!
Неделя, 19 Май 2024
22
юни
16
 

Болнични сдружения се обединиха в искане:

Справедливото остойностяване на медицинските услуги може да влезе в сила от 2022 г.

Вторник, 22 Юни 2021 | 12:51:19
16

Пропорционалното и справедливо остойностяване на медицинските дейности може да стане факт до края на тази година и да влезе в сила още от началото на следващата календарна година. Това става ясно от съвместна декларация на Сдружение на общинските болни

Пропорционалното и справедливо остойностяване на медицинските дейности може да стане факт до края на тази година и да влезе в сила още от началото на следващата календарна година. Това става ясно от съвместна декларация на Сдружение на общинските болници в България (СОББ), Българска болнична асоциация (ББА) и Националното сдружение на частните болници (НСЧБ) „За справедливост, устойчивост и предвидимост на системата на здравеопазване в България“.

От болничните организации изразяват готовност да окажат пълно съдействие остойностяването на услугите да стане факт до края на 2021 г.

„Подкрепяме напълно усилията на сегашното ръководство на Министерство на здравеопазването да се преодолеят натрупаните с години диспропорции и административни ограничения в предлагането и ползването на медицинска помощ и да се възстановят принципите на публичен контрол, справедливост и рационалност при ползването на публичните средства за здравеопазване“, се посочва  в  тяхна обща декларация.

Според представителите на болниците едно от най-тежките административни ограничения, въведено преди повече от 10 години и неотменено и до днес, е лимитирането на дейността в извънболничната и болничната помощ, довело до тежки диспропорции в системата на здравеопазването. Сред тях са нарастване на дълговете, фалити и закриване на части от лечебни заведения, ограничаване на конкуренцията между лечебните заведения и влошаване на качеството на медицинската помощ в резултат на това, тежки регионални диспропорции в предлагането на медицински услуги, поради преимуществено засягане на малките и отдалечени общински болници. Лимитите са довели и до ограничаване на правото на избор на пациентите къде да се лекуват и на достъпа им до качествена и своевременна медицинска помощ, ограничаване правото на равнопоставеност на пациентите при ползване на здравни услуги, увеличаване на плащанията от страна на пациентите за медицинска помощ, както и създаване на риск за живота и здравето на голям брой пациенти. „Пагубният ефект на тези диспропорции върху лечебните заведения и пациентите видяхме по време на COVID пандемията. А преодоляването им е задача от първостепенно значение“, категорични са от СОББ, ББА и НСЧБ.

Те се обединяват и около мнението, че разходите за здравеопазване трябва да се придържат към предвидената в бюджета рамка, но не чрез лимитирането на цени и обеми, а с други по-справедливи, по-ефективни и по-ефикасни механизми за контрол върху изразходваните средства и в защита на правата на пациентите.

Според тях предприетите от МЗ действия по разширяване на представителството на пациентските организации в различните органи, отговорни за управлението и контрола на здравната система, както и на възможностите за контрол от страна на всеки индивидуален потребител са правилни стъпки в тази посока.  Представителите на сектора посочват, че друга такава стъпка би била осигуряване на условия повече заболявания да бъдат лекувани в условията на извънболничната медицинска помощ. Според тях обаче това трябва да става при стриктно съблюдаване на принципа на адекватност на лечението и при отчитане на реално използваните за него лечебни структури, апаратура, специалисти и разходите за това. Механичното изваждане на дейности от болничната и прехвърлянето им в извънболничната помощ само като формално основание за намаляване на цени и спестяване на публични разходи, би направило лоша услуга на лечебните заведения и на пациентите и не би постигнало целите си, предупреждават те.

От Сдружението на общинските болници в България, Българска болнична асоциация и Националното сдружение на частните болници се надяват, че предприетите от Министерство на здравеопазването стъпки ще получат подкрепа и от НЗОК, БЛС и пациентските организации.

Според болничните организации е нужна и отмяна на Националната здравна карта в сегашния й вид. Въведена като термин в ЗЛЗ през 1999 г., Националната здравна карта е определена като географско описание на разкритите лечебно-диагностични структури и тяхното съответствие с минималните потребности. Първоначалната идея е да се гарантират минимални прагове на достъп на населението до медицинска помощ – държавата да интервенира в отделни географски райони, където тези минимални прагове не са достигнати. Пример за такава интервенция е въведеното допълнително заплащане за лични лекари и болници в отдалечени райони, посочват те. Според тях с многобройните промени на закона Националната здравна карта в сегашния и вид е рестриктивен инструмент за ограничаване права на пациенти, административно осакатяване и закриване на лечебно-диагностични структури и пестене на пари на всяка цена, независимо от възможните негативни и дори фатални последици за гражданите.

Те настояват и за отмяна на Наредбата за критериите и реда за избор на лечебни заведения за болнична помощ, с които НЗОК сключва договори. Нужни са и промени в Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ. Необходимо е допълване и развиване на правата на пациентите и премахването на някои административни пречки, ограничения и ненужни изисквания пред лечебните заведения, оказващи медицинската помощ.

Според тях Медицинските стандарти в сегашния им вид трябва да се отменят  и да се заменят със стандарти за качество на медицинската помощ. Медицинските стандарти в сегашния им вид поставят основно количествени изисквания към лечебните заведения, водят до дублиране на структури, неефективното им използване, до оскъпяване на дейността на лечебните заведения, служат за административно ограничаване на развитието на медицинската помощ, заявяват те.

Те настоят и за коренна и бърза промяна на визията за изграждане и запазване на специалистите в медицината в България. Необходимо е още сега да се направят спешни промени за увеличаване на обема и съкращаване на срока на обученията и специализациите на медицинските специалисти, заедно с максималното им улесняване в организационно и финансово отношение и подпомагане от страна на държавата, заявяват те.

Друго тяхно искане е коренна и бърза промяна на държавната политика на финансиране на здравеопазването. Трябва да се създадат равни възможности на всички участници в него, независимо от формата им на собственост, за достъп до държавните и европейски фондове за финансиране, включително и на първо място до средствата, предвидени за здравеопазване в Плана за възстановяване и устойчиво развитие, заявяват в тази връзка те.

Нужно е и изработване на ясен план за организацията на здравния сектор при евентуален следващ пик на COVID -19. През изминалите месеци лечебните заведения от всички нива и форми на собственост положиха извънредни и неимоверни усилия в борбата с пандемията, често надхвърлящи границите на техните организационни, финансови, материално-технически и кадрови възможности. Последиците за лечебните заведения от извънредната ситуация, в която бяха поставени, са неблагоприятни, а резултатите от положените усилия – далеч не най-добрите.

Затова е необходимо при подготовката за евентуални следващи пандемични вълни от такъв или друг характер да има ясно разписан план за работа в подобни условия, определящ преките и подпомагащи участници, техните права и отговорности, последователността им на включване, финансовата, логистична и друга подкрепа от страна на държавата, гаранциите срещу блокиране на останалата част от системата, ангажирана с лечението на други заболявания. В това отношение подходящ и навременен инструмент е процедурата "Мерки за справяне с пандемията" по приоритетна ос 9 "Подкрепа за здравната система за справяне с кризи" на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020, който обаче трябва да се използва максимално целенасочено и ефективно, заявяват в заключение те.Коментари по темата

Правила на форума за коментари
Yn@c

Гост 09.07.2021 13:25:21

Да се забранят с норамативен документ гражданските договори в здравеопазването. По този начин ще се ограничи т. нар. туризъм между болниците на участниците в различните видове комисии, комитети, включително и онкокомитети. Това е начин на източване на здравната каса без реална полза за пациентите.

В края на фалшивия ни ПСЕВДОпреход 07.07.2021 13:43:57

"Вписаха новото ръководство на ББР в Търговския регистър, предишните шефове взимали по 60 000 лв. на месец."

Даринка 04.07.2021 11:58:36

Без стройна командно - административна система , урановиловка надоходите по специалностти , въвеждане на реална ЗАПЛАТА според позиция , класификация , стаж , и ОГРАНИЧЕН пазарен елемент - конкуренция , избор на лекуващо заведение , екип , доплащане за екстри - нищо добро не може да стане . Сега ще поодрежат от доходите на развретените специаностти ? Е , който е свикнал да 20 бона месечно НЯМА да работи за 4 . Забравете . ИДИОТИ .

Петров 30.06.2021 11:35:13

Някой дали ще даде яснота дали ще се заплати по Методиката за май.Свършва юни ,а никой не дава яснота. НАВСЯКЪДЕ Е ТИШИНА,НИКОЙ НЕ ЗНАЕ НИЩО..НАЛИ Е ГЛАСУВАНО.НЕ ТРАБВА ЛИ ПРЕДВАРИТЕЛНО ВСИЧКИ ДА СА УВЕДОМЕНИ?!

В края на фалшивия ни ПСЕВДОпреход 25.06.2021 17:09:22

А несправедливото остойностяване продължава от 1944 г. ...

Гост 25.06.2021 13:52:25

В т.нар. лъчелечение радиохирургията се е превърнала в евтина търговия. Един и същи пациент се облъчва по няколко пъти с единствена цел печалба, не лечение. Необходима е изключително строга проверка на онкопациентите лекувани с радиохирургия във всички центрове за лъчетерапия - частни и държавни.

Гешев 25.06.2021 11:46:01

Tайната на доброто здравеопазване е правилната организация и изразходване на средствата! Плюс спазване на определени морални ценности! Явно българските лекари и тези, управляващи българското здравеопазване са "глухи" за подобни неща! При 9 млд лева въртящи се в сферата на здравеопазването годишно и само 4 милиона постоянно живеещи на територията по данни на Ми-службите ot Албиона, пари има достатъчно! Но, когато едни вземат от 15хил лева нагоре, колкото е заплатата на лекар в Германия и стигат до 286 хил лева годишна заплата като Финков - повече от професор по кардиология в Лондон, явно сбърканата система е повече от крещяща! Да не говорим за онколозите! При нормални 8 цикъла на химиотерапия след операция за коло-ректален карцином в Западна Европа, в България им правят от 12 до 16 цикъла и то за пари! Явно "бизнесът" тотално е превзел душите на българските лекари!

Гост 22.06.2021 23:39:36

Ако спрете да крадете като бесни, може нещо и да се получи. В момента Наглите и безскрупулните вършеят, а цялото лекарско войнство си трайка. Заради това - лимити.

Гост 23.06.2021 12:15:23

Грую, лимитите теб засягат като пациент. В смисъл, че ако имам лимит за ЯМР и той е изчерпан , то ти ще си го плащаш кеш. Толкова сте неграмотни и прости същества,че сами си ритате здравната книжка. А по Цветанов ски да говориш за кражби (мантрата на гробокопачите) без доказателства и конкретни имена те прави зомбирано герберастко двукрако ,което не мисли колко тези обвинения са действителни и колко са главно за оправдаване на нефинансирането на здравната система. Продължавайте като проскубани папагали да повтаряте педалските гербаджийски мантри . . Само ,че не може да обясните 19 кратната разлика надолу във финансирането на здравния сектор в България и това в Австрия. То кражби са възможни при някакво фианансиране , не и при никакво , скъпи клеветници мижитурки на ГЕРБ

Гост 22.06.2021 21:52:38

Кацаров създава лъжливото усещане, че нещо в здравеопазването ще се промени. Да се стяга и да се готви за 4-тата вълна, че след спад идва пик, такава е логиката ,,,,

Гост 22.06.2021 15:30:38

ЕВРОПЕЙСКО заплащане e необходимо в медицината. Специалисти с придобита клинична специалност - 7 000 лева Без специаллност - 4000 лева Специализанти - 3000 лева Медицинска сестра - 2000 лева Санитар - 1000 лева Законово регламентирани заплати, а не по осмотрение на местните феодали в отделните лечебни заведения. Към момента размаха на заплатите е от 750 - 100 000 лева месечно. Съотношението сестра - лекар трябда бъде приблизително 4 пъти.

Гост 22.06.2021 14:01:50

Какво го усуквате бе.Какво значи справедливо заплащане.Искаме ЕВРОПЕЙСКО заплащане. Каквото е в Германия.

Знаещ 22.06.2021 15:02:22

Справедливо е на лекар мин.2000лв.,на мед.сестра-1500.Всичко останало е преливане от пусто в празно!В общ.болници масово мед.персонала е над 60 годишна възраст и като си тръгнат пенсионерите няма кой да дежури.Това е истината,всички я знаят,но нищо смислено не се предприема.Уви,няма какво да задържи младите колеги тук,особенно извън универ.болници.

Гост 02.07.2021 17:26:51

Ти за пенсии ли говориш или за заплати ?

Гост 22.06.2021 23:14:17

В момента българските политически боклуци няма да могат и с 4000 евро на лекар да задържат никого. Просот защото млад бъллгарски лекар без специалност и без стаж започва с 5200 евро месечна заплата в Грмания. И янма да се върне никога повече. . Ще им фанат мадурите респективно лабиите да им работи тук някой. . Свършва моето поколение лекари тук -свършва здравеопазването на кочинката ВЪОБЩЕ и ЗАВИНАГИ.. Процесът вече е необратим за тъпаците , които искаха безплатно здравеопазване , не искаха доплащане и след 5 години ще пполучат ИЗЦЯЛО ПЛАТЕНО КЕШ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, което не съм сигурен и за него дали ще има останали лекари. Ето това е да си го начукаш яко сам.

М.с 22.06.2021 22:54:43

Кратко и точно казано!Няколко статии представят срещи,обсъждания ,дискусии,иновативни решения и куп други хубави неща-само дето никой не казва как ще наваксаме ужасяващата липса на кадри.А това за 3-4-5 години не става.Е,ще го разберем по трудния начин...


Всичко за коронавируса
Още новини
Над 300 души прегледаха безплатно сърцето си за два дни в УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив
18.05.2024 11:45:28

Над 300 души прегледаха безплатно сърцето си за два дни в УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив

При огромен интерес преминаха безплатните прегледи на сърцето, организирани от УМБАЛ “Свети ...

САЩ: Предлагат нов подход за диагностика на HPV в първичната помощ
18.05.2024 10:59:29

САЩ: Предлагат нов подход за диагностика на HPV в първичната помощ

Администрацията по храните и лекарствата на САЩ (FDA) одобри два теста за самостоятелна употреба ...
Актуална тема
Методиката за плащане на онколекарствата обещава нови болнични дългове и влошено лечение на пациентите
29.09.2023 13:59:52 Владимир Попов

Методиката за плащане на онколекарствата обещава нови болнични дългове и влошено лечение на пациентите

Решение на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса от 25 септември отново разбун ...

Фалшивите реклами - търсим ли решение или се възхищаваме от проблема?
14.03.2023 14:59:29 Невена Попова

Фалшивите реклами - търсим ли решение или се възхищаваме от проблема?

Запознайте се: той е проф. Страхил Вачев, „знаменит български кардиолог“. Пенсионирал ...

Защо НРД 2023 стана
24.11.2022 15:15:08 Надежда Ненова

Защо НРД 2023 стана "ябълка на раздора"

Проектът за НРД 2023-2025, изпратен от НЗОК на БЛС, отново предизвика напрежение между договорнит ...

Без увеличение на цените на пътеките болници ще са на ръба на оцеляването
15.02.2022 13:19:48 Владимир Попов

Без увеличение на цените на пътеките болници ще са на ръба на оцеляването

С над 600 млн. лв. е увеличен бюджетът на Националната здравноосигурителна каса за 2022 година в ...