• 07
  10
  2013
  zdrave.net
  Въвеждане на здравноосигурителна вноска върху доходи от собственост и други подобни източници за лица, които нямат доходи от труд и не са задължени да се осигуряват на друго основание, предлага КНСБ. Мярката би трябвало да засегне лицата, които не са работещи, не са социално слаби и не са самонаети ...
 • 05
  10
  2012
  zdrave.net
  На спешния телефон 112 да се подават сигнали и чрез СМС. Това ще подпомогне глухи, неми и глухонеми, както и хора, които поради стрес са загубили способността си да говорят, да потърсят помощ в опасна ситуация.
 • 07
  06
  2012
  НЗОК да започне да плаща за диагноза, а не за конкретни медикаменти. Така осигурителната институция няма да се съобразява с референтната цена на дадено лекарство. Става въпрос за лечение в извънболничната помощ и за спазване на точно определени обеми, които касата може да заплати.
 • 07
  06
  2012
  zdrave.net
  Да се премахне референтното образуване на цените на лекарствата. То не отчита редица фактори, които са специфични за всяка една страна, смята Цеков. Алтернатива на този вид ценообразуване е вътрешно договаряне с фармацевтични компании, според шефа на НЗОК.
 • 03
  05
  2012
  zdrave.net
  Прехвърлянето, продаването, наследяването и ипотекирането на недвижим имот, както и прехвърлянето на собствеността върху моторно превозно средство да се осъществява само след представено удостоверение от Националната агенция за приходите за липса на задължения за здравноосигурителни вноски.
 • 13
  03
  2012
  zdrave.net
  За срок от една година от влизането в сила на промените в Закона за здравното осигуряване, НЗОК заплаща стойност за лекарствени продукти по INN и лекарствена форма, предназначени за лечение на редки заболявания, онкологични заболявания и за състояния след трансплантация, не по-висока от най-ниската ...