Понеделник, 20 Септември 2021
03
авг
2
 

Заради COVID

382,5% е увеличението на пациентите по КП 104 през 2020 г.

3 286 431 са отчетените и заплатени дейности за миналата година, показва отчетът за дейността на НЗОК

Вторник, 03 Август 2021 | 17:02:18 Надежда Ненова
2

3 286 431 са отчетените и заплатени дейности за 2020 г. на обща стойност 2 237 730 774 лв., става ясно от Годишния отчет на дейността на НЗОК за изминалата година. Анализът на Касата показва, че най-много дейности са отчетени в медицински специалности

3 286 431 са отчетените и заплатени дейности за 2020 г. на обща стойност 2 237 730 774 лв., става ясно от Годишния отчет на дейността на НЗОК за изминалата година. Анализът на Касата показва, че най-много дейности са отчетени в медицински специалности Нефрология (18,93% от общия обем и 5,78% от общата стойност) и Медицинска онкология, Клинична и детска клинична хематология, палиативни грижи (15,10% от общия обем и 5,71% от общата стойност). С най-голяма тежест по отношение на общата стойност е Кардиологията (5,32% от общия обем дейност, 10,08% от стойността).

12 клинични пътеки отбелязва Здравната каса с най-много отчетени случаи през 2020 г., като при 11 от тях е отчетено намаление на броя на случаите спрямо 2019 г. Единствената пътека, при която е отчетено увеличение, е КП 104 „Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания - остро протичащи, с усложнения“, по която са отчитат пациентите с COVID-19 без бронхопневмония.

Увеличението е с 382,5% - от 6278 случая през 2019 г. до 30 291 през 2020 г.

Пътеката с най-много случаи е „Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат“, като по нея са отчетени 92 252 пациенти, което е с 23 114 случая (20,0%) по-малко от 2019 г. Отчели дейност по тази клинична пътека са 140 лечебни заведения, като най-високи стойности по този показател отчитат специализираните болници за рехабилитация.

Едва с 1,9% е намалението по клинична пътека „Продължително системно парентерално лекарствено лечение на злокачествени солидни тумори и свързаните с него усложнения“, като по нея са отчетени 78 198 броя през 2020 г. Дейността е извършвана в 32 болници.

С 21,2% - от 83 989 на 66 155, са намалели пациентите, лекувани по пътека „Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица над 18 години“. Почти същото е намалението (87 576 случая през 2019 г. на 65 209 през 2020 г.) на пациентите по пътека „Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация“.

С 16% са намалели случаите на „Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица над 18 години“,

като от 50 473 през 2019 г. през 2020 г. те са станали 42 408.

С 11,7% са по-малко случаите по КП „Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума за лица над 18-годишна възраст“.

По пътека „Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система“ намалението е с 23,3% спрямо 2019 г., с 26,9% по пътека „Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст“, а при „Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст“ – с 8,9%.

С 1% са намалели заплащаните от НЗОК раждания – от 47 633 броя през 2019 г. на 47 154 през 2020 г., като лечебните заведения, отчели тази дейност, са 105. По пътека „Грижи за здраво новородено дете“ намалението е с 0,4% спрямо 2019 г.

Общо заплатените средства за дейност по клинични пътеки за „Акушерство и гинекология“ са в размер на 99 481 006 лв., сред които най-голям дял има КП „Раждане“ с цена 940 лв., като заплатените средства до 14 август 2020 г. представляват 29% от общите плащания по тази специалност. Припомняме, че след 14 август пътеката се разделя на две – „Нормално раждане“ и „Секцио“, на стойност съответно 1100 лв. и 940 лв., като от НЗОК отбелязват, че

платената сума за „Нормално раждане“ е 8% от общата за специалността

Третата клинична пътека, по която са отчетени най-много случаи, е „Стационарни грижи при бременност с повишен риск“ (554 лв.), като заплатените средства са 15% от общите за специалността. Заплатените средства за цитираните три клинични пътеки представляват 52% от общо заплатените по тази клинична специалност.

71% от общата сума за „Анестезиология и интензивно лечение“ е по клинична процедура „Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или парентерално хранене“, за „Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация и/или парентерално хранене“ - 11%. Толкова са и средствата за „Допълнително заплащане за клинична процедура 03 по реда на НРД“. Заплатените средства за цитираните клинични процедури представляват 93% от общо заплатените 94 699 522 лв. по тази клинична специалност.

140 674 661 лв. са платените средства за дейности в „Гастроентерология“. От тях най-голям е делът на клиничните пътеки  „Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума за лица над 18-годишна възраст“ с цена 1034 лв. (29%), „Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума за лица над 18-годишна възраст“ с цена 1892 лв. (26%) и „Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) за лица над 18-годишна възраст“ с цена 1538 лв. (12%). Заплатените средства за цитираните клинични пътеки представляват 68% от общо заплатените по тази специалност.

По клинична пътека „Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст“ с цена 438 лв. са платени 2 466 045 лв., което е 100% по специалността Детски болести/неонатология.

87% от средствата платени за дейности в „Ендокринология“ (общо 30 090 592 лв.) са за „Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години“ (72%), „Диагностика на лица с метаболитни нарушения при лица над 18 години“ (10%), „Лечение на заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица над 18 години“ (5%).

В специалност Инфекциозни болести са заплатени дейности на стойност 43 055 716 лв., като най голям дял (97%) имат

„Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания - остро протичащи, с усложнения“ с цена 1200 лв. (73%),

„Диагностика и лечение на остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром“ с цена 891 лв. (18%); „Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит "А" И "Е" с цена 1 500 лв. (6%). 

За пациенти с COVID, лекувани по пътеки „Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст“ с цена 1051/1200 лв. и Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст“ с цена 767/1200 лв. са отделени 52% от общите заплатени средства (114 402 941 лв.) в специалност Пневмология и фтизиатрия.

56% от общо заплатените 127 848 655 лв. в специалност „Медицинска Онкология, Клинична и детска клинична хематология“, като най голям дял имат „Продължително системно парентерално лекарствено лечение на злокачествени солидни тумори и свързаните с него усложнения“ с цена 539 лв. (30%); „Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания с КТ на минимум две зони или костномозъчно изследване при лица над 18 години“ с цена 473 лв. (13%); „Системно лекарствено лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания“ с цена 150 лв. (13%).

95% от 23 899 746 лв. в специалността Ревматология

са заплатени за „Диагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания при лица над 18 години“ (77%); „Диагностика и лечение на системни заболявания на съединителната тъкан при лица над 18 години“ (9%) и „Диагностика и лечение на дегенеративни и обменни ставни заболявания“ (9%).

Заплатените средства през 2020 г. за отчетените дейности по специалност Нервни болести са 92 857 795 лв., от които за „Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица над 18 години“ с цена 628 лв. (41%); „Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица над 18 години“ с цена 882 лв. (37%) и „Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица над 18 години“ с цена 1493 лв. (3%). Общо за тези три пътеки са платени 81% от средствата по специалността.

225 634 934 лв. са заплатени в специалност „Кардиология“, като най голям дял имат  „Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение“ с цена 3 795 лв. (23%), „Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация“ с цена 703 лв. (18%) и „Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение“ с цена 5 016 лв. (17%). Общо по тези три клинични пътеки за заплатени 58% от общата сума за специалността.Коментари по темата

Правила на форума за коментари
Z3Hd

Гост 03.08.2021 22:21:34

А защо на фона на драстичното намаление на отчетените хоспитализации по 99% от КП имаме огромен ръст в артроскопиите? Сигурно за касичката това е в следствие на Covid.

Странно 03.08.2021 21:26:50

Как се случило това чудо - инсултите са намалели драстично през 2020 година? Интересно е защо, тъй като това са спешни състояния,изискващи болнично лечение. Плановите дейности бяха спирални многократно, така че за тях има обяснение, обаче за инсултите... Не се сещам какво може да е. Иначе, много хора почнаха, да. Казват, че от ковид..


Всичко за коронавируса
За героите в бялo
Още новини
Д-р Диманов: Приходите в МБАЛ-Ямбол са намалели с 30% за една година
20.09.2021 14:42:11

Д-р Диманов: Приходите в МБАЛ-Ямбол са намалели с 30% за една година

„Финансовото състояние на болницата не е много добро, притеснително е. Болницата е на загуб ...

НЗОК публикува правилата за изписване на безплатни лекарства срещу COVID
20.09.2021 14:15:53

НЗОК публикува правилата за изписване на безплатни лекарства срещу COVID

Безплатните лекарства за домашно лечение на COVID ще бъдат изписвани на здравноосигурени лица с п ...
Актуална тема
Нужна ли е промяна на търговския статут на болниците?
12.05.2021 15:14:28 Полина Тодорова

Нужна ли е промяна на търговския статут на болниците?

Със затихването на епидемията от COVID една друга ключова за здравния сектор тема отново бе поста ...

Нужна ли ни бе епидемия, за да оценим медиците си?
07.04.2021 17:13:52 Полина Тодорова

Нужна ли ни бе епидемия, за да оценим медиците си?

Изминалата една година беляза целия свят със знака на битката срещу Covid-19. След тези тежки мес ...

Въпроси и отговори за ваксините
24.02.2021 16:15:02 Полина Тодорова

Въпроси и отговори за ваксините

От дни в България е в ход масовата имунизация срещу COVID. След осигуряването на т. нар. зеле ...

Е-здравеопазването – кога, ако не сега?
14.01.2021 17:20:00 Полина Тодорова

Е-здравеопазването – кога, ако не сега?

Кризата, породена от COVID-19, създаде проблеми, чието решение вече близо година е истинско преди ...