!
Събота, 20 Април 2024
06
апр

Д-р Галинка Павлова:

Изчезват медицинските специалности, по които заплащането от Касата е силно подцененоСветовният ден на здравето – 7 април, тази година СЗО посвети на "Универсалния достъп до здравеопазване: за всеки навсякъде". По данни на Евростат от 2009 г. насам бариерите за достъп до здравни грижи се увеличават в повече от две трети от развитите държави в ЕС. Това са държавите с висок доход на населението. Според направения анализ домакинствата в най-бедната една пета от населението най-вероятно биха изпитали така наречените катастрофални затруднения, най-вече по причина неформалните плащания за лекарства, които трябва да правят. Тази една пета вероятно ще пропусне или ще отложи здравни грижи поради финансови затруднения. Пред Zdrave.net зам.-председателят на БЛС д-р Галинка Павлова отговаря как се осигурява достъп до здравеопазване, когато дори да има финанси, липсват специалисти, както и изчезват ли действително медицински специалности.

Д-р Павлова, България е от страните, в които пациентите имат най-бърз и лесен достъп по специалисти, когато обаче такива има. Къде недостигът е най-голям и какво може да се направи, за да имат и пациентите там достъп до пълноценни здравни грижи?

Бързия достъп до специализирана медицинска помощ е едно от малко останали предимства на системата у нас. В други европейски страни пациентите се записват и чакат месеци, за да бъдат консултирани от лекар по дадена специалност или от хабилитирани лица. Но за съжаление, това предимство се отнася само за по-големите градове, за тези с университетски болници, където има голям брой специалисти.

Все повече се задълбочават регионалните различия. По данни на НСИ от 2016 г, осигуреността с лекари общо за България е 41.6 на 10 000 души от населението. Градовете Разград, Силистра, Шумен, Враца изпитват остър недостиг на здравни кадри. Най-нисък е показателят за областите Разград - 26.3, следвани от Добрич - 27.0 и Перник - 27.3. Обезпокоителна е осигуреността с общопрактикуващи лекари в областите Разград и Кърджали - по 4.2 на 10 000 души от населението, както и в Търговище - 4.4.

Голяма част от пациентите се отказват от медицинска помощ, защото са затруднени да пътуват до големия град. Разбира се, няма как във всяко населено място да има болница или ДКЦ, но е необходимо държавата, гарантирайки конституционното право за достъп до медицинска помощ, да осигури необходимата инфраструктура от лечебни заведения.

Има ли специалности в България, които са на път да изчезнат поради липса на желаещи да практикуват у нас?

Сериозен недостиг има в специалности нефрология, пневмология и фтизиатрия, УНГ болести, психиатрия, инфекциозни болести и др. Все по-малко са общопрактикуващите лекари, анестезиолозите, съдебните лекари. Липсват 405 педиатри и 450 общопрактикуващи лекари. Тревожен е недостатъчният брой на детските хирурзи - само 30 в университетските градове, неонатолози - само в 5 големи градове, 120 патоанатоми, от тях 50% в пенсионна възраст.

Колегите напускат страната и търсят реализация навън. Според анкета на БЛС, мотивите за миграция са по-добро и достойно заплащане труда на медицински специалисти, възможности за професионална реализация и кариерно израстване, по-добри условия на труд, висок стандарт на живот за семействата им, положително отношение на обществото към труда на медиците. Колегите посочват още един мотив - липса на предвидимост у нас поради несвършеното от здравната реформа и намаляващо доверие в здравната политика.

Има още една важна причина за изчезващите специалности -  няма желаещи да специализират специалности, по които заплащането от Касата на дейностите е силно подценено. Пример за това е педиатрията. За съжаление, 18 години след реформата продължава да няма остойностяване на медицинския труд. Възнагражденията на лекари от различни специалности се различат в пъти, което прави някои специалности непривлекателни. 

Как може да бъде преодолян проблемът с липсващите семейни лекари и лекари в Спешна помощ?

Все повече труднодостъпни населени места остават без общопрактикуващи лекари. Това задълбочава междурегионалните различия. Няма как да се преодолее проблемът изведнъж, но е необходима дългосрочна, надпартийна консенсусна политика за управление на кадрите в здравеопазването, с конкретни мерки и времева рамка за изпълнение.

Медицинските специалисти искат предсказуемост и сигурност. Необходимо е да се изработи задълбочен анализ на кадровата осигуреност за следващите 10 години и е добре  да се обмисли отпускане на стипендии по най-застрашените от изчезване медицински специалности, каквито са ОПЛ и спешните медици. Рязко трябва да се повишат и трудовите възнаграждения на тези колеги, работещи на първа линия в системата. Общините също трябва да се включат в предоставяне на стимули под различна форма за привличане на ОПЛ.

Какви мерки могат да бъдат взети в тази посока?

Възможностите за прилагане на различни мерки трябва да са най-напред нормативно регламентирани и след това финансово обезпечени. Няма да влизам в конкретика, но по-важно е да отбележа, че в близките десетина години съществува реална опасност от предстояща кадрова криза, която ще създаде краен дисбаланс на ниво лекари по специалности, лечебни заведения и населени места. За съжаление, засега само говорим и нищо не се променя, необходима е волята на законодателите и решения. БЛС многократно е давал предложения - за които няма да влизам в детайли, защото е говорено неведнъж, които целят поетапно стабилизиране на сектора, но за момента няма нито отговор, нито резултат по дадените в последните години оздравителни мерки.

Кое е по-лошо – пациентите да трябва да пътуват стотици километри, за да стигнат до специалист, или да бъдат диагностицирани и лекувани своевременно, но от такъв, който е в лоша кондиция от преумора?

Бърнаут синдромът е резултат на много фактори, но от съществено значение е преумората от допълнителните дежурства често през ден, нощни дежурства и в празнични дни, работа на повече от едно работно място. Преумората намалява работоспособността, формира апатично отношение, често с проява на невъздържаност и възможност за медицински пропуски. Няма как това да е добре за пациентите. Лекарската професия, колкото и благородна да е, носи със себе си изключително голяма тежест и отговорност, която само по себе си „амортизира“ човека в годините. Като към това добавим и допълнителното изтощение от прекомерна работа, резултатът е негативен както за лекуващия лекар, така и за пациента. Лекарят трябва да има време за поддържане на квалификацията си и възможност за релаксиране.

Само финансите ли са причина за неравномерното разпределяне на специалисти в страната?

Разбира се, не. Парите са важни, но от значение е и възможността за професионална кариера и адекватна реализация, прилагането на иновативни техники и модерни съвременни лечения, осигуряване на добро образование за децата и работа за другия член на семейството и още… Много е комплексно.

Как могат да бъдат стимулирани лекарите да работят в малките населени места, където населението е преобладаващо бедно и застаряло?

Колегите, избрали да работят в малко населено място, на практика са 24 часа, 365 дни на разположение на пациентите. Определено техните възнаграждения не трябва да зависят само от броя на записаните пациенти. Навсякъде в европейските страни се прилагат стимули под различна форма – допълнително заплащане, но не символично, осигуряване на жилище, поемане издръжката на практиката например при ОПЛ и други.

Да не забравяме, че трудът на медицинските специалисти е висококвалифициран и отговорен. Създаването на добри медицински професионалисти изисква продължително време, упорит труд, значителни финансови инвестици, всеотдайност и висок морал. Липсата на медицински специалисти не позволява да се реализира ефективно работещ модел на здравеопазване и косвено застрашава националната сигурност.

Ако политиците и управляващите не осъзнаят проблема бързо, ако не се вземем в ръце като общество, няма да е далеч времето, когато ще сме готови да плащаме повече на медицинските специалисти, но няма да има на кого. Неотдавна си позволих да изразя мнение, че не бива да допускаме лекарите да бъдат включени в червената книга на България като изчезващи. Единственият начин да се преодолее кадровият дефицит е незабавно приемане на Национална стратегия за управление на човешките ресурси, в т.ч. доходите в здравеопазването, включваща мултисекторни мерки за решаване на общите проблеми.Коментари по темата

Правила на форума за коментари
$Kja

666 03.07.2018 18:57:37

Не мога да разбера- целото ръководство на БЛС изпадна в абсолютно забвение, само Галинка Павлова продължава да фигурира в сайта начелно място.Що така бе? Или тя е следващия "експерт", които ще бъде или вече е назначен от новата,частна управа на БЛС? Значи много е заслужила!

факт 12.05.2018 21:55:09

ОПЛ не могат да се счита за част от националната здравна СИСТАМА! Те са търговци, по търговския закон. Министерство на здравеопазването не отговаря за тях! Абсурдна история! Няма утвърдени от МЗ правила, по които да работят ОПЛ. А най-малкото, което може да се каже за тях е "семеен лекар". Те са НЛО. Тези, които са добри, са добри не поради правила за тяхната работа, а просто, защото знаят, че са лекари, и са полагали Хипократова клетва. Те са честни хора!

Гост 27.05.2018 19:02:08

Голе-е-еми глупости.

здравен клиент 12.05.2018 21:22:15

Нечестно е да се внушава на българите, че за посещение при специалист в западните страни се чака с месеци. А при нас дори ОПЛ-тата изискват предварително записване с 2-3 седмици. За специалист се чака много често по половин месец. Но не по вина на специалстите Затова болните трябва директно да отиват п ри специалиста. А какво е ОПЛ-то??? Преграда, най-често непреодолима за посещение при специалист!!! А самото наименование на длъжността "Общопрактикуващ лекар" показва тяхната пълна несъстоятелност - лекар по всичко???!!! Това е гавра с болните. Защото никой не ходи на лекар за да се забавлява. Институтът "ОБЩО ПРАКТИКУВАЩ ЛЕКАР" ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРЕМАХНАТ. Още повече, че те не са лекари, медицински лица, а ТЪРГОВЦИ, ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВЦИ! Те не лекуват. Те, вероятно по нареждане свише, имат за основна задъча да отбиват болните от същинското лечение!!! Да не говорим за отношението към възрастните! МОЖЕ ЛИ ЛЕКАР - "ОПЛ" ДА КАЖЕ "МРАЗЯ СТАРИТЕ ХОРА"???!!! Преградата ОПЛ към здравеопазване трябвна да се разруши! Те отлагат лечението на болестите в най-решаващия момент - началота на болестта!!! Как се нарича това??? Някои от ОПЛ-тата -честни и знаещи хора излизат извън кожжата си да помогнат на болнтите! Но системата им пречи. А онези, които са търговци да си направят частни кабинети, и НЗОК да договаря и плаща само за резултати с подпис на клиента. А не за формална работа, вредна за клиента!

Гост 27.05.2018 19:06:42

На такъв клиент- толкова! Големи глупости.

UK doctor 29.04.2018 17:11:04

Как може да бъде преодолян проблемът с липсващите семейни лекари и лекари в Спешна помощ? Отговорът е с парамедици и със заместване на медицината с парамедицина.

ОПЛ 12.05.2018 22:10:45

Ама Вие, ако мислите, че голямата част от т. нар. "семейни лекари" са лекари, просто не ви се е налагало да ползвате "услугите" им. Трябва да се върне старата система на районните лекари, да се даде свободен достъп на гражданите до специалиста, изобщо не е необходимо това опосредстващо звено, което няма нищо общо на съдържанието с формата "семеен лекар". И гълта огромна част от парите на НЗОК, нашите пари. Хората са предплатили за здравната услуга с вноските си, но друг разполага с техните пари и не им ги връща чрез очаквана от тях и необходима за здравето им медицинсска помощ, когато ТЯ им трябва.

ПАРИ ЗА РУСКИ САМОВАРИ - ИМА! 19.04.2018 22:43:57

Я вижте лакеите от Блиц.RU как отразяват поредния трагичен случай! "Страшна трагедия от последните минути! Жена издъхна тази вечер заради закъсняла линейка Прочети повече в Blitz.bg: https://www.blitz.bg/obshtestvo/regioni/strashna-tragediya-ot-poslednite-minuti-zhena-izdkhna-tazi-vecher-zaradi-zaksnyala-lineyka_news594714.html" Значи, заради ЗАКЪСНЯЛАТА ЛИНЕЙКА била починала жената? Пфууууууу, да ви ЕПМ, !

хахо 13.04.2018 11:50:33

Имам три трудови книжки и една военна, обикаляла съм цяла България. Работех с години на две-три места, включително и по време на специализацията си. Не успях да натрупам суми в банковата си сметка. Нямам собствено жилище и кола. Нямам още дори деца, а съм над 40. В момента , в който работата престана да бъде приоритет, защото реших да имам семейство и деца, и че работата няма да ме топли на стари години, ме оставиха без работа и се започна едно висене по борсите и по МЦ за минимално заплащане. Опитаха се да ме насочат към провинцията, на което отговорих, че не могат да контролират живота ми и че предпочитам да съм с човека, който през последните години е с мен в най-тежките ми моменти, отколкото да съм сама някъде на края на Бг, но практикувайки специалността си. По същата причина отказах да работя и в спешната и разчитам на мизерните средства от МЦрове. Не че нямам предложения от Германия, още се появяват такива, но сега по-важно е да стана майка, защото много се извинявам, но няма да раждам на 50 години заради слабоумни местни тъпанари, тип ходещи пениси, които се чудят как да правят пари на чужд гръб в тая пародия на държава. Така, че съвет към всички, не чакайте да станете на 40, действайте по-рано и като видите, че тук няма възможности за развитие с първа космическа изчезвайте с еднопосочен билет.

Elf 13.04.2018 13:10:25

Mnogo pravilna konstatazia-koito ima dve specialnosti i edno dete e provalil jivota si.Ne rabotete s kasata i BLS-napuskaite .Koito raboti s KASATA E BOKLUK

Лекар 12.04.2018 10:09:49

Какво направихте вие с Венци да спрете тази негативна тенденция? Абсолютно нищо!!! Сега пак се гласите с него още три години но няма да ни излъжете пак

10.04.2018 20:00:29

баси, кога цецка цачева е влязла в блс?!?

един 10.04.2018 16:10:58

престанете да говорите едни и същи неща, и то по неграмотен начин,уважаема госпожо.както казва колегата преди мен - за 3 бона заплата, апартамент за наша сметка от членския внос и разходки по света и у нас - не се представяш добре - и това с водораслото на шията е готино, колега...разсмя ме..

Elf 08.04.2018 19:22:38

BLS,Zdravna kasa,RIOKOZ,schetovoditeli,DKZ-ta,sobstvenici na bolnici,banki,Slujiteli na NOI,advokati,Arbitrajni sadii,jurnalisti,pacientski organizacii i procee prosiaci-dokoga ste go hranite ?A,mindili ?

Гост 06.04.2018 23:58:55

За подценяването на дейностите са виновни цървулите от ръководството на БЛС, които с националните консултанти - бизнесмени, ходят да се договарят с НЗОК. БЛС е същият паразит за здравеопазването, какъвто е и НЗОК!

Гост 06.04.2018 18:35:02

Галке, махни туй водорасло от шията си! А за това дето си го наприказвала, ще ти кажа едно - пак си открила топлата вода.

гост 06.04.2018 18:15:42

За мед. сестрите не знам, но ако приеме че докторите са мазохисти(поради ниското заплащане), то какви ли са другите работещи от други сфери може би умрелисти. Става въпрос за тези професии за които кражбата не е като втора природа.

Гост 06.04.2018 18:09:02

И какво направихте за да се променят отразените от вас тенденции qг-жо зам. председател?Вече трета година ви издържаме с членския си внос , но за 3 бона месечна заплата, освен красиви дрънкулки по вашето наедряло тяло из медийните фотосесии друго не видяхме.

Гост 06.04.2018 18:07:35

И какво направихте за да се променят отразените от вас тенденции qг-жо зам. председател?Вече трета година ви издържаме с членския си внос , но за 3 бона месечна заплата заплата, освен красиви дрънкулки по вашето наедряло тяло из медийните фотосесии друго не видяхме.

Гост 06.04.2018 17:31:22

Лекарите и сестрите работещи в България са мазохисти.

MI 5 06.04.2018 15:02:55

Ами ще го забележат тези,които ще са дежурни на 7.04.....

DR 06.04.2018 13:31:49

Тази година нашият празник се пада по великден и никой няма да го забележи. Не че някой го за белязваше и преди напоследък.

Elf 06.04.2018 13:12:47

Koito raboti sas Zdravnata kasa dobrovolno priznava che e emindil i ne zaslujava milost/i pari/ !

MI 5 06.04.2018 15:06:56

Елф,ти си миндил!


Всичко за коронавируса
Още новини
Южна Корея: Правителството даде крачка назад в спора за увеличения прием на студенти по медицина
20.04.2024 13:36:54

Южна Корея: Правителството даде крачка назад в спора за увеличения прием на студенти по медицина

Правителството на Южна Корея обяви компромис в плановете си за реформа в здравния сектор в опит д ...

Проф. Петкова: От тази година НЗОК ще заплаща кислородотерапия и у дома
20.04.2024 12:44:41

Проф. Петкова: От тази година НЗОК ще заплаща кислородотерапия и у дома

Готова е амбулаторната процедура, по която българските пациенти с дихателни проблеми ще имат дост ...
Актуална тема
Методиката за плащане на онколекарствата обещава нови болнични дългове и влошено лечение на пациентите
29.09.2023 13:59:52 Владимир Попов

Методиката за плащане на онколекарствата обещава нови болнични дългове и влошено лечение на пациентите

Решение на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса от 25 септември отново разбун ...

Фалшивите реклами - търсим ли решение или се възхищаваме от проблема?
14.03.2023 14:59:29 Невена Попова

Фалшивите реклами - търсим ли решение или се възхищаваме от проблема?

Запознайте се: той е проф. Страхил Вачев, „знаменит български кардиолог“. Пенсионирал ...

Защо НРД 2023 стана
24.11.2022 15:15:08 Надежда Ненова

Защо НРД 2023 стана "ябълка на раздора"

Проектът за НРД 2023-2025, изпратен от НЗОК на БЛС, отново предизвика напрежение между договорнит ...

Без увеличение на цените на пътеките болници ще са на ръба на оцеляването
15.02.2022 13:19:48 Владимир Попов

Без увеличение на цените на пътеките болници ще са на ръба на оцеляването

С над 600 млн. лв. е увеличен бюджетът на Националната здравноосигурителна каса за 2022 година в ...