Понеделник, 18 Октомври 2021
07
ноем
3

Доц. Околийски: Социолозите у нас продължават да отчитат високи нива на конспиративно мисленеДоц. Михаил Околийски е представител на СЗО за България. С него разговаряме за последното проучване на СЗО във връзка с нагласите за COVID-19 и за ситуацията с пандемията у нас 

Доц. Околийски, как може да бъде обяснен фактът, че според последното проучване на СЗО българите са най-силно вряващите в конспиративни теории, свързани с коронавируса?

За да може да даде възможно най-прецизните насоки СЗО винаги ги основава на научни доказателства. С тази цел Регионалният офис на СЗО за Европа съвместно с Министерството на здравеопазването и Българският офис на СЗО провеждат изследване на поведенческите нагласи на българите във връзка с COVID-19 в България. С това изследване се опитваме да проследяваме наличните знания, възприятията за риска, превантивното поведение и доверието в населението, с цел осигуряване на информация за адекватен отговор на пандемията. През месец юли се проведе първата вълна на изследването, а през месец септември - втората. Предстоят още две вълни за събиране на информация от страна на Маркет Линкс – през ноември и декември. Наред с епидемиологичните данни и съображенията от икономически, културен, етичен, структурно-политически характер и други, събраната информация има пряко отражение върху отговора на COVID-19 в България, що се отнася до комуникации и послания, мерки, програми и политики. Конкретно на въпроса Ви – анализът на изследването показва, че в България продължава да се шири схващането за конспиративно мислене то остава относително непроменено спрямо предишното измерване през месец юли. Мнозинството анкетирани (три четвърти) смята, че пандемията е силно или донякъде преекспонирана от медиите и продължават да се отчитат доста високи равнища на конспиративно мислене. Тези нагласи се отчитат обикновено при по-млади хора, недоверчиви спрямо правителствените мерки. Тази група, освен това е и по-склонна да не спазва профилактичните мерки и да отхвърля бъдещата ваксина.

От юли насам съществено са се увеличили вярванията в тайни организации, които управляват тази криза. За съжаление, има доста силно противопоставяне на препоръките за рационални мерки срещу коронавируса от страна на представители на антиваксиналните групи, подкрепени и от някои здравни професионалисти.

Създава се едно привидно впечатление, че тези мнения имат висока тежест, защото в медиите, както и в различни телевизионни и радиопредавания има двама събеседници - тоест, мненията са 50:50, но докато зад основаното на доказателства мнение стои цялата световна наука, зад другото няма никакви доказателства, а само нерационални и субективни твърдения.

Адекватно ли реагира нашата здравеопазна система на сигналите за влошено психично здраве на българските мъже и жени в условията на епидемия – злоупотреба с алкохол и медикаменти?

Психическата устойчивостта на българското население, изглежда, намалява. Наред с показателя за благосъстояние, е важно да се проследява психичното здраве и способността на хората да се справят с продължителен стрес, свързан с несигурност и здравословни проблеми.

Следва да се отбележи, че мъжете съобщават за по-ниско благосъстояние, но жените са по-малко психически устойчиви. Както изглежда, и общото благосъстояние в България е ниско и значително се е влошило от юли насам. Този резултат би могъл да произтича от пандемична умора и изтъква значението на услугите за психично здраве и на положителните послания, както и нуждата да се осъзнае колко трудна е настоящата ситуация за хората. За много хора в България бъдещите икономически последици от пандемията са причина за безпокойство и често надхвърлят опасенията за здравето. В нашето изследване емоционалната реакция на пандемията се измерва чрез усещане за страх, безпомощност, мисли за вируса и отношение към медийния шум. Повече от половината до две трети от анкетираните изпитват някакъв или голям страх (59%), а близо две трети (62%) се чувстват донякъде или твърде безпомощни. Този резултат представлява малко, но значително нарастване на чувството за безпомощност в сравнение с данните от месец юли.

Още от началото на пандемията СЗО предупреди за рисковете от увеличената злоупотреба с алкохол и медикаменти с цел успокояване, както и повишения риск от домашно насилие и необходимостта да се организират и предоставят адекватни услуги за превенция, подкрепа и лечение.

МЗ и здравните власти трябва да обмислят предоставяне на услуги за психично здраве или подкрепа във връзка с COVID-19, например възможности за социална подкрепа, горещи линии, механизми за подкрепа в общността, насоки при социална изолация, особено в селските райони. От ключово значение е координирането на тези действия с различните доставчици на психиатрични и психологични услуги, включително  НПО, БПА и други. Необходими са и целенасочени стратегии и комуникация за справяне с чувството за страх и безпомощност.

Очевидно е, че децата и учениците са в много висок риск от отрицателни последици, в това число и от влошена психична кондиция, с тези трудности в обучението им - редуване на онлайн обучение с присъствени занятия+ Какво може да се направи, за да бъдат те в по-благоприятна ситуация?

Непрекъснатостта на образованието е от решаващо значение за ученето, развитието, благосъстоянието, здравето и безопасността на децата. Училищата трябва да бъдат приоритетни сред първите институции, които се отварят при отварянето на обществата. Предвид разрушителните последици за децата, младежта и обществата ни като цяло, решенията за закриване на училищата трябва да се считат за крайна мярка, временна и само на местно ниво, ако огнището все още не е управлявано. По време на закриването непрекъснатостта на образованието трябва да бъде гарантирана чрез дистанционно обучение, като се използва социалната солидарност в общностите. Времето, през което училищата се затварят, трябва да се използва за инвестиране в подобряване на училищата, за да могат те да бъдат отворени възможно най-скоро. Училищата са част от общността, всъщност училищата свързват общности. Мерките, предприети в общността за намаляване на риска, ще намалят риска и в училищата. Ето защо, ние от СЗО подчертаваме нуждата от солидарност на ниво общност, за да се осигури приемственост на образованието в защитени от COVID-19 условия.

Няма нулев риск, но превантивните мерки, предприети за намаляване на предаването на COVID-19, могат да бъдат от полза за обществото, като подобрят практиките, които намаляват разпространението на болестите (измиване на ръцете, дихателна хигиена и носене на маска, когато е подходящо за възрастта), като същевременно се стремим към по-голям достъп до образование за всички деца. Консултациите и координацията в училищната общност, както и с родителите, са от ключово значение за изграждането на доверие и успокояване на родителите в безопасността на училищата. Уроците, извлечени от минали кризи (като тази с вируса Ебола), показват, че широката социална мобилизация и ангажираност на лидерите на общността са от решаващо значение за успокояване на родителите и за значително намаляване на отпадането от училище.

СЗО също така предоставяме конкретни инструменти, насочени към младите хора в България. Чат-ботът HealthBuddy, стартиран от СЗО, заедно с UNICEF може да проследява слухове и да отговаря на често задавани въпроси по теми, свързани с COVID-19, на множество езици, включително и на български. СЗО обедини усилията си с Global Shapers Community, проект на Световния икономически форум за 2000 доброволци на възраст под 30 години в региона, за да ги насърчи да проследяват и разглеждат слухове и да обменят информация, основана на доказателства.

Целият свят работи усилено над създаването на виксини срещу К-19. Сондажите у нас сочат обаче, че много малка част от българите вярват в тях и имат намерение да се ваксинират. Има ли обяснение за този феномен, може ли да се променят тези нагласи?

Първо искам да подчертая, че СЗО няма да валидира никоя ваксина, освен ако не е доказано, че е безопасна и ефективна. Скоростта на разработване на ваксини е изключителна. В момента около 200 кандидат-ваксини са на някакъв етап от разработването. От тях поне 44 кандидат-ваксини са в процес на изпитване при хора. Очакваме резултатите от тази мащабна фаза на изпитване (записване на време от 30 000 до 60 000 души) да започнат да идват в края на годината, вероятно от края на ноември. Това биха били минималните данни, необходими за разрешение за спешна употреба - за ефикасността и ограничени данни за безопасността. След като данните са налични, регулаторните органи ще трябва да направят оценка на безопасността и ефикасността и ще започне производството на одобрени ваксини. Предвид този график, очакваме дозите да започнат да пристигат в страните в средата на 2021 г. (второ или трето тримесечие). Ограничен брой ваксини могат да бъдат на разположение за високорискови групи, започвайки от първото тримесечие на 2021 г. Тъй като тези първи дози ще бъдат ограничени, ще трябва да ги приоритизираме за уязвими групи като здравни работници и възрастни хора. За да се справи с това, СЗО разработи Рамка за справедливо разпределение в сътрудничество с държавите-членки. Заедно с ускоряването на научните изследвания и осигуряването на производствен капацитет, СЗО също така работи със страните за разработване на регулаторен капацитет, както и за поддържащи политики и канали за доставка. Това ще бъде от съществено значение, за да се предостави успешна ваксина на хората.

Конкретно по въпроса Ви - като цяло  бъдещата ваксина срещу COVID-19 продължава да бъде сравнително слабо приета в България. Само половината (51%) от анкетираните донякъде са съгласни или са съгласни, че биха си я поставили. 37% не са съгласни. Няма промяна в сравнение с резултатите от юли. Анкетираните, несъгласни с поставянето на ваксина, по-често са жени. Те нямат доверие в правителството или здравната система, смятат, че пандемията е раздухана от медиите и смятат, че вероятността да се заразят е ниска. 59% от анкетираните са съгласни, че ваксината може да помогне за контролиране на разпространението на COVID-19, в сравнение с 87% през юли. Почти половината (49%) обаче няма да си я поставят, ако смятат, че вече са били заразени или ако всички останали са се ваксинирали (44%). Също так, половината (47%) не са съгласни със задължителната ваксинация, за разлика от 61% през юли.

Подготовката за въвеждане на новата ваксина трябва да започне отрано и да бъде добре планирана, като се надгражда върху настоящите констатации и знанията за колебанията относно ваксинацията, получени от други изследвания, проведени през последните години в България. Особено внимание следва да се обърне на онези, които вече са благоразположени. По-трудно би могло да се достигне до лицата, които са категорично против ваксиниране, но трябва да се положат усилия и по отношение на тях.

Ключово за успеха на ваксинирането ще бъде убеждаването, че ваксината е безопасна за употреба, както и съветът от страна на лекар тя да бъде поставена.

Кои са най-важните послания на СЗО в този момент?

Европа отново е в епицентъра на пандемията с COVID-19. Проблемът, който предизвиква най-голяма загриженост в нас, са здравните работници. Те са физически и психически изчерпани, развиват бърнаут синдром. Не можем да подценим въздействието, което умората от COVID-19 оказва върху благосъстоянието на нашите общности и ефективността на нашите реакции. Всички обществени системи изискват адаптация: трябва да преценим къде да насочим ресурсите си. Като се имат предвид реалностите, считаме локдауните за краен вариант, тъй като те заобикалят все още съществуващата възможност за ангажиране на всички в основни и ефективни мерки. Децата и юношите не се считат за основни двигатели на предаването на КОВИД-19, следователно, закриването на училищата не се счита за ефективна единична мярка и трябва да продължи да бъде крайна мярка.Коментари по темата

Правила на форума за коментари
HcDC

Магьосник 13.12.2020 09:42:11

Кой узтри имейлите на ДПС и Атака? Кой е магьосника?

Реклама ДКК 28.11.2020 12:38:44

Ако вие сте лабораторен лекар и правите ръчно ДКК с микроскоп, но устройството ви е счупено може да пишете в Google диференциален брояч и да броите с програмата на компютъра с клавиатурата.

В края на фалшивия ни ПСЕВДОпреход 09.11.2020 12:26:48

Конспиративното мислене се стимулира, подклажда и генерира от Лубянка!


Всичко за коронавируса
За героите в бялo
Още новини
Д-р Колчаков: „Резервоарът“ на хората, които не са ваксинирани, е мястото, където се раждат новите щамове
17.10.2021 11:41:13

Д-р Колчаков: „Резервоарът“ на хората, които не са ваксинирани, е мястото, където се раждат новите щамове

Отказът от ваксинация срещу коронавирус крие риск не само са собственото ни здраве, но и здравето ...

Доц. Мария Димитрова: Безценно е да имаш около себе си млади, ентусиазирани хора
17.10.2021 10:35:59 Невена Попова

Доц. Мария Димитрова: Безценно е да имаш около себе си млади, ентусиазирани хора

Доц. Мария Димитрова завършва медицина в МУ – София през 2007 г. През 2008 г. след конк ...
Актуална тема
Нужна ли е промяна на търговския статут на болниците?
12.05.2021 15:14:28 Полина Тодорова

Нужна ли е промяна на търговския статут на болниците?

Със затихването на епидемията от COVID една друга ключова за здравния сектор тема отново бе поста ...

Нужна ли ни бе епидемия, за да оценим медиците си?
07.04.2021 17:13:52 Полина Тодорова

Нужна ли ни бе епидемия, за да оценим медиците си?

Изминалата една година беляза целия свят със знака на битката срещу Covid-19. След тези тежки мес ...

Въпроси и отговори за ваксините
24.02.2021 16:15:02 Полина Тодорова

Въпроси и отговори за ваксините

От дни в България е в ход масовата имунизация срещу COVID. След осигуряването на т. нар. зеле ...

Е-здравеопазването – кога, ако не сега?
14.01.2021 17:20:00 Полина Тодорова

Е-здравеопазването – кога, ако не сега?

Кризата, породена от COVID-19, създаде проблеми, чието решение вече близо година е истинско преди ...