!
Петък, 19 Юли 2024
08
юли
5
 

Предлагат регламент за телемедицината и отпадане на хартиената документация

Понеделник, 08 Юли 2024 | 15:10:05
5

С два законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето от ПП-ДБ предлагат регламентиране на телемедицината, отпадане на хартиената документация за лечебните заведения и удостоверяване на присъствие на пациент чрез криптографски данни без н

С два законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето от ПП-ДБ предлагат регламентиране на телемедицината, отпадане на хартиената документация за лечебните заведения и удостоверяване на присъствие на пациент чрез криптографски данни без необходимост от въвеждане на допълнителна информация от страна на пациента, а в НЗИС ще бъдат записвани всички медицински дейности, дори и когато не са платени от Касата.  

В проекта, касаещ телемедицината, е записано, че диагностични, лечебни, рехабилитационни и профилактични дейности могат да бъдат предоставяни от разстояние чрез медицински, информационни и комуникационни технологии по ред, определен с наредба на министъра на здравеопазването. Дейностите се извършват след регистрация, извършена от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор" въз основа на заявление. В него трябва да се посочват изчерпателно диагностичните, лечебни, рехабилитационни и профилактични дейности, които ще бъдат предоставяни от разстояние.

В деня на постъпване на заявлението, РЗИ ще изпраща по служебен път до БЛС, съответно до БАПЗГ, искане за издаване на удостоверения за вписване в техните регистри на лицата, които ще прилагат диагностични, лечебни, рехабилитационни и профилактични дейности от разстояние. Съсловните организации издават удостоверенията в 7-дневен срок от постъпване на искането. ИАМН ще води регистър на физическите или юридически лица, които ще прилагат диагностични, лечебни, рехабилитационни и профилактични дейности от разстояние.

Решението за прилагане на тези дейности се взима за всеки отделен случай от прилагащия ги специалист, който носи отговорност за това, като се вземат предвид фактори като клинична уместност, качество и безопасност и др. Предвидено е Законът да влезе в сила шест месеца след обнародването обнародването му в „Държавен вестник.

В мотивите към проекта е записано, че целта е да се регулира качеството и безопасността при използването и интеграцията на нови технологии в здравеопазването.

Не се предвижда нужда от финансови средства за прилагането на новата уредба, като единствено може да се създаде нужда от административно преструктуриране на ИАМН.

По отношение на документацията, водена от лечебните заведения, се предвижда медицинските и немедицинските специалисти в лечебните и здравните заведения да бъдат задължени да оформят електронен здравен запис за всяка извършена дейност. Изготвената в лечебните и здравните заведения здравна документация се изпраща към Националната здравноинформационна система без забавяне като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис.

За нуждите на информационната система първичните администратори на данни трябва да предоставят на министъра на здравеопазването безвъзмездно достъп съгласно изискванията на Закона за електронното управление до данни за гражданска регистрация от Национална база данни "Население", поддържана от Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване", относно гражданската регистрация; данни за здравноосигурителния статус на физическите лица от съответните регистри и бази данни, поддържани от Националната агенция за приходите; данни за валидността на личните документи от информационните фондове с данни, свързани с българските лични документи, поддържана от Министъра на вътрешните работи.

Присъствие на пациенти в лечебните и здравни заведения, извършването на изявления и изразяването на съгласие за извършваните в лечебните и здравните заведения дейности се удостоверява чрез електронен подпис.

При създаване на електронни документи в НЗИС, с които се удостоверява извършването на дейности, подлежащи на заплащане от НЗОК, ще се извършва предварителна автоматизирана проверка с данните и автоматизирания контрол от информационната система на НЗОК по ред определен от МЗ и Касата, пише още в проекта.

В него е записано още, че министърът на здравеопазването ще изгражда и поддържа система за управление на графиците на работа на медицинските специалисти в лечебните заведения като част от НЗИС.

„Електронният здравен запис представлява електронен документ или съвкупност от електронни документи за всяка една от извършените от медицинските и немедицинските специалисти в лечебните и здравните заведения дейности, в т.ч. дейностите, извършени от разстояние, с които се създава или използва здравна информация за гражданина или които са относими към неговото здравно състояние, независимо от неговия здравен статус и източника на финансиране на съответната дейност“, пише в законопроекта.

Електронният здравен запис трябва да бъде въведен в срок до 12 месеца от влизането в сила на този закон, а министърът на здравеопазването ще създава възможност за тестово въвеждане на здравните записи не по-късно от 5 месеца след влизането в сила на този закон.

Удостоверяване на присъствие и съгласие се урежда чрез записване на криптографски данни в електронния носител на информация в личните документи от ново поколение, който да позволи използването им в сектор „здравеопазване“. „Практическата реализация на тези текстове се предвижда да бъде с криптографски ключове и удостоверение в допълнение на удостоверението за електронна идентичност. По този начин картата ще може да подпише електронно съдържание без нужда от въвеждане на PIN код, като това няма да има стойност на електронен подпис, а ще се използва единствено в законоустановените случаи за доказване на присъствие“, пише още в мотивите към законопроекта.

Двата законопроекта може да видите тук и тук.Коментари по темата

Правила на форума за коментари
D95S

Гост 08.07.2024 17:28:22

Николай Слатински* :Кървавото послание на Путин до Запада Започвам да уповавам само на Онзи, който е на небето Поредният чудовищен терористичен акт на рашистите е и част от психологическата (психическата) кампания срещу Запада да натисне Зеленски за спиране на Войната по формулата Мир срещу Територии (която ще бъде лансирана като Мир срещу Сигурност). Логиката на Путин е перверзна, но той е изрод и не може да има друга логика. Предстои самит на НАТО и Путин му изпраща кърваво послание. Както съм убеден и пиша за това - САЩ, Европа и Китай натискат здраво и координирано за спиране на Войната до края на годината. Путин е зле, войната му носи само загуби и той по все същата перверзна логика вдига залозите. Руската икономика е прегрята, възможностите за увеличаване на военното производство на заводите са изчерпани, бюджетът се дъни, Китай спрямо Русия господства в икономиката ѝ, а това е стъпка преди господството и в нейната политика. Русия може пропагандно да поддържа и ресурсно да издържа Войната със сегашните темпове само до края на 2024 г. Не е ясно как Путин ще се справя икономически и финансово през 2025 г. Трудно се набират хора за Войната, вдигнаха заплащанията за онези, които се наемат да воюват до космическите 1 800 000 - 2 000 000 рубли! И пак няма не само достатъчно, но и необходимо количество желаещи. Масово нараства недоволството на бизнеса, напоследък това недоволство дори се артикулира на глас. Все по-открито. Много скоро ще вдигнат отново лихвения процент - до 18%, 18.5%, 19%. Западът също притиска силно Зеленски. На Запада започва да му се свиди финансовата и материална подкрепа за Украйна. Западът досега правеше това без особен ущърб за жизнения си стандарт, а отсега трябва лекичко да започне да го понижава - нещо, което западното обществено мнение не желае да чува, то си иска живот както преди Войната. Някога Хитлер твърдеше същото - между Чехословакия и следобедния чай те ще изберат следобедния чай... Не съм убеден, че разглезеното от 35 години мирни дивиденти западно общество този път ще пожелае да пазарува не препълнени до претоварване и като с алпийски хълмове колички, а просто колички пълни до "равно". Кой западен политик ще дръзне да каже - в името на победата над Бункерния трябва да намалим потреблението с 4% и да свием жизнения си стандарт с 2%? А има и европейски първенства, уимбълдъни, олимпиади, висши лиги - все неща, от които не можем да се лишим заради някакви си украински териториални капризи - някъде там, отвъд Европа... И най-важното - на хоризонта се задава абсолютно непредвидимият и опасен Тръмп - един злостен популист, демагог, мошеник и политикопат... При който всичко е възможно в страната на неограничените възможности. Започвам да уповавам само на Онзи, който е на небето. Вярвам - Той не може да прости това - ДА УБИЕШ НЕВИННИ ОНКОБОЛНИ ДЕЦА. Наказанието Му ще бъде жестоко - такова, каквото само Той може да наложи. И Путин ще вие от мъка и болка, от страх и ужас Жалко само, че това няма да върне десетките хиляди невинни украински жертви. Няма да подобри разбитото здраве и разнебитените нерви на моите украински братя и сестри, с които ме свърза близо 50-годишно вярно и истинско приятелство.

Гост 08.07.2024 16:26:58

А ще може ли на пролетарските гащници да им се изписват лекарствата и без преглед и без да плащат мизерната потребителска такса ,а лекарят да подг ъзува още по-безплатно за плебса а ? Защото точно това иска пролетарската тълпа и гнусните управляващи комунета - дистанционни безплатни услуги и комунизъм

"ПРОЛЕТАРСКИ ГАЩНИК" 08.07.2024 22:08:17

ГОСТ, ЯВНО СИ ДЖИ-ПИ - НАЙ ПРОСТАТА, НЕОБРАЗОВАНА И АЛЧНА ЧАСТ ОТ ДОКТОРСКАТА ГИЛДИЯ! СТАНАХТЕ МИЛИОНЕРИ ОТ КАПИТАЦИОННИ, ПОТРЕБИТЕЛСКИ И НАЙ-ВЕЧЕ ОТ ВСЯКАКВИ ИЗМИСЛЕНИ ТАКСИ, ОТ КОИТО ЩЕ ВИ ЛИШИ ДИСТАНЦИОННОТО И ЕЛЕКТРОННО ОБСЛУЖВАНЕ, КОЕТО И ЩЕ ИЗСВЕТЛИ ПРИХОДИТЕ ВИ, ЗА КОИТО НЕ ИЗДАВАТЕ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ, А ДИРЕКТНО СИ ГИ ПРИБИРАТЕ В ДЖОБА. БЕЗ ДА ДАВАТЕ ДАНЪЦИ КОЕТО СИ Е ЖИВО КРИМИНАЛНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ. ГИДИ ГИДИ МОШЕНИЦИ С БЕЛИ ПРЕСТИЛКИ!

Гост 09.07.2024 09:01:50

Глупости. Дистанционно няма да се преглеждаш бе сволоч. Тепърва никой няма да работи с НЗОК и до 4 години ще си плащаш кеш по свободни цени 80-100 лв , у дома 150 лв за лекарски преглед , та и ушите ще ти плющят. CTRL+D да си го запишеш и да си го четеш .Само ощш няколко години и пада фалшивата ви каса със символичните заплащания за лекарите и жалката потребителска такса левче два. Още нищо не сте видели и тепърва ще се хапете отзад. Лекарите намаляват и скоро ще са по 3000 пациента и шовече на един лекар и тогава ще видиш прегледи на куково лято ,а повечето ше си ритнат договорите с тъпшата гнусна касичка нзок защото ще стане невъзможно да се работи с камарата нагли тъпанари пред вратите ,освен че е и жалко платено. Амин и Бог да те прости

Гост 08.07.2024 15:56:31

Личните документи от ново поколение обаче ще се въведат до 10 години и до тогава - Да живее хартията! Отново формални решения, както пен-таблета. Не се предлага познатото, евтиното и работещото.


Всичко за коронавируса
Още новини
ВАС потвърди прекратяването на договори по клинични пътеки на „Пирогов“ с НЗОК
19.07.2024 16:48:05

ВАС потвърди прекратяването на договори по клинични пътеки на „Пирогов“ с НЗОК

Върховният административен съд (ВАС) потвърди наложената от НЗОК санкция на УМБЛАСМ „Пирого ...

МВнР препоръчва превантивни хигиенни мерки срещу COVID на пътуващите до Гърция
19.07.2024 16:31:28

МВнР препоръчва превантивни хигиенни мерки срещу COVID на пътуващите до Гърция

През изминалия период в Република Гърция се наблюдава осезаемо увеличение на случаите на заболели ...
Актуална тема
Методиката за плащане на онколекарствата обещава нови болнични дългове и влошено лечение на пациентите
29.09.2023 13:59:52 Владимир Попов

Методиката за плащане на онколекарствата обещава нови болнични дългове и влошено лечение на пациентите

Решение на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса от 25 септември отново разбун ...

Фалшивите реклами - търсим ли решение или се възхищаваме от проблема?
14.03.2023 14:59:29 Невена Попова

Фалшивите реклами - търсим ли решение или се възхищаваме от проблема?

Запознайте се: той е проф. Страхил Вачев, „знаменит български кардиолог“. Пенсионирал ...

Защо НРД 2023 стана
24.11.2022 15:15:08 Надежда Ненова

Защо НРД 2023 стана "ябълка на раздора"

Проектът за НРД 2023-2025, изпратен от НЗОК на БЛС, отново предизвика напрежение между договорнит ...

Без увеличение на цените на пътеките болници ще са на ръба на оцеляването
15.02.2022 13:19:48 Владимир Попов

Без увеличение на цените на пътеките болници ще са на ръба на оцеляването

С над 600 млн. лв. е увеличен бюджетът на Националната здравноосигурителна каса за 2022 година в ...