!
Понеделник, 15 Април 2024
19
юни
17
 

МЗ сменя изцяло устройството си

Понеделник, 19 Юни 2017 | 16:13:46 Надежда Ненова
17

Министерството на здравеопазването изготви нов Устройствен правилник, с който да бъде заменен сега действащият от 2015 г. Мотивите на министър проф. Николай Петров са, че сегашният правилник създава затруднения в оперативната организация на работа на а

Министерството на здравеопазването изготви нов Устройствен правилник, с който да бъде заменен сега действащият от 2015 г. Мотивите на министър проф. Николай Петров са, че сегашният правилник създава затруднения в оперативната организация на работа на администрацията на МЗ поради неефективна организационна структура и е нужно да се създаде нова организационна структура, която оптимално и ефективно да подпомогне министъра на здравеопазването в изпълнение на неговите функции съобразно приоритетите на правителството.

„Основната цел на проекта е да бъдат предприети действия за оптимизиране и повишаване ефективността на работа на администрацията на МЗ. Това се налага поради констатиране на дублиращи се и разпокъсани функции между административни звена на МЗ, както и на щатна численост, която не е съобразена с обема на възложените дейности и с приоритетите на МЗ към настоящия момент. Проблемите са възникнали поради това, че настоящите функции и структура на МЗ са определени в началото на 2015 г. и оттогава не са актуализирани съобразно приоритетите в работата на министерството“, пише в доклада на министър Петров до Министерски съвет .

Според частичната оценка на въздействието настоящата структура на МЗ не отговаря в пълна степен на изискванията на Закона за администрацията. Например правните дейности са в специализираната администрация, а съгласно Закона за администрацията те следва да са в общата администрация.

Няма добре структурирана финансова дирекция, която да се съсредоточи върху финансовите въпроси на здравеопазването, тъй като е налице смесване със стопански дейности. Няма структура, която да е ангажирана приоритетно с дейностите по интегриран подход за работа с наркозависимите лица. Липсва самостоятелна структура с отговорности в областта на международните дейности, което не е ефективно предвид предстоящото Председателство от страна на Република България. Дейностите във връзка с общественото здраве са разпокъсани в различни дирекции. Разпокъсани са и дейностите в областта на управлението на международните проекти и програми и електронното здравеопазване, въпреки че въвеждането на електронното здравеопазване е тясно свързано с европейското финансиране и с ефективното изпълнение на съответните проекти. Звено „Сигурност на информацията“ е натоварено с административни дейности по контрола на охраната и сигурността на сградите и съоръженията. Дейностите по обществените поръчки не са обособени в отделно звено. Дейностите по протокол и връзки с обществеността са отделени едни от други, като протоколът се организира в рамките на международните дейности.

Поради тези причини, министър Николай Петров предлага да бъде създадена самостоятелна дирекция „Бюджет и финанси“, в която да се съсредоточат единствено функциите, свързани с бюджетните и финансовите въпроси. По този начин новото структурно звено ще изпълнява точно определени и ясно дефинирани задачи, без да бъде натоварено с други функции, които биха могли да доведат до забавяне на изпълнението на дейностите от финансов характер.

Обединяване на всички дейности, които имат административно – технически и стопански характер в едно структурно звено чрез създаване на дирекция „Административни дейности“ с цел тяхното всеобхватно администриране и недопускане на разпокъсването им между отделни структурни звена.

По отношение на специализираната администрация на МЗ министърът предлага да бъдат обединени функциите в областта на общественото здраве в едно структурно звено - дирекция „Здравен контрол“, която ще има за задача и да подпомага дейността на главния държавен здравен инспектор.

Създаване на самостоятелна дирекция „Промоция и профилактика на болести и зависимости“ със задачи, свързани с приоритетите, залегнали в основата на коалиционното споразумение на правителството относно интегриран подход към зависимостите. В тази дирекция ще бъдат съсредоточени и дейностите по създаване и изпълнение на политики по превенция и лечение на социално – значими заболявания като ХИВ/СПИН и туберкулоза.

Обособяване на дейностите по обществените поръчки в отделно звено поради отчитане на спецификата на дейността и на специалното правомощие на министъра на здравеопазването по провеждане на обществени поръчки в качеството му на Централен орган за покупки в сектор „Здравеопазване“. До този момент обществените поръчки следваше да се администрират от повече от едно структурно звено, което създава риск от дублиране и разпокъсване на функции и отговорности.

Обособяване на самостоятелна дирекция „Международни дейности“ с цел постигане на максимална ефективност при изпълнение на ангажиментите в областта на здравеопазването по време на българското Председателство през 2018 г., като и създаване на дирекция „Международни проекти и електронно здравеопазване“, в която да се съсредоточават и дейностите в областта на електронното здравеопазването, тъй като неговото въвеждане зависи и от успешното изпълнение на проекти.

Всички предложени промени се извършват, без да се налагат изменения в щатната численост на МЗ, пише още министърът.

За пълнота, в проекта се посочват и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването, които не се променят в сравнение с настоящия момент. Извършва се допълваща редакция в Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по лекарствата. С нея на агенцията се възлагат функции по техническо осигуряване дейността на Комисията по етика за многоцентрови изпитвания.

„Посочените цели съответстват в пълна степен на приоритетите в областта на здравеопазването, залегнали в основата на коалиционното споразумение на правителството, тъй като въвеждат административно-организационни механизми за ефективна работа. Предложеният нов Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването е съобразен и с предложените от МЗ цели и мерки, които да бъдат включени в управленската програма на правителството, тъй като изградената в нормативния акт структура се базира на приоритетите в съответните области“, пише още министър Петров.Коментари по темата

Правила на форума за коментари
Etg7

Гост 19.06.2017 23:35:18

Пък ние в одита си живеем задружно, като едно голямо семейство. В агенцията ни цари любов и разбирателство, защото сме подбирани по едни и същи справедливи критерии и ръководството се отнася към всички с любов и доверие. Дай Боже всекиму такава прекрасна работна атмосфера!

Гост 20.06.2017 08:52:10

В одита още ли се навеждате на патката Кръстева, че то кръст ви не остана да подгъзувате?

Гост 20.06.2017 10:34:22

Да, имаме си ноу-хау, подход, който си е само наш

Гост 20.06.2017 21:05:37

Евала! Да ви е сладко!

Гост 20.06.2017 09:29:23

Аууу, колко сте изнервени нещо. Що ли ::::))))

Инспекторат 19.06.2017 21:25:00

Андреевче, следиш ли конкурсът за главен секретар в МЗ. Те така се назначава главен секретар, не като теб в НЗОК. Значи ти пак .... цвички... други подробности... но легитимно мила, не само с любов

Гост 19.06.2017 22:50:17

Смеех, че те чупещите тъпомера в инспектората на НЗОК, та и на МЗ да не са с конкурси? Май ги назначаваха по едни специфични умения

Бъди здрав 19.06.2017 22:21:54

Като тъпчеш на едно място става дупка, а в тази дупка можеш само да пропаднеш. Колкото по-ниско е човек душевно, толкова по-високо вири нос. С носа си се тегли натам, докъдето с душата си и с ума си не е дорасъл.

Гост 20.06.2017 09:31:52

Когато върхът в кариерата ти е даден даром на тепсия, следва да снижиш глава и да си го ползваш докато можеш. А като осъзнаеш и какви последици влече незаконното ти назначение, съвсем трябва да замлъкнеш, щото идва един ден наречен от народа Видов.

Аха 21.06.2017 10:48:25

То така и стана-01.02.2017 г. и следващите...

Гост 19.06.2017 18:13:16

без да се налагат изменения в щатната численост на МЗ, пише още министърът. ХА0ха-ха. Не съкратят ли поне 10% от чоплещите-си-цял-ден-носа отварящи една и съща екселска таблица, то просто значи са си преместили папката от лявото бюро на дясното. Мижитурските реформи на комунягите са само в смяната на имена на отдели. Технически -нищо. И така до следващия нищоправец. Затова и с десетилетия - едно голямо нищо, осигуряваме заетост на тутманици и понички . МЗ като една голяма социална туристическа спалня и т.н

Гост 19.06.2017 22:05:00

Оооо, МЗ е нищо в сравнение с НЗОК. Заповядай при нас, за да видиш истинските тутманици и понички... или по-скоро не влизай вътре. Там са останали 30% от хората. Другите са навън...по ресторанти, магазини, в кафетата, в къщи, вършат си личната работа.

мъдростта на шопа 19.06.2017 17:39:55

Устройствените правилници са създадени за да се устройват едни и същи хора на едни и същи позиции

Гост 19.06.2017 21:21:53

Устройствените правилници са създадени за да се устройват нашите хора на верните места

препатил 19.06.2017 22:37:01

Оооо елате да видите , когато се правят атестациите на служителите тогава най- добре ср вижда кои са от нашите.

Гост 19.06.2017 16:30:17

МЗ смени 4 пъти устройствения си правилник за тези 3 години, а Глинка Комитов не може да прокара нито един през надзора. Съответно в касата от 7 години не са пенсионирали никой в пенсионна възраст. Що ли.....?

Гост 19.06.2017 17:49:15

Не тъгувай мила, че си вън от играта. Продължавай да се навърташ покрай Лъчо и може пък да възкръснеш


Всичко за коронавируса
Още новини
Проф. Христова: От години у нас няма тежки случаи на Лаймска болест
15.04.2024 11:06:35

Проф. Христова: От години у нас няма тежки случаи на Лаймска болест

„Организация за пръскане срещу кърлежи има. Действително тази година малко набързо свърши з ...

Последен ден забрана за износ на инсулини
15.04.2024 10:17:30

Последен ден забрана за износ на инсулини

Забраната за износ на инсулини, наложена от бившия здравен министър проф. Христо Хинков от начало ...
Актуална тема
Методиката за плащане на онколекарствата обещава нови болнични дългове и влошено лечение на пациентите
29.09.2023 13:59:52 Владимир Попов

Методиката за плащане на онколекарствата обещава нови болнични дългове и влошено лечение на пациентите

Решение на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса от 25 септември отново разбун ...

Фалшивите реклами - търсим ли решение или се възхищаваме от проблема?
14.03.2023 14:59:29 Невена Попова

Фалшивите реклами - търсим ли решение или се възхищаваме от проблема?

Запознайте се: той е проф. Страхил Вачев, „знаменит български кардиолог“. Пенсионирал ...

Защо НРД 2023 стана
24.11.2022 15:15:08 Надежда Ненова

Защо НРД 2023 стана "ябълка на раздора"

Проектът за НРД 2023-2025, изпратен от НЗОК на БЛС, отново предизвика напрежение между договорнит ...

Без увеличение на цените на пътеките болници ще са на ръба на оцеляването
15.02.2022 13:19:48 Владимир Попов

Без увеличение на цените на пътеките болници ще са на ръба на оцеляването

С над 600 млн. лв. е увеличен бюджетът на Националната здравноосигурителна каса за 2022 година в ...