Сряда, 12 Май 2021
12
юни
 

Факултетът по обществено здраве на МУ - Пловдив посрещна делегация от ръководството на здравния консорциум „Аджибадем“

Понеделник, 12 Юни 2017 | 16:25:42


Представители на ръководството на здравния консорциума „Аджибадем“ бяха на официално посещение във Факултета по обществено здраве на МУ - Пловдив през миналата седмица. В Деканата на ФОЗ - Пловдив бе проведена представителната среща с делег

Представители на ръководството на здравния консорциума „Аджибадем“ бяха на официално посещение във Факултета по обществено здраве на МУ - Пловдив през миналата седмица. В Деканата на ФОЗ - Пловдив бе проведена представителната среща с делегацията на „Аджибадем“ по повод проявен интерес от висшия мениджмънт на болничния консорциум към обучението и кадрите със специалност „Медицинска сестра“.

Целта на официалната визита бе запознаване с програмите за обучение на медицински сестри във ФОЗ - Пловдив, условията и базата за обучението им, както и със социалните параметрите на професионалната реализация след дипломирането.

В официалното посещение участваха - г-жа Салиха Коч, директор по въпросите на медицинските сестри за всички 18 болници от групата на „Аджибадем“, проф. Юке Карабаджак - ръководител на едноименната сродна катедра по „Сестрински грижи“ в университета „Аджибадем“ в Истанбул, г-жа Нермин Озгур - проектен мениджър за приемственост и обмяна на опит за сестрински грижи по проект за интеграционно развитие на Аджибадем за България. От българска страна съпровождащ делегацията бе главна медицинска сестра на болници „Токуда“ - Миглена Сиракова.

Делегацията бе посрещната официално от заместник-декана по качество и акредитация на ФОЗ и ръководител на катедра „Сестрински грижи“ доц. Гергана Петрова, дм.

Пред гостите зам.-деканът подробно представи обучението на студентите от специалността във ФОЗ, като подчерта приоритетите на Факултета за осъществяване на висококачествено, модерно обучение и подготовка на отлично подготвени специалисти. Катедрата „Сестрински грижи“ е инициатор на създаването и акредитирането за първи път в страната на докторска програма за медицински сестри, която от 2016 година е въведена и в другите университети. Осъществява се обмен на студенти по програмата „Еразъм+“

В МУ - Пловдив се обучават 283 медицински сестри, които още по време на преддипломния си стаж в 4 курс започват работа в някоя от 6-те университетски болници. Търсенето на подготвени кадри „медицински сестри“ от частните и университетските лечебни заведения в град Пловдив е силно Почти 100% е реализацията по специалността на завършилите.

Във фокуса на проведените разговори с подчертан интерес от гостите бяха дискутирани: социалните условия и очакванията на завършилите към професионални условия при реализацията им; проблеми при кариерното им развитие и професионалните отношенията в болничната работна среда; адекватност на предлаганото заплащане за медицински сестри от пазара на труда. Гостите поставиха въпроси за проучването на удовлетвореността на  студентите и впоследствие на реализиралите се мед. сестри в болниците, предлагането на допълнителни социални бонуси и придобивки.

Гостите последователно изразиха високата си оценка от посетените Библиотечно-информационен център, аудиториите, залите за обучение, спортните съоръжения, аудиторния комплекс при обиколката на място и особено от Симулационния тренировъчен център, където се провеждат практически симулации и манипулации при обучението на медицинските сестри и акушерките.

Като основен извод се наложи мнението, че Аджибадем ще направи постъпки за засилване на взаимното сътрудничество по отношение на медицинските сестри с оглед по-добрата им реализация, като ще търси и възможностите и информационните канали за привличане на най-добрите медицински кадри от специалността „Медицинска сестра“, които се обучават във ФОЗ - Пловдив.

Доц. Гергана Петрова, зам.-декан по качество и акредитация на ФОЗ, МУ-Пловдив: През последните години наболя въпроса за  недостига на медицински сестри

Доц. Петрова, в качеството Ви на ръководител кат. „Сестрински грижи“ и на заместник-декан на ФОЗ, МУ - Пловдив имахте среща с делегация от здравния консорциум „Аджибадем“, какви бяха основните акценти и можем ли да разчитаме тази среща, като знак за стъпване на „Аджибадем“ и на пловдивска територия??

 Срещата се състоя по молба отправена от зам. гл. м. с. на МБАЛ „Токуда“ - София, Миглена Сиракова, която изрази желанието на ръководството на Аджибадем Сити Клиник София да покаже университетска база за обучение на медицински сестри извън столицата на гостуващи членове на висшето ръководство на здравната организация „Аджибадем“ от Истанбул Турция.

Не сме били ни най-малко изненадани с декана на ФОЗ проф. д-р Румен Стефанов, дм, затова, че се обърнаха към Факултета по обществено здраве, МУ-Пловдив, защото обучението на медицински сестри в МУ-Пловдив датира от 75 г., когато именно в нашия град през далечната 1942г. е било създадено второто училище за обучение на медицински сестри в България. ФОЗ и катедра „Сестрински грижи“, винаги са били отворени към посещение на чуждестранни гости, студенти и преподавтели. Като пример за това, е че през седмицата 15-20. 05. 2017г. по програма Еразъм+ ни гостува преподавател от сродна катедра в университет в гр. Маниса, Турция. Ежегодно в катедрата по програма Еразъм+ за клинично обучение с продължителност 2-3 месеца посрещаме 10-12 студента, а по Европейски сестирнски модул с продължителност 2 седмици също 10-12 студента за учебна година.

Посещението на чуждестранни колеги и сутденти  в образователна институция, каквато е нашия университет, е с цел запозвнаване с традициите, иновациите, спецификата в обучението на медицински сестри. МУ - Пловдив е с повече от 70 г. история и нашите гости бяха впечатлени, не само от топлото посрещане, но и от библиотеката на университета, аудиторния комплекс, симулациониня център и възможността в Пловдивския Медицински университет да се съчетават модерното обучение с традицията. Не сме дискутирали въпроси свързани с плановете или стартегията за развитие на „Аджибадем“, още повече, това е приоритет на по-висш менидмънт, при нас гостуваха сестри и преподавател на медицински сестри на заемащаи в момента ръководни  длъжности.

Каква беше общата оценка от чуждестранните Ви гости, за обучението и качеството на крайна професионална подготовка на мед. сестри, които завършват с диплома на МУ - Пловдив? Тежи ли Пловдивската диплома за мед. сестри?

На нашите гости им беше приятно да чуят, това че в МУ-Пловдив държим на качеството на обучение. Срокът на обучение в сп. „Медицинска сестра“ е 4 г., само редовно обучение, приемът е висок 90 студенти на учебна година, в момента обучаваме 283 студенти от 1-4 курс. За съжаление диплома за образователно-квалификационна степен бакалавър и професионална квалификация „медицинска сестра“ успяват да получат малко повече от половината, които постъпват в нашата специалност. Дипломираме около 60 човека, но за сметка на това те са най-мотивираните и най- добре подготвените студенти. Голяма част от тях се реализират и в чужбина и се справят достойно, което също е атестат за добре свършена работа от наша страна.

Какви проблеми откроявате пред реализацията и професионалния път на мед. сестри в страната? При съществуващата кадрова криза за мед. сестри как, според Вас, нашите ЛЗ ще задържат сестринските си кадри?

Пред съвременната здравеопазна система съществуват редица проблеми. За съжаление през последните години наболя въпроса за недостиг или „глад“ както емблематично го назоваваме на медицински сестри. Най-наболеллите му аспекти са ниското заплащане-неадекватно на положения труд и квалификация на мед. сестри и отношението, което все още не е преодоляно в медицинските екипи към тях. Иначе проблемът за кариерното им развитие не съществува, дори със задоволство отбелязах пред нашите гости, че в България е много ясно очертан. След завършване на бакалавърска степен с професионална квалификация „медицинска сестра“, биха могли да продължат образованието си в нашия факултет в магистърска степен по „Упрпавление на здарвните грижи“, образователна и научна степен „доктор“ също по „Управление на здарвните грижи“ и възможност за специализация в катедра „Сестрински грижи“ обучаваме специализанти по „Общестевно здраве“ (медицински сестри, акушерки, фелдшери и инспектори по обществено здраве).

Вашите студенти от специалност „мед. сестра“ или „акушерка“ ще изберат ли да работят в болници „Аджибадем“?

Не бих могла да отговоря вместо тях... трудно ми е... те са млади и креативни хора...но се опитах да преставя пред нашите гости възможността за практическото им обучение и последваща професионалан реализация в нашия град. Пловдив е втори по големина гр. в България който разполага с 6 университетски болници множество частни болници, МБАЛ, ВМАМБАЛ, ДКЦ, частни клиники. Медицински сестри се обучават и имат възможност да работят в Детски ясли, детски градини училищни кабинети...заплащането в редица от тях никак не е ниско. Така, че ако решат да привличат дипломирани медицински сестри би трябвало да предложат по-високо цзаплащане от това, което се предлага в града, а също и някакъв социален пакет, защото Пловдив е университетски град с история, култура, красиво културно и историческо наследство, не случайно е избран за „Европейска столица на културата“ през 2019 г.

 Коментари по темата

Правила на форума за коментари
Xbne


Всичко за коронавируса
За героите в бялo
Още новини
Трима зам.-министри влизат в екипа на д-р Кацаров
11.05.2021 19:02:03

Трима зам.-министри влизат в екипа на д-р Кацаров

Трима зам.-министри ще има в екипа на служебния министър на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров, ...

С близо 9 млн. лв. са намалели дълговете на държавните и общински болници през 2020 г.
11.05.2021 17:10:24 Надежда Ненова

С близо 9 млн. лв. са намалели дълговете на държавните и общински болници през 2020 г.

Към 31 декември 2020 г. общият размер на задълженията на болниците с над 50% държавно участие в к ...
Актуална тема
Нужна ли ни бе епидемия, за да оценим медиците си?
07.04.2021 17:13:52 Полина Тодорова

Нужна ли ни бе епидемия, за да оценим медиците си?

Изминалата една година беляза целия свят със знака на битката срещу Covid-19. След тези тежки мес ...

Въпроси и отговори за ваксините
24.02.2021 16:15:02 Полина Тодорова

Въпроси и отговори за ваксините

От дни в България е в ход масовата имунизация срещу COVID. След осигуряването на т. нар. зеле ...

Е-здравеопазването – кога, ако не сега?
14.01.2021 17:20:00 Полина Тодорова

Е-здравеопазването – кога, ако не сега?

Кризата, породена от COVID-19, създаде проблеми, чието решение вече близо година е истинско преди ...

Burnout синдромът – скритата епидемия сред медиците
11.12.2020 14:48:07 Полина Тодорова

Burnout синдромът – скритата епидемия сред медиците

Епидемията от COVID-19 вече месеци наред властва над света, погубвайки хиляди животи, но и изправ ...