Събота, 18 Септември 2021
29
апр

МБАЛ-Смолян търси лекари-специализантиМБАЛ-Смолян търси лекари-специализанти

На основание чл.90 и сл. от КТ и чл.17 (1) от Наредба №1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД – гр.Смолян, обявява конкурс за заемане на следните длъжности:

-„Лекар, специализант по Кардиология“ – 2 длъжности;

-„Лекар, специализант по Нервни болести“ – 2 длъжности;

-„Лекар, специализант по Анестезиология и интензивно лечение“ – 2 длъжности;

-„Лекар, специализант по Гастроентерология“ – 1 длъжност;

-„Лекар, специализант по Ендокринология и болести на обмяната“ – 1 длъжност;

-„Лекар, специализант по Ушно-носно-гърлени болести“  – 2 длъжности;

-„Лекар, специализант по Очни болести“ – 2 длъжности; 

-„Лекар, специализант по Ортопедия и Травматология“ – 1 длъжност;

-„Лекар, специализант по  Урология“ – 2 длъжности;

-„Лекар, специализант по Клинична лаборатория“ – 1 длъжност;

-„Лекар, специализант по Инфекциозни болести“ – 1длъжност;

-„Лекар, специализант по Вътрешни болести“ – 1длъжност;  

-„Лекар, специализант по Хирургия“  – 2 длъжности;

-„Лекар, специализант по Инфекциозни болести“  – 1 длъжност финансирана от държавата

-„Лекар, специализант по Пневмология и фтизиатрия”  – 1длъжност финансирана от държавата                    

Желаещите могат да кандидатстват по обявените позиции  от 29.04.2021 г. до 31.05.2021 г. като подадат в служба „Личен състав” следните документи:

  1. Заявление за участие в конкурса ( свободен текст);
  2. Документ за самоличност (показва се);
  3. Копие от дипломата за придобита от кандидата професионална квалификация;
  4. Удостоверение за членство на кандидата в съответната съсловна организация.

Заемането на длъжностите се извършва, след провеждане на конкурс по реда на Кодекса на труда чрез писмен изпит и събеседване.

Справки и допълнителна информация на телефон: 0301/6-26-66 - г-жа Родопска

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: Д-Р МАРИН ДАРАКЧИЕВ

Още обяви
Свободни места за лекари с възможност за специализация по чл. 13 от наредба N 1/2015г.
14.09.2021

Свободни места за лекари с възможност за специализация по чл. 13 от наредба N 1/2015г.

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас“ АД търси да ...

УМБАЛ Бургас търси лекар за работа в ТЕЛК
10.09.2021

УМБАЛ Бургас търси лекар за работа в ТЕЛК

Университетска многопрофилна болница за актив ...