Сряда, 24 Юли 2019
10
септ

П О К А Н А - МБАЛ „Света Петка” АД, град ВидинП О К А Н А - МБАЛ „Света Петка” АД, град Видин

МБАЛ „Света Петка” АД, град Видин  обявява конкурс за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги при спазване изискванията на „Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции”, представляващи Приложение № 3 към чл.13б от Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (обн.,ДВ,бр.51 от 2003г. изм. и доп. ДВ. бр.64 от 8 Август 2017г.

 Срок за подаване на офертите – до 16:00 ч. на 26.09.2018 г. на следния адрес :

Град Видин 3700

Ул.”Цар Симеон Велики” 119

 МБАЛ „Света Петка” АД

Силвия Дамянова

За допълнителна информация :

Тел: +359 94 600691

 E-mail: mbal_vidin@abv.bg                                                                                                                                                                                                   

Подробна информация относно начина на оформяне на офертите и методиката за тяхната оценка, всеки кандидат може да получи  на  електронен адрес:  http://www.mbal-vidin.com/?action=public_procurements

Още обяви
Свободни места за специализация в УМБАЛ-Бургас
05.07.2019

Свободни места за специализация в УМБАЛ-Бургас

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас“ АД уведомява ...

МБАЛ-Бургас търси медицински лаборант
02.07.2019

МБАЛ-Бургас търси медицински лаборант

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД ...