Събота, 04 Юли 2020
09
май

Българската медицина има принос в развитието на космическата медицина за ранно откриване на болестен процес в миокарда

За иновативното развитие в здравеопазването е нужна надпартийна и дългосрочна държавна политикаПо повод световния ден на космонавтиката 12 април и във връзка с международния ден на имунологията и имунолога 29 април е важно да се знае за един малко известен факт,че българската медицина е регистрирала световен приоритет в космическата медицина в областта на клиничната имунология на сърцето.Става дума за установена възможност за ранно установяване на болестен процес в миокарда с клетъчни имунологични методи при експертизата за космонавтите ни. През 80-е години на ХХ век е бил разработен и приложен във ВВМИ /ВМА/ иновативен комплекс от клетъчни и молекулярни имунологични методи за изключване болестен процес в миокрада/ин витро /при експертизата на космонавтите ни .С това българската медицина дава своя принос в развитието на космическата медицина за ранна профилактика на болестен процес в миокарда.

Доказателства, че българската медицина тогава е изпреварвала не само САЩ в областта на клиничната имунология на сърцето за профилактика на болестен процес в миокарда са следните факти:

1.Признат е световен приоритет на български учен имунолог д-р Влади Манев с Авторско свидетелство за изобретение от 1986г за разработване на „Комплекс от клетъчни имунологични методи за ранна диагностика на болестен процес в миокарда. По негова идея тогава се работи по ведомствена тема „Сърце”във ВВМИ/ВМА.

2.Около 10 години по–късно авторът на изобретението д-р В. Манев получава„Златен медал” при участие в Международно изложение за интелектуална собственост.

3.Една ретроспективна справка по документи за реализацията на този проект показва,че е работено за периода 1983-1986г по този иновативен проект и  завършва успешно./Док.1/ В служебна бележка издадена от Научния отдел при ВМА Изх.№1787/07.05.1997г се чете: „С настоящата служебна бележка научният отдел на ВМА удостоверява ,че за периода 1984-1986г по инициатива на полк.Ст.Н.С.II ст. д-р Влади Манев к.м.н. ,ръководител на Лабораторията  по клинична имунология на ВМА същата е била изпълнител на ведомствена тема „Сърце „,за разработване на имунологичен подход за ранна диагностика на болестен процес в миокарда” с ръководител на темата Зам.Н-ка на ВМА и Н-к Катедрата по кардиология Генерал –майор професор Димитър Шишманов .Във връзка с разработването на комплексната програма е приет крайният отчет в определения срок”.В теоритичен и практичен аспект се доказва на клетъчно и молекулярно ниво възможността при изследване на Т-лимфоцитите да се установи с имунологични методи неманифестиран клинично болестен процес в миокарда когато няма още клинични данни, а съвременните кардиологични и други методи не са информативни /ЕКГ ,ензими и др./.Тази установена възможност има важна практическа стойност за профилактика при високо рискови отговорни професии като летци-космонавти,летци от военната и гражданска авиация,подводничари,високоскоростни влакове и др.          

4. Авангардната идея едва ли би могла да се реализира ако не е била подкрепена от проф.д-р Димитър Шишманов дмн - известен водещ кардиолог , Н-к Катедра по кардиология и ревматология при ВВМИ и ВМА ,Зам.Н-к на ВВМИ по лечебната част и административен ръководител при разработването на ведомствената тема „Сърце”.Неговата оценка е висока за разработения комплекс от клетъчни имунологични методи за ранна диагностика на болестен процес в миокарда. В сведение подписано от о.з. Генерал-майор Проф. Д-р Шишманов ДМН се казва: „Благодарение извършените проучвания от д-р В.Манев през 80-те години и със съдействието на клиниката по кардиология на ВМА ,същият е инициатор и създател на клетъчните аспекти на клиничната имунология на сърцето.През 1986г при извършване на медицинската експертиза за подбор на кадри за излъчване на български космонавти,същите минаваха и на тестуване със създадения комплекс от имунологични методи за търсене на болестен процес в миокарда за намаляване и риска от миокарден инцидент в космоса.”Край на цитата.Сведението е подписано: о.з. Генерал.майор проф. Димитър Шишманов ДМН София, 17.05.1997г.                                                 

5.Няколко години по-късно в САЩ учени използват имунологични методи за ранно регистриране на болестен процес в миокарда.Разработените от тях имунофлуоресцентни техники използват моноклонални антитела .Прилагат се за първи път болницата в Хюстън където се изследва летателния състав вкл. космонавтите на САЩ./Научната публикация е от 1991г./ Предлага се още тогава да се обособи шести нов раздел на специалността клинична имунология„Клинична имунология на сърцето”.                                                                Оказва се ,че около шест години по-рано преди САЩ в България  експертизата на българските космонавти се е извършвала с разработени оригинални клетъчни имунологични методи.Регистриран е световен приоритет в тази област и е издадено Авторско свидетелство за изобретение:”Комплекс от клетъчни имунологични методи за ранна диагностика на болестен процес в миокарда” Автор Д-р В.Манев

Създадените преди повече от 30 години клетъчни имунологични методи за ранна диагностика на болестен процес  в миокарда днес биха имали  повече научно и историческо значение ,че е доказана възможността за ранно откриване,оценка и контрол активността на болестния процес в миокарда. Имунологичните техники използвани преди 30 години са с ниска производителност,трудоемки и времеемки.Съвременните имунологични методи,които използват моноклонални антитела биха позволили при наличие на високотехнологична апаратура и  високоспециализирана научно-приложна медицинска структура, да могат да се въведат в практиката за контрол и оценка степента на здравния риск при високо рисковите професионални контингенти във военната ,траспортната и други тясно специализирани области на медицината за ранно откриване и профилактика на  болестен процес в миокарда.

Доц. Манев е председател на програмен консултативен съвет по имунобиологична терапия и имунопрофилактика на рака към здравна фондация „Контрол на придобитите имунни дефиити свързани с промени в околната среда”/ www.immuno-bg.org /линк „Новини”. Мисията на фондацията е разкриване на „Високотехнологична специализирана клиника за имунобиологична терапия и имунопрофилактика  на рака ,за възстановяване на онкоболни след химиотерапия, намаляване рисковете от възникване на противопоказания,  намаляване рисковете от рецидиви след успешно проведена химиотерапия.

След повече от 40 години посветени на имунологията на туморите той получава  високо отличие с купата „ Изобретател на 2016 „. Участва в Експо-16 с регистриран световен приоритет с три патенти в областта на имунобиологичната терапия и имунопрофилактиката на рака. Един от патентите  бе сред номинираните от Националното патентно ведомство за 2017г. Посветил е целия си съзнателен живот от студент по медицина до сега на имунобиологията на туморите и имунотерапията на рака.Още като студент пети курс медицина работи  върху експериментално проучване по своя оригинална идеа:"Опит за антигенно обогатяване на миши сарком 180 на Крокер с ваксинален вариолен вирус".Резултатите са публикувани в студентското научно списание./сп.Премедикус 1968г/ През 70-те години на ХХ век осъществява по своя инициатива първия у нас индивидиуален план за специализация по клинична имунология. Прокарва пъртина за признаване у нас на специалността имунология.Едва през 1986г на законово основание на 29.04.1986г му се разрешава да се яви на първия държавен държавен изпит по имунология .За това притежава и първата диплома у нас по тази специалност.Има признати редица Авторски свидетелства за изобретения/8/,патенти за изобретения/3/,полезни модели/2/,рационализации/9/;Носител на „Златен медал” и „Златна значка „за интелектуална собственост от международно изложение и други иновации в областта на имунологията,имунологията на туморите,имунобиологичната терапия и имунопрофилактика на рака.Създател е на първата лаборатория по клинична имунология във ВМА ,основател е на първия у нас Център по клинична имунология. Разработва,предлага и устоява щатната и структура,но въпреки положените усилия не се  приема предложението му за създаване на специализирана лаборатория по имунология на туморите.Изготвя мотивиращото писмо до  Н-ка на ВМА тогава чл.кор. проф.Топалов за получаване  целева субсидия от държавата за осигуряване най-съвременно електронно апаратурно оборудване на Центъра по имунология.Целевата  субсидия   от 300 000 долара е била отпусната от държавата за ВМА. Бил е убеден ,че ако някога се признае у нас патент в областта на имунобиологината терапия и имунопрофилактиката на рака най-естественото е държавата да потърси възможности да съдейства за ускорено внедряване на патентите още повече по закон държавата отговаря 100% за онкоболните.Практиката обаче е друга в страна където все още няма практика за внедряване на патенти в тази област на медицината.Ежегодно у нас умират от рак около 18 000 болни. У нас обаче няма още такова направление,няма призната такава област или специалност,няма разкрита нито една клиника или дори едно звено.Ако се създадат нормативи за внедряване на признати патенти у нас в това стратегическо важно направление ,то би могло поне на половината от тези болни да се даде шанс за втори живот и се потърсят начини да се съдейства.Авторът на патентите и полезните модели е  убеден ,че ако  бъдат внедрени поне някои от тях,то би имало шанс  и за България да стане водеща дестинация  в Европа за възстановяване на онкоболни след химиотерапия и намаляване риска от рецидиви.            

Проблемите:

1.Години наред нито държавата нито бизнесът проявяват интерес към регистрирания у нас световен приоритет с патенти. Държавата е предоставила тези права на пазара да регулира търсенето и внедряването на патенти и иновации в стратегически направления на медицината.                                      

2.Пазарът не се интересува да инвестира в иновативни направления на медицината защото в известен смисъл е рисков капитал ,а възвръщаемостта е след минимум3-5-8 или повече години.                                                                       

3.Години на формализъм и бюрокрация.От Министерството на здравеопазването./МЗ/ повече от три години се получаваха формални отговори по направените  предложения като насочват за финансиране и решаване по нормативи и алинеи  в Закона за здравето. Същите се отнасят обаче само за кандидатстване по научни проекти ,които след години биха могли да кандидатстват и  бъда признати с патенти,а не се  отнасят за вече признати патенти вкл. и  частни такива.Вероятно наличните нормативи  са приложими при вече съществуващите у нас специалности, направления и налични медицински структури,но са неприложими когато у нас няма такива.Все още няма признато такова направление,нито такава специалност,няма нито една специализирана клиника,няма нито едно специализирано звено за имунобиологична терапия и имунопрофилактика на рака за възстановяване на онкоболни след химиотерапия за намаляване риска от възникване на  противопоказания или рецидиви след успешно проведена химиотерапия.

4.Внесено е предложение до Министерството на здравеопазването /МЗ/ и до парламента на РБългария:”Да се внедри опита и нормативната база от Германия,където при признати патенти в стратегически за страната направления,държавата изкупува патентите и инвестира за апробиране и внедряването им.При успешното им внедряване когато няма вече инвестиционен риск бизнесът тогава се нарежда "на опашка"да изкупува лицензии,инвестира милиони за внедряването на патенти в стратегически направления„Тогава  държавата си възвръща в пъти вложените средства.В конкретния случай средствата,които би следвало да се заделят от държавата за внедряване на патенти в онкологията, в частност в имунобиологичната терапия и имунопрофилактика на рака като стратегически направления на медицината биха били  символични от гледна точка не само на очакваните ефекти.През последните 20 години едва ли има 5/пет/патента признати у нас в страегическата област на медицината каквато е имунологията на туморите и имунобиологичната терапия на рака,а ако иматакива ,то три от тях са наши.

5.Години се правят предложения   до МЗ и здравната комисия при Парламента на Република България да се осъществи надпартийно обсъждане за вземане на надпартийно решение за ускорено внедряване на признати патенти в областта на имунотерапията и имунопрофилактиката на рака.

6.Предлага се здравеопазването ни  да бъде обявено за деполитизирана територия и се изработи без отлагане дългосрочна надпартийна държавна стратегия за период от 20-30 години.Тогава идващите и отиващите се партийни кабинети ще следва да спазват и доразвиват приетата националната здравна доктрина и здравна дълосрочна стратегия.Борбата с рака не може да носи политически цвят.Така беше в тоталитарния и посттоталитарния период когато нищо не се прави без партийна подкрепа. Продължава ли  сега тази практика след като и  сега без политическа подкрепа нищо иновативно не може да се внедри  за болните от рак ? Хуманно  отношение ли е когато има някакъв дори най-малък шанс при  регистриран световен приоритет с патенти, когато би могло да има и най-малката надежда да се направи нещо повече срещу коварната болест,но не се съдейства дори при  признати патенти ? В тези случаи не следва ли държавните институции да съдействат?

7.По темата Доц.В.Манев публикува  статията  "Необходимост от дългосрочна държавна/надартийна / кадрова политика за създаване на условия за иновативо мислещи специалисти и мотивираща нормативна база за реализацията им у нас/ сп.ИТИ „Изобретения,Трансфер,Иновации.кн1./17/2017 с.5-12 СИБ

8.Във връзка с изброените нерешавани с години проблеми е депозирано„ОТВОРЕНО ПИСМО” до Министър председателя на Република България Г-н Бойко Борисов,заведено е жалба с предложение с вх.№1449/15.12.2017г.Същото е изпратено до Министъра на здравеопазването/МЗ/на 01.01.2018г за отговор. Четвърти месец  се чака отговор.Очаква се да се получи работещо и неформално решение от Министерството на  здравеопазването по конкретните казуси.

Време за губене няма!                                                                                              

Доц. д-р В.Манев "Изобретател на 2016 г                    

/www.immuno-bg.orgКоментари по темата

Правила на форума за коментари
XSHy


Всичко за коронавируса
За героите в бялo
Още новини
182 са новите случаи на COVID-19 през изминалото денонощие у нас
04.07.2020 08:34:33

182 са новите случаи на COVID-19 през изминалото денонощие у нас

182 са новодиагностицираните с корнавирусна инфекция лица през изминалите 24 часа. 2538 PCR теста ...

От 1 август лечебните заведения започват да се отчитат на ежедневна, а не на месечна база
03.07.2020 17:12:43 Надежда Ненова

От 1 август лечебните заведения започват да се отчитат на ежедневна, а не на месечна база

От 1 август започваме постепенно да въвеждаме отчитане лечебните заведения за болнична и извънбол ...
Актуална тема
С вещици и плашила - напред срещу ваксина за COVID-19
11.05.2020 17:43:05 Невена Попова

С вещици и плашила - напред срещу ваксина за COVID-19

В дните, когато целият свят е обърнал поглед към научните лаборатории в очакване на резултати, ко ...

Доброто може да бъде заразно – не като вируса, по-силно от него
16.03.2020 15:50:55 Невена Попова

Доброто може да бъде заразно – не като вируса, по-силно от него

Тези дни злото ни връхлетя изведнъж и парализира сетивата на всички и на всеки. Стрелките на часо ...

Лъжичките катран в меда или упреците, когато е спасен човешки живот
10.08.2019 10:14:58 Надежда Ненова

Лъжичките катран в меда или упреците, когато е спасен човешки живот

В края на миналия месец лекари от две болници спасиха живота на свой колега, получил масивна бело ...

Кръглата маса и моделът „Ананиев“ (Обзор)
16.07.2019 17:33:30 Надежда Ненова

Кръглата маса и моделът „Ананиев“ (Обзор)

Повече здравни фондове ще разпределят парите, с които в момента борави НЗОК. Запазва се и доплаща ...