!
Четвъртък, 22 Февруари 2024
18
ян

МБАЛ-Ловеч търси лекари, медсестри, парамедици, санитари и болногледачиМБАЛ-Ловеч търси лекари, медсестри, парамедици, санитари и болногледачи

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ” АД ГР.ЛОВЕЧ ОБЯВЯВА СЛЕДНИТЕ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

- Лекар в Спешно отделение, специалност Спешна медицина е с предимство

- ОТХ – лекар по Трансфузионна хематология

- Лекар в Анестезиология и интензивно лечение

- Лекар в Пулмология

- Лекар в Акушерство и гинекология

- Лекар в Ортопедия

- Лекар в Гастроентерология

- Лекар в Образна диагностика

- Медицински сестри

- Санитари

- Болногледачи – почасово

- Парамедици

- Лекар специализант по Акушерство и гинекология

- Лекар специализант по Ендокринология и болести на обмяната

- Лекар специализант по Пневмология и фтизиатрия

- Лекар специализант по Педиатрия

- Лекар специализант по Инфекциозни болести

- Лекар специализант по Неонатология

- Лекар специализант по Нервни болести

- Лекар специализант по Трансфузионна хематология

- Лекар специализант по Анестизиология и интензивно лечение

- Лекар специализант по Образна диагностика

- Лекар специализант по Ушно-носни-гърлени болести

- Лекар специализант по Хирургия

- Лекар специализант по Спешна медицина

- Лекар специализант по Обща и клинична патология

- Лекар специализант по Нефрология

- Лекар специализант по Съдебна медицина и Деонтология

Желаещите могат да кандидатстват по обявените позиции като подадат заявление в администрацията на МБАЛ „Д-р Параскев Стоянов" АД , гр. Ловеч, ул. Съйко Съев 27 в запечатан непрозрачен плик, на който се изписват трите имена на кандидата и желаната специалност, следните документи:

Молба за кандидатстване свободен текст за обявените свободни места в МБАЛ „Д-р Параскев Стоянов" АД , гр. Ловеч, като приложат към същата:

Копие от документ за самоличност;

Автобиография;

Копие от дипломата за придобита от кандидата професионална квалификация - магистър по медицина или уверение за успешно положени държавни изпити;

Копие от Удостоверение за членство на кандидата в съответната колегия на БЛС;

Копия от други документи, доказващи професионална квалификация на кандидата, владеенето на чужди езици и др. ако има такива;

Кандидатите следва да предоставят телефон за връзка.

Ние предлагаме:

- Трудов/ Граждански договор;

- Работа на пълен работен ден и/или на смени по график;

За да кандидатствате по тази обява, моля изпратете на mbal_lovech@abv.bg (имейл на Вашето лечебно заведение, на което кандидатите по обявата да изпращат своите документи):

 - Професионална автобиография; CV

- Телефон и имейл за обратна връзка;

 Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящият подбор.

 Дата 18.01.2024

Още обяви
УМБАЛ-Бургас търси лекар за Спешно отделение
05.02.2024

УМБАЛ-Бургас търси лекар за Спешно отделение

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД ...