Неделя, 16 Май 2021
22
апр

МБАЛ-Силистра търси специализантиМБАЛ-Силистра търси специализанти

Ръководството на “Многопрофилна болница за активно лечение – Силистра “ – АД, на основание чл. 17, ал.3 от Наредба № 1/2015 година за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и чл.17, ал.2 от Вътрешни правила за управление на човешките ресурси

ОБЯВЯВА   конкурс за следните длъжности:

 

І. СПЕЦИАЛИЗАНТ  по следните специалности:

  От длъжностите на лечебното заведение

 

 1. Клинична лаборатория - 1 бр.
 2. Педиатрия - 1 бр.
 3. Нефрология - 1 бр.
 4. Трансфузионна хематология - 1 бр.
 5. Акушерство и гинекология - 1 бр.
 6. Ортопедия и травматология - 1 бр.
 7. Анестезиология и интензивно лечение - 1 бр.
 8. Хирургия - 1 бр.
 9. Урология -1 бр.

 

             Място  финансирано от държавата

      1. Неонатология  - 1 бр.                      

 

Кандидатите трябва да бъдат лекари. 

Конкурсът ще се проведе на 2 етапа:

1. Проверка на документите за съответствие с обявените изисквания.

2. Събеседване на тема: Основна характеристика на горепосочена медицинска специалност, съгласно Медицински стандарт.

   Кандидатите да представят следните документи:

 • Заявление за участие в конкурс;
 • Автобиография; 
 • Диплома за завършено висше медицинско образование;
 • Удостоверение за труд стаж, ако имат такъв;
 • Свидетелство за съдимост;

 

С класираните на І-во място да се сключи срочен трудов договор на основание чл.11 ал.1 от Наредба № 1/2015 година за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, а именно  по  чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда на пълно работно време, със срок до изпълнението на учебната програма и индивидуалния учебен план, но не по-късно от срока по чл. 12, ал. 3 от Наредбата.

Документите ще се приемат в отдел „Човешки ресурси“  в срок от 30 дни след датата на публикуване на обявата.

Още обяви
МБАЛ-Смолян търси лекари-специализанти
29.04.2021

МБАЛ-Смолян търси лекари-специализанти

На основание чл.90 и сл. от КТ и чл.17 (1) от Наредба №1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специ ...

УМБАЛ-Бургас търси лекар за работа в отделение по спешна медицина
14.04.2021

УМБАЛ-Бургас търси лекар за работа в отделение по спешна медицина

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД ...