!
Вторник, 05 Декември 2023
15
авг
6

Д-р Здравков: Когато заплатите се увеличават еднакво за всички, това води до демотивация на способните и отдаденитеДиректорът на Специализираната болница за активно лечение по детски болести „Проф. Иван Митев“ д-р Благомир Здравков е анестезиолог-реаниматор с интереси в областта на спешната педиатрия, детската анестезиология в условия на спешност, реанимационния транспорт на деца, организацията и управлението на спешната медицинска помощ при масови инциденти и управлението на пациентската безопасност в детското здравеопазване.

Започва работа като анестезиолог-реаниматор в Клиниката по кардиохирургия на УМБАЛ „Св. Анна”. От м. април 2021г. е изпълнителен директор на Специализираната болница за активно лечение по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД. В периода 2017-2021г. е част от екипа на Клиниката по детска анестезиология и интензивно лечение на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“. Бил е лектор и консултант на БЧК и ВВС по въпросите на аварийно-спасителната дейност. Утвърден за съдебен експерт от Министъра на правосъдието към Софийски градски съд през 2017 г. Д-р Благомир Здравков завършва медицина 2009г. От 2011 до 2015 г. е част от преподавателския състав на Катедрата по анестезиология и интензивно лечение при МУ-София в база 1 УМБАЛ „Александровска” и база 2 УБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ”. От 2015 г. е с придобита специалност по Анестезиология и интензивно лечение. От 2016 г. е магистър по обществено здраве и здравен мениджмънт със защита на тема „Организация и управление на спешната медицинска помощ”. За периода 2014-2016 г. придобива квалификация по детска кардиоанестезия в Клиниката по хирургия на вродените сърдечни малформации на Национална кардиологична болница. Д-р Здравков е отличен за професионалната си дейност с награди от МЗ, БЛС и УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ”. С участия в български и международни форуми по детска АИЛ и спешна медицина.

Тъй като все още няма окончателно решение за изграждането на Национална детска болница, с д-р Здравков разговаряме за необходимостта от развитие и ремонт на Специализираната детска болница, недостига на педиатри и както и начините за увеличаването на заплащането на медиците.

Д-р Здравков, какво се случва с планирания ремонт на Детската болница?

Последното редовно правителство одобри отпускането на 1,5 млн. лева за обновяване и реконструкция на сградата на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“. От тази сума авансово бяха преведени 600 хил. лв. В момента очакваме съгласуване от МЗ на конкретна рамкова процедура за строителство с отделни обособени позиции, по които след одобрение ще се проведат процедури по ЗОП за избор на изпълнител. Средствата са отпуснати за изграждане на нов диагностично-консултативен блок, условията и средата в който да позволят по-бързото и ефективно обслужване на постъпващите деца както по спешност, така и за планов прием. С това финансиране ще се извърши също и цялостен ремонт на сутеренния етаж в болницата. Целта ни е на следващ етап там да бъде изградена поливалентна клиника по образна диагностика. В момента болницата не разполага нито с ядрено-магнитен резонанс, нито със скенер, което ни принуждава да транспортираме деца и новородени в тежко състояние до други лечебни заведения за спешна диагностика. Това се случва от много години и е странно, че никой не е счел за необходимо да се инвестира в тази посока. Сегашното положение поставя децата и медицинските екипи в необосновано висок риск, което налага спешни промени!

Друг важен аспект, касаещ обновлението и реконструкцията на болницата е, че лечебното заведение има одобрен проект по Оперативна програма „Региони в растеж“ за цялостен ремонт на Отделението за интензивно лечение на деца. В него се предвижда увеличаване на броя на реанимационните легла и изграждане на специална изолационна зала за деца с тежки инфекции, вкл. и Ковид- 19. Финансирането по проекта ще се извърши след централизиран избор от страна на МЗ на изпълнител по реда на ЗОП.

Има ли план, според който ще ви бъде преведена цялата предвидена сума за всички планирани от Вас проекти?

Ръководството на болницата изготви цялостен план за обновление на сградата на лечебното заведение с две основни цели - осигуряване на по-добри битови условия за децата и техните родители при престоя им в болницата и повишаване степента на функционалност на медицинското обслужване на децата чрез изграждане на съвременни педиатрични структури с висока ефективност – профилирано детско спешно отделение, зали за инвазивни процедури, които ще позволят консултанти от други лечебни заведения да извършват манипулациите на място, а не както е в момента – уговаря се превеждане в друго лечебно заведение, чака се линейка, търси се екип, който да транспортира детето, след консултацията, ако детето ще се приеме в другата болница одисеята става още по-абсурдна…

Целта на мен и екипа ми е да направим така, че децата да са в комфортна болнична среда, а родителите да се чувстват сигурни и спокойни за децата си. При сегашното състояние на фрагментираност на педиатричната помощ това не е възможно.

Относно какъв размер на средствата ще ни бъде осигурен по изработените от нас проекти, ние не можем да кажем. Това ще реши екипът на МЗ.

Има ли проблем в Детската болница с увеличаването на заплатите на служителите, според изискването, записано в НРД? Достатъчни ли са приходите на болницата за това?

Всеки ръководител има две основни направления, в които трябва да работи упорито и с постоянство. Първото е да осигури финансова стабилност и сигурност на дружеството, което ръководи. Това е особено важно във времена като днешните – нестабилна политическа обстановка, скок на цените във всички отрасли, нарастващ инфлационен натиск, несигурни енергийни доставки. За държавните болници това е сериозно предизвикателство, защото въпреки тежките условия те трябва да продължат да изпълняват своята обществена функция и то на високо ниво с необходимото качество.

Второто направление е да осигури условия и заплащане на специалистите, които да ги мотивират да вършат работата си професионално и прецизно. Това в особено голяма степен важи за здравеопазването.

По това направление аз и колегите ми от ръководството на болницата взехме мерки още при встъпването ни като Съвет на директорите. Увеличението на заплатите в лечебното заведение, средно на годишна база, е около 43%, сравнено за периода януари 2021 – януари 2022г.

От управляващите тази необходимост бе осъзната прекалено късно. След десетилетия недалновидна кадрова политика в здравеопазването най-накрая някой се сети, че не е нормално всички лекари и сестри да работят на по 2, 3 и повече места и че заплащането на медиците трябва да се увеличи чувствително. Не е достатъчно само административно да бъде решено, че заплатите ще се увеличат. Важно е да се знае, от къде ще дойдат средствата за това увеличение и ще могат ли всички да имат достъп до тях. В противен случай говорим за популизъм.

Всички искаме да разпределим по-високи заплати на служителите си. По тази причина по мое предложение Съвета на директорите взе решение да бъде изготвен независим финансов анализ. Той показа, че средствата за фонд работна заплата ще се увеличат многократно над прихода на болницата, определен с предварителни разчети на месечни лимити от НЗОК. По тази причина към момента увеличаваме работните заплати чрез допълнителното материално стимулиране, а не за сметка на основната заплата. Целта е да достигнем сумите, посочени в КТД, но и да не допуснем болницата да влезе в дългова спирала. Това може да се случи, ако фиксираният разход за заплати се увеличи, а приходът от дейност остане в рамките на предварително определените за болницата лимити от НЗОК. 

Не на последно място е важно да подчертая, че доходите на служителите трябва да съответстват на техните професионални качества и умения. Когато няма изисквания за качество, продължаваща квалификация, сертифициране на знанията и уменията, а заплатите се увеличават еднакво за всички – това води до демотивация на способните и отдадени на работата хора, което не трябва да се допуска.

Има ли проблем с приема на деца с COVID в болницата?

Не. Нашата болница отново разкри Ковид отделение, въпреки че според нормативните изисквания ние не отговаряме на условията, тъй като нямаме инфекциозно отделение. Направихме го, за да се избегне проблемът с приема на новородени и деца до 6-месечна възраст. Реално в момента това е губеща структура, но в случая се водим от обществената функция на болницата. Остава сериозен проблемът с персонала. След като бяха спрени допълнителните средства за работещите на първа линия, става все по-трудно хората да бъдат мотивирани да се занимават с тази патология.

Как решихте проблема с отказа за прием на деца, за който болницата дълго беше обвинявана?

Задължение на дежурните лекари е да прегледат всяко дете, потърсило помощ. Така те могат да преценят налага ли се то да бъде прието в нашата болница, или е възможно след назначаване на терапия да го освободят за домашно лечение. Дори в случаите, когато се налага пациентът да бъде насочен към друга болница (в случай че ние не разполагаме с необходимия специалист), прегледът е задължителен. Това е регламентирано с нарочна моя заповед и е залегнало в Правилника за дейността на болницата.

Народното събрание успя в последния момент да гласува разрешение на офф-лейбъл употребата на лекарства за деца до 18 години. Работи ли вече на практика новия закон?

Заповедите за финансиране лечението на тези деца бяха спрени от НЗОК до промяната в нормативния ред. Той е вече факт. За отделни наши пациенти финансиране вече има. Важен е по-глобалният въпрос – има ли осигурени средства за лечението на тези деца до края на годината и ако не – да се положат усилия това да се коригира, тъй като забавянето в лечението или „дупки“ в терапевтичния план, могат да доведат до сериозни медицински проблеми при тези деца и усложняване на състоянието им.

Преди време зам.-министърът на здравеопазването в редовното правителство на Кирил Петков – д-р Петър Грибнев, каза, че в страната има достатъчно педиатри, няма нужда от повече, тъй като са просто неравномерно разпределени. Същевременно обаче всички знаем колко е трудно да се намери личен лекар за дете. Колко са педиатрите като бройка и откъде идва разминаването?

До колкото си спомням от тази пресконференция, фокусът беше, че по сравнителна статистическа информация спрямо страните в Европа, България не е с дефицит на детски лекари спрямо броя на децата в страната. При нас системата на здравеопазване е с нехомогенно разпределение, което води до концентрация на лечебни заведения и специалисти в големите градове и недостиг в отдалечените райони. Тази диспропорция се усилва от слабата ефективност на доболничната спешна помощ. По тази причина численият брой на лекарите не е достатъчен индикатор за достъпността до педиатрична помощ. По последни данни, с които разполагаме, в страната има 1416 лекари с придобита специалност по педиатрия и 258 лекари със специалност „Неонатология”. И двете специалности са трудни, изискват много широка теоретична и практическа подготовка. Отговорността за лечението на деца е голяма, а инвестираните лични усилия на лекарите като средства, време, интелектуален труд често не са с бърза възвращаемост. Вероятно това е една от причините малка част от младите колеги да избират този професионален път и 60% от всички педиатри в страната да са на възраст над 55 години.

За щастие нашата болница е притегателно място за хората, решили на поемат предизвикателството да лекуват деца. Имаме много млади колеги, които специализират не само Педиатрия, а и различни профилирани специалности от детската медицина – Детска ревматология, Детска пулмология, Детска нефрология и диализа и др.  

Не трябва да забравяме, че немалка част от колегите са в предпенсионна възраст и на техните места се налага да дойдат подготвени млади специалисти. Такива не се изграждат бързо и лесно. По тази причина е добре да има държавна политика за кадровото обезпечаване на сектора и то да включва всички професии в отрасъла, а не само лекарите.Коментари по темата

Правила на форума за коментари
XqQ5

Гост 22.09.2022 18:57:36

Елементарен и мързелив лакей.

Гост 05.09.2022 22:02:06

Сигурно е добро момче, но злите езици говорят, че се е издигнал по педалска линия покрай Костадинка Ангелова?

Гост 23.08.2022 21:02:19

https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/zdraveopazvane/2022/08/22/4382119_kak_kpkonpi_pere_biografii_v_zdravniia_sektor/?fbclid=IwAR1bxQvKQmlB7MqZD9YW-dYMMBE-ZMU-B1tsIBAxTkviZtC8X_NT690Vybg

Dimitrov 23.08.2022 13:27:58

Услуги за селскостопански и индустриални инвестиции Нашата финансова институция има за цел да подпомага финансово фермерите, като им предоставя финансиране. офертите са налични от 10 000 евро до сума от 5 000 000 евро с възможност за връщане с лихвен процент от 2,5% годишно за период на изплащане до 30 години. За контакт: infos@ pacific-offshorebank. com

Поля 18.08.2022 14:24:02

Някой знае ли защо в УМБАЛ гр.Бургас още не са вдигнати заплатите на лекари, мед.сестри и санитари по новия КТД. Това е единствената болница в Бургас, чието ръководство до днес 18.08.2022 г. не е актуализирало заплатите лекар 2000, мед.сестра 1500, санитар 910. Ако някой има смислен отговор нека обясни.Уж НЗОК ще ще да проверява болниците, които не вдигат основните заплати, последния срок за вдигане на заплатите беше 01.08.2022 г.

Гост 15.08.2022 20:45:24

Герберска калинка. Инеговият ред ще дойде.


Всичко за коронавируса
Още новини
СГС временно спря вписването на д-р Димов като директор на „Пирогов“
05.12.2023 17:19:13

СГС временно спря вписването на д-р Димов като директор на „Пирогов“

Софийският градски съд спря временно вписването на Константин Димов като директор на болница &bdq ...

Незабавни действия за справяне с кадровата криза поискаха от БАПЗГ
05.12.2023 16:39:15

Незабавни действия за справяне с кадровата криза поискаха от БАПЗГ

МЗ да състави експертна работна група, която да изготви нормативна база, свързана с подобряване с ...
Актуална тема
Методиката за плащане на онколекарствата обещава нови болнични дългове и влошено лечение на пациентите
29.09.2023 13:59:52 Владимир Попов

Методиката за плащане на онколекарствата обещава нови болнични дългове и влошено лечение на пациентите

Решение на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса от 25 септември отново разбун ...

Фалшивите реклами - търсим ли решение или се възхищаваме от проблема?
14.03.2023 14:59:29 Невена Попова

Фалшивите реклами - търсим ли решение или се възхищаваме от проблема?

Запознайте се: той е проф. Страхил Вачев, „знаменит български кардиолог“. Пенсионирал ...

Защо НРД 2023 стана
24.11.2022 15:15:08 Надежда Ненова

Защо НРД 2023 стана "ябълка на раздора"

Проектът за НРД 2023-2025, изпратен от НЗОК на БЛС, отново предизвика напрежение между договорнит ...

Без увеличение на цените на пътеките болници ще са на ръба на оцеляването
15.02.2022 13:19:48 Владимир Попов

Без увеличение на цените на пътеките болници ще са на ръба на оцеляването

С над 600 млн. лв. е увеличен бюджетът на Националната здравноосигурителна каса за 2022 година в ...