Неделя, 19 Май 2019
10
септ

П О К А Н А - МБАЛ „Света Петка” АД, град ВидинП О К А Н А - МБАЛ „Света Петка” АД, град Видин

МБАЛ „Света Петка” АД, град Видин  обявява конкурс за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги при спазване изискванията на „Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции”, представляващи Приложение № 3 към чл.13б от Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (обн.,ДВ,бр.51 от 2003г. изм. и доп. ДВ. бр.64 от 8 Август 2017г.

 Срок за подаване на офертите – до 16:00 ч. на 26.09.2018 г. на следния адрес :

Град Видин 3700

Ул.”Цар Симеон Велики” 119

 МБАЛ „Света Петка” АД

Силвия Дамянова

За допълнителна информация :

Тел: +359 94 600691

 E-mail: mbal_vidin@abv.bg                                                                                                                                                                                                   

Подробна информация относно начина на оформяне на офертите и методиката за тяхната оценка, всеки кандидат може да получи  на  електронен адрес:  http://www.mbal-vidin.com/?action=public_procurements

Още обяви
УМБАЛ-Бургас търси лекар със специалност „Спешна медицина“
23.04.2019

УМБАЛ-Бургас търси лекар със специалност „Спешна медицина“

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД ...

УМБАЛ-Бургас търси лекар за отделение по Кожни и венерически болести
18.04.2019

УМБАЛ-Бургас търси лекар за отделение по Кожни и венерически болести

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД т ...