Сряда, 29 Март 2023
24
авг

УМБАЛ „Лозенец“ търси медсестриУМБАЛ „Лозенец“ търси медсестри

УМБАЛ „Лозенец“ търси да назначи МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ – ОПЕРАЦИОННИ в ОПЕРАЦИОНЕН БЛОК и МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ – РЕАНИМАЦИОННИ И АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНИ в КЛИНИКА ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

 Изисквания:

Завършено образование по специалността „медицинска сестра“

 Кандидатите следва да представят:

-        Автобиография - европейски формуляр/със задължително посочени адрес и телефон за връзка/

-        Копие на диплома за придобита правоспособност „медицинска сестра“

-        Ксерокопие на трудова книжка

 Документите се подават в отдел „Човешки ресурси“ всеки работен ден от 08.00 ч. до 16.30 ч.

 Подборът ще се извърши по документи и събеседване.

Заплащането и условията се коментират на събеседването.

 Телефони за информация: 02/9607221- главна мед.сестра, 02/9607483 – отдел „Човешки ресурси“

Още обяви
УМБАЛ-Бургас търси медсестри
21.03.2023

УМБАЛ-Бургас търси медсестри

  „Университетска многопро ...

УМБАЛ-Бургас търси ендокринолог
21.03.2023

УМБАЛ-Бургас търси ендокринолог

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД ...