Вторник, 04 Август 2020
13
ноем

Дошъл ли е моментът за създаване на нови съсловни организации?От години представители на различни здравни професии настояват за свои законово представени и регулирани отделни съсловни организации. В момента такива имат Българският лекарски съюз, Българският фармацевтичен съюз, Българският стоматологичен съюз и Българската асоциацията на професионалистите по здравни грижи.

Представители на редица други професии от здравния сектор обаче от години настояват също за отделни съсловни организации, като основният им мотив е  по-голяма защита на правата им, по-големи възможности за квалификация и кариерно развитие, саморегулация и други правомощия. В последно време тези искания придобиват все по-голяма сила, а кое ги налага попитахме представителите на Съюза на зъботехниците, Сдружението на фелдшерите, Алианса на българските акушерки и Националното сдружение на бакалаврите по фармация в България.

Защита

Главната причина, която налага отделянето на тези професии в отделни съсловни организации, е пълноценната защита на правата им, единодушни са представителите на направленията, чието мнение потърсихме.
 „Професионалистите, практикуващи медицинската професия фелдшери, не са със защитени права, доколкото въобще ги имат. Фелдшерите нямат право да повишават образованието си в по-горно ниво, нямат право на квалификационно и продължаващо обучение, нямат право на частна практика, нямат право на саморегулация и самоконтрол, което води до лоши резултати по отношение на професионалната етика и медицинската практика“, заяви Александър Александров, който оглавява сдружението на фелдшерите у нас. Същият проблем срещат и зъботехниците, разбираме от думите на Иван Беров, който оглавява Съюза на зъботехниците. Част от медицинските специалисти, като зъботехниците и помощник фармацевтите, дори не попадат в обхвата на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, посочва той и допълва – „Те упражняват медицинска професия след придобиване на висше образование в професионално направление „Здравни грижи“, съответно „Обществено здраве“, а техните права и законни интереси нямат национално представителство“. На това мнение е и председателят на Национално сдружение на бакалаврите по фармация Лиляна Петрова. Тя е категорична, че правата на бакалавър фармацевтите не са защитени поне не по начина, по който се отстояват професионалните права на останалите работещи специалисти в сектор здравеопазване – чрез съсловни организации. „Поради липса на правна уредба помощник фармацевтите не могат да се организират в съсловна организация, което от своя страна води и до липса на регистър на работещите в системата помощник-фармацевти, невъзможност за специализации и следдипломни квалификации, липса на Наредба за професионалните дейности, които бакалавър фармацевтите  могат да извършват както самостоятелно, така и по назначение“, посочва тя.

За отделна съсловна организация, регулиране на професиите и стандартите за обучение настояват и от Асоциацията на физиотерапевтите, която обединява кинезитерапевтите и рехабилитаторите в България.

Квалификация

Отделяното в самостоятелни съсловни организации ще даде шанс и за по-голяма квалификация и кариерно развитие, единодушни са представителите на различните здравни направления. В това е категорична Емилия Казълова, която е председател на Алианса на българските акушерки, част от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. Тя отбелязва, че „по-голямата автономност би дала възможност, чрез съответните допълнителни квалификации, обучение и следдипломна подготовка, акушерките да поемат част от грижите в домашна обстановка за бременните жени, за родилките, особено в по-малките места. Тоест, те биха могли да поемат пренаталната подготовка, както и постнаталните грижи“. „В цял свят акушерките имат право на самостоятелна дейност, а това като че ли се забравя у нас“, допълва още Казълова.
На това мнение е и Лиляна Петрова. „Обединението ни на национално ниво и на доброволен принцип беше инициирано именно по тази причина – организирано да отстояваме своята професионална идентичност и реализация, да защитаваме работните си места в аптеки - открит тип и болнични, дрогерии, лекарствени складове и фармацевтични представителства, да защитаваме обучението си и необходимостта от следдипломна квалификация“, заявява тя.  „Настояваме и за реална възможност за специализации и следдипломни квалификации, както и за защита на квалификационни нива според кредитните точки, събрани от следдипломното обучение.  Искаме и включване в Трудовия рамков договор в здравеопазването“, допълва Петрова, като посочва, че в момента нито МЗ, нито друг контролен орган разполага с актуална и изчерпателна база-данни за съсловието. „В ролята си на сдружение, регистрирано по реда на ЗЮЛСНЦ, също нямаме правомощия в тази насока“, отбеляза още тя, като посочва, че този факт поставя организацията на бакалаврите по фармация в изключително неравностойно положение в защита на правата им спрямо останалите съсловия.

Саморегулация и контрол

Липсата на самостоятелни съсловни организации повдига и темата за ограничаването на възможността за саморегулация и контрол, предупреждават представителите на различните здравни специалности. „Липсата на съсловна организация на голяма част от медицинските специалисти води до невъзможност да се осъществява самоконтрол в рамките на професията по отношение на професионалната етика, добрата медицинска или медико-техническа практика“, заявява Иван Беров. Той допълва, че спрямо лицата, които не членуват в съсловна организация, много трудно може да бъде търсена отговорност или да бъдат обект на здравен контрол, тъй като правното регулиране на тяхната дейност е силно занижено, а в някои отношение такова липсва.

Към властта

Представителите на различните организации на здравните работници поставят проблемите си на вниманието на управляващите от години, но без реален резултат. „От 2008 г. не сме спирали да настояваме за диалог с институциите – реален, ефективен, последователни с подобаващо уважение към съсловието ни.  На пръв прочит нещата се случват, но отговорите и реалните действия по решаване на проблемите се отлагат във времето“, посочва Лиляна Петрова. „До момента няма никаква чуваемост от която и да е институция в Република България. Никой не иска да поеме политическа отговорност и да реши проблема“, категоричен е и Иван Беров. „Имахме среща по въпроса в Министерство на здравеопазването със заместник-здравните министри, на която представихме своето становище и предложение“, посочва и Емилия Казълова.

Дали исканията на всички тези медицински специалисти ще влязат във фокуса на внимание на новия здравен министър и ще бъдат удовлетворени, остава да разберем.Коментари по темата

Правила на форума за коментари
JAum

Петра 30.12.2018 10:53:41

Да се закрие БАПЗГ. Това е мафия , която се издържа от задължителният членски внос за безсмилените конференции, за рег.секретари , координатори и офиси, безплатни екскурзии и многобройните измислени службици в Асоцияцията.Прочетете и вижте колко са в техния сайт .

Санитар 16.02.2018 11:26:26

Подкрепям желанието на Антисъсловен да се закрият моментално казионните съсловни организации на Лекарите , Зъболекарите , Мед .сестрите и Фармацевтите ! Файда от тях е ясно на всички че няма.

Антисъсловен 08.02.2018 17:01:26

Съсловните организации в здравният бранш са организации, лобиращи за собствените си интереси и обикновено против интересите на пациентите / разбира се не директно /. Създаването на закони за тях по подобие на съществуващите ще утежни още повече пазарната среда и ще ни върне към миналото, когато те бяха отречени.

петров 23.12.2017 21:31:33

ЗАТВОР за Станка Маркова , Милка Василева и кликата около тях ! Да кажат къде отидоха стотиците хиляди левове събирани ежемесечно от клетите сестри ! Какво направиха те за сестрите , какви заплати им извоюваха , как ги защитиха клетите сестри през годините , какво направиха за тях !?!?!? ... ЗАТВОР...!

До петкова 23.12.2017 21:22:36

Петкова , Петковааа.... не си разбрала и няма да разбереш за какво става реч въобще ! БАПЗГ е камуфлажна , имитационна измишльотина учредена по стар болшевишки модел от Баба ти Стана и дружинката около нея. БАПЗГ обслужва само едностранни интереси на управителният и съвет и свързани с него политически и други тясно съсловни интереси на други съсловни организации ! Това обаче е престъпление и не е в интерес нито на обществото , нито на пациентите , нито на самите работещи в здравеопазването и това вече всички го разбраха и го усещат на гърбовете си ! БАПЗГ спомогна осезаемо за настоящият хаос в здравеопазването ни ! Тези които създадоха тази велика глупост БАПЗГ трябва да си понесат отговорността и да отидат в затвора за мноооого дълго време защото там им е мястото ...поради безброй причини . И този момент май скоро ще настъпи !

Петкова 23.12.2017 17:19:43

Жалко, че толкова глупави коментари трябва да чета! Кой говореше за сестри, фелдшери и акушерки, преди да се създаде БАПЗГ? Знаят ли тези пишещи колко труд е вложен, за да се извоюват някои неща за съсловието? Стига с тези апетити на разни хора, които нямат представа как стъпка по стъпка се стигна до тук, че БАПЗГ да бъде призната като фактор в системата на здравеопазването, а членуващите в нея да претендират за автономност! Организацията ще бъде силна и ще може да решава проблемите на своите членове, ако е единна! Опомнете се най-после!

E.Велев 29.11.2017 17:20:42

АНАЛИЗ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ИА “МЕДИЦИНСКИ ОДИТ“ ОТНОСНО: Проблеми с администриране процесите по осъществяване контролните функции на ИА“Медицински одит“. Още от създаването си през 2009 г. ИА“Медицински одит“ реализира форми на контрол, различни и непознати за другите органи с контролни правомощия в сфрата на здравеопазването – НЗОК, РЗОК, РЗИ, Инспекторат при МЗ, финансов одит при МЗ, етична комисия при БЛС, етична комисия при БЗС и т.н. Изключително положителните резултати от контролната дейност през първите години от съществуването на Агенцията в момента са изложени на съществен риск. Имиджовите последици и потенциалния очакван спад на доверието в институцията ще бъдат последващ но предвидим резултат. Кадрови проблеми: Разбираемо е обстоятелството, че обезпечаването на институцията с необходимите кадри способства и гарантира правилното и законосъобразното и функциониране. Понастоящем се извършват назначения, които не позволяват нормалното /равномерно/ натоверване и разпределение на функциите между отделните служители. Например: Създаден е и понастоящем функционира т.н. отдел „Риск мениджмънт и анализи“, който е оглавен от д-р Д.Г. – лице, което никога не е участвал лично в контролно производство, съставяне, връчване на АУАН, изготвяне на Констативен протокол, процусуално предствателство дори и като свидетел и т.н. Никога не е бил участник в каквато и да е форма на контрол извършван от Агенцията. Същия не бива и не може да анализира каквото и да е от дейността на Агенцията. Ръководството му към коментирания отдел определям като нелепо /такова липсва/, създаващо напрежение, вкл. и в прекия му началник и подчинени. Обект на коментари и забележки от служители на други административни структури. Назначеието му и последвалото разкриване на цитирания отдел е от календарната 2016 година. Още по-абсурдно е поведението му като ИТ специалист, т.к. е доктор по образование, а опитите му за създаване на единен регистър на преписките вече втора година търпят отлагане. От друга страна реално работно натоварване липсва – за почти 2 годишното си пребиваване в структурата на ИАМО са изготвени няколко „питки“ и работни диаграми на показатели установени и доказани от други служители. Правния отдел в дирекция „АПФИО“, отново през 2016 г., е оглавен от А.Г. - лице без неоходимия и доказан опит и професионален стаж по смисъла на ЗДСл и Класификатора на длъжностите в държавната администрация. Откровенния административен пропуск в назначението не е компенсиран с лични качества. Последните прояви на „войнстваща некомпетентност“ доведоха до искане за напускане от страна на директора на дирекция „АПФИО“, т.е. нейния пряк началник. Под натиск на изпълнителния директор и въздействие от главния секретар напускането му бе предотвратено но проблема остава, доколкото последия на всеуслошание заявява „изчерпването си“ и напускане през м. септември 2017 година. Известно е, че предстоящото му напускане ще стане в екип с още 2 служителя /г-жа Л. И г.жа М./, поддържащи понастоящем правните регистри в ИАМО и пряки изпълнители на всички преписки с виоко ниво на сложност и/или отговорност. През 2016 г. са назначени д-р З., д-р Л., д-р Т., г-жа Н., г-н К., г-жа Р., като общото между тях е преклонната им възраст /далеч над пенсионната такава/, липсата на каквато и да е производителност в дейността, непознаване на действащата нормативна база, в комбинация с прекомерни възнаграждения и ниски възможности/лични качества, действат крайно демотивиращо на действително работещите в институцията. В комбинация с наличните такива /г-н П., г-жа К., д-р А., д-р Б., д-р Б., д-р П., д-р Г., д-р К. и т.н./ действат пагубно на трудовия процес в Агенцията. Физиологията на човешкия организъм е обективен фактор, който има своите изключения, но не може да бъде пренебрегван. Напълно разбираемо е, че когато хора във физическа, умствена и/или психологическа възрастова умора, се назначават на отговорни постове с контролни и аналитични функции /а и ръководни/ същите няма как да се справят. С цялото ми уважение към постигнатото през годините – понастоящем клонящото към вегетативно състояние не позволява да заемат и реализират реални функции и постове в държавната администрация, доколкото в масовия случай действително възложената им работа е осъщестявана от други лица, за което последните не получават възнаграждение. Различните форми на характеропатии допълнително задълбочават проблема. В обобщение и без претенции за изчерпателност - кадровата политика определям като неправилна, незакоосъобразна, а в дългосрочен план – пагубна за институцията. Организация на контролната дейност: Понастоящем организацията на контролната дейност в ИА“Медицински одит“ е скрепена в законова, подзаконова и вътрешноадминистративна база – Закон за здравето /ЗЗ/, Наредба № 14 за контролната дейност на ИА“Медицински одит“, Вътрешни правила за контролната дейност, утвърдени от Изпълнителния директор на ИАМО. В този си вид, сама по себе си, горецитираната нормативна, поднормативна и вътрешноведомствена база се явява предпоставка за корупция и всевъзможни форми на злоупотреба. Мотивите ми за това са следните: ИА“Медицински одит“ реализира контролните си правомощия по реда на ЗАНН – норматив, съществуващ в непроменен вид от десетилетия, с традиция в прилагането и тълкуването му. С този факт се изчерпва предвидимостта и последователността в контролните правомощия на ИАМО. Съгласно чл. 3 от Наредба № 14 за условията и реда за извършване на проверки на лечебни заведения от ИАМО – „При извършване на проверките служителите на Изпълнителна агенция "Медицински одит" се ръководят от принципите на независимост, обективност, добросъвестност, обоснованост и доказаност на констатациите.“. Целта, духа и буквата на норматива не се постигат. Съгласно ЗАНН актосъставителя установява нарушенията със съставяне и връчване на АУАН. Административнонаказващия орган /изп.директор/ действа като първа съдебна инстанция и издава наказателно постановление или пък прекратява преписката с резолюция или писмо за малоажност /чл. 28 от ЗАНН/. Не е предвидена възможност за намеса от трети лица. Например служба КАТ упражнява контрол по реда на ЗАНН върху спазването изискванита на Закона за движение по пътищата. При преминаване на червен сфетофар, водача на автомобил е санкциониран от съответния служител със съставяне и връчване на Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/, съгласно изискванията на ЗАНН. Не връчва констативни протоколи, не съставя доклади, не съставя докладни записки и не допуска намеса /пороци/ на волята. В чл. 16, 17 и 18 от Наредба № 14 за условията и реда за извършване на проверки на лечебни заведения от ИАМО ясно е разписано, че се връчва констативен протокол от извършената проверка, в случай на нарушения се съставят и връчват АУАН и се изготвя доклад от извършената проверка до директора на ИАМО. Какво се случва ИАМО? Изършва се проверка и се съставя и връчва констативен протокол от извършена проверка в 5 дневен срок – по арг. чл. 16 от Наредба № 14. Реално в 100 процента от контролните производства констативните протоколи се изготвят след приключване на проверката на място, т.е. в сградата на ИАМО и под надзора и контрола на други лица. Нещо повече – в дирекционен съвет бе предложено и прието КП да преминат на строг съглусувателен режим поради допускането на противоречия с последващи доклади от същата проверка. Реално в 100 процента от контролните производства докладите от извършена проверка се съставят не след приключване дейността на комисията /чл. 18 от Наредба № 14/, а преди съставяне и връчване на АУАН. Т.е. контрольорите докладват за контролата си дейност и едва тогава съставят или пък не АУАН. Впечатление прави еднотипната резолюция „запозната“ на Изпълнителния директор на ИАМО – същия знае и разбира, че намеса е незаконна и самостоятелна предпоставка за отмяна, но всички разбираме, че този документ отново като костативния протокол е обект на намеса и влияние. Факт общоизветен на контрольорите в ИАМО и обект на коментари поради многократните и различни форми на намеса от различни административни ръководители, в т.ч. и изпълнителен директор. Абсурдността на администрираето намира своя връх в строгия съгласувателен режим върху докладите, което повишава и разнообразява различните форми на въздействие и намеса. Гореописаното са факти, които се потвърждават из цяло документално и няма нужда от устни доказателства. След като получат резолюция „запозната“ /поякога много дни след връчването/ и след множество корекции /налични са писмени доказателства/ нашите т.н. актосъставители съставят и връчват АУАН изцяло кореспондиращи със съдържанието на доклада. В последствие /след изтичане сроковете за възразяване на АУАН/ се изготвя т.н. докладна записка върху която Изпълнителния директор полага „санкция“ – НП, резолюция или маловажност. Това уважаеми дами и господа се наричат „свирени мачове“ – виж. по - горе как работи служител на КАТ, който прилага ЗАНН. Никъде в устройствения правилник на ИА“Медицински одит“ приет с ПМС № 67 от 23.03.2015 г. - обн. ДВ. бр.23 от 27 Март 2015г., изм. ДВ. бр.89 от 11 Ноември 2016г., не фигурират подобни правомощия в полза на изпълнителия директор. Повече от това не е възможно? За да добие намесата и влиянието промишлените си настоящи размери бе изнамерен метод държащ ме в невъзможност за каквото и да е било администриране – подмяна на резолюциите ми! Във вътрешните ни правила за контролна дейност е скрепена несъществуващата в правния мир фигура на „ръоводител екип“. Този т.н. ръководител организира провеждането на проверка от екип състоящ се от повече от 1 лице. Дотук нищо лошо. „Интересно“ е обстоятелството, че който бъде определен за ръководител на екип, то констативния протокол и доклада от проверка следва да мине през съответния му административен ръководител /директор на дирекция/. От това следва следното – съобразявайки вида и характера на сигала полагам резолюция „за проверка и отговор“ до директор - дирекция Е.В. В последствие други лица определят, че в проверяващия екип /напр. от 4 души/ ръководител ще бъде д-р Р.К., чийто ръководител е д-р К!?! По силата на нашите вътрешни правила това е легално поведение – резолюцията е подменена, а всяка една възможност за търсене на отговорност е преклудрана. Резолюцията е към едно лице, а по силата на нашите вътрешни правила за контролна дейност изпълнителят е друг. Виновни няма! Още в средата на 2016 г. повдигнах въпроса във формат дирекционен съвет, а точните ми думи бяха „Няма подобно адмиистриране не само в България, но и никъде в света, правилата следва да бъдат корегирани“. Внесох писмен проект за изменение на Правилата за контрол. Отговора беше, че на по късен етап /когато се сформира отдел от финансисти в ИАМО/ правилата ще бъдат корегирани. И понастоящем не ми е известна връзката между двете обстоятелства – създаване на отдел и подмяната на резолюциите ми. Истината е, че 1 годиа по-късно бе създаден такъв отдел но промяна в стила на работа няма. Напротив – същите лица се активизират, а аз и понастоящем съм във функционална и административна изолация. Това което излагам – многократно съм говорил във всевъзможни формати. В подкрепа на горното - на 17.05.2017 г. в деловодството на ИА“Медицински одит“ официално е депозирана докладна записка от началника на правната дирекция /поради експертното ни съгласие по темата/, в което изрично е повдигнат същия въпрос, а именно - „В Методиката и Инструкцията за контролната дейност е необходимо да се извършат промени, във връзка с реда и начина на резолиране на документите свързани с проверката. Считам, че е необходимо да се посочи изцяло процедурата след входиране на жалбата от физическо или юридическо лице, по която следва да се извърши проверка от страна на Агенцията. Предлагам в правилата да се опише, че жалбата след резолюцията на Изпълнителния директор, Заместник директора или Главния секретар се изпраща чрез деловодната система до съответния директор на специализираната администрация. Същият следва да я предостави за включване в графика на съответния месец. След определяне на комисия, която ще осъществи контролната дейност, проверяващия екип изготвя доклад до Изпълнителния директор. Докладът се съгласува със съответния директор, до когото е адресирана жалбата първоначално, независимо, че ръководителят може да не е от тази дирекция. В изпълнение на възложената задача, директорът – адресат на резолюцията, се явява и пряк ръководител на комисията и като такъв съгласува всички документи, които следва да се изготвят по повод осъщественото контролно производство, в т.ч. запознава се с констатациите на Констативния протокол, съгласува проектите на Доклад, Докладна записка за изготвяне на НП, в случай на установено нарушение, становище при необходимост и отговор до жалбоподателя.“. Понастоящем промяна в стила и начина на работа няма. Напротив – тенденциите са ужасяващи. Вече не само изпълнителен директор се меси в констатациите и изводите на контрольорите – намеса е налице от директори на дирекции, началници на отдели и т.н. ръководители на проверки. Налице е пълен разпад. Хора на изключително ниско професионално и йерархично ниво си позволяват намеса поради „провъзгласяването“ им за ръководители на екипи по силата на нашите вътрешни правила. Не случайно вътрешните ни правила за котролна дейност не са публикувани на електронния ни сайт. Всяка една заповед на ИАМО фигурира ръководител на екип. По повод съпротивата ми срещу подобен стил на работа последваха всички възможни форми на атаки – лични и професионални нападки, атака срещу лица със сходно мислене, депозиране на доноси и откровенно обиди на най-високо ниво /министър, зам.министър и т.н./. Уважаеми дами и господа, аз знам кой съм и през какво съм минал, вие познавате ли собствените си псевдоексперти и ръководни екипи? Възмутен съм от подобно отношение на ниска правна култура в комбинация с демагогия и подмяна на ценности. Горното повдига обаче и следващия въпрос: Кой определя екипи и в частност „ръководителя на екип“. Лицата лично подготвящ т.н. „месече график“ се наричат д-р З.П. и Т.И. Интересното е, че в самия график не се сочи ръководителя, а общо посочване на екипите. Ръководителя „цъфва“ на етап заповед за проверка. Доколкото заповедта за проверка съдържа всички необходими атрибути, не мога да я върна на формални отношения. Тогава, лично аз, в качеството си на главен секретар, научавам кой е „ръководител“ на проверката. Не мога да посоча как и защо се определят дадени лица за ръководители, а други не, т.к. не участвам нито пряко нито косвено в този процес. Преди няколко дни проведох откровен разговор по темата с Изпълнителния директор, като му разясних, че подобно ниско ниво на изпълнение и администриране никога не е постигано. Изразих ясно позиция, че подобно управление е абсолютно недопустимо. Въпреки очакванията ми, бе заявено, че така е редно и всъщност така ще бъде. Без повече да влизам в детайл /не е нужно/ заявявам, че подобно администриране на работни процеси определям като липса на администриране. Когато стила и начина на работа не произтича от некомпетентност или неразбиране на последиците то налице е разпад. Древните римляни са казали че „когато корупцията премине определени граници, държавността изчезва, а процесите стават необратими“. Тъй като явно не се справям с ролята си на главен секретар - настоящото счетайте за предизвестие.

да 22.11.2017 14:49:14

определено е дошло време да се сложи край на ненужната от този тип организация БЛС.Дружествата по специалности трябва да започнат да функционират и да поемат саморегулацията на професията, да договарят пряко с касата НРД и да представляват истинки лекарите. Сега БЛС е казионнна организация, трамплин за прокарване на лични интереси / Разбирай Павлова/, скъсала е всички връзки с проблемите на колегите. А последното ръководство профанизира цялата дейност с незнание,неумение и нагъл непокислък.Непрозрачно управление, погледнете - никакви стенограми от УС няма, КК не работи, а етичната комисия е мъртва,откакто Милан я съсипа.Много може да се пише и за безумните пари,които взима председателя - 5 хиляди лева! А от януари с вдигането на минималната заплата ще взимат още повече...Изобщо падение. Но кой търпи всичко тава,колеги - НИЕ. Затова се посъбудете малко и на тия събори не ходете само,за да хапнете и пийнете ...

фелдшер 19.11.2017 18:24:58

Българската асоциацията на професионалистите по здравни грижи е паразитна структура ограбваща медиинските фелдшери!!! Функията и спрямо тях се изразява само със задължително натрапено членство и задъбжителен членски внос!!!! ТОВА СА ГРЕШНИ ПАРИ където отиват в нечии джобове без ефективна възвращаемост към съсловието ни!!!

д-р Желязков 17.11.2017 18:56:35

Ако на управниците им трябва да узаконят организации, ръководени от послушковци- ибрикчии, издържани от членски внос на колегите им, значи може и да стане. Вижте в какво се превърнаха БЛС, ССБ, БФС и тюфлеците в техните УС. Да не забравят обаче, че в ЕС има списък на регулираните професии....

един 15.11.2017 07:41:34

Самото понятие Българска асоциация на професионалните по здр. грижи е абсурдно и пълна простотия. В нея би трябвало да членуват всичко от санитарка до професор и академик , химици , физици и сума ти подобен народ , включително и министъра . Хора все свързани със здравното обслужване , състояние и политика ! Но тази организация не може да бъде представителна за отделни чисто медицински професии ! Бъркат се понятия !Оказва се че здравеопазването ни се ръководи от не професионалисти /не че не е така/.БАПЗГ е направена само и единствено с цел пълненето на гушите на няколко човека и умишленото съсипваме на системата. Въпроса е кога ще се потърси отговорност на хората създали тази глупост . А те се знаят кои са......!

майстори 13.11.2017 20:12:11

С БАПЗГто другаретЕ не само обезличиха останалите професии в здравеопазването но и самата сестринска такава ....... , ама кой да се сети , все пак става въпрос за сестри , не за мъдреци.

майстори 13.11.2017 20:10:38

С БАПЗГто другаретЕ не само обезличиха останалите професии в здравеопазването но и самата сестринска такава ....... , ама кой да се сети , все пак става въпрос за сестри , не за мъдреци.

помощници 13.11.2017 18:49:41

Наименованието на Националното сдружение на бакалаврите по фармация в България е незаконно, защото в България няма такива специалисти. Истинската квалификация е отбелязана в дипломите им с определението - професионална квалификация "помощник-фармацевт"!

Dr_Doolittle 13.11.2017 18:40:08

Това словосъчетание БАПЗГ е една върховна глупост. Излиза ,че само този съюз е на професионалисти, а всички останали в здравеопазването са аматьори. По света няма такава псевдоорганизация с включени професии със съвсем различни задачи в здравеопазването. Има сестрински съюзи :Canadian Nurses Association, Royal British Nurses' Association , American Nurses Association, Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe (Krankenschwestern) това са все организации само на медицинските сестри ,не и на масажисти. Някои другарЕ у нас добре са измислили тази каша ,за да прецакат и това съсловие. Когато на медицинска сестра тук се издават сертификати за членство в някакво си БАПЗГ , то във Великобритания се чудят , това медицинска сестра ли е от държавно лицензирано висше учебно заведение( State Registered Nurse SNR) или има само някакъв изкаран курс за помощник мед сестра. Нарочно нашите управници въведоха това абсурдно словосъчетание и набутаха всички в един кюп за да ги прецакат когато заминават в чужбина. Иначе няма никаква логика да няма Съюз или Асоциация на медицинските сестри както в нормалните държави...

Акушер 13.11.2017 15:39:33

Хора, давйте предложения как да се отървем от баба Станаяга и от крокодила Милка....

VIRUSA 19.11.2017 07:50:44

Трудна работа. Докопа ли някой кокъла - не го дава лесно :)

Гост 14.11.2017 21:58:36

Оттърването от тях е като работите само при частник. Тогава няма да й плащате по ведомост членският си внос по ведомост, просто частника, не позволява да му се бъркат във финансите. Тоест частника не може да му заповядват Милки и други пачи!

Пациент 13.11.2017 15:12:52

Фактическото състояние на споменатите здравни специалисти е отчайващо . Здравноте политити (които са от едно доминиращо съсловие) се правят на бити мечки защото така им е гот. Резултатът : инертен хаос , пълно безразличие от страна на професионалистите , все по -затъващо здравеопазване ...., И мноооого добри доходи за законотворци и управляващи.

агент-провокатор 13.11.2017 15:00:57

да бе, за демонополизация на БЛС никой и дума не казва...

Гост 14.11.2017 22:02:10

И не може да каже, БЛС е създаден със закон и промяната на закона не може да стане, освен през дълбока колизия! И сблъсък. Обаче ако стане този сблъсък , може да падне правителството! Цена която няма правителство което да тества, дали може си позволи.

Василева 13.11.2017 22:11:31

Всичко е за пари- повече членове- посече пари в касата на БАПЗГ.Другото са сладки приказки! Затова са готови да вземат под "крилото"си и зъботехниците.Какво разбират те от акушерска и фелдшерска работа,та имат самочувствие да се изказват! Нахални са и жалки!!!!

Василева 13.11.2017 22:18:55

Към"помощници"-законно е,а липсата на информация ,която демонстрирате е може би причина да сте толкова жлъчни,а не трябва!Свържете се с организациятя за повече подробности за да не се излагате б бъде!Успех!


Всичко за коронавируса
За героите в бялo
Още новини
Подписват Анекса към НРД идната седмица, в сила ще е от 1 август
04.08.2020 18:59:14 Надежда Ненова

Подписват Анекса към НРД идната седмица, в сила ще е от 1 август

Анексът към НРД с новите цени на клиничните пътеки ще бъде подписан най-вероятно следващата седми ...

 221 са хоспитализираните с COVID в София, 15 са в интензивни отделения
04.08.2020 18:43:13

221 са хоспитализираните с COVID в София, 15 са в интензивни отделения

842-ма са хоспитализираните пациенти с COVID-19 в страната, като най-много от тях – 221, са ...
Актуална тема
С вещици и плашила - напред срещу ваксина за COVID-19
11.05.2020 17:43:05 Невена Попова

С вещици и плашила - напред срещу ваксина за COVID-19

В дните, когато целият свят е обърнал поглед към научните лаборатории в очакване на резултати, ко ...

Доброто може да бъде заразно – не като вируса, по-силно от него
16.03.2020 15:50:55 Невена Попова

Доброто може да бъде заразно – не като вируса, по-силно от него

Тези дни злото ни връхлетя изведнъж и парализира сетивата на всички и на всеки. Стрелките на часо ...

Лъжичките катран в меда или упреците, когато е спасен човешки живот
10.08.2019 10:14:58 Надежда Ненова

Лъжичките катран в меда или упреците, когато е спасен човешки живот

В края на миналия месец лекари от две болници спасиха живота на свой колега, получил масивна бело ...

Кръглата маса и моделът „Ананиев“ (Обзор)
16.07.2019 17:33:30 Надежда Ненова

Кръглата маса и моделът „Ананиев“ (Обзор)

Повече здравни фондове ще разпределят парите, с които в момента борави НЗОК. Запазва се и доплаща ...