!
Вторник, 16 Април 2024
27
юни
11
 

На фона на финансови рестрикции в системата

10 млн. лв. излишък в бюджета си за 2017 г. отчете НЗОК (обновена)

Средствата са събрани от НАП след затварянето на СЕБРА, обясниха от фонда

Сряда, 27 Юни 2018 | 13:43:50
11

10 162 100 лв. е излишъкът, отчетен в бюджета на Здравната каса за 2017 г. Това е записано в годишния отчет за изпълнението на бюджета за миналата година, одобрен днес от правителството. В резултат на отчетените към 31.12.2017 г. разх

10 162 100 лв. е излишъкът, отчетен в бюджета на Здравната каса за 2017 г. Това е записано в годишния отчет за изпълнението на бюджета за миналата година, одобрен днес от правителството.

В резултат на отчетените към 31.12.2017 г. разходи и трансфери - всичко в общ размер на 3 571 333,3 хил. лв., спрямо отчетените приходи и трансфери - всичко в общ размер на 3 581 495,3 хил. лв. се формира положително бюджетно салдо (излишък) за годината в размер на 10 162,1 хил. лева, гласи отчетът.

Излишъкът е отчетен на фона на постоянно алармиране за недостиг на средства по едно или друго перо, неизплащане на „надлимитна“ дейност на болниците, прехвърляне на суми за лекарства към бюджета за 2018 г. и нарастващи дългове към чужди здравни фондове за лечение на български граждани в чужбина.

От Здравната каса обясниха пред Zdrave.net отчетения излишък в бюджета за 2017 г. с факта, че финансовата година за НЗОК приключва до 20 декември, когато затваря системата за електронни бюджетни разплащания СЕБРА.

Когато от НАП отчетат здравноосигурителни приходи след тази дата, тези приходи отиват в т.нар. преходен остатък на Касата, който се съхранява в сметка на НЗОК в БНБ. Този преходен остатък се употребява за плащания през следващата година“, посочиха от фонда.

Ето и пълния отчет на изпълнението на бюджета, одобрен днес от Министерски съвет:

 

Общият размер на получените от НЗОК приходи и трансфери - всичко към 31.12.2017 г. възлиза на 3 581 495,3 хил. лв. Със Закона за бюджета на НЗОК за 2017 г. за приходи и трансфери всичко заложените средства са в размер на 3 452 816 хил. лв. През годината с Решение на НС на НЗОК средствата са увеличени общо със 119 064, 1 хил. лв. В резултат на промените годишният план е в размер на 3 571 880.1 хил. лв.

Общият размер на получените от НЗОК приходи и трансфери - всичко към 31.12.2017 г., в размер на 3 581 495,3 хил. лв., представлява 100,3 % спрямо заложените в годишен план за 2017 г. средства. В сравнение със същия период на 2016 г. се отчита увеличение с 282 886,9 хил. лв. или с 8.6 %, което се дължи предимно на увеличения размер на здравноосигурителните приходи през 2017 г.

Приетите със ЗБНЗОК за 2017 г. здравноосигурителни приходи са в размер на 3 413 816 хил. лв. През годината с решение на НС на НЗОК средствата са увеличени общо със 115 500,2 хил. лв. от преизпълнението на приходите от здравноосигурителни вноски. В резултат годишният план е в размер на 3 529 316,2 хил. лв.

Постъпилите към 31.12.2017 г. здравноосигурителни приходи са в размер на 3 538 237,1 хил. лева, което представлява изпълнение от 100,3 % спрямо заложените в годишен план за 2017 г. средства. В сравнение със същия период на 2016 г. се отчита ръст с 280 477 хил. лв. или с 8,6%.

От приходи и трансфери - всичко, приетите със Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2017 г. здравноосигурителни вноски са в размер на 2 279 730 хил. лв. С решение на НС на НЗОК средствата са увеличени със 115 500, 2 хил. лв. В резултат на увеличението годишният план е в размер на 2 395 230, 2 хил. лв.

Постъпилите към 31.12.2017 г. приходи от здравноосигурителни вноски са в размер на 2 404 151,1 хил. лв., което представлява изпълнение от 100,4% спрямо заложените в годишен план за 2017 г. средства. В сравнение със същия период на 2016 г. се отчита ръст със 191 590 хил. лв. или с 8,7%.

Общият размер на извършените разходи и трансфери - всичко към 31.12.2017 г. е 3 571 333,3 хил. лв., което представлява 100% от заложените в годишния план за 2017 г. средства.

През отчетния период в рамките на здравноосигурителните плащания, разходите са, както следва:

- за първична извънболнична медицинска помощ - в размер на 198 902,6 хил. лв. (в т.ч. 51,4 хил. лв. трансфер за ведомствени болници) или 5,7% от всички здравноосигурителни плащания;

- за специализирана извънболнична медицинска помощ (вкл. за комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение) - в размер 218 654,2 хил. лв. или 6,3% от всички здравноосигурителни плащания;

- за дентална помощ - в размер 159 857,8 хил. лв. или 4,6% от всички здравноосигурителни плащания;

- за медико-диагностична дейност - в размер 79 421,8 хил. лв. или 2,3% от всички здравноосигурителни плащания;

- за здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната и за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания в условията на болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги, в т.ч.:

- лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, за домашно лечение на територията на страната – в общ размер от 697 686,3 хил. лв. или 19,9% от всички здравноосигурителни плащания,

- лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания в условията на болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги - в общ размер от 288 139,4 хил. лв. или 8.2 % от всички здравноосигурителни плащания.

Постъпилите през 2017 г. договорени от НЗОК отстъпки за лекарствени продукти, приложими при лечението на злокачествени заболявания са в размер на 39 551,4 хил. лв. Постъпилите отстъпки са отчетени в намаление на извършените от НЗОК здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания в условията на болничната медицинска помощ:

- за медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ - в размер 98 145,1 хил. лв. или 2,8% от всички здравноосигурителни плащания;

- за болнична медицински помощ - в размер 1 695 550,3 хил. лв. или 48.5% от всички здравноосигурителни плащания;

- за други здравноосигурителни плащания за медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност - в размер на 61 024,2 хил. лв. или 1,7% от всички здравноосигурителни плащания.

Постъпилите през 2017 г. договорени от НЗОК отстъпки за други лекарствени продукти са в размер на 131 722,2 хил. лв.

В резултат на отчетените към 31.12.2017 г. разходи и трансфери - всичко в общ размер на 3 571 333,3 хил. лв., спрямо отчетените приходи и трансфери - всичко в общ размер на 3 581 495,3 хил. лв. се формира положително бюджетно салдо (излишък) за годината в размер на 10 162,1 хил. лева.

Годишният отчет за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2017 г. е одобрен от Надзорния съвет на НЗОК.Коментари по темата

Правила на форума за коментари
dWnA

Гост 01.07.2018 19:35:44

Делата, заведени срещу Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за неплатена надлимитна дейност, са общо 66, а претенциите на лечебните заведения по тях са за близо 16 млн. лева. Данните изнесе министърът на здравеопазването Кирил Ананиев в отговор на депутатски въпрос по време на редовния петъчен парламентарен контрол. До момента приключили на първа инстанция са 11 дела, по които касата е осъдена да заплати 1,47 млн. лева. На втора инстанция са приключили още 4 дела за още 550 хил. лв., допълни Ананиев. Освен това са подадени касационни жалби по 4 дела, една от които е от лечебно заведение. Окончателно финализирани са само две дела, по които НЗОК е осъдена да плати 20 992 лева. По думите на Ананиев става дума за средства, които касата не е изплатила, тъй като не са свързани с медицинската дейност, изпълнявана от лечебните заведения по договорите с публичния фонд. "Не познавам в нашето законодателство да има такова нещо, като надлимитни или надбюджетни средства. Такива термини в закона няма", коментира министърът. Цитираните суми по отделните дела не са окончателни и не може да се твърди, че касата ще трябва да ги заплати, добави още той. "Не е установена трайна съдебна практика за взимане на осъдителни решения, по които здравната каса да дължи пари", коментира министър Ананиев. Въпреки това призна, че към днешна дата няма откъде да се вземат средства, за да се покрият подобни съдебни разходи. "Ако трябва да платим тези 16 млн. лв., трябва да ги вземем от бюджета на НЗОК за 2018 г., а това е невъзможно. Ние работим по рамка, определена от Народното събрание, от която не можем да излезем", категоричен беше Ананиев. Освен това изваждането на толкова много пари от бюджета на касата ще ощети пациентите, защото парите няма да отидат за покриване на медицински дейности, обясни здравният министър. Още по темата Отговор

Гост 29.06.2018 15:13:32

Делата, заведени срещу Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за неплатена надлимитна дейност, са общо 66, а претенциите на лечебните заведения по тях са за близо 16 млн. лева. Данните изнесе министърът на здравеопазването Кирил Ананиев в отговор на депутатски въпрос по време на редовния петъчен парламентарен контрол. До момента приключили на първа инстанция са 11 дела, по които касата е осъдена да заплати 1,47 млн. лева. На втора инстанция са приключили още 4 дела за още 550 хил. лв., допълни Ананиев. Освен това са подадени касационни жалби по 4 дела, една от които е от лечебно заведение. Окончателно финализирани са само две дела, по които НЗОК е осъдена да плати 20 992 лева. По думите на Ананиев става дума за средства, които касата не е изплатила, тъй като не са свързани с медицинската дейност, изпълнявана от лечебните заведения по договорите с публичния фонд. "Не познавам в нашето законодателство да има такова нещо, като надлимитни или надбюджетни средства. Такива термини в закона няма", коментира министърът. Цитираните суми по отделните дела не са окончателни и не може да се твърди, че касата ще трябва да ги заплати, добави още той. "Не е установена трайна съдебна практика за взимане на осъдителни решения, по които здравната каса да дължи пари", коментира министър Ананиев. Въпреки това призна, че към днешна дата няма откъде да се вземат средства, за да се покрият подобни съдебни разходи. "Ако трябва да платим тези 16 млн. лв., трябва да ги вземем от бюджета на НЗОК за 2018 г., а това е невъзможно. Ние работим по рамка, определена от Народното събрание, от която не можем да излезем", категоричен беше Ананиев. Освен това изваждането на толкова много пари от бюджета на касата ще ощети пациентите, защото парите няма да отидат за покриване на медицински дейности, обясни здравният министър. Още по темата

Хм 28.06.2018 11:22:01

Ако се направи справка в други институции, агенции, министерства и пр., ще се види, че трансфери през СЕБРА са реализирани в работните дни и след 20.12.2017г. - на 21, 22 и 28 декември 2017г. Това, че от касата и министерството на финансите са решили по-отрано да запразнят, въобще не ги спасява от допуснатото сериозно нарушения на условието залегнало в ЗБНЗОК за балансирано бюджетно салдо(приходи=разходи)! Само че, кой ще го установи това нарушение - самите нарушители ли?!

Гост 27.06.2018 21:38:28

Остатъка от бюджета се нулира и обикновено отива за бонуси на държавната администрация за коледа. Тоест за празници, за хапка, пийка и друсане на чалга.

Гост 01.07.2018 20:58:16

А няма ли кой да зададе и не по-маловажния въпрос в случая - и този път ли ще им се размине на нормотворците създали онези клаузи в договори, наредби, постановления, правила, инструкции, които според поредния бг съд са "в противоречие с духа на ЗЗО"?! Щото същите продължават да нормотворят, а каква е гаранцията, че и настоящият им продукт след време няма да доведе до подобни финансови колизии и такива като Ананиев да отговарят ала кой ми ... в гащите и да се чудят от къде да търсят тоалетна хартия!

Гост 27.06.2018 17:57:27

Алооооо,медицинските работници, има ли ви ве!? А? Ко става? Хахаха,работете безплатни идиоти!

Гост 01.07.2018 20:56:19

Остатъка от бюджета се нулира и обикновено отива за бонуси на държавната администрация за коледа. Тоест за празници, за хапка, пийка и друсане на чалга.

Гост 01.07.2018 20:55:16

най-добре ГАНКА аврамова да ви обясни

Гост 27.06.2018 17:55:06

Абе Факири,еееййййй.....

Гост 27.06.2018 15:27:42

Долни лъжци и крадци. Разбра ли бе тикво де са парите.

Компетентен 27.06.2018 14:54:46

Кой смее да твърди, че парите са малко ? А ? До стената аааааа Асса !


Всичко за коронавируса
Още новини
Пловдив: Около 90% от приходите на общинските лечебни заведения отиват за заплати
16.04.2024 13:18:22

Пловдив: Около 90% от приходите на общинските лечебни заведения отиват за заплати

„Около 90% от приходите на общинските лечебни заведения отиват за плащане на заплати“ ...

Сдружение „Зачатие“ отбелязва 20-годишен юбилей
16.04.2024 12:30:27

Сдружение „Зачатие“ отбелязва 20-годишен юбилей

Сдружение „Зачатие“, първата независима и изцяло доброволческа организация на хората ...
Актуална тема
Методиката за плащане на онколекарствата обещава нови болнични дългове и влошено лечение на пациентите
29.09.2023 13:59:52 Владимир Попов

Методиката за плащане на онколекарствата обещава нови болнични дългове и влошено лечение на пациентите

Решение на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса от 25 септември отново разбун ...

Фалшивите реклами - търсим ли решение или се възхищаваме от проблема?
14.03.2023 14:59:29 Невена Попова

Фалшивите реклами - търсим ли решение или се възхищаваме от проблема?

Запознайте се: той е проф. Страхил Вачев, „знаменит български кардиолог“. Пенсионирал ...

Защо НРД 2023 стана
24.11.2022 15:15:08 Надежда Ненова

Защо НРД 2023 стана "ябълка на раздора"

Проектът за НРД 2023-2025, изпратен от НЗОК на БЛС, отново предизвика напрежение между договорнит ...

Без увеличение на цените на пътеките болници ще са на ръба на оцеляването
15.02.2022 13:19:48 Владимир Попов

Без увеличение на цените на пътеките болници ще са на ръба на оцеляването

С над 600 млн. лв. е увеличен бюджетът на Националната здравноосигурителна каса за 2022 година в ...