Понеделник, 20 Септември 2021
29
юли
1
 

Омбудсманът поиска още промени в Наредбата за медицинската експертиза

Четвъртък, 29 Юли 2021 | 16:12:49
1

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до служебния здравен министър д-р Стойчо Кацаров, в което поиска допълнителни промени в Наредбата за медицинската експертиза (НМЕ), така че да се постигне по-адекватна оценка на здравословното състояние на г

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до служебния здравен министър д-р Стойчо Кацаров, в което поиска допълнителни промени в Наредбата за медицинската експертиза (НМЕ), така че да се постигне по-адекватна оценка на здравословното състояние на гражданите, които се явяват пред Териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК), съобщиха от пресофиса на омбудсмана. Повод за становището й са сигналите и жалбите от различни организации на хората с увреждания, свързани с приетите наскоро промени в Наредбата за медицинската експертиза, която е в сила от 16 юли 2021 г.

Наредбата беше изменена по отношение на дефинитивните (необратимите) състояния на гражданите с увреждания. Ден след приемането й в МС, на заседанието на Съвета за наблюдение на хората с увреждания, председателствано от доц. Ковачева, инж. Светослав Чернев от „Национална организация Малки български хора“ сигнализира, че нормативният акт създава условия за нарушаване на правата на малките хора и за дискриминация, която ги изправя едни срещу други. Чернев беше категорично против факта, че информацията с последните промени за дефинитивните увреждания не е била обществено достъпна и се случва без обществени консултации. Същата позиция изрази и Васил Долапчиев, председател на Съюза на слепите у нас, който заяви тогава, че наредбата е с ранг на държавна тайна.

Пред последните дни в институцията на омбудсмана

продължават да постъпват множество сигнали за нарушени права, свързани с ТЕЛК

В становището си доц. Ковачева отчита, че предприемането на действия за разрешаване на съществуващите проблеми е дълго чакана и важна стъпка в усилията за осигуряване на адекватна оценка на здравословното състояние на хората с увреждания, както и за определянето на подходящи мерки за по-нататъшната им подкрепа, съобразена с индивидуалните потребности. Омбудсманът обаче обръща внимание на факта, че всички действия, засягащи правата и интересите на хората с увреждания, трябва да се случват с тяхното участие и при максимална прозрачност и публичност.

„Това е основен принцип, установен в Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и в Закона за хората с увреждания, и който с пълна сила важи по отношение медицинската експертиза в България“, акцентира Диана Ковачева.

Тя подчертава, че тази липса на обществени обсъждания е довела до ограничаване на възможностите на заинтересованите да изразят възраженията си и да представят предложенията си – като например малките хора, които се оказаха разделени заради един сантиметър разлика.

Омбудсманът посочва и други организации, писали до нея, недоволни от последните промени в Наредбата. Сред тях е „Национална асоциация на децата и младите хора с диабет“ по отношение децата и младежите със „Захарен диабет“ Тип 1, за които изрично е

определен пожизнен срок само при конкретни усложнения от заболяването

Другият пример е по жалбите на фондация „Живот със Синдром на Даун“, които са недоволни от недостатъчната яснота на раздел ХІ Генетични аномалии по отношение възможностите за определяне на право на чужда помощ и за прилагането на § 8 от Преходните и заключителните разпоредби на НМЕ. Според обществения защитник е необходимо особено внимание към този текст, защото с него се предоставя възможност на лицата за нова оценка при по-благоприятни условия по Наредбата, но само в случай, че в двумесечен срок от влизането в сила на промените подадат заявления за преосвидетелстване.

 „Този текст отговаря в значителна степен на отправените от омбудсмана препоръки за предоставяне на възможност на освидетелстваните/ преосвидетелстваните след 03.08.2018 г. граждани, ощетени от промените в тогавашната редакция на Наредбата, да се явят отново пред ТЕЛК при облекчена процедура, извън посочените в чл. 56 от ПУОРОМЕРКМЕ случаи, за което постъпиха немалко жалби. Следва да се отбележи обаче, че двумесечният срок, в рамките на който засегнатите граждани може да поискат ново преосвидетелстване, е твърде кратък за запознаване с текста на § 8 и за реализирането на дадената в текста правна възможност“, допълва Диана Ковачева.

Според нея в текста не е изрично уредено и че хората с увреждания ще минават на преосвидетелстване при новите условия, без да е необходимо да представят нови и допълнителни изследвания и медицински документи.

„Това ще бъде значително облекчение за явяващите се, предвид трудностите, които срещат при преминаване на медицински изследвания и набавянето на необходимите документи за преосвидетелстване“, категоричен е омбудсманът.

Доц. Ковачева акцентира още в становището си, че липсва достатъчно конкретика на заболяванията и по-обстойно описание на категориите, така че

да не се допуска неправилно тълкуване и прилагане на методиката

и наредбата от лекарите и нарушаване на правата на хората с увреждания.

„Въпросът е оставен за разрешаване чрез Методически указания, за които омбудсманът очаква да бъдат достатъчно ясни и разработени при максимално участие на хората с увреждания и техните представители“, пише общественият защитник.

В тази връзка отправя препоръка да бъдат предприети действия за предоставяне на възможност за максимално участие на хората с увреждания и техните представители в процесите по изработване на нормативните актове, които засягат пряко правата и интересите им, включително при спазване на процедурите за провеждане на необходимите обществени консултации.

Омбудсманът препоръчва още да бъдат дадени и ясни указания на отговорните служители за адекватно информиране на гражданите за прилагане на § 8 от Преходните и заключителните разпоредби на НМЕ, включително и за определяне на справедлив срок за ползване на документите, включително като се ползват вече представените документи.Коментари по темата

Правила на форума за коментари
nHFs

Калина Василева 01.08.2021 22:11:51

Отворено писмо До: ‼️Омбудсмана на Република България; ‼️Министерство на труда и Социалната политика; ‼️Министерство на Регионалното Развитие ; ‼️Министерство на Здравеопазването; ‼️НЗК; ‼️❗️❗️Агенция за Хората с увреждания; Както и : ❤️‼️❤️До ВСИЧКИ Хора в неравностойно положение- за да бъдат запознати , и да търсят Правата си!!! Защото , ВСИЧКИ ВИЕ, ИМАТЕ ТЕЗИ ПРАВА❤️!!! Ще се позова на Закона за интеграция на хората с увреждания… Пиша Ви, по повод мое запитване, до Агенцията за Социално подпомагане на Хората с увреждания - Пловдив, относно необходимата документация, за изграждане на електрическа стълбищна платформа - рампа за инвалиди в жилищен блок… / Да!!! Електрическа, защото има Национална програма за достъпна жилищна среда, по която близките ми, както и всички нуждаещи се Хора ,без осигурена достъпна среда, имат пълното право да получат Точно такава платформа-рампа- ва зависимост от Нуждата си! За съжаление сме изпуснали срока на действие, на въпросната Програма - ЕСТЕСТВЕНО !!!, …просто защото близките ми НЕ са били уведомени за съществуването и по никакъв начин !!! / Съгласно Закона за интеграция и правото на достъпна околна среда, Агенцията за хората с увреждания, е Длъжна да осигури достъпна среда! /…чл.4, т.4, т.6…”разработва програми и финансира проекти за рехабилитация , интеграция и Изграждане на достъпна среда”… И т.н, и т.н…… Тази Агенция, може би, дори няма информация, че във въпросния блок, вече 46 години - от самото му раждане , “живее” Човек със 100 % инвалидност, и до днешна дата, той Няма осигурен достъп , освен до стълбището на блока, а по Закон , от Агенцията , би трябвало, да разполагат с тези данни , да се интересуват и да уведомяват Всеки в неравностойно положение, за Всяка възможност, и програма , която може да подобри качеството му на живот!!! Нали Основната идея и причина за създаването на подобни Агенции - трябва да бъде ЕДИНСТВЕНО да ПОДПОМАГА или греша ❓⁉️‼️ Тъй като смятам, че Изискванията на Агенцията за Социално подпомагане: 1.- за доход под прага на бедност на домакинството / …всъщност, в случая, той е точно такъв - ОБЩО 11900 лв, за домакинство от 3- ма ЧОВЕКА , за последните 12 месеца ! / , и 2. -в същото време- изискването за Самофинансиране, до одобрението на “проекта за рампа” АКО изобщо бъде одобрен ?!? … , Очевидно си Протоворечат , както и на самия Закон за интеграция и право на достъпна околна среда, Ви уведомявам, че съгласно този закон, ????ПРАВАТА на лицето, СА НАРУШЕНИ от Всички Държавни институции, имащи пряка или непряка връзка със създаването,дейността и приемането на нормативни актове, на тази Агенция! ????Относно Закона за личната помощ, по- конкретно Начинът на изготвянето на индивидуалната оценка, на потребностите от лична помощ, , мога да го опредяля само , като Изключително УНИЗИТЕЛНО отношение, от страна на служители на Агенцията към нуждаещите се, с единствената цел, може би, Хората просто да се откажат от услугата, на която имат ПРАВО!!! След гореизложеното, мисля, че имаме пълно основание да подадем жалби за Нарушаване на Човешки права и Дискриминация, до Европейската комисия за защита правата на Човека! Надявам се, да Обърнете Сериозно внимание на казуса!! Много са Хората, които НЯМАТ Изградена Достъпна среда - по-скоро- Много Малко са тези, на които такава е осигурена в България! Живеем в 21 век‼️Живеем в Държава- Член на Европейски съюз…..‼️ Без Реална подкрепа, тези Хора са обречени! Тъй като, близките ми се страхуват, че след публикуването на това писмо, върху тях може да бъде упражнен административен натиск, / всички сме наясно за какво говоря …/, данните им, ще бъдат предоставени Единствено на Омбудсмана на Република България, както и в Европейската комисия за защита правата на Човека!


Всичко за коронавируса
За героите в бялo
Още новини
Д-р Диманов: Приходите в МБАЛ-Ямбол са намалели с 30% за една година
20.09.2021 14:42:11

Д-р Диманов: Приходите в МБАЛ-Ямбол са намалели с 30% за една година

„Финансовото състояние на болницата не е много добро, притеснително е. Болницата е на загуб ...

НЗОК публикува правилата за изписване на безплатни лекарства срещу COVID
20.09.2021 14:15:53

НЗОК публикува правилата за изписване на безплатни лекарства срещу COVID

Безплатните лекарства за домашно лечение на COVID ще бъдат изписвани на здравноосигурени лица с п ...
Актуална тема
Нужна ли е промяна на търговския статут на болниците?
12.05.2021 15:14:28 Полина Тодорова

Нужна ли е промяна на търговския статут на болниците?

Със затихването на епидемията от COVID една друга ключова за здравния сектор тема отново бе поста ...

Нужна ли ни бе епидемия, за да оценим медиците си?
07.04.2021 17:13:52 Полина Тодорова

Нужна ли ни бе епидемия, за да оценим медиците си?

Изминалата една година беляза целия свят със знака на битката срещу Covid-19. След тези тежки мес ...

Въпроси и отговори за ваксините
24.02.2021 16:15:02 Полина Тодорова

Въпроси и отговори за ваксините

От дни в България е в ход масовата имунизация срещу COVID. След осигуряването на т. нар. зеле ...

Е-здравеопазването – кога, ако не сега?
14.01.2021 17:20:00 Полина Тодорова

Е-здравеопазването – кога, ако не сега?

Кризата, породена от COVID-19, създаде проблеми, чието решение вече близо година е истинско преди ...