Понеделник, 18 Октомври 2021
14
септ
 

МЗ преизпълнило приходите си през 2020 г. с 5,5%

Миналата година са намалели просрочените задължения на държавните и общински болници

Вторник, 14 Септември 2021 | 17:14:36


С 5,5% е преизпълнена приходната част от бюджета на Министерството на здравеопазването през 2020 г. Това става ясно от Отчета за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на МЗ за период

С 5,5% е преизпълнена приходната част от бюджета на Министерството на здравеопазването през 2020 г. Това става ясно от Отчета за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на МЗ за периода. Приходите, помощите и даренията на Министерството по уточнен план са в размер на 43 115 686 лв., а отчетените приходи към 31 декември 2020 г. са общо в размер на 45 493 692 лв.

С 2,2% са преизпълнени приходите от собственост, а с най-голям относителен дял от отчетените приходи са „Нетните продажби на услуги, стоки и продукция“ в размер на 6 241 981 лева. От тях с най-голям принос са центровете по трансфузионна хематология - 4 568 771 лв. и НЦТХ - 1 264 849 лева. С 9,4% са преизпълнени приходите по параграф „Държавни такси”. С най-голям относителен дял от отчетените през периода приходи са приходите реализирани от Изпълнителната агенция по лекарствата, събрани съгласно Тарифа за таксите по ЗЛПХМ в размер на 24 571 467 лева, а втори по относителен дял са таксите, събрани от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето - 4 199 502 лева. От националният съвет за цени и реимбурсиране на лекарствените продукти приходите са 1 443 494 лева.

Глобите, събрани от РЗИ за 2020 г. са на стойност 436 304 лв.; от МЗ-Централно управление - 372 595 лева; от Изпълнителна агенция „Медицински надзор” - 138 050 лева; от ИАЛ - 136 001 лв.; НСЦРЛП - 36 500 лв. и НЦТХ - 20 424 лева. Най-голяма част от постъпилите средства са от издадени наказателни постановления.

Приходите от дарения са на стойност 5 650 633 лева

Планираните разходи по бюджета на МЗ за 2020 г. са в размер на 673 528 929 лева. С корекции по бюджета уточнения план на Министерството към 31 декември 2020 г. е в размер на 1 120 430 315 лева.

Ръстът в разходите между Закона за държавния бюджет и уточненият план е над 66%, което е реакция вследствие на усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID в България. „Предвид опасността за здравето на нацията, се наложи да бъдат предприети редица бързи и целенасочени мерки за преструктуриране на здравната система, най-вече на лечебните заведения за болнична помощ. Реорганизацията на здравната система е най- голямото предизвикателство, пред което се е изправял екипът на Министерството на здравеопазването и страната ни като цяло, а настоящата ситуация на бързо развитие на епидемията, изисква действия, чието своевременно и ефективно изпълнение е от ключово значение за запазване на живота и здравето на нацията“, пише в отчета на Министерството.

Отчетените разходи към 31 декември 2020 г. са общо в размер на 1 107 321 584 лева и представляват 98,83% от общия размер на планираните разходи. От тях за Министерство на здравеопазването - Централно управление са 722 920 012 лева, а за второстепенните разпоредители с бюджет - 384 401 572 лева.

Най-голям относителен дял от общия размер отчетени разходи имат разходите за персонал -295 224 667 лева, включващи разходите за заплати, други възнаграждения и задължителни осигурителни вноски от работодател. Те съставляват 26,66% от общия обем отчетени разходи.

С най-голям относителен дял от общите разходите за издръжка са

отчетените разходи за медикаменти - 366 742 275 лв. или 84,49%

от общия размер на отчетени разходи за издръжка. За осигуряване на ваксини и лекарствени продукти в борбата с пандемията от COVID-19 са разходвани 274 412 718 лв. В мярката са включени и 249 440 000 лв. предоставени с постановления на МС.

От второстепенните разпоредители със средства с най-голям относителен дял са разходите на Центровете за спешна медицинска помощ - 5 198 026 лв.; Държавни психиатрични болници - 2 535 645 лв.; Домове за медико-социални грижи за деца - 1 405 037 лева и Регионалните здравни инспекции - 1 966 137 лв.

Разходваните средства за външни услуги по §§ 10-20 „Разходи за външни услуги“ към 31.12.2020 г. са в размер на 19 477 136 лева, представляващи 44,87 % от общия размер отчетени разходи за издръжка, от които за Централно управление в размер на 5 821 477 лева и за второстепенните разпоредители с бюджет 13 655 659 лева.

За дейност по реда на Наредба №3 и трансплантации

МЗ е платило за 2020 г. 271 567 581 лв.

Към 31 декември 2020 г. отчетените разходи за Национални програми са в размер на 6 416 563 лева, а за международни програми - 33 407 лева. По Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка в Република България 2017-2020 г. - 22 080 364 лв.,  за контрол и лечение на ротавирусните гастроентерити в Република България 2017-2021 г.- 4 360 833 лв., за подобряване на ваксинопрофилактиката грип 2019-2022г. - 2 816 969 лв.

Отчетената субсидия е в размер на 1 204 175 373 лв. Към НЗОК са предоставени трансфери в размер на (-83 400 000) лева, от които за дейности за здравнонеосигурени лица - 2 265 250 лв., за здравнонеосигурени жени (бременни и родилки) - 5 685 347 лв., разлика в потребителската такса - 14 116 844 лв.

За дейности във връзка е лечение на лица до 18-годишна възраст лева МЗ е разходило през  2020 г. 1 988 409 лева, а за дейности по Закона за хората с увреждания - 12 891 579 лева.

663 889 лв. са предоставени като временна финансова помощ. Това са преведени погасителни вноски от УМБАЛ Александровска ЕАД и МБАЛ Света Анна АД гр. София по предоставен през 2015 г. временен безлихвен заем, съгласно договори. От УМБАЛ Александровска вноските са в размер на 490 741 лв., а от МБАЛ Света Анна-София - 173 148 лв. Средствата са били предоставени през 2015 г. за закупуване на медицинска апаратура и на други дълготрайни активи.

Изплатените допълнителни възнаграждения, във връзка с предотвратяването на разпространението на COVID 19 и лечението му през 2020 г. са в размер на 59 073 083 лева.

Към 31 декември 2020 г. държавните болници са

генерирали общ размер на просрочените задължения

в размер на 86 657 хил. лв., при отчетени към 31.12.2019 г. - 90 331 хил. лв.

Просрочените задължения към доставчици на лекарствени продукти са в размер на 34 149 хил. лв. при отчетени просрочени задължения за предходната година - 30 050 хил. лв., за медицински изделия - 24 966 хил. лв. при отчетени просрочия през 2019 г. 27 455 хил. лв..

Общинските болници към 31 декември 2020 г. са генерирали просрочени задължения в размер на 28 161 хил. лв. при отчетени за 2019 г. - 32 328 хил. лв. За лекарствени продукти и медицински изделия те са в размер на 10 007 хил. лв. при отчетени през 2019 г. 12 571 хил. лв.Коментари по темата

Правила на форума за коментари
8hZ3


Всичко за коронавируса
За героите в бялo
Още новини
Д-р Колчаков: „Резервоарът“ на хората, които не са ваксинирани, е мястото, където се раждат новите щамове
17.10.2021 11:41:13

Д-р Колчаков: „Резервоарът“ на хората, които не са ваксинирани, е мястото, където се раждат новите щамове

Отказът от ваксинация срещу коронавирус крие риск не само са собственото ни здраве, но и здравето ...

Доц. Мария Димитрова: Безценно е да имаш около себе си млади, ентусиазирани хора
17.10.2021 10:35:59 Невена Попова

Доц. Мария Димитрова: Безценно е да имаш около себе си млади, ентусиазирани хора

Доц. Мария Димитрова завършва медицина в МУ – София през 2007 г. През 2008 г. след конк ...
Актуална тема
Нужна ли е промяна на търговския статут на болниците?
12.05.2021 15:14:28 Полина Тодорова

Нужна ли е промяна на търговския статут на болниците?

Със затихването на епидемията от COVID една друга ключова за здравния сектор тема отново бе поста ...

Нужна ли ни бе епидемия, за да оценим медиците си?
07.04.2021 17:13:52 Полина Тодорова

Нужна ли ни бе епидемия, за да оценим медиците си?

Изминалата една година беляза целия свят със знака на битката срещу Covid-19. След тези тежки мес ...

Въпроси и отговори за ваксините
24.02.2021 16:15:02 Полина Тодорова

Въпроси и отговори за ваксините

От дни в България е в ход масовата имунизация срещу COVID. След осигуряването на т. нар. зеле ...

Е-здравеопазването – кога, ако не сега?
14.01.2021 17:20:00 Полина Тодорова

Е-здравеопазването – кога, ако не сега?

Кризата, породена от COVID-19, създаде проблеми, чието решение вече близо година е истинско преди ...