегледа. Едната част, некоректно наричани през годините дейности, които са прогнозируеми като брой и с фиксирана цена (профилактични, диспансерни, поставяне на ваксини). Другата част (около 20 000 000) са всички останали по какъвто и да е проблем, включен в пакета от дейности на ОПЛ, чиито брой няма как да бъде определен предварително.

• Тези 20 000 000 прегледа се покриват от 42% капитационно заплащане, което означава по 8,15 лв. на преглед ако бъдат утвърдени предложените стойности на капитационното заплащане за 2022г. и ако са същия брой. В случай, че са повече, средната разпределена сума за всеки преглед ще е по-малка.

• Следователно, чрез частта от бюджета за капитационно заплащане не се осигурява единична цена, а общ фиксиран бюджет за неопределен, непредвидим брой потребление на различни дейности, който може да варира в една и съща, както и в различните практики.

Очевидно е, че капитационното заплащане не са дарени пари или „студен резерв?!", които държавата подарява на ОПЛ. Това не е „чиста печалба", която влиза джоба на ОПЛ, а изработени от нас финансови средства и то на цена, която едва ли може да се определи като адекватна стойност за лекарски преглед, която би трябвало да осигури издръжката на практиката и възнаграждението на нашите сътрудници. При съществуващото капитационно заплащане няма определена предварително цена на първичния медицински преглед, но ако се направи, то би следвало да е в пъти по- голямо от сега заплащаното при увеличено потребление.

Обявените идеи не дават решения на наистина сериозните проблеми като недостатъчността и напредналата средна възраст на лекарите; работата в трудно достъпни и отдалечени райони, прогресивно намаляващата атрактивност на работата в ПИМП; немалкия брой трайно здравнонеосигурени лица; непосилния административния товар и ориентиран към администриране, но не и към медицина контрол; специализацията, продължаващо медицинско обучение  и други, които са взаимосвързани.

НСОПЛБ отдавна предлагаме решения и сме направили редица конкретни предложения за промени, които биха довели до положително развитие и подобряване на системата за ПИМП в различни посоки като: кариерно развитие (например повече клинична свобода чрез разширяване на възможностите за диагностика и лечение, оптимизиране системата на специализация); превес на медицината над подчинението на запетайките; обмислено и добре планирано надграждане и развитие на дейностите по профилактика, диспансерно наблюдение, ваксинопрофилактика; възможности за гарантиран годишен отпуск и заместване при боледуване  и др. Но за да се случи това, всички институции на държавата следва да преосмислят промяна в подхода към съсловието, който да бъде предимно подкрепящ с ясното съзнание, че осигуряването на сгради и най-модерна техника се обезсмисля, ако ги няма знаещите и мотивирани медицински специалисти, които да им дадат живот в полза на обществото.

Готови сме да участваме в обсъждания по всички важни, свързани с дейността ни въпроси с всеки, независимо от властова позиция или партийна принадлежност.  Очакваме структурирани  и обосновани мотиви, ясни решения, основани на анализ на очакваните преки краткосрочни и дългосрочни резултати за общественото здраве и здравето на медицинското съсловие, които гарантират устойчиво бъдеще на системата на здравеопазване и осигуряване в България.Още по темата

Коментари по темата

Правила на форума за коментари
sXm6

Elf 06.04.2022 08:42:22

Pazientite stanaha korvi koito na vseki 6 meseca si smeniat partniora.

*** 06.04.2022 08:06:50

особено тия с по 5000 пациента в листата със сигурност ги познават всичките, поименно и по физиономия и са си много близки, като рода

Гост 06.04.2022 12:40:21

Пациентите сами си избират личния лекар, насила никой не ги кара. И на всеки 6м. могат да сменят. А тези, с над 2500 пациенти наемат и лекари, та не се кахъри за тях.

Гост 06.04.2022 05:42:15

Илюзия е, че пълноценнно електронно медицинско досие може да се появи в близките месеци и години. Повече от десет години различни партии, политици, здравни министри и управители на НЗОК бодро обещаваха как в до края на годината, а някои и за шест месеца ще направят електронното здравно досие и то все не се случва. Има твърде много липсваща медицинска информация в базите данни на НЗОК, почти никаква в новата Национална електронна здравна система, липсваща регулация и много още несвършена предварителна работа и за да може да се случи пълноценно електронно медицинско досие на което лекаря да може да разчита. Дори бегло да се погледне как такива системи са се случвали в други страни се вижда, че е отнемало много години и не винаги е било успешно, независимо от вложените значителни средства и усилия. У нас обаче виждането на взимащите решения по тези въпроси е, че всичко ще се случи бързо, лесно и просто и ако не за шест месеца, то най-много за година. Е не се случва и няма как да се случи, но пък и този дето е обещавал, като мине този срок вече не е там за да носи отговорност за поредното празно обещание.

Гост 05.04.2022 23:41:14

Задълбочено разяснение, дано да достигне до мозъците на променящите заради името си.

Гост 05.04.2022 14:47:28

Колко касови бележки има с такса 2.90лв...Нека да кажат....

Гост 05.04.2022 17:33:29

Когато адвокатите и нотариусите на които броите не 2,90 ,а по 2900 почнат да ви издават касови бележки, тогава и ние.

чукча 05.04.2022 12:53:13

Бе те не смеят и не искат потребителската такса да развържат, прегледи ще плащат вместо капитация!!! Някакви политически неадекватници вселяват хаос, за да имитират дейност и "промяна" с нелепи предложения за псевдореформа. Като знаем епикризите с каква достоверност са, както и някои консултации, то е-досието ще е с почти никаква информативна стойност.

Гост 05.04.2022 11:58:16

При отмяна на капитацията естествено всеки преглед трябва да е не-по малко от 30 лв към днешна дата илитрябв ад аима доплащане от шациента, като и това е копмпромисна цена. А иначе капитацията е особено вредна за лекарите ,защото зад нея стои огромно количество незаплатен труд. Да не говорим ,че някои колеги са се превърнали в рентиери и на практика не могат да обслужват 2000 души, дори и 1500 не могат реално . Кого лъжем ,като си си записал 2000 души и повече ? Уж много желания лекар се превръща в посредствен слагач на слушалка с 40 прегледа дневно - пълен абсурд откъм качество. Такова нещо няма в нормалната бяла Западна Европа. Плащане за преглед -адекватно остойностено и то до 1 преглед на 30 минути. Това е само гаранцията за качество и за елиминиране и на съдебни искове .,защото как утре ще обясниш 2 минутния си преглед на бебе ,което е екзитирало след това а? Мислете вие там от НСОПЛБ и престанете да си коткате гнилия Семашко

Гост 05.04.2022 12:13:13

Колега, за някои неща съм съгласна с Вас, но капитацията не е Семашко. Ако към капитацията се добавят качествени критерии, всъщност не е никак лош инститмент. Отделна е темата за размера.

ГОСТ 05.04.2022 17:53:31

СТИГА С ТАЯ СКАПАНА КАПИТАЦИЯ,ДОСТОЙНО ЗАПЛАЩАНЕ ЗА ВСЕКИ ПРЕГЛЕД,НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 16-18 ДНЕВНО ,ПАЦИНТА ДА ХОДИ ПРИ ТОЗИ ЛЕКАР НА КОГОТО ИМА ДОВЕРИЕ,ТАКА ЩЕ СТАНЕ ИСТИНСКА КОНКУРЕНЦИЯ.АЗ НЕ ЗАПИСВАМ НОВИ ПАЦИЕНТИ ОТ 5Г,ИМАМ ОКОЛО 1800 И СМЯТАМ,ЧЕ ТОВА Е ТВЪРДЕ ПНОГО.КОЛЕГИТЕ С 2500-4000 КАКВО КАЧЕСТВО ЩЕ ПРЕДЛОЖАТ?НЕ НА ПОСЛЕДНО МЯСТО ДОПЛАЩАНЕ ОТ ПАЦИЕНТА ЗА ДА СЕ ОГРАНИЧИ СВРЪХ ПОТРЕБЛЕНИЕТО, И ЛИМИТА ДА БЪДЕ В САМИЯ ПАЦИЕТ.КАПИТАЦИЯТА Е ОТЖИВЕЛИЦА

гост 05.04.2022 18:09:28

По отношение на касовите бележки, ами малко са 80% освободени от такса за сметка на лекаря,пълен абсурд.Но до този абсурд ни докараха БЛС и НСОПЛБ на които плащаме всеки месец да имитират дейност,тези хора не защитават нашите интереси


Всичко за коронавируса
Още новини
Министърът: Новата сграда на ФСМП - Нова Загора отговаря на най-добрите европейски практики
05.03.2024 13:23:49

Министърът: Новата сграда на ФСМП - Нова Загора отговаря на най-добрите европейски практики

Филиалът за спешна медицинска помощ - Нова Загора към ЦСМП – Сливен е изграден по проекта & ...

Откритие на български учени хвърля светлина върху процеси, предпазващи от рак
05.03.2024 12:34:39

Откритие на български учени хвърля светлина върху процеси, предпазващи от рак

PARP инхибиторите са противоракови лекарства, които селективно потискат растежа на тумори с дефиц ...
Актуална тема
Методиката за плащане на онколекарствата обещава нови болнични дългове и влошено лечение на пациентите
29.09.2023 13:59:52 Владимир Попов

Методиката за плащане на онколекарствата обещава нови болнични дългове и влошено лечение на пациентите

Решение на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса от 25 септември отново разбун ...

Фалшивите реклами - търсим ли решение или се възхищаваме от проблема?
14.03.2023 14:59:29 Невена Попова

Фалшивите реклами - търсим ли решение или се възхищаваме от проблема?

Запознайте се: той е проф. Страхил Вачев, „знаменит български кардиолог“. Пенсионирал ...

Защо НРД 2023 стана
24.11.2022 15:15:08 Надежда Ненова

Защо НРД 2023 стана "ябълка на раздора"

Проектът за НРД 2023-2025, изпратен от НЗОК на БЛС, отново предизвика напрежение между договорнит ...

Без увеличение на цените на пътеките болници ще са на ръба на оцеляването
15.02.2022 13:19:48 Владимир Попов

Без увеличение на цените на пътеките болници ще са на ръба на оцеляването

С над 600 млн. лв. е увеличен бюджетът на Националната здравноосигурителна каса за 2022 година в ...