Понеделник, 17 Януари 2022
01
дек

Лаборатория по трансфузионна хематология към УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” търси лекарЛаборатория по трансфузионна хематология към УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” търси лекар

Лаборатория по трансфузионна хематология към УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” търси да назначи:

Лекар
Изисквания за заемане на длъжността:
1. Висше медицинско образование - магистър по медицина
2. Владеене чужд език;
3. Компютърна грамотност;
4. Умение за работа в екип и самодисциплина;
5. С предимство ще се разглеждат кандидатури със специалност "Трансфузионна хематология";

Длъжностни задължения:
1. Участва пряко и активно в диагностиката, консултативната дейност и лечебния процес в областта на трансфузионната медицина,в трансфузионния надзор на болницата, както и в снабдяването на болните с кръв,кръвни съставки, кръвни продукти, под ръководството на лекар със специалност по трансфузионна хематология;
2. Ежедневно да контролира реактивите, използвани за работа в лабораторията по имунохематология ;
3.Отчита и интерпретира резултатите от всички проби,влизащи в списъка на предлаганите медицински дейности на лабораторията по имунохематология;
4. Консултира и контролира провеждането на трансфузионна терапия при пациенти с остро и/или масивно кървене и анемия(под ръководството на лекар със специалност по трансфузионна хематология);
5. Организира и контролира начина на съхраняване на кръвта и кръвните съставки;
6. Организира и регулира постоянно обменящото се депо от кръв и кръвни съставки;
7.Контролира системното проследяване на болни с масивни и многократни кръвопреливания за наличие на антиеритроцитни и антилевкоцитни антитела и др.;

Необходими документи:
1. Професионално CV на български език;
2. Диплома за завършенo образование

Предоставените данни са лични и попадат под специална защита по смисъла на ЗЗЛД. Желаещите да кандидатстват за длъжността трябва да изпратят автобиографията си на e-mail адрес Jobs@pirogov.bg или на гр. София, бул. „Тотлебен”№ 21, Отдел „Човешки ресурси” в срок до 31.12.2021 г.

Телефон: 02/ 91 54 220; 02/ 91 54 229

Благодарим Ви, че отделихте време да разгледате нашата обява.

Първоначалният подбор ще се извърши по документи, след което ще се свържем с одобрените кандидати.

Гарантираме пълна конфиденциалност на Вашата кандидатура.

Предоставените лични данни попадат под специална закрила по смисъла на ЗЗЛ.

Още обяви
УМБАЛ-Бургас търси ендокринолог
15.12.2021

УМБАЛ-Бургас търси ендокринолог

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД ...

„МБАЛ-Пазарджик“ АД обявява конкурс за лекари-специализанти
10.12.2021

„МБАЛ-Пазарджик“ АД обявява конкурс за лекари-специализанти

На основание чл. 90 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 17, ал. 3 от Наредба № 1 от 22.01.2015 ...