Петък, 30 Октомври 2020
15
май

МБАЛ-Смолян търси специализантиМБАЛ-Смолян търси специализанти

МНОГОПРОФИЛНА  БОЛНИЦА ЗА  АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

“Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ” АД ГР. СМОЛЯН

  О Б Я В А

    На основание чл.90 и сл. от КТ  и чл.17 (1) от Наредба №1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, МБАЛ „д-р Братан Шукеров” АД – гр.Смолян, обявява конкурс за заемане на следните длъжности:

-         „Лекар, специализант поКардиология“ – 3 длъжности;

-        „Лекар, специализант по Нервни болести“ – 3 длъжности;

-        „Лекар, специализант по Анестезиология и интензивно лечение“ – 3 длъжности;

-        „Лекар, специализант по Пневмология и фтизиатрия“ – 1 длъжност;

-        „Лекар, специализант по Ревматология“ – 1 длъжност;

-        „Лекар, специализант по Гастроентерология“ – 1 длъжност;

-        „Лекар, специализант по Ендокринология и болести на обмяната“ – 1 длъжност;

-        „Лекар, специализант по Ушно-носно-гърлени болести“ – 2 длъжности;

-        „Лекар, специализант по Очни болести“ – 2 длъжности;

 

-        „Лекар, специализант поВътрешни болести“ – 1 длъжност финансирана от държавата

-        „Лекар, специализант по Клинична микробиология“ – 1 длъжност финансирана от държавата

-        „Лекар, специализант по Клинична лаборатория“ – 1 длъжност финансирана от държавата

 

     Желаещите могат да кандидатстват по обявените позиции  от 15.05.2020 г. до 16.00 часа на 15.06.2020 г, като подадат в служба „Личен състав” следните документи:

  1. Заявление за участие в конкурса ( свободен текст);
  2. Копие от документ за самоличност;
  3. Копие от дипломата за придобита от кандидата професионална квалификация;
  4. Удостоверение за членство на кандидата в съответната съсловна организация.

      Заемането на длъжностите се извършва, след провеждане на конкурс по реда на Кодекса на труда чрез писмен изпит и събеседване.

 

                             Справки  и  допълнителна  информация  на телефон

                                               0301/6-26-66- г-жа Родопска

 

                  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: Д-Р МАРИН ДАРАКЧИЕВ

Още обяви
МБАЛ-Пазарджик търси лекари и медсестри
30.10.2020

МБАЛ-Пазарджик търси лекари и медсестри

„МБАЛ-Пазарджик" АД търси да назначи двама лекари със специалност "Анестезиология и интензи ...

МБАЛ-Пазарджик търси лекар - специалист по образна диагностика
28.10.2020

МБАЛ-Пазарджик търси лекар - специалист по образна диагностика

МБАЛ-Пазарджик търси да назначи за Отделението по образна диагностика лекар - специалист по образ ...