!
Неделя, 03 Март 2024
18
авг

МБАЛ „Проф. Д. Ранев“ – Пещера обявява свободни специализантски места по 9 специалностиМБАЛ „Проф. Д. Ранев“ – Пещера обявява свободни специализантски места по 9 специалности

МБАЛ „Проф. Д. Ранев“, гр. Пещера обявява свободни специализантски места по 9 специалности. Те са финансирани от държавата по специалностите:

  • „Лекар специализант по Гастроентерология“- едно място, към МБАЛ „Проф. Димитър Ранев“ ООД, гр. Пещера по чл.13, ал.1 от Наредба №1 от 2015 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, с база за обучение УМБАЛ „Пълмед“ ООД.
  • „Лекар специализант по Анестезиология и интензивно лечение“- едно място, към МБАЛ „Проф. Димитър Ранев“ ООД, гр. Пещера по чл.13, ал.1 от Наредба №1 от 2015 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, с база за обучение УМБАЛ „Пълмед“ ООД.
  • „Лекар специализант по Ортопедия и травматология“- едно място, към МБАЛ „Проф. Димитър Ранев“ ООД, гр. Пещера по чл.13, ал.1 от Наредба №1 от 2015 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, с база за обучение УМБАЛ „Пълмед“ ООД.
  • „Лекар специализант по Педиатрия“- едно мяста, към МБАЛ „Проф. Димитър Ранев“ ООД, гр. Пещера по чл.13, ал.1 от Наредба №1 от 2015 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, с база за обучение УМБАЛ „Пълмед“ ООД.
  • „Лекар специализант по Нервни болести“- едно място, към МБАЛ „Проф. Димитър Ранев“ ООД, гр. Пещера по чл.13, ал.1 от Наредба №1 от 2015 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, с база за обучение УМБАЛ „Пълмед“ ООД.
  • „Лекар специализант по Вътрешни болести“- едно място, към МБАЛ „Проф. Димитър Ранев“ ООД, гр. Пещера по чл.13, ал.1 от Наредба №1 от 2015 за придобиване на специалност в системата на здравеопазване-то, с база за обучение УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив.
  • „Лекар специализант по Клинична лаборатория“- едно място, към МБАЛ „Проф. Димитър Ранев“ ООД, гр. Пещера по чл.13, ал.1 от Наредба №1 от 2015 за придобиване на специалност в системата на здравеопазване-то, с база за обучение УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив.
  • „Лекар специализант по Образна диагностика“- едно място, към МБАЛ „Проф. Димитър Ранев“ ООД, гр. Пещера по чл.13, ал.1 от Наредба №1 от 2015 за придобиване на специалност в системата на здравеопазване-то, с база за обучение УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив.
  • „Лекар специализант по Пневмология и фтизиатрия“- едно място, към МБАЛ „Проф. Димитър Ранев“ ООД, гр. Пещера по чл.13, ал.1 от Наредба №1 от 2015 за придобиване на специалност в системата на здравеопазване-то, с база за обучение УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив

Желаещите могат да кандидатстват по обявените позиции до 29.09.2023 г., като подадат заявление в администрацията на МБАЛ „Димитър Ранев“, гр. Пещера, ул. Нешо Чипев № 1 или в отдел СДО на УМБАЛ “ПЪЛМЕД“ ООД, находящо се в гр. Пловдив, ул. Перущица № 1А, ДКЦ ПЪЛМЕД ЕООД, стая 102, в запечатан непрозрачен плик.

Повече информация на сайта www.hospitapeshtera.bg 

Още обяви
УМБАЛ-Бургас търси лекар за Спешно отделение
05.02.2024

УМБАЛ-Бургас търси лекар за Спешно отделение

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД ...