!
Понеделник, 15 Април 2024
16
юли

Кръглата маса и моделът „Ананиев“ (Обзор)Повече здравни фондове ще разпределят парите, с които в момента борави НЗОК. Запазва се и доплащането, като пациентите ще избират дали да си вадят парите от джоба или да се осигуряват допълнително срещу определена сума. Това предвижда новият здравноосигурителен модел на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев, представен вчера на кръгла маса.

Какво предлага моделът

Според предложения модел на здравноосигурените лица се гарантира да имат достъп до спешна медицинска помощ, да имат достъп до планова медицинска помощ, дентална помощ и лекарства на територията на страната, да имат право на избор кой да управлява здравните им вноски, право на избор за вида и обхвата на услугите, които ще получат, право на избор за лечебните заведения, в които ще се лекуват.

Министерството на здравеопазването, съвместно със съсловните организации, ще определя основния пакет здравни дейности, които

ще се покриват от задължителната здравна вноска от 8%

А заедно с пациентски организации, местните власти, съсловни организации, синдикати и работодатели, ще предприеме действия за оптимизиране и преструктуриране на здравната система предвид демографски обстоятелства, потребности от дейности и наличие на кадри, т.е. ще определя параметрите на Националната здравна карта.

Цените на дейностите в основния пакет ще подлежат на договаряне между фондовете и изпълнителите на медицинска и дентална помощ. Отстъпките за лекарства и медицински изделия ще се договарят от фондовете. За някои дейности министерството може да определя пределни цени, съгласувано със съсловните организации.

Министерството ще изпълнява настоящите си правомощия по регистриране и лицензиране на лечебните заведения и по формиране на лекарствената политика и ще провежда централизирани обществени поръчки за лекарства и медицински изделия в болниците. Лечебните заведения ще формират цени за дейностите извън основния пакет, като същите ще се покриват от доброволното здравно осигуряване или чрез плащания в брой от пациентите. Фондовете ще се конкурират за вида и обхвата на тези дейности и пациентите ще могат да избират фондове на базата на сключените от тях договори с изпълнители на услуги.

НЗОК и частните здравни фондове ще трябва да отговарят на всички изисквания за платежоспособност и финансова устойчивост.

Дружествата ще се конкурират равнопоставено

Вноските на всички здравноосигурени лица ще бъдат събирани от НАП, а след това агенцията ще ги разпределя осреднено по фондовете според броя на записаните в тях лица. Няма да се допуска фондовете да правят подбор на лица по определен признак или здравен статус. Записването ще е напълно доброволно. Лицата ще могат да сменят фонда не по-често от веднъж годишно.

Създава се гаранционен фонд съгласно Кодекс за застраховането с цел да се преодолее изпадане в несъстоятелност на фондове.

Тепърва обаче предстои да се дефинира обхвата на основния пакет в рамките на 8% вноска, както и да се оптимизира здравната система по отношение на изискванията към работа на договорните партньори и на оценка на потребностите на територията на цялата страна. Тепърва трябва да се създадат и приложат медицинските стандарти и правилата за добра медицинска практика.

Проблемите, които поражда

Предложеният модел срещна обаче и доста критики сред участниците на кръглата маса.

Председателят на БЛС д-р Иван Маджаров заяви, че е недопустимо да се предлага отделни лекари и болници да се договарят самостоятелно с много по-мощни от тях структури, каквито са застрахователните фондове. „Свободният избор на пациента кой да го лекува не може да бъде заместен от избора на това кой да финансира лечението му. Това са неща, които не трябва да бъдат противопоставяни.

Това е отстъпление от вече завоювано право на пациентите“,

каза той.

„Всеки застраховател, контролирайки своите средства, контролирайки разхода и по този начин е по-ефективен от НЗОК, би могъл да предложи по-добри условия на пациентите. Това обаче не може да е за сметка на изкуствено занижаване на и сега ниските цени. Нали не си представяте, че можем да осигурим по-добро качество на още по-ниски цени, отколкото са в момента?", коментира още д-р Маджаров.

„Не е направена реална оценка на риска при отделните заболявания по отношение на 1,7 - 2 млн. осигуряващи се лица. Нашата съсловна организация е изработила такава и тя е смразяваща. В бъдеще ще имаме пак около 4 млрд. лв. за здраве, само че те ще бъдат разпределяни между повече играчи на пазара. Остойностили сме разходите в нашата сфера. В момента за дентално здраве се дават само 4% от общите пари за здраве. Как частните фондове ще си гарантират печалба в бъдеще, след като и сега средствата не стигат? Трябва да се запитаме дали намаляване броя на услугите ще е опция за печалба и каква ще е ролята в бъдеще на съсловните организации в договарянето на цени и услуги“, каза и председателят на Българския зъболекарски съюз д-р Николай Шарков.

Очакванията от реформата

„Смятаме, че чрез реформа на осигурителния модел и финансово стабилизиране на системата, може би ще постигнем и организационно стабилизиране. Чрез конкуренцията на НЗОК да преодолеем дефектите в системата –

липсата на адекватно администриране и дефицита в контрола

Въпросът е дали ще успеем да преодолеем дисбалансите на регионалната представителност и обратното съотношение между широкозапстъпената и представена болнична и дефицита на доболничната помощ. Смятам, че постигнатите през 2017 г. хоспитализации - 2 157 000, са предела на оборот, по който могат да работят лечебните заведения“, заяви председателят на парламентарната група на ГЕРБ и на комисията по здравеопазване д-р Даниела Дариткова. 

Депутатът от БСП проф. Георги Михайлов каза, че един от главните въпроси, които поставя предложения модел е колко струва здравната система. „На практика, след като обсъждаме допълнително вкарване на финансов ресурс в системата, ние не знаем какво покриваме с този ресурс“, каза той.

 „Този модел обаче има много предизвикателства. Има условия, които трябва да бъдат изпълнени, за да се осъществи представения модел от г-н Ананиев. На първо място е единната информационна интегрирана система. Трябва да има база данни, чрез която да работят всички фондове, които и да са те“, каза и депутатът от ДПС д-р Нигяр Джафер.

Депутатът от „Обединени патриоти“ Георги Колев заяви, че основната причина за недоволството в системата е в късната диагностика. „Фокусът на цялата стратегия на здравеопазването трябва постепенно да се измества

от лекуването на болестите към опазването на здравето

в частта навреме и рано да се откриват тези заболявания“, каза той.

Според омбудсмана Мая Манолова предложението за демонополизация на НЗОК е изненадващо. „Повече фондове означава повече администрация и повече разходи и застраховки, които да предпазват от фалити. Би трябвало да има изравнителен фонд, който да обира разликите. Добре е да се внесе яснота по въпроса всеки фонд ли ще има свой отделен позитивен лекарствен списък и пакет от здравни услуги; как демонополизацията ще реши диспропорциите по региони например в Севрозапада“, каза тя.

Коментарът на участниците в системата

„Сегашната концепция предвижда създаването на нови здравноосигурителни фондове. Към днешна дата голяма част от членовете на АБЗ имат дейности по доброволно здравно застраховане. Конкуренцията в нашия сектор я има. Ние имаме близо 350 000 души застраховани и 100 млн. лв. приходи. Тези наши клиенти са удовлетворени от качеството на медицинските услуги, които ние предлагаме. Смятам, че този опит е ценен и може да бъде използван в бъдещите етапи на реформата“, каза членът на УС на Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) и председател на здравната комисия към Асоциацията Кирил Бошов.

„Със създаването на нови здравноосигурителни фондове по наша оценка ще се изискват огромни капитали от нови участници в тази система. По-добре е да се ползват сегашните лицензирани застрахователи, които разбира се трябва да минат през прелицензиране и да отговарят на новите капиталови изисквания“, каза още Бошов.

„Не трябва да се притеснява никой от възможността лечебните заведения да заемат мястото си в договорния процес. Дава се възмоност фондовете да договарят пряко цените за дейности с лечебните заведения и там не можем да очакваме опасности. Ако трябва да се притеснявам, че някой ще печели от моето здраве, трябва да се притеснявам, че някой печели от това, че си купувам хляб“, коментира председателят на Българската болнична асоциация (ББА) Андрей Марков.

Той беше категоричен, че е недопустимо да бъде обърната системата наопаки, като искали някои от участниците в нея. „Сякаш някой ни насилва да променим всичко изоснови“, каза Марков.

Недоволството на пациентските организации

Пациентските организации изразиха недоволство от така представения модел. „Как ще се осигуряват деветте категории български граждани, за които държавата плаща 6% здравна осигуровка? Сред попадащите в тези категории са държавните служители, учениците, студентите и затворниците“, заяви председателят на Българската асоциация за закрила на пациентите Пламен Таушанов.

Председателката на Пациентски организации "Заедно с теб" Пенка Георгиева каза, че не са били дадени отговори на тези въпроси по време на дискусиите в рамките на една година, откакто бяха представени два вариант за ново осигуряване, а сега се предлага един. "Бихме подкрепили увеличаване на здравната вноска, но само при въведен строг контрол", допълни тя.

Срещу предложения модел се обяви и президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов. „Ако бъде приет, ще пострада достъпността на хората до медицинска помощ Те няма да имат достатъчен обем медицински грижи. Ще пострадат още възнагражденията на лекарите и медицинския персонал", категоричен бе той.

В края на кръглата маса министър Ананиев обобщи, че дебатът е бил конструктивен и откровен, че за някои от изнесените проблеми от министерството са били подготвени, други са ги накарали да се замислят. Той обеща, че ще продължи диалога с участниците в кръглата маса и до края на годината моделът ще бъде финализиран.

Остава да разберем дали ще бъде постигнат нужния на министъра консенсус, който да доведе до генералната промяна на здравноосигурителния модел у нас.Коментари по темата

Правила на форума за коментари
YW8J

Claudia Klein 15.07.2020 01:18:41

Здравейте и добре дошли в Spotlight Global Loan Services, казвам се Клаудия Клайн, аз съм кредитор, а също и консултант по заем. Имате нужда от остра финансова подкрепа? Имате ли нужда от заем за различни цели? ако отговорът ви е да, ще ви посъветвам да се свържете с моята фирма чрез | spotlightglobalservices @ gmail.com | или ни изпратете съобщение на WhatsApp: +4915758108767 | и имате заем в акаунта си в рамките на 24 часа, защото ние предоставяме отлични услуги по заем по целия свят. Ние предлагаме всички видове кредитни услуги (личен заем, бизнес заем и много други), предлагаме както дългосрочни, така и краткосрочни заеми. Моята компания ще ви помогне да постигнете различни цели с широка гама от продукти за заем.

futurehealth 14.07.2020 09:42:33

банка за стволови клетки https://www.future-health.bg/

alainfestor1955@gmail.com 10.07.2020 14:27:06

заем на ALAIN FESTOR сърдечно За каквато и да е помощ се нуждаете или имате нужда от заем Свържете се само с ALAIN FESTOR И няма да останете разочаровани. С този прекрасен мъж АЛЕЙН ФЕСТОР Получих сума от 35 000 евро не беше лесно, но слава Богу Казвам се АДРИАНА ТАНГУИЛА Той е човек от сърце, който винаги спазва задълженията си. Той е човек на думата си И много благодаря на Бога Винаги ще съм му благодарен. Повече информация Свържете се по имейл на адрес: Или се свържете с кредитора за повече информация Ако нямате нужда от заем Можете да информирате семейството си, братята си, приятелите си. Благодаря ти

alainfestor1955@gmail.com 10.07.2020 14:26:15

заем на ALAIN FESTOR сърдечно За каквато и да е помощ се нуждаете или имате нужда от заем Свържете се само с ALAIN FESTOR И няма да останете разочаровани. С този прекрасен мъж АЛЕЙН ФЕСТОР Получих сума от 35 000 евро не беше лесно, но слава Богу Казвам се АДРИАНА ТАНГУИЛА Той е човек от сърце, който винаги спазва задълженията си. Той е човек на думата си И много благодаря на Бога Винаги ще съм му благодарен. Повече информация Свържете се по имейл на адрес: Или се свържете с кредитора за повече информация Ако нямате нужда от заем Можете да информирате семейството си, братята си, приятелите си. Благодаря ти

alainfestor1955@gmail.com 10.07.2020 14:25:51

заем на ALAIN FESTOR сърдечно За каквато и да е помощ се нуждаете или имате нужда от заем Свържете се само с ALAIN FESTOR И няма да останете разочаровани. С този прекрасен мъж АЛЕЙН ФЕСТОР Получих сума от 35 000 евро не беше лесно, но слава Богу Казвам се АДРИАНА ТАНГУИЛА Той е човек от сърце, който винаги спазва задълженията си. Той е човек на думата си И много благодаря на Бога Винаги ще съм му благодарен. Повече информация Свържете се по имейл на адрес: Или се свържете с кредитора за повече информация Ако нямате нужда от заем Можете да информирате семейството си, братята си, приятелите си. Благодаря ти

Dr_Doolittle 24.07.2019 21:10:19

Още веднъж се подиграйте с лекарите със здравен пакет включващ майка си и баща си без нищо да е реално и честно остойностено и ще видите как пациенти ще се лутат като мухи без глави да търсят някой с договор към фонд и да бъдат прегледани с разценки на този фонд. В мoмента в който някой фонд предложи и продължи унизителните практики на партийното недоносче НЗОК просто ще си поръчате МАСОВА кешова здравна система. Пък след това си търсете кой ще ви възстановява разходите - фонд,каса , партиен клуб на ГЕРБ, БСП, руски патриоти или световния КомиИнтерн....

анилиз на психолога 24.07.2019 22:52:59

Агресивните Ви коментари издават безсилие и потискано усещане, че всъщност предложенията, които правите са невъзможни за осъществяване.

Гост 29.07.2019 12:41:32

Естествено, не очакваме промени от вас комунягите. И имате късмет ,че малко лекари са агресивни в исканията си, които искания са напълно справедливи. Ако всички бяха като колегата щеше да ви се вие свят и щяхте да бъдете сложени до стената да правите незабавни реални промени. А пасивността на много в гилдията води до сегашните безобразия невиждани в друга европейска страна. А оценките ви за агресивност явно от аматьор-психолог ви издава като привърженик на статуквото, ако не и някой който има интерес да се седи и да не се променя нищо в кочинката.

Истината за т.н. "реформа" 17.07.2019 11:17:04

Д-р Илко Семерджиев, бивш здравен министър: Този модел ще се отрази пагубно върху здравеопазването, а достъпът до лечение ще се намали два пъти в сравнение със сега. Ако се въведе застрахователен модел в публичните финанси, ощетени ще бъдат не само пациентите, но и здравната система като цяло, вкл. всички, които работят в сектора. Давам реален пример от практиката през 2018 г. – НЗОК е разходвала за заплати на своите служители 37 млн. лв. при бюджет 3,9 млрд. лв., което е под 1% от общия приход, докато при застрахователите в задължителното застраховане заплатите са около 11%. НЗОК няма разходи за посредници, докато при застрахователите има, и то в размер около 28%. „Други разходи“ при НЗОК са около 0,3%, а при застрахователите са над 3%. И най-важното – за щети (в случая лечение) застрахователите плащат около 58% от приходите си, докато НЗОК прехвърля към здравната система за лечение на гражданите над 98%. Това ясно показва, че лекарите, пациентите и здравеопазването като цяло ще бъдат ощетени с около 40%, т.е. с над 1,5 млрд. лв. Всички тези публични средства ще изтекат в частни джобове, защото Ананиев регламентира застрахователите да си начисляват и печалба, вкл. „дивиденти“ за мениджмънта. Характерно за застрахователните системи е и още нещо – с времето те преминават изцяло върху рискови изчисления на премиите, което обикновено повишава размера на вноските. Например в Европа единствената държава, която практикува застрахователен здравен модел, е Швейцария и през 2015 г. здравеопазването струва на един швейцарец точно 9 818 долара (при средно около 4 500 долара на човек годишно в западноевропейските страни), в САЩ достигнаха 9 536 долара на човек, докато в България тези разходи (общо публични и частни) бяха 572 долара на човек. При това непрекъснато нарастване на приходите на застрахователите забелязваме и още нещо – възнагражденията на лекарите намаляват, например през 2014 г. средният приход на лекар специалист в САЩ е $284 000 годишно, а през 2018 г. спада до $214 700, което още веднъж показва, че застраховането е просто бизнес. При намаляване на доходите на лекарите всеки може и сам да прецени дали ще се подобри качеството, още повече че универсалното покритие със здравна помощ, което имаме сега, ще се раздроби на два пакета и при унищожена солидарност ще се оформят пакети за богати и само базови услуги за масовката. При лекарите ситуацията е опасна особено ако се въведе застрахователен модел и възнагражденията им паднат – очаквайте масово изселване на Запад, а у нас няма да има кой да лекува болните. Предвид недостига от над 1 млн. лекари на територията на ЕС можете да си представите какво ще се случи до година-две след "реформата".

Гост 17.07.2019 13:48:02

Aбе много сте смешни да цитирате Серсемаджиев -един от виновниците са келавата здравна реформа. При това давайки НЕЛЕПИ примери със САЩ ?!?!??WTF? За протокола аз съм съгласен заплатата ми да спадне от $284 000 годишно на $214 700 годишно ЩОТО СЕГА МИ Е едва 7 000долара годишно. Айде да хаирлия б@си 214 000 годишно кеф.

viLLi 09.07.2020 11:35:31

д-р Смерджиев, не е виновен,че един гел за операция е 2000 лв.Колко ще даде Застрахователен фонд?0.пак пациента клиент плаща от джоба си.

Гост 17.07.2019 09:23:19

Гост 16.07.2019 14:17:01 проф. Христина Вучева 16.07.2019 10:57:09 Очакванията за положително влияние от т.н. „разбиване на монопола на здравната каса" не само са нереалистични, но и не е направена никаква сметка за разрушителните сили на подобна организация. Известно е, че в цивилизованите страни правото на живот се признава на всеки и на никого не трябва да се отказва здравна помощ и здравна грижа. Това означава, че при здравеопазването не може да се разчита на невидимата ръка на пазара, на конкуренцията, и на пазарните сили. Тези констатации прави проф. Христина Вучева, доктор по икономика и професор по финанси, в свой анализ за БГНЕС. Предложенията за реформи в здравеопазването започнаха още през 2010 г. Тогава бяха заявени намерения и планове за следните изменения: *Оптимизиране на болничната инфраструктура; *Въвеждане на нов вид здравна карта, и до края на 2014г. всеки да има електронно здравно досие; *Премахване на клиничните пътеки и замяната им с диагностично свързани групи като метод за определяне стойността на медицинските услуги. Тези бъдещи промени бяха записани и в Националния план за реформи за 2011 г., който беше представен в ЕК. Нито едно от тези предложения не се осъществи до сега. Няма и обяснение, защо управляващите се отказаха от тях. По предложение на Симеон Дянков, - тогава министър на финансите и вицепремиер, - през 2010 и 2011 г. правителството осъществи две съществени изменения в законовите разпоредби,които имат важна роля и до днес при организацията на здравеоопазването. Те са следните: *Първо, промени се реда за избиране на ръководител на НЗОК. Дотогава той се избира от Надзорния съвет на касата. След поправката на закона за НЗОК, изборът се осъществява от Народното събрание и отпада изискващия се до тогава конкурс за длъжността. Така през 2010 г. с лека ръка без каквато и да е аргументация се зачерта принципа на общественото начало за управление на НЗОК. *Второ, премахва се отделното организиране и финансиране на всичко, свързано с общественото здраве. Около 300 млн.лв. разходи за тази цел, плащани до идването на Дянков пряко от държавния бюджет чрез бюджета на Министервото на здравеоопазването, се прехвърлят за финансиране от НЗОК. Отново се пренебрегва важен принцип на здравеопазването, валиден за всички развити и цивилизовани страни - че държавата е длъжна да се грижи за общественото здраве, включващо осигуряване на ваксини, хемодиализа, борба с туберкурозата, СПИН, и други заразни заболявания, предотвратяване на епидемии, тежки и рядко срещани заболявания, психически заболявания и др. от подобен характер. Във всички развити страни пари за общественото здраве пари се осигуряват ако трябва и чрез увеличаване на бюджетния дефицит и държавния дълг. Точно обратното бе направено у нас през 2010 и 2011г. - закриха се административните структурни звена - районните инспекции за обществено здраве, и всички дейности се прехвърлиха за финансиране от здравната каса вместо от държавния бюджет. Предложеният нов модел на Министерството на здравеопазването също пренебрегва много от съществуващите в западните страни принципи за организацията на здравеоопазването. Както и до сега реформирането и представянето на новите модели се прави без ясен анализ кои са недостатъците, които съществуват, и за чието отстраняване се създава новият модел. От поддръжниците на този модел сме чули единствено, че те считат за основен проблем отсъствието на конкуренция, и - монополното, според тях, положение на НЗОК. Известно е, че според повечето потребители на здравни услуги и според работещите за тяхното предоставяне, недостатъците, които притесняват всички, са следните: Първо, по общо убеждение обществото отделя все повече средства за здравеоопазване, а то не става по-добро. Има постоянни съмнения, изказвани дори от настоящия министър на финансите, че от общия ресурс се краде и то много. Има го и противоположното твърдение - парите са недостатъчни, и вноската от 8 % трябва да се увеличи.Това виждане има значително по-малко привърженици. Второ, все повече болнични заведения, които са общински или областни, и не са в няколкото големи града с работеща икономика, са изправени пред сериозен недостиг на срества и трагично ниско заплащане на персонала, който непрекъснато намалява. В същото време не спира интереса и натиска за откриване на нови частни болници, които се рекламират открито като луксозни и скъпо платени места за правене на пари, въпреки че държат да са свързани с касата. Трето, постоянни оплаквания и недоволство от състоянието на системата, която не осигурява лечението на хора с тежки и редки заболявания, особено за деца с такива заболявания, и особено след като и Фонда за лечение на деца в чужбина беше прехвърлен към НЗОК. Четвърто, нарастващ натиск спрямо хората, които са потърсили лечение, и за да го получат, трябва да плащат допълнително независимо от сумите, които превежда касата по т.н. клинични пътеки Пето, значителен брой от хората от малките градове и села реално са лишени от достъп до медицинско обслужване. Да помислим кои от тези недостатъци ще изчезнат, ако наред с НЗОК има и други с подобна дейност - в каква насока можем да очакваме ролята на конкуренцията между НЗОК и новите здравни каси, които биха възникнали? Известно е, че конкуренцията е способ, който поражда стимули, защото участниците се стремят да максимизират очакваните печалби. В случая с многото каси конкуренцията между тях няма да породи нищо подобно, защото приходите са определени от общата за всички осигурителна вноска, а разходите на въпросните каси зависят от субекти, които са в друга орбита и под друго въздействие. Дори да приемем, че невъзможното се случи, и се появи стремеж към по-високи печалби и към по-ниски разходи, при многото каси - това би било пагубно за тези които очакват да бъдат лекувани. Може да се очаква намаляване качеството на указаните услуги от медицинските заведения, както и фалиране на общински и дори и на областни болници. Както е известно, хората не търсят здравни услуги по същия начин, по който им хрумва да си купят сладолед, автомобил, телевизор, или нещо друго.Това означава, че конкуренцията между касите няма да реши нито един от изброените проблеми на здравеопазването. Най-вероятно ще създаде други, особено след като се предвижда освобождаване на цените на предлаганите медицински услуги. Свободните договорни цени на услугите отговарят на пазарна среда и конкуренция, но не и на установеното разбиране по целия цивилизован свят за това как трябва да се предоставят медицински грижи в нормалните държави, където на никого не се отказва грижа за здравето. В новия модел се разчита на частни фондове и застрахователни дружества, които ще привличат част от вноската на хората, които имат доходи. Техният брой не е повече от 2 милиона души. Би трябвало авторите на реформата да обяснят как това само по себе си ще породи нови стимули за ефективност в НЗОК в болниците, или дори в самите нови участници. По-вероятно е да настъпят нови и още по-тежки проблеми за обществото. Ще възникне веднага проблемът с размера на осигуровките, плащани от държавата за останалите около 4 милиона души. Важно е кой ще поеме техните осигуровки - ако и този контингент ще се разпределя между състезаващите се каси, то може да се очакват контрапродуктивни и неефктивни действия. Очакванията за положително влияние от т.н. „разбиване на монопола на здравната каса" не само са нереалистични, но и не е направена никаква сметка за разрушителните сили на подобна организация. Ако беше възможно чрез създаване на многобройни каси да се решават проблемите на ефективността на парите, които дъържавата дава за здравни услуги, то в САЩ когато възниква проблемът за изтичането на бюджетни средства по техните три бюджетни програми-/Меди кеър, Меди кейт и програмата за военните,/ той щеше да бъде решаван по този начин, а не чрез многото работа по създаването на т.нар. дигностично свързани групи като оценъчен механизъм за заплащане на медицинските услуги от страна на споменатите програми. Ще припомня, че в повечето страни се прилагат последователно и следните други елементи при организацията на здравеоопазването: *Болниците и други медицински заведения в САЩ и в Европа, в масовия случаи, са организации, които се определят като non profit; *Счита се за доказано, че конкуренцията и пазара са механизми, които са несъвместими с действията на цивилизованите държави по отношение на организацията на здравните услути; *Разходите за общественото здраве във всички развити страни се финансират от държавния бюджет, а не чрез осигурителни каси, застрахователни фондове , или други възможни финансови инструменти. Много по-резултатно би било реформата от началото на слезващата година да започне със следните стъпки: Първо, да се обяви чрез законови промени, че договор с Касата ще сключват само non profit дружества - без значение дали са държавни, общински, или частни - достатъчно е за да юридически лица с нестопанска цел от обществена полза. Второ, да се започне работа по обещаните през 2010 г. и 2011 г. законови промени и Здравна карта. Трето, да се върне първоначалната законова конструкция за избор на управител на НЗОК от надзорния съвет на касата. Четвърто, да се възстанови фонда за лечение на деца в чужбина. От посочените промени повече време изисква разработването на оценките за диагностично свързаните групи, и до тяхното създаване трябва да се подобрят използваните до сега оценки /т.н.здравни пътеки/.

Лекар 17.07.2019 09:07:53

До гост 00.29.12 В този късен час,толкова плюене се съпровожда от тежка еректилна дисфункция...

Гост 17.07.2019 07:51:53

Дали е от Сатовча или от Гоце Делчев, Илко си остава един от най-компетентните експерти по въпросите на здравеопазването и здравното осигуряване.

Гост 17.07.2019 13:53:14

Глупости. Този остави Семашко само леко удари една боя отгоре по комунистически. Виж стоматолозите ги напълни с пачки, а лекарите дадоха като плячка на пролетариите да ги ползват за жълти стотинки

Гост 17.07.2019 09:47:53

Абсолютно вярно!

Гост 17.07.2019 00:29:12

Колко велик може да бъде един: селянин от Сатовча; завършил вероятно срено училище в Г.Делчев; зъболекар(все пак по-добрите и умни предпочитаха медицина, тези, които изпадаха стоматология); Без особен професионална кариера като зъболекар; възпитаник на другаря Костов; владеещ само български език(затова не съм сигурен, но като му гледам мутрата едва ли знае поне езика на Шекспир) Без особени бизнес успехи извън далаверите Митове, митове, митове за величие

Гост 17.07.2019 08:16:22

Точно! Няма какво повече да се добави!

лекар 16.07.2019 21:26:49

Четете д-р Илко Семерджиев. Другото са глупости на властващата посредственост

Гост 16.07.2019 23:58:04

Любимият ви Илю и той е от творците на хаоса. Оправи си зъболекарите, оправи си живота покрай софтуера на касата, но оттам нататък е тотален провал. Само пози и кой съм аз - големият професионалист. Ами пратете го управител на видинската болница, та да му лъсне задника!!!

Гост 16.07.2019 22:19:39

Абсолютно вярно!

Гост 16.07.2019 21:20:49

Споко! Нищо няма да се случи. Това са само приказки от хиляда и една нощи. Целта е да се отклони вниманието от истинските проблеми и да се имитира активност. Така ще е поне до местните избори. А и по-натам...

Гост 16.07.2019 19:46:21

Пенке, контролът и сега е строг. От което печелят само администрацията и чиновниците. Повярвай, нито лекарите, нито пациентите имат полза от това. Ако имаш капацитет да схванеш, разбира се.

Гост 16.07.2019 18:02:12

Ха-ха-охаха. Всички лапачи от пара пациентски организации които се угояват като вождове и организации ,които никаква работа не вършат , просто са на яслата , както и комунистическите парантии като КНСБ изпадат в ужас ,че вече няма да са фактор в доенето на медицинския персонал с безплатен труд. Лапането свърши неуважаеми синдикални плужеци. Никакъв частен фонд няма да ви покани на фотьойлите да се излежавате като тъпата касичка с нейния надзорен съвет гъЗки

Гост 09.07.2020 11:44:39

Всичко в думите ви е ВЯРНО, Гост


Всичко за коронавируса
Още новини
Нова класификация на епилепсиите въвеждат във фармако-терапевтичното ръководство по неврология
15.04.2024 17:17:35

Нова класификация на епилепсиите въвеждат във фармако-терапевтичното ръководство по неврология

Нова класификация и дефиниция на епилептичните синдроми на Международната лига срещу епилепсията ...

Студентът от МУ - Пловдив Здравко Иванов се представи успешно на научна сесия за млади изследователи
15.04.2024 16:45:14

Студентът от МУ - Пловдив Здравко Иванов се представи успешно на научна сесия за млади изследователи

Шестокурсникът по медицина от МУ - Пловдив Здравко Иванов се класира на второ място на първата на ...
Актуална тема
Методиката за плащане на онколекарствата обещава нови болнични дългове и влошено лечение на пациентите
29.09.2023 13:59:52 Владимир Попов

Методиката за плащане на онколекарствата обещава нови болнични дългове и влошено лечение на пациентите

Решение на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса от 25 септември отново разбун ...

Фалшивите реклами - търсим ли решение или се възхищаваме от проблема?
14.03.2023 14:59:29 Невена Попова

Фалшивите реклами - търсим ли решение или се възхищаваме от проблема?

Запознайте се: той е проф. Страхил Вачев, „знаменит български кардиолог“. Пенсионирал ...

Защо НРД 2023 стана
24.11.2022 15:15:08 Надежда Ненова

Защо НРД 2023 стана "ябълка на раздора"

Проектът за НРД 2023-2025, изпратен от НЗОК на БЛС, отново предизвика напрежение между договорнит ...

Без увеличение на цените на пътеките болници ще са на ръба на оцеляването
15.02.2022 13:19:48 Владимир Попов

Без увеличение на цените на пътеките болници ще са на ръба на оцеляването

С над 600 млн. лв. е увеличен бюджетът на Националната здравноосигурителна каса за 2022 година в ...