!
Понеделник, 15 Април 2024
22
ян
22
 

Променят Наредбата за специализациите в частта „санкции“

В резултат на мерките на правителството през 2018 г. детската смъртност е била най-ниска в цялата история на демографската статистика, казва министър Ананиев

Сряда, 22 Януари 2020 | 19:02:14 Надежда Ненова
22

От предвидените в раздел „Здравеопазване“ от Програмата за управление на правителството приоритети, цели и мерки за периода 2017-2021, до края на 2019 година са изпълнени 16 от мерките, изпълнението на 20 мерки е стартирало, но не е приключ

От предвидените в раздел „Здравеопазване“ от Програмата за управление на правителството приоритети, цели и мерки за периода 2017-2021, до края на 2019 година са изпълнени 16 от мерките, изпълнението на 20 мерки е стартирало, но не е приключило, и голяма част от мерките се изпълняват ежегодно. Това заявява министърът на здравеопазването Кирил Ананиев в отговор на въпрос на депутата от БСП Красимир Янков относно изпълнението на приоритетите на Правителството в сектора.  

Като една от изпълнените мерки, министърът посочва промяната в Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазване. „Наредбата се доказа като една успешна стъпка към по-добре функционираща система за специализация. Очертаха се обаче и някои проблеми, най-вече при обучението за придобиване на специалност „Обща медицина“ и обучението за придобиване на специалност от лекарите по дентална медицина. Бяха идентифицирани и някои аспекти в процеса на обучението, които могат да бъдат подобрени, както и липса на ефективен механизъм за провеждане на държавната политика по осигуряване на необходимите специалисти. В тази връзка беше разработена и през 2019 г. публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 с цел разрешаване на очертаните проблеми и подобряване на процеса по започване, провеждане и завършване на обучението за придобиване на специалност“, казва министър Ананиев.

„След публикуването на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата, - продължава министърът, - стартира ново обсъждане за възможни подобрения, свързани най-вече с предвидените санкции при неизпълнение на задължението на специализантите по клинични специалности, обучавани на места, финансирани от държавата, да работят за срок от три години в лечебно заведение, област или община, определени от министъра на здравеопазването.

В резултат на обсъжданията е разработен проект

на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1“, пише той.

По отношение на възможността общопракиткуващите лекари в труднодостъпните райони да получават допълнителни стимули, министърът заявява, че НЗОК ежегодно определя списък с практики, които получават допълнително финансиране за работа в неблагоприятни условия. „Критериите за определянето на едно населено място като практика с неблагоприятни условия на работа включват отдалеченост, трудна достъпност (пресечена местност, лоши пътища, високопланински условия), обслужван контингент и екологично замърсен район“, пише министърът.

Той отбелязва и утвърждаването на Националната здравна карта като инструмент за планиране на медицинските дейности, респективно на финансовите ресурси за тях, въз основа на реалните потребности на населението, поради което чрез нея се създават условия за устойчиво и дългосрочно балансиране на разходните отговорности на НЗОК и за засилване на бюджетната дисциплина.

„По отношение на извънболничната помощ, планираните в Национална здравна карта потребности от лекари, лекари по дентална медицина и специалисти по здравни грижи в извънболничната помощ са ориентирани към осигуряване на условия за развитие на системата за извънболнична помощ и разширяване на обхвата на предоставяните от тях медицински услуги. За гарантиране достъпа на населението до базови медицински услуги в първичната медицинска помощ е приложен подход, насочен

към универсална осигуреност на населението с базови медицински услуги

при оптимална численост на обслужваното от 1 лекар население. Потребностите от лекари в специализирана извънболнична медицинска помощ са определени на база средни за страната показатели за осигуреност, покриваща обръщаемостта на населението към медицински услуги, заплащани от НЗОК, като в градовете, в които е налице по-високо ниво на търсене на медицинска помощ е извършена корекция за покриване на нуждите на населението на регионално и национално ниво. Планирани са и потребностите на населението от специалисти по здравни грижи в извънболничната медицинска помощ.

По отношение на болничната медицинска помощ е определен броят на леглата по медицински дейности и нива на компетентност на съответните структури. При определяне на конкретните потребности е приложен принцип, гарантиращ равномерен и съответстващ на потребностите на населението дос тъп до всички нива на системата за болнична помощ.

Като елемент на Националната здравна карта е и картата на системата за спешна медицинска помощ, съдържаща броя и местоположението на структурите за спешна медицинска помощ, в т.ч. и техните райони на обслужване. При определяне на районите на обслужване на филиалите за спешна медицинска помощ е взето предвид възможно най-краткото време за достъп до и от съответното населено място, без оглед административното деление на областите“, уточнява министър Ананиев.

Министърът отбелязва, че в резултат на изпълнението на голяма част от мерките средната продължителност на живота у нас в периода 2016-2018 е 74.83 и се увеличава в сравнение с периода 2007-2009 - 73.43,

почти с година и половина,

но остава по-ниска от тази в ЕС - 80.9.

„Равнището на детската смъртност е с непрекъсваща тенденция на снижение и през 2018г. достига най-ниската в цялата история на демографската статистика в България стойност - 5.8%о. Въпреки това остава по-висока, отколкото в ЕС(3.6%о). Показателят за мъртвораждаемостта 6.1 96%о намалява спрямо предходната година и се запазва по-висок от средната стойност за ЕС (4.7%о). Майчината смъртност е намаляла и е 6.4 на хиляда през 2018 г., като съответният показател за ЕС е 5.0 на хиляда. Продължават да намаляват болестността и заболеваемостта от туберкулоза. През 2018 г. намалява заболеваемостта от злокачествени новообразувания спрямо предходната година. Броят на лицата с първично определена трайно намалена работослособност/вид и степен на увреждане над 16 год. възраст през последните години намалява, но през 2018 г. отново се е увеличил. През последните няколко години намалява броят на освидетелстваните деца до 16 г. възраст, с признати вид и степен на увреждане, като делът на децата с 71-90% е 21.2%, а с най-тежката степен над 90% са 14.3%. Увеличава се обхватът на децата и учениците с профилактични прегледи“, пише Кирил Ананиев в своя отговор.

Очаквайте подробностиКоментари по темата

Правила на форума за коментари
Z$vT

Гост 23.01.2020 12:26:05

Кирчо! Довиждане, дядо! То онова политическо недоразумение Ана-Мария Борисова имаше повече управленски опит от тебе! Много тъпо парче си! Кънтиш на кухо!

Гост 23.01.2020 12:17:52

Кире, айде омитай се, дърт козел такъв! Взимай си синчето от Токуда и на село! Гледаш като натровен с гъби и мрънкаш неразбираемо. Кой те излъга че от теб и сина ти става нещо? След като Дечката те изравни със земята, какво още правиш на министерския пост? Я кажи, беловласо старче чии интереси обслужваш?

стар доктор 23.01.2020 08:59:41

Hамалява заболеваемостта от злокачествени новообразувания спрямо предходната година, но се увеличава броят на преживяващите онкологично болни като относителен дял от всички болни в страната. Само дето няма регистър за това . частните болници не желаят да има такъв а са създали за себе си такъв подобен и си менкат болните.

много компетентен 23.01.2020 10:44:34

Точно така е. Те не искат да има информационна здравна система в страната. Това е защото ще им лъснат много по-ясно далаверите в източването на Касата. Ще купят отново лобито си в Парламента.

Гост 24.01.2020 16:44:28

лупости. Твоите тъпанари от НЦОЗА и РЗИ не си обменят данни електронно с НЗОК нито книжно-хартиено и затова няма реален регистър . Но вие комунягите може пак да плюете по частните здравни заведения както са ви учили в висшата партийна школа и каквото ви е налял ЗКПЧто в тиквите.

стар доктор 23.01.2020 12:41:20

Това е защото в Аджибадем работят еничари.

БЛС-Въоръжено Крило 23.01.2020 09:13:45

Глупости. Твоите тъпанари от НЦОЗА и РЗИ не си обменят данни електронно нито книжно-хартиено и затова няма реален регистър . Но вие комунягите може пак да плюете по частните здравни заведения както са ви учили в висшата партийна школа и каквото ви е налял ЗКПЧто в тиквите.

стар доктор 23.01.2020 10:34:53

Ти си бил голям п.......к.

Гост 23.01.2020 00:23:14

Така е.Най-важното е да ма САНКЦИИ! Вместо адекватно и ефективно обучение, гарантирано от държавата, същата тая държава,детоне осъществява никакъв контрол върху качеството на специализациите, протичащо често формално. В наши дни лекарската професия е СВОБОДНА професия! Всеки лекар може да отиде да работи където иска из цивилизования свят. Не можеш да задържиш лекар да работи пълноценно със санкции и заплахи за наказания. Какво ще стане с тези колеги,които нямат връзки да започнат работа по специалността? Ще стискат зъби три години, ако са държавна поръчка и още преди да навършат 30 години ще напуснат!Които не са държавна поръчка и си плащат ще се изпарят още по бързо. Ще остане Кирето със неговите санкции, като сущий глупак!Бодряшки лакърдии за завръщащи се от чужбина лекари не носят очаквания овчи възторг у населението. Не може в 21 век, времето на свободното движение на труд и капитали да използваш методи от средата на миналия век. Министъра, развил се и израснал във време на тоталитаризъм,послушание, наказание и страх не може да мисли по друг начин. Този човек е отживелица и трябва да заминава нататък да си гледа старините.Ама както казала Айшето:" А дано,ама надали!"

БЛС-Въоръжено Крило 23.01.2020 09:10:04

Абсолютно точно. Най-смешния израз тук на Киро Ментата е механизъм за провеждане на държавната политика по осигуряване на необходимите специалисти . Всички работещи лекари знаем,.че всичко в момента е на доизживяване. Всеки починал лекар с по-рядка специалност води до закриване на отделение , а простия народ му се удължава намирането на друг специалист с поне 150-200 км до друга населена точка в кочинката на Баце, където евентуално някой е останал още да работи на преклонна възраст в овчарника БЛС .НИКОГА ПОВЕЧЕ няма да могат да осигурят необходимите лекари за все по-застаряващото население с още по-растящи нужди от здравно обслужване поради това застаряване. .На Баце болшевишката гемийка просто си потъва безвъзвратно и никакви пленуми и постановления не могат да спрат падението..

Другата гледна точка 22.01.2020 22:07:31

"В резултат на мерките на правителството през 2018 г. детската смъртност е била най-ниска в цялата история на демографската статистика, казва министър Ананиев" --- А може ли да добавя, другарю министър, и още нещо? В резултат на КВАЛИФИЦИРАНИЯ, ДЕНОНОЩЕН, САМООТВЕРЖЕН, БЕЗЦЕНЕН и в същото време МИЗЕРНО ЗАПЛАТЕН ТРУД - на българските Лекари!

гост 22.01.2020 21:11:02

Дрън, дрън, че пляс

Питащ 22.01.2020 19:37:34

Абе Кире, какви мерки, какво правителство, какви успехи? Марш от този пост мазен слагач! Достатъчно доразсипа каквото можа!!!!

Гост 22.01.2020 19:37:33

Догодина до амина ще отчетем най-здравата нация в Европа. Нищо, че хоспитализациите може да са 3 млн. С тия икономисти няма да пропаднем

Това са ГЕРБ 22.01.2020 19:32:59

Ала Баланица. Бля Бля.

ДО БЕСПАРЯ ПО-ГОРЕ 23.01.2020 08:54:23

Ако ни управлявяше още тройната коалиция или Корешарски по-добре ли щеше да бъде бе нещастник?

Минаващ 29.01.2020 16:40:15

Не се се занимавайте, моля с чугунени комунистически кратуни, една от която е на ВЪОРЪЖЕНОТО КРИЛО. Интересно, като все списва тук, кога намира време за пациентите си? А, забравих - те са ватници, които нямат нужда от внимание. “ГЕРБ са отбор Б на БКП“ е любимия аргумент на комунягите. Не на нас тези плиткоумни съждения, другарЕ!

БЛС-Въоръжено Крило 23.01.2020 09:01:38

Глупци като теб си мислят ,че ГЕРБ са нещо различно от БСП/БКП. Стига сте лапали комунистически патки бе, другарю. ГЕРБ са отбор Б на БКП, не го ли разбра ?!? Аргументът е че Семашко се п-пази само от комуняги. Никаква наистина дясна политическа партия не би застанала зад комунистическа здравна система .Баси простия народ.

До досадното Крило! 25.01.2020 14:38:30

Абе, ВЪОРЪЖЕНОТО КРИЛО! Ти как лекуваш КОРОНАВИРУСИ?! С ГРОЗДОМИЦИН, най-вероятно. Като удариш една 40 градусова грозданка, и короните им фърчат на пусти вируси, та се не видят!

В края на фалшивия ни ПСЕВДОпреход 23.01.2020 08:58:40

Еднакво лошо би било, другарю гербааджия!

Патриот-майтапчия 23.01.2020 12:53:10

Ще са Обогатените "Патриоти". ДС Иван, WCидеров, Далавери СемьонОFF!

ДО БЕСПАРЯ ПО-ГОРЕ 23.01.2020 11:17:10

Ако не са ГЕРБ или БСП, то кой да бъде? Може би ДПС?


Всичко за коронавируса
Още новини
Откриват хеликоптерната площадка на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“
15.04.2024 11:51:44

Откриват хеликоптерната площадка на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“

В областната болница „Д-р Стефан Черкезов“ във Велико Търново днес ще бъде открита хе ...

Проф. Христова: От години у нас няма тежки случаи на Лаймска болест
15.04.2024 11:06:35

Проф. Христова: От години у нас няма тежки случаи на Лаймска болест

„Организация за пръскане срещу кърлежи има. Действително тази година малко набързо свърши з ...
Актуална тема
Методиката за плащане на онколекарствата обещава нови болнични дългове и влошено лечение на пациентите
29.09.2023 13:59:52 Владимир Попов

Методиката за плащане на онколекарствата обещава нови болнични дългове и влошено лечение на пациентите

Решение на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса от 25 септември отново разбун ...

Фалшивите реклами - търсим ли решение или се възхищаваме от проблема?
14.03.2023 14:59:29 Невена Попова

Фалшивите реклами - търсим ли решение или се възхищаваме от проблема?

Запознайте се: той е проф. Страхил Вачев, „знаменит български кардиолог“. Пенсионирал ...

Защо НРД 2023 стана
24.11.2022 15:15:08 Надежда Ненова

Защо НРД 2023 стана "ябълка на раздора"

Проектът за НРД 2023-2025, изпратен от НЗОК на БЛС, отново предизвика напрежение между договорнит ...

Без увеличение на цените на пътеките болници ще са на ръба на оцеляването
15.02.2022 13:19:48 Владимир Попов

Без увеличение на цените на пътеките болници ще са на ръба на оцеляването

С над 600 млн. лв. е увеличен бюджетът на Националната здравноосигурителна каса за 2022 година в ...