Вторник, 20 Август 2019
15
май
 

Финансов стандарт ще топи дълговете на държавните и общински болници

Лечебните заведения ще бъдат задължени да въведат правила и критерии за определяне на работните заплати

Сряда, 15 Май 2019 | 11:22:33 Надежда Ненова


Държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и комплексни онкологични центрове трябва да извършват анализ всяко тримесечие на просрочените задължения, като анализът трябва да съдържа и мерки за погасяването им по приоритети. Приоритетнос

Държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и комплексни онкологични центрове трябва да извършват анализ всяко тримесечие на просрочените задължения, като анализът трябва да съдържа и мерки за погасяването им по приоритети. Приоритетността е с цел да се гарантира изплащането на трудовите възнаграждения и недопускане на увеличаване на просрочените задължения. Това е записано в проекта на проект на Наредба за утвърждаване на стандарти за финансова дейност, прилагани от държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и комплексни онкологични центрове, публикуван на сайта на Министерството на здравеопазването.

Посочените лечебни заведения ще трябва да утвърдят и да прилагат вътрешни правила за управление на задълженията, за удовлетворяване на кредиторите и за действия по предотвратяване предприемането на обезпечителни мерки срещу лечебното заведение.

„Очакваните резултати от прилагането на Наредбата са свързани с повишаване на финансовата дисциплина, планиране на финансовите ресурси, оптимизиране на разходите, предотвратяване на невъзможността за обслужване на просрочени и текущи задължения или достигане на свръхзадлъжнялост на държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и комплексни онкологични центрове, чрез въвеждането на единни принципи и правила за финансово управление“, пише в мотивите към проекта. Прилагането на Наредбата се очаква да доведе до

устойчиво стабилизиране на финансовото състояние на лечебните заведения

В мотивите министърът дава за пример резултата от въвеждането на стандарта за финансово управление от месец май 2018 г. в държавните лечебни заведения за болнична помощ. „Налице е овладяване на негативната тенденция за ръст на просрочените задължения. По предварителни данни от годишните финансови отчети за 2018 г. на държавните лечебни заведения с над 50 на сто държавно участие в капитала отчетените просрочени задължения към 31.12.2018 г. са 125,9 млн. лв., при 152,3 млн. лв. за 2017 г. Т. е. намалението на просрочените задължения спрямо предходната 2017 г. е в размер на 26,3 млн. лв. или 17 на сто. Очакванията са през 2019 г. тази тенденция да продължи и просрочените задължения на лечебните заведения за болнична помощ с над 50 на сто държавно участие в капитала да бъдат редуцирани с до 25 на сто спрямо отчетените за 2018 г. Просрочените задължения на общинските лечебни заведения за болнична помощ към 31.12.2018 г. по предварителни данни са в размер на 35,1 млн. лв., при отчетени за 2017 г. просрочени задължения от 43,2 млн. лв. Т. е. намалението на просрочените задължения е 8,1 млн. лв. или 19 на сто“, пише министърът.

По думите му голяма част от тези лечебни заведения прилагат доброволно стандарта за финансово управление, въведен в държавните болници или правила, идентични със съдържащите се в него. „Очакванията са с прилагането на Наредбата за утвърждаване на стандарти за финансова дейност през 2019 г. тенденцията за намаляване на просрочените задължения да продължи. За отчетната 2018 г. е налице тенденция за нарастване на приходите на лечебните заведения за болнична помощ с над 50 на сто държавно участие в капитала

с темп по-висок от темпа на нарастване на разходите,

което също се дължи на наложената със стандарта за финансово управление стриктна финансова дисциплина, включваща строг контрол над разходната част. Темпът на нарастване на приходите за отчетната 2018 г. е 5,9 на сто при темп на нарастване на разходите за периода от 3,8 на сто или в абсолютно изражение увеличението на приходите за периода е със 73,8 млн. лв., при увеличение на разходите с 48,6 млн. лв.“, пише още в доклада на министъра.

Наредбата регламентира и управлението на човешките ресурси като задължава лечебните заведения държавна и общинска собственост и КОЦ да създадат вътрешни правила за набиране и подбор на кадри, определяне на трудовите възнаграждения, повишаване на квалификацията и професионално развитие на персонала. Едновременно с това трябва да бъдат въведени критерии и правила, по които да се определят средствата за работна заплата в съответното лечебно заведение, вкл. допълнително материално стимулиране за постигнати резултати. „Целта на изискването на наредбата за въвеждане на критерии и правила е да се постигне справедливо, обективно, прозрачно и

недискриминационно разпределение на разходите за персонал

в лечебните заведения за болнична помощ с държавно или общинско участие“, пише в мотивите на министъра.

Държавните болници и КОЦ ще трябва да съгласуват с МЗ обществените поръчки за строителство или доставка на медицинска или друга апаратура с прогнозна стойност над 70 000 лв. без ДДС преди вземане на решение за откриването на поръчки, финансирани със собствени средства и преди кандидатстване за външно финансиране от фондове, проекти и програми, от които ще бъдат финансирани обществените поръчки.

Въвеждат се конкретни изисквания за изготвяне на спецификацията при възлагане на обществени поръчки за доставка на лекарствени продукти, с които се цели

предотвратяване на облагодетелстването

или ограничаване на участието на определени производители, вносители или търговци на едро.

Във връзка с дейността по осигуряване на лекарствени продукти, проектът препраща към Наредба № 10 за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в България лекарствени продукти, като посочва задължението за ръководителите на лечебните заведения за болнична помощ да създават условия, да организират и да носят отговорност за уреждането на доставката на неразрешени за употреба в страната лекарствени продукти.

Лечебните заведения ще бъдат задължени да предоставят определен вид отчетна информация, структурирана в електронен вид с цел нейното лесно използване за анализи и извличане на показатели, които характеризират финансовото състояние на лечебните заведения по видове.

„Тази информация ще се използва както за анализи,

така и за мотивирани управленски решения, свързани с развитието на болничната помощ, на база обективност и съпоставимост“, пише в доклада на министъра.

Предвижда се създаването на уеб базирана информационна система, която съдържа електронни отчетни форми. Финансовите средства, необходими за поддържане на уеб базирана информационна система и електронни отчетни форми, са осигурени в рамките на утвърдените разходи по бюджета на МЗ за 2019 г. Те са в размер до 30 000 лв. годишно и ще бъдат осигурявани по бюджета на министерството и за следващите бюджетни години.

Пълният текст на проекта може да видите тук.Коментари по темата

Правила на форума за коментари
Y#nv


Още новини
 Аптеките без право на печалба, когато отпускат лекарства от ПЛС
20.08.2019 17:29:30 Надежда Ненова

Аптеките без право на печалба, когато отпускат лекарства от ПЛС

Аптеките нямат право да си начисляват надбавка при отпускането на 100% реимбурсирани лекарства от ...

 Болниците искат доплащане не от лакомия, от невъзможност да си покрият разходите
20.08.2019 16:35:48 Надежда Ненова

Болниците искат доплащане не от лакомия, от невъзможност да си покрият разходите

Доплащането и досега беше регламентирано, но сега са предложени допълнителни ограничения и във ве ...
Актуална тема
Лъжичките катран в меда или упреците, когато е спасен човешки живот
10.08.2019 10:14:58 Надежда Ненова

Лъжичките катран в меда или упреците, когато е спасен човешки живот

В края на миналия месец лекари от две болници спасиха живота на свой колега, получил масивна бело ...

Кръглата маса и моделът „Ананиев“ (Обзор)
16.07.2019 17:33:30 Надежда Ненова

Кръглата маса и моделът „Ананиев“ (Обзор)

Повече здравни фондове ще разпределят парите, с които в момента борави НЗОК. Запазва се и доплаща ...

Безвъзмездното кръводаряване - възможно ли е наистина у нас?
22.01.2019 10:18:42 Надежда Ненова

Безвъзмездното кръводаряване - възможно ли е наистина у нас?

„Имате ли нужда от кръв?“ и „Предлагам изгодно!“ Това са два въпроса, кои ...

Пълно прекрояване на системата през Закона за бюджета на НЗОК предлагат управляващите
15.10.2018 18:31:56 Ирина Пекарева

Пълно прекрояване на системата през Закона за бюджета на НЗОК предлагат управляващите

Повсеместно прекрояване на здравната система планират управляващите. В огромната си част променит ...