Сряда, 10 Август 2022
29
юни

МБАЛ „д-р Братан Шукеров“ АД – гр.Смолян, обявява конкурс за лекари-специализантиМБАЛ „д-р Братан Шукеров“ АД – гр.Смолян, обявява конкурс за лекари-специализанти

 

              1. На основание чл. 90 и сл. от КТ и чл.17 ал.3  от Наредба №1 от 22.01.2015 г.  за придобиване на специалност в системата на здравеопазването МБАЛ „д-р Братан Шукеров“ АД – гр.Смолян, обявява конкурс за заемане на следните  длъжности:

 

-      „Лекар, специализант по Кардиология“ – 4 длъжности

-      „Лекар, специализант по Нервни болести” – 2 длъжности

-      „Лекар, специализант по Ендокринология и болести на обмяната“ – 1 длъжност

-      „Лекар, специализант по Ортопедия и Травматология“ – 1 длъжност

-      „Лекар, специализант по Клинична лаборатория“ – 1длъжност

-      „Лекар, специализант по Хирургия“ – 2 длъжности

-      „Лекар, специализант по Акушерство и  гинекология“ – 2 длъжности

-      „Лекар, специализант по Гастроентерология“ – 1 длъжност

-      „Лекар, специализант по Вътрешни болести“ – 1длъжност

-      „Лекар, специализант по Пневмология и фтизиатрия“ – 1длъжност

-      „Лекар, специализант по Инфекциозни болести “ – 1 длъжност

-      „Лекар, специализант по Анестезиология и интензивно лечение“ – 2 длъжности

-      „Лекар, специализант по Клинична микробиология” – 1длъжност

 

Желаещите могат да кандидатстват по обявените позиции  от 29.06.2022г. до 29.07.2022г, като подадат в служба „Личен състав” следните документи:

  1. Заявление за участие в конкурса ( свободен текст);
  2. Документ за самоличност( показва се)
  3. Копие от дипломата за придобита от кандидата професионална квалификация;
  4. Удостоверение за членство на кандидата в съответната съсловна организация.

 

Заемането на длъжностите по т.1 се извършва, след провеждане на конкурс по реда на Кодекса на труда чрез писмен изпит и събеседване.

Справки и допълнителна информация на телефон

0301/6-26-66 - г-жа Родопска

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: Д-Р МАРИН ДАРАКЧИЕВ

Още обяви
УМБАЛ-Бургас търси операционни медсестри
03.08.2022

УМБАЛ-Бургас търси операционни медсестри

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД ...